H A V L Í Č E K Miroslav

 
   

8.ČNR,22.11.1990,63

k T 91, T 91a

23.ČNR,8.-9.10.1991,61-3,76-8,152-7

zpravodaj k T 388

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

   
   

H A V L O V I Č Pavel

 
   

5.ČNR,10.10.1990,236

k T 43A

23.ČNR,11.10.1991,495-6

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

35.ČNR,29.4.1992,211-23

zpravodaj k T 627

35.ČNR,4.5.1992,160-1/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

   
   

H Á J E K Jiří

 
   

9.ČNR,28.11.1990,62

k T 50

12.ČNR,19.12.1990,227-8

k 121

15.ČNR,27.2.1991,120

interpelace na min. zdrav. ve věci současné situace ve zdravotnictví T 233

16.ČNR,13.3.1991,19

k návrhu na zaujetí stanoviska k událostem na Slovensku

16.ČNR,13.3.1991,26

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

18.ČNR,7.5.1991,41/II

k T 150A

18.ČNR,7.5.1991,70-1/II

k T 211A

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

22.ČNR,13.9.1991,405

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,10.10.1991,396-7

k T 150A

25.ČNR,3.12.1991,41

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

29.ČNR,17.12.1991,24-5

k úpravě procedury projednávání návrhu zákona o stát. rozpočtu ČR na r. 1992 (T 516)

29.ČNR,18.12.1991,95-7

stanovisko klubu KSČM k T 516

   
   

H Á J E K Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1990,166

k programovému prohlášení vl.

12.ČNR,20.12.1990,260-2,268-72

zpravodaj k T 65

12.ČNR,21.12.1990,364-7,402-3

k T 120

14.ČNR,7.2.1991,131-3

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,354

stanovisko klubu KSČM k T 175

17.ČNR,27.3.1991,108-10

podnět na min. práce ve věci vyplácení osobních důchodů

21.ČNR,9.7.1991,178-82,191-5

ke stát. závěrečnému účtu ČR za rok 1990

21.ČNR,9.7.1991,230-2

k T 317

23.ČNR,9.10.1991,191

k T 393

23.ČNR,11.10.1991,477

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

24.ČNR,8.11.1991,342-5,366,378,383-9

zpravodaj k T 429

25.ČNR,3.12.1991,36-7,41

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

30.ČNR,23.1.1992,153-4

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké

31.1.1992,128-9/III

privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

30.ČNR,31.1.1992,151/III

k návrhu usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

31.ČNR,19.2.1992,78-9

k T 572

33.ČNR,20.3.1992,212-3,217-8

zpravodaj k T 601

36.ČNR,5.5.1992,38-9

k T 693

   
   

H Á J E K Richard

 
   

6.ČNR,31.10.1990,236

k T 84

17.ČNR,28.3.1991,235

k T 210

18.ČNR,8.5.1991,157-8/II,194-5/II

k T 220

23.ČNR,9.10.1991,225

k T 395

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,6.11.1991,59

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

26.ČNR,5.12.1991,182-6,206-43

zpravodaj k T 482

30.ČNR,31.1.1992,60-2/III,87/III

k volbě ředitele VZP ČR

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

33.ČNR,19.3.1992,56-7

k T 603

35.ČNR,30.4.1992,29-32/II

k T 659

   
   

H E J S E K Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1990,169-70

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,10.10.1990,179-81

interpelace na min. práce ve věci osobních důchodů býv. funkcionářů T 92

5.ČNR,10.10.1990,186-8

interpelaci na min. kontroly ve věci vytváření orgánů stát. správy T 92 (přednesená posl. Čechem)

6.ČNR,30.10.1990,98

k T 60A

6.ČNR,31.10.1990,140-2

k vydanému článku ve Středočeském Expresu

6.ČNR,31.10.1990,198-9

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

11.ČNR,13.12.1990,40

k T 94

12.ČNR,17.12.1990,36-8,41-3

k T 92E

12.ČNR,18.12.1990,172,178

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,369-71

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,86-7

k návrhu usn. ČNR k otázkám lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,7.2.1991,194-7

