V A C E K Eduard

 
   

14.ČNR,7.2.1991,202-5

stanovisko vězeňské komise ČNR k situaci ve vězeňství

19.ČNR,21.5.1991,94-7

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

20.ČNR,21.6.1991,447-9

interpelace na min. zdrav. ve věci postoje zdravotníků k potřebám obviněných a odsouzených T 336

21.ČNR,10.7.1991,258

k usn. ČNR k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích

22.ČNR,11.9.1991,198-200

k T 354

22.ČNR,13.9.1991,386

k T 350A

23.ČNR,10.10.1991,393-

k T 350A

30.ČNR,23.1.1992,36-9

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

30.ČNR,24.1.1992,79-90/II

k T 422

31.ČNR,18.2.1992,27

k volbě čl. PČNR

31.ČNR,20.2.1992,209-10

k T 422

33.ČNR,20.3.1992,190-1,207-8

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

   
   

V A Ň Á K Vladislav

 
   

9.ČNR,28.11.1990,94-5

interpelace na vl. ve věci odvolání ředitele Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie J. Müllera

14.ČNR,14.2.1991,296-8,318

návrh usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

19.ČNR,21.5.1991,97-9

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

30.ČNR,24.1.1992,90-2/II

k T 422

33.ČNR,19.3.1992,119-21,123

k T 541

   
   

V Á C A Oldřich

 
   

6.ČNR,31.10.1990,188,206

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

8.ČNR,22.11.1990,74-5,115-6

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,88

k T 79

9.ČNR,28.11.1990,101

interpelace na př. vl. ve věci vstupu zahr. partnerů do a.s.

12.ČNR,17.12.1990,68

k odpovědi mpř. vl. na interpelaci T 123

13.ČNR,17.1.1991,67-8

k prohlášení o situaci v Pobaltí

14.ČNR,7.2.1991,123

stanovisko VOCR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,67-8,239-40

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

18.ČNR,24.4.1991,209

k T 209

18.ČNR,8.5.1991,174/II,211-2/II

k T 220

21.ČNR,9.7.1991,157-8

k T 324

21.ČNR,10.7.1991,260-1

k návrhu na usn. ČNR k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích

22.ČNR,13.9.1991,445-6

k T 359

23.ČNR,9.10.1991,224,229-30

k T 395

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,15.11.1991,221-3/II

interpelace na vl. ve věci nezákonného postupu MV ČR při přidělování fin. prostředků na požár. ochranu T 513

29.ČNR,18.12.1991,140-1

k T 516

30.ČNR,31.1.1992,134/III

k návrhu usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

30.ČNR,18.2.1992,219/III

k T 513A,B

32.ČNR,18.3.1992,117-8

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

33.ČNR,20.3.1992,201

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,76-7

k T 613

34.ČNR,16.4.1992,314-6

k T 513A,B

36.ČNR,5.5.1992,61

k T 484

36.ČNR,6.5.1992,233-4

k odpovědi na interpelaci posl. Mazalové ve věci poskytnutí dotace kardiocentru v Brně a diabetickým dětem (T 747)

37.ČNR,7.5.1992,48

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

   
   

V Á C H A L O V Á Anna

 
   

5.ČNR,10.10.1990,168-9,257

interpelace na min. soc. věcí a min. zdrav. ve věci ústavů sociální péče

11.ČNR,13.12.1990,22-3,38-9

k T 94

12.ČNR,19.12.1990,226-7

k T 121

17.ČNR,27.3.1991,177-9

k T 193A,B

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,346-7

interpelace na př. vl. ve věci situace v obcích před hraničními přechody v Západočeském kraji T 432

28.ČNR,17.12.1991,121

k T 382N

28.ČNR,17.12.1991,122-3

k T 432D,F

   
   

V Á L E K Alois

 
   

4.ČNR,5.9.1990,232-4

interpelace na min. fin. ve věci výše důchodů býv. vedoucích představitelů totalitního režimu

5.ČNR,9.10.1990,103-5

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,179-81

interpelace na min. práce ve věci osobních důchodů býv. funkcionářů T 92 (přednesená posl. Hejskem)

5.ČNR,10.10.1990,205-6

prohlášení k politické minulosti někt. posl. HSD

6.ČNR,31.10.1990,200

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

12.ČNR,17.12.1990,41

k T 92E

14.ČNR,7.2.1991,212-3

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,64-7

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

18.ČNR,25.4.1991,243-5

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,14.5.1991,325/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

