K A Č E N K A František

 
   

22.ČNR,12.9.1991,370

k vystoupení posl. Válka

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

23.ČNR,10.10.1991,406-7

k T 338A

24.ČNR,14.11.1991,37-8/II

k T 474

24.ČNR,21.11.1991,296/II

stanovisko klubu HSD-SMS k T 474

24.ČNR,21.11.1991,321-3/II

k T 474

24.ČNR,21.11.1991,334/II,354/II

k T 338A

27.ČNR,10.12.1991,10,29-31

k T 474

28.ČNR,16.12.1991,42-3

k T 464, T 496

28.ČNR,17.12.1991,110

k T 338A

34.ČNR,15.4.1992,217

k T 394

35.ČNR,28.4.1992,77-80

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

   
   

K A D L E C Ján

 
   

4.ČNR,4.9.1990,64-6

k T 32

5.ČNR,9.10.1990,93-4

k T 33

6.ČNR,31.10.1990,124

stanovisko klubu HSD-SMS k současné vnitropolitické situaci

8.ČNR,22.11.1990,56

stanovisko klubu HSD-SMS k T 91, T91a

9.ČNR,29.11.1990,191-3

k T 98A

13.ČNR,17.1.1991,31,44

k návrhu na změny ve složení PČNR

14.ČNR,7.2.1991,91-2

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,310-1,316

stanovisko klubu HSD k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,76-7

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

15.ČNR,28.2.1991,198-9

k návrhu na zřízení výboru ČNR pro mezinár. vztahy

18.ČNR,23.4.1991,105

stanovisko klubu HSD-SMS k T 214

18.ČNR,24.4.1991,193-5,203

stanovisko klubu HSD-SMS k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,7.5.1991,25-8/II

interpelace na vl. ve věci přesídlení čsl. občanů T 283 (přednesená posl. Pospíšilem)

20.ČNR,18.6.1991,120-1,124

zpravodaj k T 305

30.ČNR,22.1.1992,120

k T 553

36.ČNR,5.5.1992,65

k T 484

36.ČNR,6.5.1992,136

k T 673

37.ČNR,7.5.1992,67-8

k T 587

   
   

K A L F U S Jiří

 
   

2.ČNR,3.7.1990,71-2

k programovému prohlášení vl.

7.ČNR,15.11.1990,25-6

k T 55

9.ČNR,29.11.1990,172

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,22,38

k T 94

17.ČNR,28.3.1991,218-9

k T 210

18.ČNR,23.4.1991,40

k T 104

18.ČNR,26.4.1991,335

k T 216

21.ČNR,9.7.1991,206-7

ke čtvrtletnímu hodnocení stát. rozpočtu ČR na rok 1991

21.ČNR,11.7.1991,358

ke zprávě vl. o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákona č. 92/1991 Sb.

23.ČNR,9.10.1991,147

k T 388

23.ČNR,10.-11.10.1991,369,474-5

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

24.ČNR,6.11.1991,87-8

k návrhu na zpracování kontr. systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od počátku

25.ČNR,3.12.1991,18

k T 483

26.ČNR,4.,5.12.1991,112-4,51-3/II,60-2/II

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

30.ČNR,23.1.1992,171-2

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

33.ČNR,20.3.1992,211-2,216-7

odůvodnění T 601

34.ČNR,14.4.1992,54-5

k T 640

34.ČNR,15.4.1992,213

k T 394

35.ČNR,30.4.1992,52/II

k T 659

35.ČNR,30.4.1992,81-2/II

k T 661

37.ČNR,12.5.1992,136-7

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

K A L O U S O V Á Eva

 
   

15.ČNR,27.2.1991,109-10

interpelace na min. škol. ve věci navrácení majetku Čs. obci sokolské T 233

18.ČNR,7.5.1991,32-4/II,108-9/II

interpelace na min. škol. ve věci navrácení majetku Čs. obcí sokolské

19.ČNR,22.5.1991,233-4

interpelace na min. vnitra ve věci dodávek prvků počítačové sítě T 288

21.ČNR,10.7.1991,317

k T 327

30.ČNR,30.1.1992,214-5/II

interpelace na min. kontroly ve věci žádosti o urychlené prověření ochrany evidence sbírkových předmětů v regionálním muzeu v Mikulově T 571

34.ČNR,15.4.1992,259-60

k T 628

34.ČNR,16.4.1992,312

k T 571T

   
   

K A L V O D A Jan

 
   

1.ČNR,26.6.1990,52

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,181-2

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,10.7.1990,17-20,27-8

zpravodaj k T 22

4.ČNR,6.9.1990,261

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,9.10.1990,37-8

k T 31A

5.ČNR,9.10.1990,74-5

k T 33

7.ČNR,15.11.1990,21-2,40

k T 55

7.ČNR,15.11.1990,87-9,94

k T 91a

8.ČNR,22.11.1990,96,98-100,138,151-2

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,66-7

k T 50

11.ČNR,13.12.1990,82,87-91

zpravodaj k T 117

13.ČNR,17.1.1991

řídí schůzi

14.ČNR,6.2.1991

řídí schůzi

14.ČNR,8.2.1991

řídí schůzi

14.ČNR,14.2.1991,303-6

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,28.2.1991

řídí schůzi

15.ČNR,28.2.1991,141-3

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

15.ČNR,28.2.1991,218-9

k T 200

17.ČNR,26.3.1991

řídí schůzi

17.ČNR,27.3.1991,123-6

k vystoupení posl. Kříže ve věci česko-moravsko-slovenských vztahů

17.ČNR,27.3.1991

řídí schůzi

17.ČNR,28.3.1991,227-30

k T 210

18.ČNR,23.4.1991

řídí schůzi

18.ČNR,25.4.1991,232

k T 209

18.ČNR,26.4.1991,334

k T 216

18.ČNR,14.5.1991

řídí schůzi

19.ČNR,22.5.1991

řídí schůzi

20.ČNR,18.6.1991,51-3

k T 304

20.ČNR,18.6.1991,91

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

20.ČNR,18.6.1991

řídí schůzi

21.ČNR,9.7.1991

řídí schůzi

22.ČNR,10.9.1991

řídí schůzi

22.ČNR,11.9.1991,156-7

k T 316

22.ČNR,13.9.1991

řídí schůzi

22.ČNR,13.9.1991,441-5,463-4,491-2

k T 359

23.ČNR,8.10.1991,122-3

k T 378, T 379

23.ČNR,9.10.1991

řídí schůzi

23.ČNR,9.10.1991,225-7,232-4

k T 395

23.ČNR,11.10.1991

řídí schůzi

24.ČNR,6.11.1991

řídí schůzi

24.ČNR,7.11.1991

řídí schůzi

24.ČNR,14.11.1991

řídí schůzi

24.ČNR,14.11.1991,65-6/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,21.11.1991,290/II