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

18.ČNR,23.4.1991,72-3

k T 214

18.ČNR,7.5.1991,77/II

k T 92E

18.ČNR,14.5.1991,373

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,22.5.1991,244-7

podnět na min. škol. ve věci majetku pionýrské

 

organizace

20.ČNR,21.6.1991,446-7

podnět na min. kult. ve věci pietního aktu v Ležácích

21.ČNR,9.7.1991,117-20

k T 324

23.ČNR,11.10.1991,492-3,500-1,504-5,

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

509-10

 

24.ČNR,7.11.1991,272-3

k T 362

24.ČNR,15.11.1991,240-3/II

k návrhu na usn. ČNR k zneužívání informací ve prospěch soukromého podnikání

25.ČNR,3.12.1991,21

k T 483

26.ČNR,6.12.1991,53-6/II

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

29.ČNR,20.12.1991,301,308-9

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

30.ČNR,22.1.1992,124-8

k návrhu usn. ČNR, kt. se ukládá RKV prověřit možnost získání fin. prostředků a způsobu jejich vyplácení býv. čsl. letcům a čl. leteckého personálu, bojovníkům na západní frontě II. svět. válce

30.ČNR,30.1.1992,211-4/II

interpelace na vl. ve věci přidělení potřebných fin. prostředků na urychlené zahájení výstavby nemocnice v Havlíčkově Brodě T 571

31.ČNR,17.3.1992,194-5/II

k T 604A

31.ČNR,17.3.1992,211/II

k T 571J

32.ČNR,18.3.1992,66-9

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,20.3.1992,196-200,204-6

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,112-3,116

k návrhu na odvolání z funkce čl. VK ČNR pro otázky lustrací na vlastní žádost

34.ČNR,16.4.1992,313

k T 571J,S,M

   
   

H O F H A N Z L Čestmír

 
   

2.ČNR,3.7.1990,116

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,9.10.1990,85-6,107-8

k T 33

6.ČNR,30.10.1990,38

k T 69, T 72

8.ČNR,22.11.1990,90

k T 91, T 91a

9.ČNR,29.11.1990,214

k T 98A

12.ČNR,18.12.1990,142-3

k T 140

   

13.ČNR,17.1.1991,28

k návrhu na změny ve složení PČNR

13.ČNR,17.1.1991,63

k T 158

15.ČNR,27.2.1991,71-2,120-1

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

16.ČNR,13.3.1991,30

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

18.ČNR,25.4.1991,250-2

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,26.4.1991,312-4

k T 237

18.ČNR,7.5.1991,74-5/II

k T 244A

18.ČNR,14.5.1991,314-6

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,23.5.1991,329-30

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,19.6.1991,238-9

k T 235

20.ČNR,21.6.1991,444-6

interpelace na min. zem. ve věci lesních a.s.T 336

21.ČNR,9.7.1991,149-50

k T 324

21.ČNR,11.7.1991,376

k T 336A

22.ČNR,11.9.1991,197-8

k T 354

22.ČNR,11.9.1991,237-40

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,358-62

interpelace na vl. ve věci hospodaření s lesy T 382 (přednesená posl. P. Krausem)

23.ČNR,11.10.1991,445-6

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

24.ČNR,6.11.1991,57

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,14.11.1991,121-3/II

k T 376

24.ČNR,21.11.1991,326-7/II

k T 474

25.ČNR,3.12.1991,24

k T 483

26.ČNR,5.12.1991,205,236,238

k T 482

26.ČNR,6.12.1991,103-5/II

k T 466

27.ČNR,10.12.1991,57-9

k T 474

28.ČNR,16.12.1991,74

k T 417

29.ČNR,20.12.1991,329

k T 540

30.ČNR,22.1.1992,43

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,22.1.1992,127

k návrhu usn. ČNR, kt. se ukládá RKV prověřit možnost získání fin. prostředků a způsobu jejich vyplácení býv. čsl. letcům a čl. leteckého personálu, bojovníkům na západní frontě II. svět. válce

30.ČNR,23.1.1992,216-7

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,23.1.1992,45-7/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

30.ČNR,31.1.1992,80-1/III

k návrhu na usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

31.ČNR,20.2.1992,224-6,22-3/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,18.3.1992,52-5