20.ČNR,18.6.1991,99

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

22.ČNR,12.9.1991,344-6

podnět na gen. prok. ve věci situace po jaderné havárii v Černobylu T 382

24.ČNR,6.11.1991,52-5

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,21.11.1991,313-4/II

k T 474

24.ČNR,21.11.1991,342/II

k proceduře hlasování

30.ČNR,30.1.1992,193-4/II

interpelace na vl. ve věci zařazení specialistů při stanovení obecně závazných předpisů pro provoz voj. letišť T 571

30.ČNR,30.1.1992,193/II

dotaz na min. Šabatu ve věci urgence odpovědi na dotaz z 21.11.1991 T 571

31.ČNR,17.3.1992,180-3

podnět na vl. ve věci pionýrské organizace T 595

32.ČNR,18.3.1992,163-5

vystoupení k problematiky nehlasování někt. posl. na schůzích

34.ČNR,16.4.1992,314

k T 571P

35.ČNR,4.5.1992,149-53/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

38.ČNR,12.5.1992,36

k T 785

   
   

V E S E L Ý Josef

 
   

9.ČNR,28.11.1990,50

k T 50

11.ČNR,13.12.1990,21,37

k T 94

12.ČNR,18.12.1990,151-3,171

k T 140

18.ČNR,23.4.1991,118

k T 214

20.ČNR,19.6.1991,163-4,175

k T 299

20.ČNR,19.6.1991,243-4

k T 235

26.ČNR,4.12.1991,37-8

k T 413

31.ČNR,17.3.1992,199-20/II

k T 542D

33.ČNR,19.3.1992,57

k T 603

34.ČNR,14.4.1992,54

k T 640

35.ČNR,28.4.1992,176-9,191-7

zpravodaj k T 597

35.ČNR,30.4.1992,26-7/II

k T 659

36.ČNR,5.5.1992,73

k T 484

   
   

V L A C H Jiří

 
   

1.ČNR,26.6.1990,63

k návrhu na volbu čl. PČNR

3.ČNR,10.7.1990,24,29-30

k T 22

6.ČNR,30.10.1990,45-6

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,201,211

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

9.ČNR,29.11.1990,250-1

ke zprávě o komisi pro lustraci kandidátů do zastupitelských orgánů

12.ČNR,18.12.1990,156-7

k T 140

14.ČNR,14.2.1991,316-7

stanovisko klubu OF ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991

řídí schůzi

16.ČNR,13.3.1991,13-4

k návrhu na pověření posl. ČNR a představitelů obec. zastupitelstev ČR účastí v delegaci ČSFR do stálé konfederace místních a oblastních orgánů

16.ČNR,13.3.1991,23

k návrhu na volbu ostatních čl. ZV

17.ČNR,28.3.1991

řídí schůzi

18.ČNR,24.4.1991

řídí schůzi

18.ČNR,26.4.1991

řídí schůzi

18.ČNR,8.5.1991

řídí schůzi

19.ČNR,23.5.1991

řídí schůzi

20.ČNR,20.6.1991

řídí schůzi

20.ČNR,21.6.1991,401

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

21.ČNR,8.7.1991

řídí schůzi

21.ČNR,10.7.1991

řídí schůzi

22.ČNR,11.9.1991

řídí schůzi

22.ČNR,12.9.1991

řídí schůzi

23.ČNR,9.10.1991

řídí schůzi

24.ČNR,8.11.1991

řídí schůzi

24.ČNR,14.11.1991,37/II

k T 474

24.ČNR,14.11.1991

řídí schůzi

24.ČNR,21.11.1991

řídí schůzi

25.ČNR,3.12.1991,39,42

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

26.ČNR,5.12.1991

řídí schůzi

26.ČNR,5.12.1991,24-7/II

k návrhu na volbu prozatímních ředitelů ČRo a ČTv

26.ČNR,6.12.1991

řídí schůzi

26.ČNR,6.12.1991,179-80/II,183/II

k návrhu na svolání mimořádné schůze

27.ČNR,10.12.1991,13-5,68-9

k T 474

28.ČNR,17.12.1991

řídí schůzi

28.ČNR,17.12.1991,127-31

interpelace na vl. ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

29.ČNR,17.12.1991

řídí schůzi

29.ČNR,19.12.1991

řídí schůzi

29.ČNR,19.,20.12.1991,275-7,365-7,391-7

k odpovědi na interpelaci ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

29.ČNR,20.12.1991,322-4

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

31.ČNR,20.2.1992

řídí schůzi

32.ČNR,17.3.1992

řídí schůzi

32.ČNR,18.3.1992

řídí schůzi

34.ČNR,15.4.1992

řídí schůzi

35.ČNR,4.5.1992

řídí schůzi

36.ČNR,5.5.1992

řídí schůzi

36.ČNR,7.5.1992

řídí schůzi

37.ČNR,7.5.1992

řídí schůzi

38.ČNR,12.5.1992

řídí schůzi

   
   