stanovisko klubu ODA k T 474

24.ČNR,21.11.1991,309-12/II

k T 474

25.ČNR,3.12.1991

řídí schůzi

26.ČNR,4.12.1991,55

k T 413

26.ČNR,4.12.1991,116-8

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

26.ČNR,5.12.1991

řídí schůzi

26.ČNR,6.12.1991,170/II

k T 416

26.ČNR,6.12.1991,178/II,182/II

k návrhu na svolání mimořádné schůze

27.ČNR,10.12.1991,10-2,37-40

k T 474

28.ČNR,16.12.1991

řídí schůzi

28.ČNR,17.12.1991,84

k T 465

29.ČNR,19.12.1991,231-3,261-2

k T 516

30.ČNR,22.1.1992,50-4

k informaci z jednání někt. představitelů ČNR s představiteli SNR

30.ČNR,22.1.1992

řídí schůzi

30.ČNR,24.1.1992

řídí schůzi

30.ČNR,30.1.1992

řídí schůzi

31.ČNR,19.2.1992

řídí schůzi

33.ČNR,19.3.1992

řídí schůzi

34.ČNR,14.4.1992

řídí schůzi

35.ČNR,28.4.1992

řídí schůzi

35.ČNR,30.4.1992

řídí schůzi

36.ČNR,6.5.1992

řídí schůzi

38.ČNR,12.5.1992

řídí schůzi

38.ČNR,12.5.1992,31-3

k T 785

   
   

K A N T Ů R K O V Á Eva

 
   

1.ČNR,26.6.1990,60

k návrhu na volbu čl. PČNR

4.ČNR,5.9.1990,29-10

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

6.ČNR,31.10.1990,120-1

podnět gen. prok. ve věci uveřejnění materiálu o pozadí 17. listopadu v časopise Expres

6.ČNR,31.10.1990,156-7

ke stanovisku ČNR k Sladkovské deklaraci

6.ČNR,31.10.1990,183-4,191-2

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

6.ČNR,31.10.1990,233-4

k T 84

7.ČNR,15.11.1990,42-3

interpelace na př. vl. ve věci převedení ušetřených peněz uměleckých organizací na činnosti v příštím roce T 108

9.ČNR,28.11.1990,61

k T 50

9.ČNR,29.11.1990,180-2

k T 98A

12.ČNR,17.12.1990,56

k odpovědi na interpelaci T 108

13.ČNR,17.1.1991,28-9

k návrhu na změny ve složení PČNR

15.ČNR,27.2.1991,39-40

k T 52

18.ČNR,25.4.1991,293-4,297

zpravodajka k T 226

19.ČNR,23.5.1991,344-5

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,18.6.1991,131-2

k T 31

21.ČNR,9.7.1991,126

stanovisko klubu OH k přerušení projednávání T 324

24.ČNR,6.11.1991,48-9,68

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,15.11.1991,225-8/II

interpelace na vl. ve věci vystěhování Evropského kult. klubu T 513 (přednesená posl. Hochovou)

24.ČNR,21.11.1991,323-4/II

k T 474

28.ČNR,17.12.1991,105-6

k žádosti gen. prok. ČSFR o souhlas ČNR s trestním stíháním soudců měst. soudu Praha

29.ČNR,20.12.1991,302

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,320

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

30.ČNR,22.1.1992,39

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,18.2.1992,204/III

k T 475A

31.ČNR,17.3.1992,187/II

k T 475A

32.ČNR,18.3.1992,50-1,58-9,71

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,19.3.1992,97,100

k T 518

34.ČNR,14.4.1992,122-6

zpravodajka k T 663

34.ČNR,14.4.1992,128-9,135-43

zpravodajka k T 664

34.ČNR,14.4.1992,145

k návrhu na usn. ČNR ke způsobu naložení s právy při privatizaci filmových podniků

   
   

K A P U S T A Jaromír

 
   

5.ČNR,10.10.1990,210

prohlášení k projevu posl. Válka

9.ČNR,29.11.1990,154

k T 98A

12.ČNR,17.12.1990,74-5

interpelace na vl. ve věci umístění leteckého stíhacího útvaru na civilní letiště Ostrava-Mošnov T 163

12.ČNR,21.12.1990,325-8

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,51

k návrhu na změny ve složení PČNR

14.ČNR,8.2.1991,279-81

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,104-6

interpelace na min. prům. ve věci krize v Moravskoslezské vagónce Studénka T 260

17.ČNR,27.3.1991,186-8

k T 163C

17.ČNR,28.3.1991,233-4

k T 210

18.ČNR,26.4.1991,361-2

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

19.ČNR,22.5.1991,278-9

k T 163C,D

19.ČNR,22.5.1991,283-4

k T 260D

20.ČNR,20.6.1991,368

k T 215

21.ČNR,11.7.1991,371

k naléhavé interpelaci posl. J. Ježka na min. živ. prostř.

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

24.ČNR,6.11.1991,101

k T 415

24.ČNR,7.11.1991,259-61

k T 362

24.ČNR,14.11.1991,96-8/II

k T 376

24.ČNR,15.11.1991,264/II

k T 385A

30.ČNR,22.1.1992,68-9

k T 480

30.ČNR,22.1.1992,98-100

k T 511

30.ČNR,24.1.1992,119-20/II

k T 560

31.ČNR,19.2.1992,59

k T 572

31.ČNR,17.3.1992,192/II

k T 566A

34.ČNR,15.4.1992,153-6

zpravodaj k T 586

34.ČNR,16.4.1992,36

k T 566B

35.ČNR,30.4.1992,79-81/II,83/II

zpravodaj k T 661

4.,5.5.1992,241/II,250-3/II

 
   
   

K A R A S Jiří

 
   

1.ČNR,26.6.1990,47-8

k návrhu na volbu mpř. ČNR, př. výborů a

dalších čl. PČNR

 

2.ČNR,3.7.1990,68

k programovému prohlášení vl.

