L A G O V Á Hana

 
   

2.ČNR,3.7.1990,119-20

k programovému prohlášení vl.

12.ČNR,21.12.1990,315-7

k T 120

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

26.ČNR,6.12.1991,40-1/II,49/II,71/II

k T 476

26.ČNR,6.12.1991,88-9/II

k T 487

29.ČNR,18.12.1991,128-30

k T 516

30.ČNR,31.1.1992,137-8/III,148/III

k návrhu usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

33.ČNR,19.3.1992,75

k T 603

36.ČNR,6.5.1992,152-3,195-8

ke zprávě VSPZ o výsledcích dosavadní činnosti komise pro postavení ženy ve společnosti

   

L A Š T Ů V K A Vladimír

 
   

1.ČNR,26.6.1990,54-5

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,106-7

k programovému prohlášení

2.ČNR,3.7.1990,153

k zákonným opatřením PČNR

4.ČNR,5.9.1990,238-9

interpelace na vl. ve věci situace v oblasti život. prostř. v sev. Čechách

5.ČNR,9.10.1990,87-8

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,159-60

k uplatnění a umístění absolventů středních a vysokých škol

7.ČNR,15.11.1990,28-9

k T 55

12.ČNR,18.12.1990,150

k T 140

17.ČNR,28.3.1991,215-8,236-7

k T 210

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,6.11.1991,46-7

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

   
   

L E D V I N K A Karel

 
   

7.ČNR,15.11.1990,15-8,32-41

zpravodaj k T 55

12.ČNR,18.12.1990,114-8,168-92

zpravodaj k T 140

15.ČNR,28.2.1991,146

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

18.ČNR,23.4.1991,37-9,48-52

zpravodaj k T 104

18.ČNR,8.5.1991,206-7/II

k T 220

19.ČNR,23.5.1991

řídí schůzi

20.ČNR,21.6.1991,390-1,393

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

20.ČNR,21.6.1991,463-4

zpravodaj k T 332

21.ČNR,10.7.1991,251-2

k návrhu usn. ČNR, aby vl. předložila zprávu o plnění usn. k zemědělské politice

21.ČNR,11.7.1991,352

ke zprávě vl. o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákona č. 92/1991 Sb.

21.ČNR,11.7.1991,407

ke statutu FNM ČR a návrhu rozpočtu na II.pol.1991

22.ČNR,10.9.1991,129-30

k T 351

23.ČNR,10.10.1991,317-8

stanovisko klubu OF-nez. k otázce přebírání majetku SSM a KSČ

23.ČNR,11.10.1991,478

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

24.ČNR,8.11.1991,353-4

k T 429

29.ČNR,18.12.1991,179-84

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,321-2

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

30.ČNR,23.1.1992,181-3,188

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké

31.1.1992,113-4/III

privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes.

18.2.1992,181-90/III

ekonomiky

30.ČNR,24.1.1992,160-1/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

31.ČNR,21.2.1992,90-1/II

k volbě čl. orgánu PF ČR

32.ČNR,18.3.1992,161

k T 630

33.ČNR,20.3.1992,173,182-3

ke zprávě vl. o průběhu a výsledcích transformace čes. ekonomiky v r. 1991

34.ČNR,14.4.1992,64-5

k volbě čl. prezidia FNM ČR

35.ČNR,29.4.1992,229-30,233

k návrhu RKV na přijetí usn. ČNR k zákonu ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdrav. pojišťovnách s působností na území ČR

36.ČNR,5.5.1992,33-4

k T 693

36.ČNR,5.5.1992,45-7,68-70

odůvodnění T 484

   
   

L I T O M I S K Ý Jan

 
   

5.ČNR,9.10.1990,105-6

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,200

otázka na min. sprav. ve věci zemědělců odsouzených trestními komisemi

12.ČNR,21.12.1990,304-5

k T 120

18.ČNR,23.4.1991,67-8

k T 214

24.ČNR,14.11.1991,61/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

30.ČNR,23.,30.1.1992,208-9,49/III

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,24.1.1992,99/II

k T 560

30.ČNR,30.1.1992,187-92/II

interpelace na vl. ve věci "problémy s přejímáním historického majetku obcí" T 571

