C A B A L Jaroslav

 
   

7.ČNR,15.11.1990,86

ke kontrole usn. z 31.10.1990 o lustracích kandidátů v komunálních volbách

19.ČNR,21.5.1991,153

k T 204

20.ČNR,21.6.1991,449-50

interpelace na př. vl. ve věci nežádoucího vývoje zem. prvovýroby T 336 (přednesená posl. K. Procházkou)

22.ČNR,12.9.1991,363

podnět na př. vl. ve věci navrácení Zemědělského muzea T 382 (přednesený posl. Stibicem)

30.ČNR,30.1.1992,219-20/II

interpelace na př. vl. ve věci správy a užívání národního majetku, kt. tvoří vodohospodářské stavby sloužící zem. a lesní výrobě T 571 (přednesená posl. Klimešem)

34.ČNR,15.4.1992,166,169

k T 615

36.ČNR,5.5.1992,65-6

k T 484

37.ČNR,7.5.1992,101-2

k T 596

   
   

C I B U Z A R Václav

 
   

6.ČNR,30.10.1990,47

k T 69, T 72

18.ČNR,24.4.1991,211

k T 209

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

   
   

Č A P E K Miroslav

 
   

5.ČNR,10.10.1990,199

k T 39B

5.ČNR,10.10.1990,258-9

k T 56

6.ČNR,30.10.1990,99-100

k T 56

6.ČNR,31.10.1990,114-6

interpelace na vl. ve věci navrácení majetku sudetským Němcům T 100

15.ČNR,27.2.1991,118

dotaz na min. škol. ve věci koncepce školství

15.ČNR,28.2.1991,206-7

k T 198

17.ČNR,27.3.1991,86-8

interpelace na vl. ve věci problematiky sudetských Němců T 260

18.ČNR,7.5.1991,59/II

k T 213A

18.ČNR,7.5.1991,78-9/II

k T 100B

20.ČNR,18.6.1991,99-100

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

20.ČNR,8.7.1991,527-8

k T 260E

22.ČNR,11.9.1991,202

k T 354

22.ČNR,13.9.1991,383-4

k T 336C,D

23.ČNR,8.10.1991,102-3

k T 384

23.ČNR,10.10.1991,279

dotaz na vl. ve věci smlouvy mezi ČSFR a SRN T 432

26.ČNR,5.12.1991,263-4

k T 416

35.ČNR,29.4.1992,272,274-7,308-10,317-9

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

   
   

Č E C H Vladimír

 
   

2.ČNR,3.7.1990,149-50

k zákonným opatřením PČNR

4.ČNR,4.9.1990,72-3,103

k T 32

4.ČNR,5.9.1990,237

podnět na min. kontroly ve věci zrušení VLK

5.ČNR,9.10.1990,96

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,186-8

interpelaci na min. kontroly ve věci vytváření orgánů stát. správy T 92

6.ČNR,31.10.1990,176

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

8.ČNR,22.11.1990,66-7

k T 91, T 91a

12.ČNR,17.12.1990,36

k T 92D

12.ČNR,17.12.1990,45

k T 92E

12.ČNR,21.12.1990,344-6

k T 120

14.ČNR,7.2.1991,210-2,245

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,340

k T 175

15.ČNR,27.2.1991,34

k T 52

15.ČNR,27.2.1991,79-80

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

16.ČNR,13.3.1991,17,20

k návrhu na zaujetí stanoviska k událostem na Slovensku

16.ČNR,13.3.1991,32

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

16.ČNR,13.3.1991,40-1

k informaci v záležitosti přípravy na volbu zástupců ČR do Stálé konference místních a oblastních orgánů Evropy

17.ČNR,28.3.1991,226-7

k T 210

18.ČNR,23.4.1991,74,91-2

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,164-6

k T 209

18.ČNR,24.4.1991,189,201

stanovisko klubu nezávislých k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,14.5.1991,375/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

18.ČNR,14.5.1991,399/II

ke stanovisku ČNR k rozhodnutí vl. o prodeji tanků do Sýrie

19.ČNR,21.5.1991,113-6

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,22.5.1991,229-31

interpelace na min. sprav. ve věci trestního postihu za poškození kulturních památek a min. škol. ve věci situace krytých koupališť T 288

