Poslanci České národní rady

A D Á M E K František

narozen: 28.2.1955    volební kraj: Středočeský        KSČM > DL

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

A N D R L E Antonín

narozen: 5.4.1938    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

ústavně právní výbor

 

PhDr. B A L C Á R E K Pavel

narozen: 3.8.1940    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

B A L O G Dezider

narozen: 18.1.1962    volební kraj: Západočeský        OF > ROI

národohospodářský výbor

 

B Á R T A Zdeněk

narozen: 22.3.1949    volební kraj: Severočeský        OF > OH

výbor církevní a humanitní

 

B E N D A Marek

narozen: 10.11.1968    volební kraj: Severočeský        KDU > KDS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

ústavně právní výbor

 

B E R E Z A Rudolf

narozen: 15.2.1942    volební kraj: Severomoravský        OF > OH

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

B E Z D Ě K Josef

narozen: 10.8.1945    volební kraj: Severomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor pro územní správu a národnosti

výbor pro obchod a cestovní ruch

člen Předsednictva České národní rady

 

 

 

 

Ing. B Ě L E H R Á D E K Stanislav

narozen: 10.12.1943    volební kraj: Jihomoravský                KDU

výbor pro územní správu a národnosti

člen Předsednictva České národní rady

 

B I Ň O V E C Karel

narozen: 23.10.1924    volební kraj: Severomoravský        OF

zemřel: 30.6.1991

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

B O D Y Ladislav

narozen: 2.5.1949    volební kraj: Středočeský        KSČM

výbor pro územní správu a národnosti

 

Ing. B U D I N S K Ý Vladimír

narozen: 25.11.1959    volební kraj: Severočeský        OF > ODS

národohospodářský výbor

zahraniční výbor

 

B U M B O V Á Stanislava

narozena: 8.9.1948    volební kraj: Jihočeský        KSČM

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

JUDr. B U R E Š O V Á Dagmar

narozena: 19.10.1929    volební kraj: Severomoravský        OF > OH

předsedkyně České národní rady

členka Předsednictva České národní rady

 

RNDr. B U R S Í K Martin

narozen: 12.8.1959    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > OH

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

C A B A L Jaroslav

narozen: 2.1.1953    volební kraj: Jihomoravský        OF > ODS

národohospodářský výbor

 

C I B U Z A R Václav

narozen: 4.10.1930    volební kraj: Jihočeský                KDU

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

JUDr. Č A P E K Miroslav

narozen: 2.9.1961    volební kraj: Severočeský        KSČM

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

Č E C H Vladimír

narozen: 6.7.1951    volební kraj: Východočeský        OF > ODS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Č E C H O V Á Heda

narozena: 17.7.1928    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODS

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

PaedDr. Č E L I Š O V Á Květoslava

narozena: 11.4.1946    volební kraj: Severočeský        KSČM

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

MUDr. Č E R M Á K Petr

narozen: 22.1.1953    volební kraj: Severočeský        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

RNDr. Č U L Í K O V Á Věra, CSc.

narozena: 4.5.1951    volební kraj: Severomoravský        OF > OH

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Č U N D R L E Václav

narozen: 7.4.1944    volební kraj: Jihomoravský        KSČM

výbor církevní a humanitární

 

JUDr. D A N N E B E R G Leonard

narozen: 16.10.1927    volební kraj: Severočeský        OF > OH

ústavně právní výbor

 

Ing. D O B A L Viktor

narozen: 11.3.1947    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODA

národohospodářský výbor

 

D O H N A L Vojtěch

narozen: 21.10.1940    volební kraj: Východočeský        OF > OH

výbor pro územní správu a národnosti

MUDr. D O M A S Josef

narozen: 2.6.1952    volební kraj: Středočeský        OF > OF-N

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

D U D E Š E K Petr

narozen: 24.3.1939    volební kraj: Severomoravský        HSD >HSD-SMS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Ing. D U Š E K Jiří

narozen: 4.8.1945    volební kraj: Středočeský                KDU

národohospodářský výbor

 

Ing. D U Š E K Pavel

narozen: 1.6.1961    volební kraj: Středočeský        OF > ODA

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

výbor církevní a humanitární

 

Doc. RSDr. D U Š E K Rudolf

narozen: 13.4.1930    volební kraj: Severomoravský        KSČM

výbor pro územní správu a národnosti

 