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,20.3.1992,226

k T 551E

34.ČNR,15.4.1992,247

k T 628

35.ČNR,4.5.1992,164-5/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

36.ČNR,6.5.1992,165

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,7.5.1992,19

k návrhu MIV na vydání usn. ČNR k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trest. stíhání posl. Zemana

37.ČNR,7.5.1992,102-3

k T 596

38.ČNR,12.5.1992,44-6

k T 785

   
   

H O F R O V Á Jarmila

 
   

14.ČNR,7.2.1991,201-2

podnět na min. vnitra ve věci držení střelných zbraní

22.ČNR,12.9.1991,356-7

interpelace na min. vnitra ve věci zásahu jednotky rychlého nasazení T 382

24.ČNR,14.11.1991,115-8/II

k T 376

35.ČNR,30.4.1992,52-3/II

k T 659

   
   

H O C H O V Á Dagmar

 
   

18.ČNR,7.5.1991,25-8/II

interpelace na vl. ve věci přesídlení čsl. občanů

T 283 (přednesená posl. Pospíšilem)

 

20.ČNR,20.6.1991,374-6

informace o zřízení Nadace Člověk v nouzi

24.ČNR,15.11.1991,225-8/II

interpelace na vl. ve věci vystěhování Evropského kult. klubu T 513

   
   

H O L O M E K Karel

 
   

2.ČNR,3.7.1990,72-5

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,70-1

k T 32

5.ČNR,10.10.1990,183-6

k interpelaci posl. Havloviče T 43

5.ČNR,10.10.1990,237

k T 43A

6.ČNR,30.10.1990,41-2

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,232-3

k T 84

8.ČNR,22.11.1990,61-3

k T 91, T 91a

12.ČNR,18.12.1990,130-3

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,337-40,400

k T 120

15.ČNR,27.2.1991,106-7

interpelace na vl. ve věci incidentu v obci Lipkov T 233

15.ČNR,28.2.1991,212-3

návrh na usn. ČNR k záležitosti násilné akce v Klatovech

18.ČNR,24.4.1991,197-8,249-50

stanovisku klubu posl. Romů k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,8.5.1991,152-4/II

k T 220

20.ČNR,8.7.1991,518-20,525-6

k T 233D

21.ČNR,10.7.1991,304-5

k T 308

21.ČNR,10.7.1991,332-3

ke zprávě dočasné komise ČNR pro dohled nad personální politikou v ústř. orgánech stát. správy

23.ČNR,9.10.1991,221-3

k T 395

23.ČNR,10.10.1991,416-7

k T 350A

29.ČNR,18.12.1991,98-101

k T 516

30.ČNR,23.1.1992,40-5/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

30.ČNR,30.1.1992,215/II

interpelace na min. škol. ve věci národnostního školství T 571 (přednesená posl. Piverkou)

30.ČNR,30.1.1992,216-7/II

interpelace na př. vl. ve věci zástupců národnostních menšin při řešení jejich potřeb T 571 (přednesená posl. Piverkou)

31.ČNR,19.2.1992,75

k T 572

31.ČNR,19.2.1992,89-90

k T 546

31.ČNR,20.2.1992,219

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,17.3.1992,197-9/II

k T 571E

32.ČNR,18.3.1992,59-60

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,19.3.1992,123-4

k T 541

35.ČNR,28.4.1992,65-7

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

36.ČNR,6.5.1992,155,199

ke zprávě VSPZ o výsledcích dosavadní činnosti komise pro postavení ženy ve společnosti

   

H O M O L A František

 
   

4.ČNR,4.9.1990,142-3

k T 34

7.ČNR,15.11.1990,29,34

k T 55

12.ČNR,18.12.1990,104-5

zpravodaj k T 139

12.ČNR,21.12.1990,306-7,311,320,335

k T 120

17.ČNR,27.3.1991,121-2

k výsledkům posl. průzkumu v otázce státoprávního uspořádání ČR v okrese Brno-venkov

20.ČNR,18.6.1991,145-50

zpravodaj k T 242

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

24.ČNR,8.11.1991,354-5

k T 429

24.ČNR,14.11.1991,106/II

k T 376

26.ČNR,4.12.1991,69-70

k T 418

26.ČNR,6.12.1991,87-8/II

k T 487

29.ČNR,18.12.1991,69-71

k T 516

30.ČNR,24.1.1992,148/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

31.ČNR,19.2.1992,60

k T 572

35.ČNR,30.4.1992,64-7/II

zpravodaj k T 660

5.5.1992,256-7/II,262-7/II,270-3/II

 
   