V L K Miloslav

 
   

14.ČNR,8.2.1991,284-5

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

26.ČNR,4.12.1991,76-8

k T 418

26.ČNR,5.12.1991,19/II

k T 416

31.ČNR,19.2.1992,114

k T 497

35.ČNR,30.4.1992,49-50/II

k T 659

4.5.1992,200-1/II

 

35.ČNR,30.4.1992,98-9/II

k T 662

5.5.1992,285-6/II

 

36.ČNR,6.5.1992,115-6

k T 673

   
   

V O L Á K Stanislav

 
   

4.ČNR,6.9.1990,280

k podnětu posl. Straška

18.ČNR,24.4.1991,200-1

stanovisko klubu ODS k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

21.ČNR,10.7.1991,248

k návrhu na změny ve složení výboru ČNR

22.ČNR,11.9.1991,256

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,329

stanovisko klubu ODS k T 316

23.ČNR,9.10.1991,143

k návrhu na zřízení kontr. orgánu ČNR pro operativní techniku Policie ČR

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,14.11.1991,54-5/II

stanovisko klubu ODS k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,21.11.1991,289-90/II

stanovisko klubu ODS k T 474

27.ČNR,10.12.1991,10,73-4

k T 474

29.ČNR,18.12.1991,66

stanovisko klubu ODS k T 516

35.ČNR,28.4.1992,97-101

stanovisko klubu ODS ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

38.ČNR,12.5.1992,24-5

stanovisko klubu ODS k T 785

   
   

V O N D R Á Č E K Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1990,89-90,162-3,178-83,

k programovému prohlášení vl.

196-7,212

 

4.ČNR,4.9.1990,67-8

k T 32

4.ČNR,5.9.1990,226-8

interpelace na min. priv. ve věci zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor T 51 (přednesená posl. Preclíkem)

4.ČNR,6.9.1990,274

ke složení komise PČNR k vyšetření okolností smrti P. Wonky

5.ČNR,9.10.1990,95-6

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,300

ke zprávě o činnosti PČNR od 6.9.-9.10.1990

6.ČNR,31.10.1990,193

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,59

dotaz na př. vl. ve věci reorganizace Ministerstva vnitra

9.ČNR,28.11.1990,82-3,91

k T 79

11.ČNR,13.12.1990,15-6,33-48

zpravodaj k T 94

12.ČNR,21.12.1990,375-7

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,64

k T 158

14.ČNR,6.2.1991,40

k T 166

14.ČNR,7.2.1991,121-3

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,351

k T 175

17.ČNR,28.3.1991,246-8

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,21.5.1991,147

k T 204

20.ČNR,18.6.1991,127,134-42

zpravodaj k T 301

21.ČNR,9.7.1991,155-7

k T 324

21.ČNR,10.7.1991,259

k návrhu usn. ČNR k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích

22.ČNR,10.9.1991,85-6,94-102

zpravodaj k T 319

24.ČNR,14.11.1991,107-8/II

k T 376

24.ČNR,15.11.1991,212/II

k podnětu posl. Šplíchala (T 513)

24.ČNR,21.11.1991,318-20/II

k T 474

29.ČNR,18.12.1991,106-9

k T 516

29.ČNR,18.12.1991,188-92

k návrhu na volbu prozatímních ředitelů ČRo a ČTv

29.ČNR,20.12.1991,320-1

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

30.ČNR,22.1.1992,30-1,33-8,44,80

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro

30.1.1992,197-8/II

rozhlas. a telev. vysílání

31.ČNR,21.2.1992,155/II

k odpovědi na interpelaci posl. KDU ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění (T 595)

33.ČNR,19.3.1992,64-70

k volbě čl. Rady ČR pro rozhlas. a telev. vysílání

33.ČNR,19.3.1992,104

k T 518

34.ČNR,14.4.1992,63

k volbě čl. Rady ČR pro rozhlas. a telev. vysílání

35.ČNR,28.4.1992,80-2

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,29.4.1992,242-3,252-3

zpravodaj k T 672

35.ČNR,4.5.1992,134/II

k T 669

38.ČNR,12.5.1992,72-3

k T 791

   
   