Ing. E F F E N B E R G E R Josef

narozen: 20.11.1934    volební kraj: Východočeský        OF > LDS

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

RNDr. E X N E R Václav, CSc.

narozen: 20.9.1942    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČM

mandát získal: 12.12.1991

ústavně právní výbor

 

F E J F A R Tomáš

narozen: 16.5.1951    volební kraj: Jihomoravský        OF > ODS

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

F E N D R Y C H Luděk

narozen: 24.11.1929    volební kraj: Severomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

člen Předsednictva České národní rady

 

F I E D O R Jiří

narozen: 25.9.1965    volební kraj: Severomoravský        OF > ODS

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

RNDr. F O N I O K Karel

narozen: 15.3.1955    volební kraj: Severomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor pro územní správu a národnosti

 

Ing. F R K A L Jiří

narozen: 26.10.1949    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČM > DL

výbor pro obchod a cestovní ruch

člen Předsednictva České národní rady

 

F R Ö H L I C H Vladimír

narozen:             volební kraj: Hlavní město Praha        OF > OF-N

mandát získal: 20.9.1991

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

G I Ň A Ondřej

narozen: 9.8.1951    volební kraj: Středočeský        OF > ROI

výbor pro územní správu a národnosti

 

PhDr. G J U R I Ć Andrej

narozen: 29.11.1938    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

G U Ž I Zdeněk

narozen: 12.12.1949    volební kraj: Východočeský        OF > ROI

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

H A R I N G E R Jiří

narozen: 14.4.1939    volební kraj: Severočeský                KDU

mandát získal: 11.10.1991

národohospodářský výbor

 

H A V L Í Č E K Jaroslav

narozen: 5.12.1958    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

národohospodářský výbor

 

H A V L O V I Č Pavel

narozen: 28.5.1958    volební kraj: Západočeský        OF > OH

výbor pro územní správu a národnosti

 

Ing. H Á B A René

narozen: 6.3.1965    volební kraj: Severomoravský        OF > LDS

rozpočtový a kontrolní výbor

 

JUDr. H Á J E K Jiří

narozen: 30.7.1951    volební kraj: Jihočeský        KSČM

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. H Á J E K Josef

narozen: 7.1.1945    volební kraj: Východočeský        KSČM

rozpočtový a kontrolní výbor

 

MUDr. H Á J E K Richard

narozen: 23.2.1953    volební kraj: Západočeský        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

PaedDr. H E J S E K Josef

narozen: 27.6.1948    volební kraj: Východočeský        OF > OF-N

ústavně právní výbor

 

RNDr. H O F H A N Z L Čestmír

narozen: 9.10.1941    volební kraj: Jihomoravský        OF > ODA

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

H O F R O V Á Jarmila

narozena: 29.6.1958    volební kraj: Severomoravský        KSČM

rozpočtový a kontrolní výbor

 

H O C H O V Á Dagmar

narozena: 10.3.1926    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > OF-N

výbor církevní a humanitární

 

Ing. H O L O M E K Karel

narozen: 6.3.1937    volební kraj: Jihomoravský        OF > OH

výbor pro územní správu a národnosti

Ing. H O M O L A František

narozen: 25.12.1940    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

rozpočtový a kontrolní výbor

 

H O N A J Z E R Jiří

narozen: 18.9.1955    volební kraj: Jihomoravský        OF > ODS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

H O Ř Í N E K Milan

narozen: 6.7.1937    volební kraj: Severomoravský        OF > OH

mandát získal: 26.4.1991, rezignoval: 17.12.1991

církevní a humanitární výbor

 

JUDr. H R A Z D Í R A Antonín

narozen: 3.7.1940    volební kraj: Jihomoravský        KSČM

výbor pro územní správu a národnosti

člen Předsednictva České národní rady

 

H R B E K Jiří

narozen: 24.10.1951    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

mandát získal: 30.10.1991

národohospodářský výbor

 

C H R O M Ý Heřman

narozen: 29.9.1947    volební kraj: Středočeský        OF > OH

výbor církevní a humanitární výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

C H U T N Ý Antonín

narozen: 8.9.1942    volební kraj: Severočeský        KDU > KDS

rozpočtový a kontrolní výbor

 