11.ČNR,13.12.1990,83

k T 117

12.ČNR,17.12.1990,76

podnět k vytvoření zahr. výboru

14.ČNR,7.2.1991,123-5

interpelace na př. vl. ve věci usn. vl. č. 227/199 a ve věci prověření stavu řízení ústředních orgánů stát. správy T 185

17.ČNR,27.3.1991,111-6

interpelace na min. priv. ve věci postupu malé privatizace T 260

19.ČNR,23.5.1991,321-2,333-4

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,18.6.1991,105

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

20.ČNR,21.6.1991,435-8,465-9

k volbě čl. dozorčí rady FNM ČR

20.ČNR,8.7.1991,472-3,539

k volbě mpř. prezidia FNM ČR

20.ČNR,8.7.1991,513-5

k T 185B,G

23.ČNR,9.10.1991,133-4

k návrhu na volbu př. VVVK

23.ČNR,9.10.1991,144

k návrhu na zřízení kontr. orgánu ČNR pro operativních techniku Policie ČR

29.ČNR,20.12.1991,350-1

zpráva o výsledcích voleb ústavních soudců

30.ČNR,22.,31.1.1991,45,60/III,84-5/III

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,30.1.1992,195/II

k volbě př. ÚPV

31.ČNR,19.2.1992,33-4,37-8

k volbě př. CHV a čl. PČNR

31.ČNR,21.2.1992,132-4/II

k volbě dozorčí rady PF ČR

32.ČNR,18.3.1992,44-6,95-7,120-1

k volbě čl. Rad VZP ČR

32.ČNR,19.3.1992,169

k volbě prez. NKÚ ČR

34.ČNR,14.4.1992,119-20

k volbě čl. Rady ČR pro rozhlas. a telev. vysílání

34.ČNR,15.4.1992,284

k T 628

36.ČNR,7.5.1992,269-70

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

K A R Y C H Alexandr

 
   

4.ČNR,6.9.1990,265

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,10.10.1990,164-5

k regulaci spotřeby pohonných hmot

5.ČNR,10.10.1990,304

ke zprávě o činnosti PČNR od 6.9.-9.10.1990

6.ČNR,31.10.1990,190,206

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,101-2

k T 91a

9.ČNR,29.11.1990,254

ke zprávě o komisi pro lustraci kandidátů do zastupitelských orgánů

12.ČNR,18.12.1990,124-6,149-50,163

k T 140

14.ČNR,8.2.1991,270-1

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,74-5

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

15.ČNR,28.2.1991,199-200,205-6

k T 198

16.ČNR,13.3.1991,24,36

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

18.ČNR,25.4.1991,288

k T 120

18.ČNR,7.5.1991,51/II

k T 188A

18.ČNR,7.5.1991,100-1/II

k T 260B

18.ČNR,14.5.1991,401

ke stanovisku ČNR k rozhodnutí vl. ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

20.ČNR,19.6.1991,168

k T 299

20.ČNR,21.6.1991,399

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

21.ČNR,10.7.1991,257-8,262

k návrhu usn. ČNR k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v psychiatrické léčebně Bohnice

22.ČNR,11.9.1991,1778

k T 339

23.ČNR,10.10.1991,342-4

k interpelaci ve věci problematiky zdravotnictví (T 432)

23.ČNR,11.10.1991,479

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

   
   

K A S A L Jan

 
   

1.ČNR,26.6.1990,30

k návrhu na volbu př. ČNR

5.ČNR,9.10.1990

řídí schůzi

6.ČNR,30.10.1990

řídí schůzi

9.ČNR,28.11.1990

řídí schůzi

10.ČNR,7.12.1990,12

stanovisko klubu KDU k informaci př. vl. o posledním jednání s představiteli vl. SR

12.ČNR,18.12.1990,6163-4

k T 140

12.ČNR,20.12.1990

řídí schůzi

14.ČNR,7.2.1991

řídí schůzi

14.ČNR,14.2.1991,321-9

k T 175

15.ČNR,28.2.1991

řídí schůzi

16.ČNR,13.3.1991,16-8

k návrhu zaujetí stanoviska k událostem na Slovensku

16.ČNR,13.3.1991,26,29,34-5

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

16.ČNR,13.3.1991,41-2

k informaci v záležitosti přípravy na volbu zástupců ČR do Stálé konference místních a oblastních orgánů Evropy

17.ČNR,27.3.1991,85-6

informace o zřízení VK ČNR

17.ČNR,28.3.1991,205-7

ke zprávě o činnosti lustrační komise ČNR a návrh na zřízení VK ČNR

18.ČNR,24.4.1991

řídí schůzi

18.ČNR,24.4.1991,195-7,202

stanovisko klubu KDU k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,24.4.1991,225

k T 209

18.ČNR,25.4.1991

řídí schůzi

18.ČNR,26.4.1991

řídí schůzi

18.ČNR,7.5.1991

řídí schůzi

19.ČNR,22.5.1991

řídí schůzi

20.ČNR,19.6.1991

řídí schůzi

20.ČNR,8.7.1991

řídí schůzi

21.ČNR,10.7.1991,264-6

zpráva VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,11.9.1991

řídí schůzi

22.ČNR,11.9.1991,215-8

stanovisko klubu KDU k T 365

23.ČNR,8.10.1991,124

k T 378, T 379

23.ČNR,10.10.1991

řídí schůzi

23.ČNR,10.10.1991,348-9

interpelace na min. hosp. ve věci delimitace podniků T 432

24.ČNR,8.11.1991

řídí schůzi

24.ČNR,15.11.1991

řídí schůzi

24.ČNR,15.11.1991

řídí schůzi

24.ČNR,21.11.1991,328-9/II

k T 474

26.ČNR,4.12.1991

řídí schůzi

27.ČNR,10.12.1991,10,15-6,35-6

k T 474

29.ČNR,19.12.1991

řídí schůzi

29.ČNR,20.12.1991

řídí schůzi

30.ČNR,22.1.1992

řídí schůzi

30.ČNR,24.1.1992

řídí schůzi

30.ČNR,30.1.1992,179-80/II,195-6/II

k volbě př. ÚPV

30.ČNR,31.1.1992

řídí schůzi

31.ČNR,18.2.1992,26

k volbě př. CHV

31.ČNR,19.2.1992,55-7

stanovisko klubu KDU k T 572

31.ČNR,19.2.1992

řídí schůzi

31.ČNR,20.2.1992,147-8,182-4

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,52-3/II,6-1/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,21.2.1992,148-9/II

k odpovědím na interpelaci posl. KDU ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění (T 595)

32.ČNR,18.3.1992

řídí schůzi

33.ČNR,20.3.1992

řídí schůzi

34.ČNR,14.4.1992

řídí schůzi

35.ČNR,29.4.1992

řídí schůzi

35.ČNR,5.5.1992

řídí schůzi

36.ČNR,5.5.1992

řídí schůzi

36.ČNR,7.5.1992,271

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

K A Š U B A Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1990,107-8

k programovému prohlášení vl.