19.ČNR,23.5.1991,333

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

19.ČNR,23.5.1991,343-4

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,18.6.1991,90

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

20.ČNR,8.7.1991,537

k T 288D

21.ČNR,9.7.1991,133-5

k T 324

24.ČNR,8.11.1991,357

k T 429

24.ČNR,15.11.1991,218-21/II

interpelace na vl. ve věci stavu čs. velvyslanectví v USA T 513

24.ČNR,15.11.1991,243/II,248/II,250/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

26.ČNR,6.12.1991,167/II

k T 416

30.ČNR,22.1.1992,45,81

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,23.1.1992,57-9/II,63/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

30.ČNR,18.2.1992,221-3/III

k T 513E

33.ČNR,19.3.1992,86-93,100-3,105-9

zpravodaj k T 518

34.ČNR,14.4.1992,134-5

k T 664

   
   

Č E C H O V Á Heda

 
   

3.ČNR,10.7.1990,22-3

k T 22

6.ČNR,31.10.1990,173

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

9.ČNR,28.11.1990,29

k T 50

14.ČNR,7.2.1991,191-2

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

16.ČNR,13.3.1991,27

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

18.ČNR,7.5.1991,28-9/II

interpelace na min. zem ve věci transformace "Mlékárenského průmyslu České Budějovice"

T 283

 

19.ČNR,21.5.1991,121-2

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,21.5.1991,151-2

k T 204

19.ČNR,23.5.1991,331

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,19.6.1991,215

k T 253

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

20.ČNR,21.6.1991,458

k interpelaci z 18. ČNR ve věci transformace mlékárenského průmyslu T 283

21.ČNR,11.7.1991,401

k T 336B

22.ČNR,11.9.1991,242

k T 365

22.ČNR,13.9.1991,384-5

k T 336C,D

23.ČNR,10.10.1991,281-2

interpelace na min. zem. ve věci transformace "Mlékárenského průmyslu České Budějovice" T 432

24.ČNR,7.11.1991,214-5

k T 421

24.ČNR,15.11.1991,274/II

k T 336B

30.ČNR,22.1.1992,24

k návrhu na změnu členství posl. Sapáka z VPŽPU na jeho vlastní žádost

36.ČNR,6.5.1992,118-9

k T 673

   
   

Č E L I Š O V Á Květoslava

 
   

2.ČNR,3.7.1990,109-10

k programovému prohlášení vl.

8.ČNR,22.11.1990,48-9,119-20

k T 91, T 91a

21.ČNR,9.7.1991,98-100

k T 324

   
   

Č E R M Á K Petr

 
   

4.ČNR,4.9.1990,68-70,85-6

k T 32

5.ČNR,10.10.1990,205

otázka na př. vl. ve věci personálního obsazení řídících funkcí

6.ČNR,30.10.1990,32-3,43-4

k T 69, T 72

7.ČNR,15.11.1990,44-5,79-80

vystoupení ohledně odstoupení min. vnitra Hradílka

9.ČNR,29.11.1990,246-7

k T 115

13.ČNR,17.1.1991,86,89

k návrhu usn. ČNR k otázkám lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

16.ČNR,13.3.1991,27

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

18.ČNR,25.4.1991,284

k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,25.4.1991,288

k T 120

18.ČNR,14.5.1991,325-6/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

20.ČNR,21.6.1991,391-2

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

   
   
   
   

Č U L Í K O V Á Věra

 
   

15.ČNR,27.2.1991,33-4

k T 52

   
   

Č U N D R L E Václav

 
   

24.ČNR,14.11.1991,103-5/II

k T 376

26.ČNR,5.12.1991,160-1

k T 467

30.ČNR,18.2.1992,207-8/III

k T 499A

31.ČNR,20.2.1992,207

ke zprávě vl. o bezpečnostní situace v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

31.ČNR,17.3.1992,188/II

k T 499A

34.ČNR,14.4.1992,87

k T 640

34.ČNR,15.4.1992,256

k T 628

35.ČNR,4.5.1992,192-3/II

k T 667

   


Přihlásit/registrovat se do ISP