J A K L Ladislav

narozen: 17.12.1959    volební kraj: Hlavní město Praha        OF

rezignoval: 13.9.1991

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

 

 

 

Ing. J A N Č Á R Y Julius

narozen: 3.3.1961    volební kraj: Severočeský        OF > ODS

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

výbor rozpočtový a kontrolní

 

MUDr. J A N E Č E K Josef

narozen: 12.12.1952    volební kraj: Středočeský                KDU

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

JUDr. J A N Ů Ivana

narozena: 14.3.1946    volební kraj: Hlavní město Praha        KDU

ústavně právní výbor

zahraniční výbor

 

RNDr. J E Ž E K Josef

narozen: 25.11.1940    volební kraj: Severočeský        OF > ODA

výbor pro územní správu a národnosti

zahraniční výbor

 

Ing. J E Ž E K Tomáš, CSc.

narozen: 15.3.1940    volební kraj: Severočeský        OF > ODA

člen vlády České republiky

 

Doc. JUDr. J I R Á S E K Jiří, CSc.

narozen: 29.12.1951    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČM

rezignoval: 6.2.1992

ústavně právní výbor

 

JUDr. K A Č E N K A František

narozen: 4.4.1948    volební kraj: Severomoravský        HSD > HSD-SMS

ústavně právní výbor

 

K A D L E C Ján

narozen: 18.12.1949    volební kraj: Severomoravský        HSD > HSD-SMS

ústavně právní výbor

 

Ing. K A L F U S Jiří

narozen: 30.10.1938    volební kraj: Severočeský        OF > OH

rozpočtový a kontrolní výbor

Prom. ped. K A L O U S O V Á Eva

narozena: 2.9.1941    volební kraj: Východočeský        OF > OH

výbor církevní a humanitární

 

JUDr. K A L V O D A Jan

narozen: 30.10.1953    volební kraj: Západočeský        OF > ODA

ústavně právní výbor

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

K A N T Ů R K O V Á Eva

narozena: 11.5.1930    volební kraj: Jihočeský        OF > OH

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

členka Předsednictva České národní rady

 

Ing. K A P U S T A Jaromír

narozen: 1.6.1941    volební kraj: Severomoravský        HSD > HSD-SMS

rozpočtový a kontrolní výbor

 

Ing. K A R A S Jiří

narozen: 3.7.1942    volební kraj: Jihomoravský                KDU

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. K A R Y C H Alexandr

narozen: 9.9.1952    volební kraj: Západočeský        OF > ODS

národohospodářský výbor

zahraniční výbor

 

Ing. K A S A L Jan

narozen: 6.11.1951    volební kraj: Jihomoravský                KDU

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

PhDr. K A Š U B A Josef

narozen: 14.6.1962    volební kraj: Jihomoravský        KSČM > DL

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

K E L N A R Jaroslav

narozen: 13.7.1953    volební kraj: Jihomoravský        OF > OF-N

národohospodářský výbor

K L E G A Miroslav

narozen: 6.3.1926    volební kraj: Severomoravský        OF

rezignoval: 18.4.1991

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Prof. MUDr. K L E N E R Pavel, DrSc.

narozen: 9.4.1937    volební kraj: Středočeský        OF > OF-N

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Ing. K L I M EŠ Stanislav

narozen: 25.5.1950    volební kraj:Jihomoravský        OF > ODS

národohospodářský výbor

 

K O H Á Č E K Petr

narozen: 3.8.1951    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODS

ústavě právní výbor

 

K O L Á Ř O V Á Daniela

narozen: 21.9.1946    volební kraj: Hlavní město Praha         OF > OH

rozpočtový a kontrolní výbor

 

RSDr. K O L M I S T R Vladimír

narozen: 19.5.1930    volební kraj: Středočeský        OF > OF-N

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

JUDr. K O M Á R E K Vladimír

narozen: 27.3.1940    volební kraj: Jihomoravský        KSČM > DL

národohospodářský výbor

 

K O R Á B Jaroslav

narozen: 23.3.1940    volební kraj: Severomoravský        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

K O T R L Ý Zdeněk

narozen: 21.6.1945    volební kraj: Severomoravský         OF > OH

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

 

 