8.ČNR,22.11.1990,49,90

k T 91, T 91a

14.ČNR,7.2.1991,16-1

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,84-5

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

18.ČNR,23.4.1991,71-2,130

k T 214

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

24.ČNR,15.11.1991,209-10/II

dotaz na vl. ve věci přípravy zákona na ochranu kult. dědictví T 513

24.ČNR,15.11.1991,365-6/II

k T 385A

27.ČNR,10.12.1991,31-2,72-3

k T 474

30.ČNR,30.1.1992,221-2/II

interpelace na vl. ve věci střešního zákona o ochraně kulturního dědictví minulosti T 571

31.ČNR,20.2.1992,20-1/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

36.ČNR,6.5.1992,210

k odpovědi na interpelaci posl. Kolářové ve věci restitučních nároků rodinného majetku fy Otta na a.s. Rakona (T 787)

   
   

K E L N A R Jaroslav

 
   

3.ČNR,10.7.1990,33

k T 24

7.ČNR,15.11.1990,45-7

interpelace na př. vl. ve věci jmenování přednosty okresního úřadu v Prostějově T 123

9.ČNR,28.11.1990,30

k T 50

12.ČNR,17.12.1990,66-7

k odpovědi mpř. vl. na interpelaci T 123

17.ČNR,27.3.1991,157

k T 123A

20.ČNR,21.6.1991,449-50

interpelace na př. vl. ve věci nežádoucího vývoje zem. prvovýroby T 336 (přednesená posl. K. Procházkou)

22.ČNR,12.9.1991,318

k situaci v Jugoslávii

22.ČNR,12.9.1991,363

podnět na př. vl. ve věci navrácení Zemědělského muzea T 382 (přednesený posl. Stibicem)

23.ČNR,11.10.1991,457,489-90,513

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

34.ČNR,14.4.1992,114-5

k návrhu na odvolání posl. Hejska z funkce čl. VK ČNR pro otázky lustrací na jeho žádost

34.ČNR,14.4.1992,117

k návrhu na vyslovení souhlasu s odvoláním z funkce čl. VK ČNR pro otázky lustrací na vlastní žádost

   
   

K L E G A Miroslav

 
   

15.ČNR,27.2.1991,81-4

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

   
   

K L E N E R Pavel

 
   

5.ČNR,10.10.1990,174-5

interpelace na min. zdrav. ve věci výstavy oční kliniky T 77

12.ČNR,18.12.1990,144-5

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,361-2

k T 120

15.ČNR,27.2.1991,113-5

žádost na vl. ve věci zachování odborného lékařského tisku

18.ČNR,8.5.1991,155-7,192,209-10,244-5

k T 220

21.ČNR,9.7.1991,104-5

k T 324

23.ČNR,10.10.1991,363-4

interpelace na min. vnitra ve věci opatření k zajištění bezpečnosti zahr. studentů T 432

26.ČNR,5.12.1991,192-3,205

k T 482

27.ČNR,10.12.1991,87-8

informace o nedostatku krve - výzva k dárcovství krve

29.ČNR,18.12.1991,114-5,227

k T 516

35.ČNR,4.5.1992,118-22/II,194/II

odůvodnění T 667

35.ČNR,4.5.1992,122-6/II

odůvodnění T 669

36.ČNR,6.5.1992,177-8,180-1,189

k T 667

   
   

K L I M E Š Stanislav

 
   

7.ČNR,15.11.1990,90

k T 91a

8.ČNR,22.11.1990,46-7

k T 91, T 91a

9.ČNR,29.11.1990,159-60

k T 98A

12.ČNR,18.12.1990,147-8

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,344

k T 120

14.ČNR,7.2.1991,118-9

stanovisko NHV ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

18.ČNR,25.4.1991,259-60

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,26.4.1991,322-3,324-6

zpravodaj k T 221

21.ČNR,9.7.1991,201-4

ke čtvrtletnímu hodnocení stát. rozpočtu ČR na rok 1991

21.ČNR,11.7.1991,352-4

ke zprávě vl. o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákona č. 92/1991 Sb.

21.ČNR,11.7.1991,409

ke statutu FNM ČR a návrhu rozpočtu na II.pol.1991

22.ČNR,10.9.1991,73

k T 272

22.ČNR,10.9.1991,110-1,181-2

k T 339

22.ČNR,11.9.1991,150-4,173,330-6

zpravodaj k T 316

23.ČNR,10.10.1991,370

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace

24.ČNR,21.11.1991,298-33/II

k T 474

26.ČNR,4.12.1991,114

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

26.ČNR,5.12.1991,186-7

k T 482

29.ČNR,18.12.1991,133-5

k T 516

30.ČNR,23.1.1992,189

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké

31.1.1992,121-7/III

privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

30.ČNR,30.1.1992,219-20/II

interpelace na př. vl. ve věci správy a užívání národního majetku, kt. tvoří vodohospodářské stavby sloužící zem. a lesní výrobě T 571

31.ČNR,21.2.1992,124-6/II,135-40/II

zpravodaj k T 559

35.ČNR,28.4.1992,123-5,131-3

zpravodaj k T 594

   
   

K O H Á Č E K Petr

 
   

4.ČNR,4.9.1990,128

k T 32

9.ČNR,28.11.1990,56

k T 50

11.ČNR,13.12.1990,55,80

k T 50

13.ČNR,17.1.1991,17-8

k návrhu na změny ve složení PČNR

14.ČNR,7.2.1991,197-8

podnět na vl. ve věci Knižního trhu v ČR

17.ČNR,28.3.1991,258

k návrhu na zřízení VK ČNR k otázkám lustrací

18.ČNR,23.4.1991,72

k T 214

18.ČNR,25.4.1991,287-9

k T 120

18.ČNR,14.5.1991,328-9/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,22.5.1991,220-2

k T 262

19.ČNR,22.5.1991,240-1

interpelace posl. klubu ODS na vl. ve věci rozhlas. a telev. vysílání T 288

19.ČNR,23.5.1991,341

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,18.6.1991,131

k T 301

20.ČNR,19.6.1991,209-10

k T 253

22.ČNR,11.9.1991,240-1

k T 365

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,11.10.1991,470-1,474

k návrhu na odvolání posl. ČNR z výboru

23.ČNR,11.10.1991,523

k T 395

24.ČNR,6.11.1991,149-51

k T 420

24.ČNR,15.11.1991,273/II

k T 288F,H

27.ČNR,10.12.1991,74

k T 474

30.ČNR,22.1.1992,82

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

31.ČNR,21.2.1992,106-13/II

zpravodaj k T 569

31.ČNR,17.3.1992,176-8/II

zpravodaj k T 550

34.ČNR,14.4.1992,68-70

zpravodaj k T 618

38.ČNR,12.5.1992,28

k T 785

   
   