   

H O N A J Z E R Jiří

 
   

12.ČNR,21.12.1990,313

k 120

14.ČNR,8.2.1991,227-9

interpelace na vl. ve věci jednání vl. s firmou Baťa T 185

17.ČNR,27.3.1991,194-7,200

k T 185C

18.ČNR,7.5.1991,54/II

k T 185I

18.ČNR,7.5.1991,73-4/II

k T 244A

28.ČNR,17.12.1991,131-4

interpelace na vl. ve věci vyšetřování trestné činnosti DAK Slušovice T 551

30.ČNR,18.2.1992,201/III

k T 551A,B,C

   
   

H O Ř Í N E K Milan

 
   

20.ČNR,20.6.1991,361

k T 215

20.ČNR,8.7.1991,486-7

k T 283A,B

23.ČNR,8.10.1991,115-7

k T 378, T 379

23.ČNR,9.10.1991,189-91

k T 393

24.ČNR,6.11.1991,178

k T 426, T 427

24.ČNR,8.11.1991,392

k T 414

24.ČNR,15.11.1991,208-9/II

podnět na vl. ve věci usn. vl. č. 139 z 3.5.1991

 

T 513

   

H R A Z D Í R A Antonín

 
   

1.ČNR,26.6.1990,54

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,124

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,48-53,56,89-103

zpravodaj k T 32

114-27

 

5.ČNR,9.10.1990,57-60,116-46

zpravodaj k T 33

12.ČNR,18.12.1990,142,174

k T 140

14.ČNR,6.2.1991,42

k T 166

14.ČNR,7.2.1991,116-8

stanovisko VPUSN ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,96-8

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

15.ČNR,28.2.1991,153-4

k T 192

15.ČNR,28.2.1991,219-20

k T 200

18.ČNR,24.4.1991,191-3

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

   

20.ČNR,8.7.1991,517

k T 329A

23.ČNR,8.10.1991,114-5,119-20,123,125

k T 378, T 379

 

128-9

   

24.ČNR,6.11.1991,167-9,172-5,178

k T 426, T 427

26.ČNR,4.12.1991,144

k T 485

28.ČNR,16.12.1991,68-9

k T 535

30.ČNR,24.1.1992,96-101/II,122-6/II

zpravodaj k T 560

31.ČNR,19.2.1992,47-9

stanovisko klubu KSČM k T 572

32.ČNR,18.3.1992,125-6,129

odůvodnění T 655

34.ČNR,14.4.1992,43-4

interpelace na př. vl. ve věci stanoviska k uzavírání dohod podle transformačního zákona, tj. zákona č. 42/1992 Sb. T 747

35.ČNR,28.4.1992,94-6

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,30.4.1992,50/II

k T 659

36.ČNR,6.5.1992,116-7

k T 673

36.ČNR,6.5.1992,145-6

k T 676

   
   

H R B E K Jiří

 
   

27.ČNR,10.12.1991,73

k T 474

35.ČNR,30.4.1992,73-4/II

k T 660

   
   

C H R O M Ý Heřman

 
   

1.ČNR,26.6.1990,5960

k návrhu na volbu čl. PČNR

2.ČNR,3.7.1990,111-2

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,5.9.1990,206-9

k projevu př. vl. o aktivitách vl k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