Ing. K O Z Á N E K Petr

narozen: 8.5.1949    volební kraj: Jihomoravský        OF > OH

rozpočtový a kontrolní výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

PhDr. K O Z E L František

narozen: 16.3.1944    volební kraj: Východočeský        OF > ODS

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Ing. K R A U S Michal

narozen: 1.10.1957    volební kraj: Východočeský        KSČM > DL

výbor pro obchod a cestovní ruch

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. K R A U S Petr

narozen: 11.11.1949    volební kraj: Západočeský        OF > OH

výbor pro ochranu životní prostředí a urbanismus

 

Ing. K R Č M A Ladislav

narozen: 17.5.1923    volební kraj: Severomoravský        HSD >HSD-SMS

výbor církevní a humanitární

 

K R E J ČO V Á Zdenka

narozena: 18.6.1942    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODS

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

JUDr. K R Y Č E R Jan

narozen: 16.11.1955    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

zahraniční výbor

 

PhDr. K Ř Í Ž Karel

narozen: 5.9.1944    volební kraj: Středočeský        OF > OH

výbor církevní a humanitární

 

K U B I Š Josef

narozen: 14.10.1943    volební kraj: Severomoravský        KDU

výbor pro územní správa a národnosti

Ing. K U Ž Í L E K Oldřich

narozen: 4.1.1956    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODA

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

RNDr. K V Ě T Jan, CSc.

narozen: 26.8.1933    volební kraj: Jihočeský        OF > OH

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

L A G O V Á Hana

narozena: 21.7.1941    volební kraj: Západočeský        KSČM

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Ing. L A Š T Ů V K A Vladimír

narozen: 8.6.1943    volební kraj: Severočeský        OF > OH

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

člen Předsednictva České národní rady

 

L E D V I N K A Karel

narozen: 18.4.1941    volební kraj: Východočeský        OF > OF-N

národohospodářský výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. L I T O M I S K Ý Jan

narozen: 19.8.1943    volební kraj: Jihočeský        OF > KDS

výbor pro územní správu a národnosti

 

L Í B A L Vladimír

narozen: 11.11.1954    volební kraj: Západočeský        OF > OH

výbor církevní a humanitární

 

MUDr. L O M Petr, CSc.

narozen: 15.7.1935    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

člen Předsednictva České národní rady

 

Prof. PhDr. L U K E Š Milan, DrSc.

narozen: 14.12.1933    volební kraj: Východočeský        OF > OH

 

 

Ing. M A C H Á Č E K Jiří

narozen: 27.8.1958    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

zahraniční výbor

 

Doc. PhDr. M A C H A L Í K Jiří, CSc.

narozen: 19.6.1945    volební kraj: Severomoravský        KSČM

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

M A L E Ň Á K O V Á Jarmila

narozena: 29.3.1937    volební kraj: Severomoravský        OF > ODS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Doc. ing. arch. M A L Í K Zdeněk, CSC.

narozen: 14.6.1922    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

M A R E K Antonín

narozen: 7.5.1944    volební kraj: Severočeský                KDS

mandát získal: 1.2.1992

ústavně právní výbor

 

JUDr. M A R V A N O V Á Hana

narozena: 26.11.1962    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODS

ústavně právní výbor

 

Ing. M A R Y T Jiří

narozen: 13.2.1964    volební kraj: Západočeský        KSČM

rozpočtový a kontrolní výbor

 

M A Š A T O V Á Milada

narozena: 26.3.1945    volební kraj: Středočeský        OF > OF-N

výbor pro územní správu a národnosti

 

Ing. M A Š E K Ivan

narozen: 28.7.1948    volební kraj: Jihočeský        OF > ODA

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. M A T Ě J K A František

narozen: 12.1.1948    volební kraj: Jihočeský        OF > OF-N

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

M A T Ě J K A Jaroslav

narozen: 17.12.1940    volební kraj: Jihomoravský        KSČM

výbor církevní a humanitární

 

M A Z A L O V Á Gerta

narozena: 10.2.1945    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Ing. M Á C A Zbyněk

narozen: 17.10.1960    volební kraj: Jihočeský        OF > OH

výbor církevní a humanitární

 

Ing. M E I E R Josef

narozen: 24.2.1945    volební kraj: Západočeský                KDU

mandát získal: 20.2.1991

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

M I Š Í K Vladimír

narozen: 8.3.1947    volební kraj: Severomoravský        OF > OF-N

výbor církevní a humanitární

 