V O R L O V Á Milada

 
   

5.ČNR,9.10.1990,39

k T 31A

5.ČNR,9.10.1990,97

k T 33

8.ČNR,22.11.1990,76,143

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,47

k T 50

9.ČNR,28.11.1990,79-80,90

k T 79

12.ČNR,19.12.1990,228

k T 121

13.ČNR,17.1.1991,38-9

k návrhu na změny ve složení PČNR

15.ČNR,27.2.1991,36

k T 52

15.ČNR,28.2.1991,214-5,222

k T 200

17.ČNR,26.3.1991,29-30,42

k T 203

17.ČNR,27.3.1991,171-2

k T 177A

19.ČNR,23.5.1991,290-2

ke stanovisku ČNR k rozhodnutí vl. ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

20.ČNR,18.6.1991,41-2,56-7

k T 304

20.ČNR,19.6.1991,206,313

k T 253

20.ČNR,21.6.1991,386-7

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

21.ČNR,9.7.1991,101-4

k T 324

22.ČNR,12.9.1991,337-9

interpelace na min. kult. ve věci vývozu hudeb. nástrojů T 382

23.ČNR,9.10.1991,149-50

k T 388

23.ČNR,9.10.1991,179-83

k T 393

23.ČNR,10.10.1991,293

dotaz na min. živ. prostř. ve věci územní rezervy pro průplav Odra-Dunaj T 432

24.ČNR,6.11.1991,137

k T 420

24.ČNR,8.11.1991,375

k T 429

24.ČNR,15.11.1991,277-80/II

k T 382D

26.ČNR,4.12.1991,35-6,54-5

k T 413

26.ČNR,4.12.1991,74-5

k T 418

26.ČNR,4.12.1991,109

k T 419

26.ČNR,4.12.1991,123-4

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

26.ČNR,5.12.1991,14-5/II

k T 416

26.ČNR,6.12.1991,47-8/II

k T 476

29.ČNR,18.12.1991,93-5,140

k T 516

30.ČNR,22.1.1992,69

k T 480

30.ČNR,23.1.1992,208

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,30.1.1992,184-7/II

interpelace na vl. ve věci přeložky části silnice I/D Mělník-Věhlovice T 571

31.ČNR,19.,20.2.1992,49-51,73-4,158

k T 572

31.ČNR,17.3.1992,204-6/II,208/II

k T 571G,L

32.ČNR,18.3.1992,127,130

k T 655

32.ČNR,18.3.1992,151

k volbě prez. NKÚ ČR

33.ČNR,20.3.1992,225

k T 571L

34.ČNR,15.4.1992,165-6,176

k T 615

34.ČNR,16.4.1992,311

k T 571L

35.ČNR,30.4.1992,27/II,42-3/II,56/II

k T 659

4.5.1992,207/II,218/II,230/II

 

35.ČNR,30.4.1992,69/II

k T 660

5.5.1992,261-2/II

 

35.ČNR,30.4.1992,105-6/II

k T 691

35.ČNR,5.5.1992,283/II

k T 662

37.ČNR,7.5.1992,64-5

k T 587

37.ČNR,12.5.1992,121-3

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

V R C H L A V S K Á Hana

 
   

36.ČNR,6.5.1992,119-20

k T 673

37.ČNR,7.5.1992,62-4,89-97

zpravodajka k T 587

   
   

V Ý B O R N Ý Miloslav

 
   

4.ČNR,4.9.1990,108

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,151

k T 34

5.ČNR,9.10.1990,41-2

k T 31A

6.ČNR,30.10.1990,48-9

k T 69, T 72

8.ČNR,22.11.1990,18-9,23-34,95-7, 103-53

zpravodaj k T 91, T 91A

9.ČNR,28.11.1990,47,59-60, 67

k T 50

9.ČNR,29.11.1990,156-7

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,54

k T 50

12.ČNR,20.12.1990,263-4

k T 65

13.ČNR,17.1.1991,33-4,47

k návrhu na změny ve složení PČNR

13.ČNR,17.1.1991,68

k prohlášení o situaci v Pobaltí

13.ČNR,17.1.1991,91

k návrhu usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,6.2.1991,67,70

k T 163A

14.ČNR,6.2.1991,74-5

odůvodnění T 167

15.ČNR,28.2.1991,138

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

15.ČNR,28.2.1991,156-7

k T 192

15.ČNR,28.2.1991,217-8

k T 200

17.ČNR,27.3.1991,135-6

k problému projednávání návrhu zákona o majetku obcí

17.ČNR,27.3.1991,153

k T 163B

17.ČNR,27.3.1991,159

k T 124A

17.ČNR,28.3.1991,254-7

k návrhu na zřízení VK ČNR pro otázky lustrací

18.ČNR,23.4.1991,95-7,147

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,158-60,180,205,218-24

odůvodnění T 209

18.ČNR,26.4.1991,340-1

k T 216

18.ČNR,26.4.1991,363

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,7.5.1991,85/II

k T 233A

18.ČNR,8.5.1991,140-6,196,216,230/II

zpravodaj k T 220

241-83/II

 