K O L Á Ř O V Á Daniela

 
   

2.ČNR,3.7.1990,113-4

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,25

k T 48

4.ČNR,5.9.1990,242-4

k T 44

4.ČNR,6.9.1990,263

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,9.10.1990,35-6

k T 31A

5.ČNR,10.10.1990,237-8

k T 44A

5.ČNR,10.10.1990,301

ke zprávě o činnosti PČNR od 6.9.-9.10.1990

6.ČNR,31.10.1990,122

k navrácení zbylého majetku KSČ lidu ČSFR

6.ČNR,31.10.1990,153-4

stanovisko ČNR k Sladkovské deklaraci

6.ČNR,31.10.1990,166

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředích o práci ČNR

7.ČNR,15.11.1990,44

k interpelaci posl. Kantůrkové

9.ČNR,29.11.1990,165

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,36

k T 94

12.ČNR,17.12.1990,76

podnět vl ve věci zákona na ochranu zvířat a na min. zdrav. ve věci výroby invalidních vozíků

12.ČNR,21.12.1990,378

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,38

k návrhu na změny ve složení PČNR

15.ČNR,27.2.1991,90

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

17.ČNR,27.3.1991,126-7

otázka na KČNR ve věci výpovědi zaměstnanců "dolního posl. klubu"

19.ČNR,23.5.1991,346-7

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336

20.ČNR,21.6.1991,456-7

podnět na vl. ve věci vytvoření fondu čes. kultury T 336

21.ČNR,11.7.1991,374-5

k T 336C

22.ČNR,11.9.1991,153

k T 316

23.ČNR,8.10.1991,63,68

k T 388

23.ČNR,8.10.1991,122

k T 378, T 379

   

23.ČNR,10.10.1991,271-2

dotaz na vl. ve věci koncepce čes. kultury a zákona na ochranu zvířat T 432

23.ČNR,11.10.1991,490

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,143-4,146-7

k T 420

24.ČNR,6.11.1991,165-6

k návrhu na usn ČNR k problematice poplatků z telev. a rozhlas. přijímačů

24.ČNR,6.11.1991,171

k T 426, T 427

24.ČNR,7.11.1991,215

k T 421

24.ČNR,8.11.1991,336

k návrhu usn. ČNR k problematice poplatků za používání telev. a rozhlas. přijímačů

24.ČNR,8.11.1991,347-8,362-3

k T 429

24.ČNR,15.11.1991,205-7/II

podnět na vl. ve věci situace v oblasti bytů T 513

24.ČNR,15.11.1991,225-8/II

interpelace na vl. ve věci vystěhování Evropského kult. klubu T 513 (přednesená posl. Hochovou)

27.ČNR,10.12.1991,53-5

k T 474

29.ČNR,18.12.1991,90-2

k T 516

31.ČNR,19.2.1992,83-4

k T 546

32.ČNR,18.3.1992,149

k volbě prez. NKÚ ČR

33.ČNR,19.3.1992,93-7

k T 518

35.ČNR,28.4.1992,30-3

interpelace na vl. ve věci restitučních nároků rodinného majetku fy Otta na a.s. Rakona a prodeje a.s. Rakona firmě Procter and Gamble

 

T 787

36.ČNR,6.5.1992,120

k T 673

36.ČNR,6.5.1992,156-7

ke zprávě VSPZ o výsledcích dosavadní činnosti komise pro postavení ženy ve společnosti

36.ČNR,6.5.1992,209

k odpovědi na interpelaci ve věci restitučních nároků rodinného majetku fy Otta na a.s. Rakona (T 787)

37.ČNR,7.5.1992,39-42,45,51,54-5,57

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

37.ČNR,12.5.1992,139,145-8

k návrhu na usn. ČNR ve věci prodeje a.s. Rakona firmě Procter and Gamble

   
   

K O L M I S T R Vladimír

 
   

2.ČNR,3.7.1990,177

k programovému prohlášení vl.

12.ČNR,17.12.1990,79-80

podnět vl. na vytvoření komise pro přípravu výročí vyhlazení Lidic

13.ČNR,17.1.1991,88

k návrhu usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

19.ČNR,21.5.1991,105-9

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,23.5.1991,320-1

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

22.ČNR,11.9.1991,256-7

k T 365

22.ČNR,13.9.1991,410,418

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,11.10.1991,508

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,21.11.1991,341/II

k účasti posl. na jednání ČNR

28.ČNR,17.12.1991,105,107

k žádosti gen. prok. ČSFR o souhlas ČNR s trestním stíháním soudců měst. soudu Praha

29.ČNR,20.12.1991,327-8,333-4

k T 540

30.ČNR,23.1.1992,51-5/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

30.ČNR,31.1.1992,153/III

k návrhu usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

31.ČNR,20.2.1992,172

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,21-2/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,18.3.1992,46-50,66,71

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

35.ČNR,29.4.1992,311,314

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

35.ČNR,4.5.1992,148-9/II,166-7/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

36.ČNR,6.5.1992,162,175

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,12.5.1992,125,134-6

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

K O M Á R E K Vladimír

 
   

5.ČNR,9.10.1990,77

k T 33

6.ČNR,31.10.1990,185-6

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,27,37

k T 55

12.ČNR,20.12.1990,264-5

k T 65

12.ČNR,21.12.1990,352,400

k T 120

14.ČNR,7.2.1991,150-2

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,28.3.1991,222

k T 210

18.ČNR,23.4.1991,40-1

k T 104

18.ČNR,26.4.1991,336-7

k T 216

20.ČNR,18.6.1991,147

k T 242

20.ČNR,20.6.1991,367

k T 215

22.ČNR,10.9.1991,72

k T 272

26.ČNR,6.12.1991,102-3/II

k T 466

28.ČNR,16.12.1991,28-31

k T 478

29.ČNR,20.12.1991,319

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

30.ČNR,23.1.1992,172-3

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,24.1.1992,146/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

   
   

K O R Á B Jaroslav

 
   

18.ČNR,26.4.1991,358-9

zpráva komise o výsledcích jednání o řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

19.ČNR,23.5.1991,342

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

22.ČNR,12.9.1991,321

k situaci v Jugoslávii

23.ČNR,10.10.1991,323-7,340-2

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432

24.ČNR,15.11.1991,262/II

k T 432A

24.ČNR,21.11.1991,317/II

k T 474

   
   

K O T R L Ý Zdeněk

 
   

1.ČNR,26.6.1990,37

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

1.ČNR,26.6.1990,50,60,65-6

k návrhu na volbu mpř. ČNR, př. výborů a dalších čl. PČNR

2.ČNR,3.7.1990,86-7,165-6,209,213

k programovému prohlášení vl.