RNDr. M O L D A N Bedřich, CSc.

narozen: 15.8.1935    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > OF-N

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

MUDr. M O S E R O V Á Jaroslava, DrSc.

narozena: 17.1.1930    volební kraj: Severočeský        OF > OH

rezignovala: 8.1.1992

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

členka Předsednictva České národní rady

 

Ing. M O S K A L Václav, CSc.

narozen: 20.5.1925    volební kraj: Východočeský                 KDU

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

Ing. M Ü L L E R Jiří

narozen: 28.12.1943    volební kraj: Jihomoravský        OF > OH

církevní a humanitární výbor

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. N E D B Á L E K Lubomír, CSc.

narozen: 26.6.1938    volební kraj: Jihomoravský         OF > LDS

výbor pro obchod a cestovní ruch

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

Ing. N E R A D František

narozen: 26.5.1951    volební kraj: Západočeský         OF > OH

rozpočtový a kontrolní výbor

 

N Ě M C O V Á Helena

narozena: 17.1.1922    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > OF-N

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

PhDr. N Ě M Č Í K Jindřich

narozen: 11.7.1949    volební kraj: Severomoravský        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

MVDr. N Ě M E Č E K Rudolf

narozen: 25.3.1949    volební kraj: Východočeský         OF > OF-N

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

JUDr. N O V Á K Jiří

narozen: 11.4.1950    volební kraj: Severomoravský         OF > ODS

ústavně právní výbor

člen Předsednictva České národní rady

člen vlády České republiky

 

Ing. N O V Á K Libor

narozen: 2.3.1958    volební kraj: Východočeský        OF > ODS

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

 

 

 

JUDr. O R T M A N Jaroslav, CSc.

narozen: 29.9.1952    volební kraj: Středočeský        KSČM

ústavně právní výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

JUDr. P A L K O S K A Ivo

narozen: 12.7.1955    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODA

ústavně právní výbor

 

Ing. P A V E L A Josef

narozen: 25.6.1933    volební kraj: Severomoravský        KDU

výbor církevní a humanitární

 

PhDr. P A V L Í K O V Á Jiřina

narozena: 15.2.1953    volební kraj: Severomoravský        OF > ODS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

RNDr. P A Y N E Jiří

narozen: 7.7.1956    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

zahraniční výbor

 

Prom. biol. P E C H Á Č E K Karel

narozen: 8.4.1941    volební kraj: Jihočeský        OF > OH

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

P E T R Jan

narozen: 5.7.1950    volební kraj: Východočeský        KSČM

národohospodářský výbor

 

Doc. JUDr. P I T H A R T Petr

narozen: 2.1.1941    volební kraj: Jihomoravský        OF > OH

předseda vlády České republiky

 

P I V E R K A Walter

narozen: 4.8.1931    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > OH

výbor pro územní správu a národnosti

 

 

JUDr. P O P O V I Č Pavel

narozen: 13.12.1947    volební kraj: Hlavní město Praha         OF > OF-N

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

P O S P Í Š I L Petr

narozen: 30.9.1957    volební kraj: Středočeský        OF > OH

výbor církevní a humanitární

 

Ing. P O V O L N Ý Václav

narozen: 17.3.1945    volební kraj: Středočeský        OF > OH

národohospodářský výbor

 

Akad. soch. prof. P R E C L Í K Vladimír

narozen: 23.5.1929    volební kraj: Východočeský        OF > OH

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

JUDr. P R O C H Á Z K A Antonín

narozen: 10.3.1927    volební kraj: Severomoravský        KDU > KDS

rezignoval: 31.1.1992

výbor církevní a humanitární

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. P R O C H Á Z K A Kamil

narozen: 29.8.1934    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

národohospodářský výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

P R U Š A Oto

narozen: 5.10.1951    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSH-SMS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

P Ř I K R Y L Ivo

narozen: 11.3.1936    volební kraj: Severočeský        OF > OF-N

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. R A Š K A Miroslav

narozen: 13.5.1958    volební kraj: Severomoravský        KSČM > DL

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

R A T I B O R S K Ý Tomáš

narozen: 4.10.1953    volební kraj: Severočeský        OF > ODS

výbor pro územní správu a národnosti

 