18.ČNR,14.5.1991,371-2/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,21.5.1991,148-9

k T 204

19.ČNR,21.5.1991,159-60

k T 264

20.ČNR,18.6.1991,119-20,123

odůvodnění T 305

20.ČNR,19.6.1991,161

k T 299

20.ČNR,20.6.1991,365-6,417-8

k T 215

20.ČNR,21.6.1991,439

k volbě čl. dozorčí rady FNM ČR

21.ČNR,10.7.1991,263

k návrhu usn. ČNR k odstranění nouzového stavu v pavilonu č. 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích

21.ČNR,10.7.1991,293-5

k T 38

21.ČNR,11.7.1991,410

ke statutu FNM ČR a návrhu rozpočtu na II.pol.1991

22.ČNR,10.9.1991,105-6,113,177-94

zpravodaj k T 339

22.ČNR,11.9.1991,170-1

k T 316

22.ČNR,11.9.1991,258-9

k T 365

22.ČNR,13.9.1991,416,424-5

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,19.9.1991,474-6,495-6,497-506

k T 359

23.ČNR,8.10.1991,51-4,56-7

odůvodnění T 391

23.ČNR,8.10.1991,118-9,123-4

k T 378, T 379

23.ČNR,9.10.1991,193

k T 393

23.ČNR,11.10.1991,511-3

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,144-5

k T 420

24.ČNR,6.11.1991,176-7

k T 426, T 427

24.ČNR,7.11.1991,275-7,295

k T 362

24.ČNR,8.11.1991,315-7,332-4,393-4

odůvodnění T 414

398

 

24.ČNR,14.11.1991,40-3/II

stanovisko klubu KDU k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,186-8/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

24.ČNR,21.11.1991,291-2

stanovisko klubu KDU k T 474

25.ČNR,3.12.1991,25

k T 483

26.ČNR,4.12.1991,121

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

26.ČNR,5.12.1991,202,215-6

k T 482

26.ČNR,6.12.1991,165-6/II

k T 416

28.ČNR,17.12.1991,94-5

k T 479

29.ČNR,17.12.1991,28-9

k úpravě procedury projednávání návrhu zákona o stát. rozpočtu ČR na r. 1992 (T 516)

29.ČNR,19.12.1991,232-6

k T 516

30.ČNR,23.1.1992,187

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,24.1.1992,152-3/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

30.ČNR,31.1.1992,87-8/III

k volbě ředitele VZP ČR

31.ČNR,19.2.1992,84-7,97

k T 546

31.ČNR,20.2.1992,173,175-9

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,228-37,263,40-43/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

50/II

 

32.ČNR,18.3.1992,62-3,71-2

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

32.ČNR,18.3.1992,127-8

k T 655

32.ČNR,18.3.1992,154-9

k volbě prez. NKÚ ČR

33.ČNR,19.3.1992,41

k T 573

33.ČNR,19.3.1992,58

k T 603

33.ČNR,19.3.1992,146-7

k T 541

34.ČNR,14.4.1992,52-3,86,90

k T 640

34.ČNR,14.4.1992,97-101

odůvodnění T 617

34.ČNR,15.4.1992,190-1

k T 615

34.ČNR,15.4.1992,256-7,261-3

k T 628

35.ČNR,4.5.1992,194-5/II

k T 667

35.ČNR,4.5.1992,207/II,229-3/II

k T 659

35.ČNR,5.5.1992,259-60/II

k T 660

36.ČNR,6.5.1992,179-80

k T 667

37.ČNR,7.5.1992,58

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

37.ČNR,7.5.1992,74-9

k T 587

37.ČNR,12.5.1992,128-9

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,12.5.1992,144-5

k návrhu na usn. ČNR ve věci prodeje a.s. Rakona firmě Procter and Gamble

38.ČNR,12.5.1992,18-20

k T 785

   


Přihlásit/registrovat se do ISP