9.ČNR,29.11.1990,201-2

k T 98A

13.ČNR,17.1.1991,19-21

k návrhu na měny ve složení PČNR

22.ČNR,11.9.1991,163-4

k T 316

22.ČNR,11.9.1991,253-5

k T 365

32.ČNR,18.3.1992,129

k T 655

   
   

K O Z Á N E K Petr

 
   

1.ČNR,26.6.1990,52-3

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

12.ČNR,19.12.1990,253

k T 139

13.ČNR,17.1.1991,30-1

k návrhu na změny ve složení PČNR

14.ČNR,6.2.1991,41

k T 166

14.ČNR,7.2.1991,112-4

stanovisko RKV ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,28.3.1991,223-4,233

k T 210

18.ČNR,23.4.1991,69-70

k T 214

21.ČNR,9.7.1991,207-10

k ke čtvrtletnímu hodnocení stát. rozpočtu ČR na rok 1991

22.ČNR,10.9.1991,127

k T 351

24.ČNR,14.11.1991,113/II

k T 376

25.ČNR,3.12.1991,12-3

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

28.ČNR,16.12.1991,70

k T 535

29.ČNR,17.12.1991,31

k úpravě procedury projednávání návrhu zákona o stát. rozpočtu ČR na r. 1992 (T 516)

29.ČNR,18.12.1991,177

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,321

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

30.ČNR,23.1.1992,157,185-6

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

32.ČNR,18.3.1992,131-4,138-44,,151-9

k volbě prez. NKÚ ČR

33.ČNR,20.3.1992,172-3

ke zprávě vl. o průběhu a výsledcích transformace čes. ekonomiky v r. 1991

33.ČNR,20.3.1992,209-10,219

k návrhu RKV, kt. se pověřuje RKV vyhodnotit vyúčtování finančního hospodaření polit. stran a hnutí za r. 1991

K O Z E L František

 
   

11.ČNR,13.12.1990,25-6,30-1

k T 94

14.ČNR,8.2.1991,229-31

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

18.ČNR,24.4.1991,175-6

k T 209

18.ČNR,7.5.1991,30-2/II,121-2/II

interpelace na min. živ. prostř. ve věci výroby zdravot. závadných panelů T 283

19.ČNR,22.5.1991,234-9

interpelace na min. škol. ve věci financování školství T 288

20.ČNR,8.7.1991,488-93,495-6

k T 288A

20.ČNR,8.7.1991,530-1

k T 283D

22.ČNR,10.9.1991,92-3

k T 319

22.ČNR,13.9.1991,382

k T 288A

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,6.11.1991,73

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,15.11.1991,253/II

k T 288A

29.ČNR,18.12.1991,84-6,125-7,185

k T 516

19.12.1991,237-8,246

 

35.ČNR,29.4.1992,251

k T 672

35.ČNR,4.5.1992,127/II,135-8/II

zpravodaj k T 669

   
   

K R A U S Michal

 
   

1.ČNR,26.6.1990,41-2

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,83-6

k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,3.7.1990,133-4,152-3,161

k zákonným opatřením PČNR

2.ČNR,3.7.1990

řídí schůzi

4.ČNR,5.9.1990

řídí schůzi

5.ČNR,10.10.1990

řídí schůzi

6.ČNR,31.10.1990

řídí schůzi

8.ČNR,22.11.1990,38-40,86-7,149

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990

řídí schůzi

9.ČNR,29.11.1990,242

k T 115

12.ČNR,17.12.1990

řídí schůzi

13.ČNR,17.1.1991,51

k návrhu na změny ve složení PČNR

16.ČNR,13.3.1991,33,37

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

17.ČNR,27.3.1991,106-8

interpelace na př. vl. ve věci stát. fin. podpory tělesné výchovy a sportu

18.ČNR,24.4.1991,139

k T 214

19.ČNR,22.5.1991,187-91

k T 255

19.ČNR,22.5.1991,259

k T 150A

19.ČNR,22.5.1991,263

k T 259B

20.ČNR,8.7.1991,498-9

k T 150A

20.ČNR,8.7.1991,505

k T 259A

21.ČNR,8.7.1991,55-7,59-61

k T 320

23.ČNR,10.10.1991,320-1

podnět na př. vl. ve věci stavu na hraničních přechodech T 432

24.ČNR,7.11.1991,281-4,288-9

k T 362

30.ČNR,18.2.1992,191-2/III

k návrhu usn. ČNR k přípravě zahájení činnosti NKÚ ČR

35.ČNR,28.4.1992,61-2

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

   
   

K R A U S Petr

 
   

6.ČNR,31.10.1990,237

k T 84

20.ČNR,19.6.1991,236-8

k T 235

22.ČNR,10.9.1991,59-62,65-7

zpravodaj k T 272

22.ČNR,12.9.1991,358-62

interpelace na vl. ve věci hospodaření s lesy T 382

23.ČNR,10.10.1991,251-2,257

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě

v lesním hospodářství

 

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,21.11.1991,344-5/II,346/II

k T 382J,P

30.ČNR,30.1.1992,187-92/II

interpelace na vl. ve věci "problémy s přejímáním historického majetku obcí" T 571 (přednesená posl. Litomiským)

30.ČNR,23.,30.1.1992,194-200,226,467/III

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

34.ČNR,15.4.1992,250-1

k T 628

   
   

K R Č M A Ladislav

 
   