R E Č K O V Á Jarmila

narozena: 9.6.1936    volební kraj: severočeský        OF > ODS

mandát získala: 1.7.1991

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

Ing. R O Z L I V K A Vladimír

narozen: 21.5.1936    volební kraj: Středočeský        OF >ODS

výbor pro územní správu a národnosti

 

JUDr. R Ö S C H O V Á Anna

narozen: 26.5.1951    volební kraj: Západočeský        OF > ODS

mandátový a imunitní výbor

ústavně právní výbor

členka Předsednictva České národní rady

 

Ing. R Ů Ž I Č K A Jan

narozen: 9.4.1925    volební kraj: Jihočeský        OF > OF-N

rozpočtový a kontrolní výbor

 

RNDr. R Y Š L I N K O V Á Jana, CSc.

narozena: 10.5.1951    volební kraj: Západočeský        OF > OH

rozpočtový a kontrolní výbor

 

JUDr. Ř E Z Á Č Vladimír

narozen: 8.3.1948    volební kraj: Severočeský        KSČM

ústavně právní výbor

 

Akad. arch. S A P Á K Jan

narozen: 6.3.1957    volební kraj: Jihomoravský        OF > OH

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

S E D L Á Č E K Michal

narozen: 23.4.1967    volební kraj: Východočeský        OF > ODS

ústavně právní výbor

Ing. S M Ě L Í K Zdeněk

narozen: 10.12.1936    volební kraj: Jihomoravský                KDU

rozpočtový a kontrolní výbor

 

Ing. S O J K A Tomáš

narozen: 15.11.1948    volební kraj: Středočeský        KSČM

národohospodářský výbor

 

PaedDr. S O U R A L Jaroslav, CSc.

narozen: 2.4.1953    volební kraj: Severomoravský        KSČM

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Ing. S T I B I C Jaromír, CSc.

narozen: 22.8.1930    volební kraj: Východočeský        OF > OH

národohospodářský výbor

 

Doc. RNDr. S T I B O R O V Á Marie, CSc.

narozena: 2.2.1950    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČM

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

zahraniční výbor

 

JUDr. S T E I B E R Václav

narozen: 1.9.1936    volební kraj: Středočeský        OF > OF-N

výbor pro obchod a cestovní ruch

zahraniční výbor

 

JUDr. S T O D Ů L K A Zbyšek

narozen: 19.6.1947    volební kraj: Severomoravský         HSD > HSD-SMS

výbor pro územní správu a národnosti

 

S T R A Š E K Jiří

narozen: 9.2.1951    volební kraj: Západočeský                KDU

rezignoval: 14.2.1991

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

JUDr. S Ů V O V Á Hana

narozena: 2.6.1958    volební kraj: Středočeský        KSČM

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

S V O B O D A Ivo

narozen: 6.4.1948    volební kraj: Středočeský        OF > OH

rozpočtový a kontrolní výbor

 

MUDr. S Y K A Martin

narozen: 19.3.1949    volební kraj: Jihomoravský        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. Š A B A T A Miloslav

narozen: 9.11.1930    volební kraj: Středočeský        OF > OF-N

národohospodářský výbor

 

Doc. MUDr. Š E B O R Jindřich, CSc.

narozen: 14.5.1929    volební kraj: Západočeský        OF > OH

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Ing. Š E D I V Ý Josef

narozen: 6.2.1933    volební kraj: Severočeský                KDU

rezignoval: 3.10.1991

národohospodářský výbor

 

MUDr. Š E P S OV Á Lenka

narozena: 20.9.1955    volební kraj: Severočeský        OF > ODS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

Š I M E Č E K Josef

narozen: 13.12.1933    volební kraj: Jihomoravský        OF > ODS

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

Ing. Š L O U F Miroslav

narozen: 19.9.1948    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČM > DL

výbor pro územní správu a národnosti

 

Doc. PhDr. Š P L Í C H A L Václav, CSc.

narozen: 12.8.1932    volební kraj: Východočeský        OF > OH

rozpočtový a kontrolní výbor

zahraniční výbor

 

Ing. Š T Ě P O V Á Vlasta

narozena: 7.6.1938    volební kraj: Jihočeský        OF > OH

členka vlády České republiky

 

