Z A H R A D N Í Č E K Jan

 
   

15.ČNR,28.2.1991,198

k T 198

22.ČNR,11.9.1991,227

stanovisko klubu KDS k T 365

22.ČNR,12.9.1991,358-62

interpelace na vl. ve věci hospodaření s lesy T 382 (přednesená posl. P. Krausem)

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,14.11.1991,36-7/II

k T 474

27.ČNR,10.12.1991,10,16-7

k T 474

31.ČNR,19.2.1992,35-6

k zařazení posl. do výborů ČNR

33.ČNR,19.3.1992,43

k T 573

   
   

Z A J Í Č E K Stanislav

 
   

6.ČNR,30.10.1990,100-1

k T 66A

6.ČNR,31.10.1990,112-4

dotaz na př. vl. ve věci leteckého průmyslu

8.ČNR,22.11.1990,64

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,35

k T 50

9.ČNR,28.11.1990,104-9

interpelace na min. stroj. ve věci výběru motoru pro letadlo L-610 T 126

14.ČNR,6.2.1991,64-6

k T 126A

14.ČNR,14.2.1991,345-6

k T 175

15.ČNR,27.2.1991,35

k T 52

17.ČNR,27.3.1991,134

dotaz na vl. ve věci vyřizování žádostí o odškodnění dle zákona č. 119/1990 Sb.

17.ČNR,27.3.1991,155

k T 126A

18.ČNR,23.4.1991,43

k T 104

19.ČNR,22.5.1991,273

k T 240A

19.ČNR,23.5.1991,290

stanovisko ONAH k rozhodnutí vl. ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

19.ČNR,23.5.1991,347-8

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

21.ČNR,9.7.1991,13-2

k T 324

22.ČNR,11.9.1991,171-2

k T 316

23.ČNR,10.10.1991,286

interpelace na vl. ve věci zlepšení postavení učitelů T 432

23.ČNR,11.10.1991,477-8

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

23.ČNR,11.10.1991,493-5

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,7.11.1991,274-5

k T 362

24.ČNR,8.11.1991,352-3,357-8

k T 429

24.ČNR,15.11.1991,170-2/II

k návrhu statutu a jedn. řádu dozorčí komise ČNR

24.ČNR,15.11.1991,188-9/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

24.ČNR,15.11.1991,247/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,21.11.1991,315-6/II

k T 474

25.ČNR,3.12.1991,35-6

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

26.ČNR,5.12.1991,239

k T 482

26.ČNR,5.12.1991,13-4/II

k T 416

29.ČNR,18.12.1991,101-3

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,302-3,309

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,334-6,338

k T 540

29.ČNR,20.12.1991,376-7

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,22.1.1992,86-7

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,22.1.1992,119

k T 553

30.ČNR,23.1.1992,156,160-1

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,23.1.1992,47-8/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

30.ČNR,24.1.1992,118-9/II

k T 560

34.ČNR,14.4.1992,91

k T 640

34.ČNR,15.4.1992,216

k T 394

35.ČNR,29.4.1992,272,301,315-8

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

37.ČNR,7.5.1992,65-7

k T 587

37.ČNR,12.5.1992,127

k informaci ke zprávě FBIS

   
   
   
   
   
   

Z E M A N Vladimír

 
   

5.ČNR,9.10.1990,111

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,191-3

interpelace na vl. ve věci kritického stavu ohrožení obcí povodněmi T 92

9.ČNR,28.11.1990,30

k T 50

22.ČNR,12.9.1991,358-62

interpelace na vl. ve věci hospodaření s lesy T 382 (přednesená posl. P. Krausem)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

24.ČNR,8.11.1991,421

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

26.ČNR,4.12.1991,43

k T 413

30.ČNR,22.1.1992,63-4,71-7

zpravodaj k T 480

30.ČNR,24.1.1992,121/II

k T 560

31.ČNR,20.2.1992,25-6/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,17.3.1992,191/II

k T 564A

35.ČNR,28.4.1992,69-70

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

   
   

Z U B E K Leopold

 
   

14.ČNR,7.2.1991,107-10

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

18.ČNR,23.4.1991,30

výzva VOŽPU ke Dni Země

22.ČNR,10.9.1991,69-71,76-9

zpravodaj k T 303

26.ČNR,6.12.1991,124-5/II

dotaz na vl. ve věci uplatňování zákona č. 451/1991 Sb.