2.ČNR,3.7.1990,93

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,53-4

k T 32

5.ČNR,9.10.1990,67-9

k T 33

6.ČNR,31.10.1990,202

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

9.ČNR,28.11.1990,109-10

interpelace na př. vl. ve věci státní politiky v oblasti vynálezectví T 126

11.ČNR,13.12.1990,20-1

k T 94

12.ČNR,18.12.1990,129-30

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,328-30

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,27-8

k návrhu na změny ve složení PČNR

17.ČNR,27.3.1991,192

k T 185A

18.ČNR,23.4.1991,67

k T 214

18.ČNR,7.5.1991,38/II

interpelace na vl. ve věci rozpočtů škol T 283

18.ČNR,7.5.1991,570/II

k T 194A

20.ČNR,19.6.1991,160-1

k T 299

20.ČNR,19.6.1991,231

k T 235

20.ČNR,8.7.1991,512

k T 283E

20.ČNR,8.7.1991,532

k T 283G

21.ČNR,10.7.1991,298-9

k T 308

22.ČNR,10.9.1991,63-4

k T 272

22.ČNR,12.9.1991,339-43

interpelace na vl. ve věci lnářského průmyslu a na min. zem ve věci stavu zem. půdy T 382

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

24.ČNR,6.11.1991,141-2

k T 420

24.ČNR,21.11.1991,343/II

k T 382G

24.ČNR,21.11.1991,347/II

k T 382K

26.ČNR,6.12.1991,48-9/II

k T 476

28.ČNR,16.12.1991,43-4

k T 464, T 496

30.ČNR,22.1.1992,64-6

k T 480

30.ČNR,23.1.1992,155

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,24.1.1992,104-5/II

k T 560

30.ČNR,18.2.1992,226/III

k T 382K,H

34.ČNR,16.4.1992,296

k T 636A

34.ČNR,16.4.1992,305

k T 598A,B

34.ČNR,16.4.1992,320-1

k T 382S

   
   

K R E J Č O V Á Zdena

 
   

4.ČNR,4.9.1990,84-5

k T 32

9.ČNR,28.11.1990,28

k T 50

14.ČNR,7.2.1991,161-3

otázka na min. obchodu ve věci vztahu MOČR k "malé privatizaci"

16.ČNR,13.3.1991,30-1

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

17.ČNR,27.3.1991,144

k problematice projektu Štefánikovy kasárny

18.ČNR,24.4.1991,174

k T 209

21.ČNR,9.7.1991,88-95

k T 324

23.ČNR,8.10.1991,66-7

k T 388

24.ČNR,6.11.1991,161

k T 420

24.ČNR,6.11.1991,169-71

k T 426, T 427

24.ČNR,8.11.1991,324,401-2

k T 414

24.ČNR,14.11.1991,62/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

28.ČNR,17.12.1991,93-4

k T 479

29.ČNR,20.12.1991,372-3

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,22.1.1992,24-5

k návrhu na změnu členství posl. Sapáka z VPŽPU na jeho vlastní žádost

30.ČNR,31.1.1992,118-20/III

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

30.ČNR,18.2.1992,218/III

k T 542A

31.ČNR,20.2.1992,222-3

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,17.3.1992,178/II

k T 550

31.ČNR,17.3.1992,200-1/II

k T 542B

32.ČNR,18.3.1992,145

k volbě prez. NKÚ ČR

34.ČNR,14.4.1992,58-9

k T 640

34.ČNR,14.4.1992,75-6

k T 613

34.ČNR,14.4.1992,107-11

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17.11.1989

34.ČNR,15.4.1992,164-5

k T 615

35.ČNR,28.4.1992,73-4

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,29.4.1992,248

k T 672

35.ČNR,29.4.1992,280,286-7

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,6.5.1992,147-52,157-8,196-204

ke zprávě VSPZ o výsledcích dosavadní činnosti komise pro postavení ženy ve společnosti

37.ČNR,7.5.1992,70-1

k T 587

   
   

K R Y Č E R Jan

 
   

4.ČNR,4.9.1990,136-7

k T 34

14.ČNR,6.2.1991,73

k T 96A

17.ČNR,27.3.1991,152i

k T 96A

18.ČNR,25.4.1991,237-8

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

22.ČNR,11.9.1991,196-7,206-9

zpravodaj k T 354

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

29.ČNR,18.12.1991,171-3

k T 516

   
   

K Ř Í Ž Karel

 
   

4.ČNR,5.9.1990,210-2

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

4.ČNR,5.9.1990,240-1

dotaz na min. živ. prostř. ve věci zahájení těžby zlata pomocí kyanidů v oblasti Mokrsko poblíž Slapské přehrady

5.ČNR,10.10.1990,202-4

podnět vl. k seznámení s koncepcí všeobecné čsl.. výstavy v Praze

5.ČNR,10.10.1990,203

podnět ve věci bezpečnosti

5.ČNR,10.10.1990,203-4

podnět ve věci našich vztahů ke Slovensku

6.ČNR,31.10.1990,154

ke stanovisku ČNR k Sladkovské deklaraci

9.ČNR,29.11.1990,152-3

k T 98A

12.ČNR,17.12.1990,71-4

vystoupení k roli tisku v současné politické situaci

14.ČNR,8.2.1991,289-90

zpráva o petici na odvolání min. Moldana

14.ČNR,14.2.1991,321

k T 175

17.ČNR,27.3.1991,95-8,136

vystoupení k česko-moravsko-slovenským vztahům

18.ČNR,24.4.1991,160-2,229-36

zpravodaj k T 209

18.ČNR,26.4.1991,337-9

k T 216

20.ČNR,19.6.1991,163

k T 299

21.ČNR,10.7.1991,249,253-5

k návrhu usn. ČNR, aby vl. předložila zprávu o plnění usn. k zemědělské politice

22.ČNR,11.9.1991,221-4

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,371-4

podnět na vl. ve věci chovu ovcí T 382

23.ČNR,10.10.1991,278-9

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy T 432

23.ČNR,11.10.1991,510-1

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,21.11.1991,33-03-5/II

k T 474

26.ČNR,5.12.1991,192

k T 482

29.ČNR,20.12.1991,309

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,318

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

30.ČNR,23.1.1992,56/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

30.ČNR,31.1.1992,65-7/III,144/III,152/III

k návrhu na usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

32.ČNR,18.3.1992,108-9

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,6.5.1992,111

k T 673

   
   

K U B I Š Josef

 
   