Prom. fil. Š T I N D L Karel

narozen: 17.3.1938    volební kraj: Hlavní město Praha        OF > LDS

ústavně právní výbor

zahraniční výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

Doc. RSDr. Š T R A I T Jaroslav, CSc.

narozen: 29.7.1942    volební kraj: Východočeský        KSČM

výbor církevní a humanitární

 

Ing. Š U M A N Vladimír

narozen: 17.10.1936    volební kraj: Středočeský        OF > ODA

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. Š V E C Vlastislav

narozen: 28.4.1929    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

rezignoval: 30.9.1991

národohospodářský výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

JUDr. T A T Á R Milan

narozen: 22.1.1950    volební kraj: Severočeský        OF > ROI

ústavně právní výbor

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. T O L L N E R Pavel

narozen: 10.3.1949    volební kraj: Jihomoravský        KDU > KDS

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

V A C E K Eduard

narozen: 20.4.1947    volební kraj: Severočeský        OF > OF-N

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

 

V A Ň Á K Vladislav

narozen: 28.10.1944    volební kraj: Jihomoravský        OF > LDS

výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost

 

V Á C A Oldřich

narozen: 18.10.1952    volební kraj: Západočeský        OF > ODS

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

V Á C H A L O V Á Anna

narozena: 13.1.1932    volební kraj: Západočeský        KSČM

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

V Á L E K Alois

narozen: 9.1.1939    volební kraj: Severomoravský        OF > ODS

výbor pro obchod a cestovní ruch

 

V E S E L Ý Josef

narozen: 6.7.1943    volební kraj: Středočeský        OF > ODS

národohospodářský výbor

 

PhDr. V L A C H Jiří

narozen: 29.12.1952    volební kraj: Jihočeský        OF > ODS

výbor pro územní správu a národnosti

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

 

V L K Miloslav

narozen: 6.4.1948    volební kraj: Severomoravský        OF > ODS

rozpočtový a kontrolní výbor

 

PhDr. V O L Á K Stanislav

narozen: 30.9.1947    volební kraj: Západočeský        OF > ODS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

Ing. V O N D R Á Č E K Josef

narozen: 25.6.1931    volební kraj: Východočeský        OF > OH

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

člen Předsednictva České národní rady

 

Akad. arch. V O R L O V Á Milada

narozena: 27.11.1937    volební kraj: Severomoravský        OF > OH

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

V R C H L A V S K Á Hana

narozena: 3.4.1949    volební kraj: Severočeský                ODA

mandát získala: 16.1.1992

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

JUDr. V Ý B O R N Ý Miloslav

narozen: 19.2.1952    volební kraj: Východočeský                KDU

ústavně právní výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. W A J S A R Miroslav

narozen: 13.12.1957    volební kraj: Východočeský        KDU > KDS

výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

W A N T U Ł A Tadeusz

narozen: 5.8.1950    volební kraj: Severomoravský        OF > ROI

výbor pro územní správu a národnosti

 

W O L F Miroslav

narozen: 8.11.1954    volební kraj: Jihomoravský        OF > ODS

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

Z A H R A D N Í Č E K Jan

narozen: 31.5.1948    volební kraj: Jihomoravský        KDU > KDS

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

církevní a humanitární výbor

člen Předsednictva České národní rady

 

PhDr. Z A J Í Č E K Stanislav

narozen: 26.2.1962    volební kraj: Jihomoravský        OF > OH

výbor církevní a humanitární

 

MUDr. Z A T L O U K A L Břetislav

narozen: 1.11.1955    volební kraj: Jihomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

Z E M A N Vladimír

narozen: 8.6.1947    volební kraj: Severomoravský        HSD > HSD-SMS

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

 

Ing. Z U B E K Leopold

narozen: 4.8.1940    volební kraj: Severomoravský        OF > ODS

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus

člen Předsednictva České národní rady

 

Ing. Ž Á K Václav

narozen: 28.7.1945    volební kraj: Východočeský        OF > OH

místopředseda České národní rady

člen Předsednictva České národní rady

ústavně právní výbor

 

Ž I Ž K A Jaroslav

narozen: 13.4.1951    volební kraj: Severočeský        KSČM

výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismusPřihlásit/registrovat se do ISP