6.ČNR,30.10.1990,44

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,106-9

ke spolupráci mezi ČNR a vládou, k posílení česko-slovenské vzájemnosti

6.ČNR,31.10.1990,155-6

ke stanovisku ČNR k Sladkovské deklaraci

8.ČNR,22.11.1990,77-8

k T 91, T 91a

8.ČNR,22.11.1990,155-6

k T 105

9.ČNR,28.11.1990,110-1

vystoupení k uctění památky prof. B. Ryby

9.ČNR,29.11.1990,208-9

k T 98A

13.ČNR,17.1.1991,21-5

k návrhu na změny ve složení PČNR

14.ČNR,7.2.1991,158-60

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

16.ČNR,13.3.1991,30

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

17.ČNR,26.3.1991,64-6

k T 189

18.ČNR,25.4.1991,252-6

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,8.5.1991,244

k T 220

18.ČNR,14.5.1991,302-6

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,22.5.1991,222-4

k T 262

20.ČNR,18.6.1991,50

k T 304

20.ČNR,18.6.1991,122-3

k T 305

20.ČNR,19.6.1991,164

k T 299

21.ČNR,9.7.1991,150-1

k T 324

21.ČNR,9.7.1991,183-8,193

ke stát. závěrečnému účtu ČR za rok 1990

21.ČNR,10.7.1991,255-7,261-2,390-1

k návrhu usn. ČNR k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích

22.ČNR,11.9.1991,245-8

k T 365

22.ČNR,13.9.1991,421-2

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,19.9.1991,476-81

k T 359

23.ČNR,9.10.1991,225

k T 395

24.ČNR,6.11.1991,49-50

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,21.11.1991,36-8/II,330-1/II

k T 474

25.ČNR,3.12.1991,13-4

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

25.ČNR,3.12.1991,23-4

k T 483

26.ČNR,4.12.1991,140-1

interpelace na př. vl. ve věci výkladu zák. č. 451/1991 Sb. T 515

26.ČNR,5.12.1991,187-90,200

k T 482

26.ČNR,6.12.1991,45-6/II

k T 476

26.ČNR,6.12.1991,105/II

k T 466

26.ČNR,6.12.1991,167/II

k T 416

27.ČNR,10.12.1991,55-7

k T 474

29.ČNR,18.,19.12.1991,81-4,163-4,202

k T 516

217

 

29.ČNR,19.12.1991,279-80

k T 515A

29.ČNR,20.12.1991,326

k T 540

29.ČNR,20.12.1991,373-4

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,22.1.1992,41-2

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,22.1.1992,57-8

k informaci z jednání někt. představitelů ČNR s představiteli SNR

30.ČNR,24.1.1992,151-2/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

30.ČNR,30.1.1992,199-205/II

interpelace na vl. ve věci zásobování Prahy teplem T 571

30.ČNR,30.1.1992,205-7/II

dotaz na vl. ve věci snížení dotace čs. automobilové dopravě na r. 1992 T 571

30.ČNR,30.1.1992,207-8/II

dotaz na vl. ve věci finálních dodavatelů, kt. se účastní výstavby JE v Mochovicích T 571

30.ČNR,18.2.1992,227-8/III

k T 515B

31.ČNR,19.2.1992,52-5,57

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,15-9/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,17.3.1992,203/II

k T 571F

31.ČNR,17.3.1992,207/II

k T 5571G,L

32.ČNR,18.3.1992,51-2

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,20.3.1992,172

ke zprávě vl. o průběhu a výsledcích transformace čes. ekonomiky v r. 1991

34.ČNR,14.4.1992,133-4,140-1

k T 664

34.ČNR,15.4.1992,252-5

k T 628

35.ČNR,28.4.1992,49-54,107-8

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,29.4.1992,295-6

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

35.ČNR,4.5.1992,144-8/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

36.ČNR,7.5.1992,278

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,7.5.1992,44

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci posl. Kolářové T 787

37.ČNR,12.5.1992,119-20,126-7

k informaci ke zprávě FBIS

38.ČNR,12.5.1992,21-3

k T 785

   
   

C H U T N Ý Antonín

 
   

5.ČNR,9.10.1990,70-1

k T 33

6.ČNR,31.10.1990,118-20

k otevřenému dopisu př. vl. ve věci život. prostředí v Severočeské pánvi

9.ČNR,28.11.1990,73-8,87-92

zpravodaj k T 79

23.ČNR,10.-11.10.1991,267,459-61

k T 362

24.ČNR,6.11.1991,56-7

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,7.11.1991,268-72

k T 362

31.ČNR,17.3.1992,193/II

k T 563A

32.ČNR,18.3.1992,150

k volbě prez. NKÚ ČR

33.ČNR,20.3.1992,220

k návrhu na stanovení platu prez. NKÚ ČRPřihlásit/registrovat se do ISP