1.ČNR,26.6.1990,38

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

5.ČNR,10.10.1990,193-4

interpelace na min. vnitra ve věci řešení organizační struktury okres. úřadů

9.ČNR,28.11.1990,31-2

k T 50

9.ČNR,28.11.1990,82

k T 79

9.ČNR,29.11.1990,155

k T 98A

14.ČNR,6.2.1991,54

k T 96A

17.ČNR,26.3.1991,63-4

k T 189

17.ČNR,27.3.1991,122

interpelace na vl. ve věci financování měst a obcí

17.ČNR,27.3.1991,175

k T 181A

18.ČNR,7.5.1991,61/II

k T 208A

19.ČNR,22.5.1991,195-6

k T 255

22.ČNR,11.9.1991,166-7

k T 316

26.ČNR,4.12.1991,75-6,84

k T 418

29.ČNR,18.12.1991,154-6

k T 516

30.ČNR,24.1.1992,113-4/II

k T 560

36.ČNR,6.5.1992,142-4,146,238-40

zpravodaj k T 676

   
   

K U Ž Í L E K Oldřich

 
   

3.ČNR,10.7.1990,32

k T 24

4.ČNR,4.9.1990,105

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,150-1

k T 34

9.ČNR,29.11.1990,254

ke zprávě o komisi pro lustraci kandidátů do zastupitelských orgánů

13.ČNR,17.1.1991,30

k návrhu na změny ve složení PČNR

13.ČNR,17.1.1991,68-9

k prohlášení o situaci v Pobaltí

13.ČNR,17.1.1991,84,96

k návrhu na usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontrolních orgánů ČR

14.ČNR,6.2.1991,50

k T 166

15.ČNR,28.2.1991,151-2,158-9

k T 192

20.ČNR,19.6.1991,193-203,219,285-332

zpravodaj k T 253

22.ČNR,11.9.1991,213-5

stanovisko klubu ODA k T 365

23.ČNR,10.10.1991,252-3,260

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

23.ČNR,11.10.1991,472-3

k návrhu na odvolání posl. ČNR z výboru

24.ČNR,6.11.1991,155-8

k T 420

24.ČNR,15.11.1991,169-70/II,173-83/II

k návrhu statutu a jedn. řádu dozorčí komise ČNR

24.ČNR,15.11.1991,184/II,192/,196-201/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

24.ČNR,15.11.1991,249/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

26.ČNR,5.,6.12.1991,280-8,127-8/II

k T 416

168-9/II

 

26.ČNR,6.12.1991,181/II

k návrhu na svolání mimořádné schůze

27.ČNR,10.12.1991,79

k T 474

29.ČNR,17.12.1991,25-8,39-40,42

k úpravě procedury projednávání návrhu zákona o stát. rozpočtu ČR na r. 1992 (T 516)

29.ČNR,19.12.1991,242

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,331

k T 540

31.ČNR,18.2.1992,27

k volbě čl. PČNR

31.ČNR,20.2.1992,169,179-80

k T 572

33.ČNR,19.3.1992,114-9,121-2,136-51

zpravodaj k T 541

33.ČNR,20.3.1992,207

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

35.ČNR,29.4.1992,261-6

ke zprávě DK ČNR pro kontrolu používání operat. techniky Policií ČR

35.ČNR,29.4.1992,267

k návrhu na odvolání a volbu čl. DK ČNR pro kontrolu používání operat. techniky Policií ČR

35.ČNR,29.4.1992,313

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

37.ČNR,12.5.1992,125-6,133

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

K V Ě T Jan

 
   

2.ČNR,3.7.1990,102-4

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,108

k T 32

4.ČNR,5.9.1990,238

podnět na vl. ve věci zřízení zprostředkující agentury cizincům

6.ČNR,31.10.1990,175-6

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

9.ČNR,28.11.1990,44-6

k T 50

11.ČNR,13.12.1990,66-70,76

k T 50

12.ČNR,18.12.1990,137-9,179

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,336

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,100-1

k návrhu na usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

15.ČNR,28.2.1991,145-6

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

17.ČNR,26.3.1991,60-2

k T 189

18.ČNR,23.4.1991,109

k T 214

18.ČNR,26.4.1991,324

k T 221

18.ČNR,14.5.1991,390-1/II

k návrhu usn. ČNR k otázce život. prostř.

20.ČNR,18.6.1991,97

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

20.ČNR,19.6.1991,234-5

k T 235

20.ČNR,20.6.1991,363-4,412-4,419

k T 215

21.ČNR,9.7.1991,139-47

k T 324

21.ČNR,9.7.1991,205

ke čtvrtletnímu hodnocení stát. rozpočtu ČR na rok 1991

21.ČNR,11.7.1991,355

ke zprávě vl. o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákona č. 92/1991 Sb.

22.ČNR,11.9.1991,168-9

k T 316

22.ČNR,12.9.1991,321

k situaci v Jugoslávii

23.ČNR,8.10.1991,67

k T 388

23.ČNR,10.10.1991,289-1

podnět na min. živ. prostř. ve věci ochrany ekosystémů mezinár. významu T 432

23.ČNR,11.10.1991,443-4

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

24.ČNR,8.11.1991,421-2

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

24.ČNR,14.11.1991,114-5/II

k T 376

24.ČNR,15.11.1991,189-90/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

24.ČNR,21.11.1991,334/II

k T 358A,B,C

26.ČNR,4.12.1991,41-2

k T 413

26.ČNR,4.12.1991,78-9

k T 418

27.ČNR,10.12.1991,71-2,77-8,81-2

k T 474

28.ČNR,17.12.1991,94,99

k T 479

28.ČNR,17.12.1991,113-7

k T 358A,B,C

29.ČNR,20.12.1991,299-31

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,334

k T 540

30.ČNR,23.1.1992,146-8

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,23.1.1992,209-10

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,18.2.1992,213-5/III

k T 423A

30.ČNR,18.2.1992,216/III

k T 358A,B

31.ČNR,20.2.1992,84/II

k volbě čl. orgánu PF ČR

31.ČNR,21.2.1992,93-4/II

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

31.ČNR,21.2.1992,149-51/II

k odpovědi na interpelaci posl. KDU ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění (T 595)

32.ČNR,18.3.1992,126-7,129-30

k T 655

33.ČNR,20.3.1992,177-8

ke zprávě vl. o průběhu a výsledcích transformace čes. ekonomiky v r. 1991

34.ČNR,15.4.1992,198-202,205-6

zpravodaj k T 658

35.ČNR,28.4.1992,63-5

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,28.4.1992,184-6

k T 597

35.ČNR,4.5.1992,202/II

k T 659

36.ČNR,5.5.1992,36

k T 693

36.ČNR,6.5.1992,264

k T 673

37.ČNR,7.5.1992,71-2

k T 587

   


Přihlásit/registrovat se do ISP