28.ČNR,16.12.1991,27-9

zpravodaj k T 478

36.ČNR,5.5.1992,87,89

zpravodaj k T 670

   
   

Ž Á K Václav

 
   

2.ČNR,3.7.1990

řídí schůzi

4.ČNR,4.9.1990

řídí schůzi

4.ČNR,5.9.1990

řídí schůzi

4.ČNR,6.9.1990,260

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

6.ČNR,31.10.1990

řídí schůzi

6.ČNR,31.10.1990,227-9

k T 84

7.ČNR,15.11.1990,84-5

ke kontrole usn. z 31.10.1990 o lustracích kandidátů v komunálních volbách

7.ČNR,15.11.1990,102-3

k T 91a

11.ČNR,13.12.1990

řídí schůzi

12.ČNR,21.12.1990

řídí schůzi

18.ČNR,23.4.1991,97-8

k T 214

19.ČNR,23.5.1991,307-17,336-7

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

19.ČNR,23.5.1991,349-50

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,18.6.1991,47-50,58

k T 304

20.ČNR,18.6.1991,93

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

20.ČNR,19.6.1991,216

k T 253

20.ČNR,21.6.1991,395

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

21.ČNR,10.7.1991,329-30,334-7

ke zprávě dočasné komise ČNR pro dohled nad personální politikou v ústř. orgánech stát. správy

22.ČNR,13.9.1991,458-60

k T 359

23.ČNR,10.10.1991,294-6

interpelace na vl. ve věci privátní bankovní sféry a informační politiky T 432

23.ČNR,10.10.1991,434

k informaci vl. o koncepci místní správy v ČR

23.ČNR,11.10.1991,461

zpravodaj k T 362

23.ČNR,11.10.1991,484

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

24.ČNR,7.11.1991,257-8,291-2,297-8

zpravodaj k T 362

24.ČNR,8.11.1991,326-7,329

k T 414

24.ČNR,14.11.1991,63-4/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,21/II

ke zprávě vl. o zásadách personální politiky v ústř. orgánech stát. správy

24.ČNR,15.11.1991,245/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,21.11.1991,292-5/II

stanovisko klubu OH k T 474

24.ČNR,21.11.1991,331-2/II

k T 474

26.ČNR,4.12.1991,124-5

návrh na zařazení nového bodu pořadu (návrh zákona o stát. kontrole)

26.ČNR,5.12.1991,239-40

k T 482

26.ČNR,6.12.1991,93-6/II,100-1/II,

zpravodaj k T 466

106-7/II,110-24/II

 

26.ČNR,6.12.1991,181/II

k návrhu na svolání mimořádné schůze

27.ČNR,10.12.1991,18-7,51-3

k T 474

27.ČNR,10.12.1991,86

k návrhu na usn., aby ČNR na příští jednání se SNR pověřila místo PČNR skupinu posl.

29.ČNR,20.12.1991,375-6

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,22.1.1992,33

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,22.1.1992,91-2,100-3,107-14

zpravodaj k T 511

30.ČNR,31.1.1992,87/III

k volbě ředitele VZP ČR

33.ČNR,19.3.1992,42

k T 573

33.ČNR,19.3.1992,53-7,62

k T 603

34.ČNR,15.4.1992,193

k T 615

   
   
   

35.ČNR,29.4.1992,301,307,311-2

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

35.ČNR,30.4.1992,32-3/II

k T 659

36.ČNR,5.5.1992,72

k T 484

36.ČNR,6.5.1992,120-2

k T 673

37.ČNR,7.5.1992,45-7,55

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

37.ČNR,7.5.1992,80-2

k T 587

   
   

Ž I Ž K A Jaroslav

 
   

14.ČNR,7.2.1991,206-8

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

26.ČNR,4.12.1991,36-7

k T 413

30.ČNR,18.2.1992,228/III

k T 571A

31.ČNR,20.2.1992,182

k T 572

36.ČNR,5.5.1992,84-7

odůvodnění T 670Přihlásit/registrovat se do ISP