31.ČNR,17.3.1992,211-4/II

k T 571K

32.ČNR,18.3.1992,122-4

odůvodnění T 647

   
   

L Í B A L Vladimír

 
   

5.ČNR,10.10.1990,178-9

uctění památky Milana Šimečky

6.ČNR,31.10.1990,105-6

uctění památky horníků z dolu 1. máje v Karviné

14.ČNR,7.2.1991,220-1

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,177

k T 188B

18.ČNR,7.5.1991,46-8/II

k T 188A,B,C

21.ČNR,9.7.1991,154-5

k T 324

24.ČNR,15.11.1991,233-7

interpelace na min. priv. a min. kontr. ve věci plzeňské privatizační komise T 513

26.ČNR,5.12.1991,159

k T 467

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

30.ČNR,18.2.1992,220/III

k T 513C,L

31.ČNR,20.2.1992,31-2/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,17.3.1992,216-9/II

k T 513C,L

36.ČNR,5.5.1992,36-7

k T 693

   

L O M Petr

 
   

1.ČNR,26.6.1990,55

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,82-3,203

k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,3.7.1990,145-6

k zákonným opatřením PČNR

3.ČNR,10.7.1990,20-2

k T 22

4.ČNR,4.9.1990,55-6,109-10

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,145-6

k T 34

4.ČNR,5.9.1990,204-6,258

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,9.10.1990,106-7

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,240-1

k přístupu vl. k projednávaným interpelacím

6.ČNR,30.10.1990,40-1

k T 69, T 72

6.ČNR,30.10.1990,69-70

zpravodaj k T 63

6.ČNR,31.10.1990,158

ke stanovisku ČNR k Sladkovské deklaraci

6.ČNR,31.10.1990,165

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

6.ČNR,31.10.1990,190-1,210

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,62

podnět na min. prům. ve věci cen osobních automobilů pro ZTP

7.ČNR,15.11.1990,88-9,95-6,106

k T 91a

8.ČNR,22.11.1990,43-4,88-9,96-7,100

k T 91, T 91a

121-2

9.ČNR,28.11.1990,65

k T 50

9.ČNR,28.11.1990,93-4

interpelace na min. vnitra ve věci odstranění pomníku se sovětským tankem na Smíchově T 126

9.ČNR,29.11.1990,148-9

k T 98A

9.ČNR,29.11.1990,245

k T 115

10.ČNR,7.12.1990,10

stanovisko klubu OF k informaci př. vl. o posledním jednání s představiteli vl. SR

11.ČNR,13.12.1990,28

k T 94

11.ČNR,13.12.1990,68

k T 50

12.ČNR,17.12.1990,47-9,52

k T 92F

12.ČNR,18.12.1990,143-4,176

k T 140

12.ČNR,19.12.1990,204-7,23-51

zpravodaj k T 121

12.ČNR,21.12.1990,355-9,401-2,435-6

k T 120

14.ČNR,6.2.1991,68-9

k T 163A

14.ČNR,7.2.1991,95-100

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,28.2.1991,136

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

15.ČNR,28.2.1991,153-5

k T 192

16.ČNR,13.3.1991,29-30,34-5

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

17.ČNR,26.3.1991,56-9,68-75

zpravodaj k T 189

17.ČNR,27.3.1991,190-2

k T 185A

18.ČNR,8.5.1991,135-40,193-4,218-29/II

odůvodnění T 220

18.ČNR,14.5.1991,392/II

k návrhu usn. ČNR k otázce život. prostř.

19.ČNR,22.5.1991,265-6

k T 258A

19.ČNR,23.5.1991,299-300

k návrhu usn. ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a soc. péče

19.ČNR,23.5.1991,348-9

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,18.6.1991,103

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

20.ČNR,18.6.1991,153-6

zpravodaj k T 273

20.ČNR,19.6.1991,214

k T 253

20.ČNR,8.7.1991,500

k T 258a

20.ČNR,8.7.1991,525

k T 233D

21.ČNR,9.7.1991,223-6

k T 317

21.ČNR,10.7.1991,297-8,303-4

k T 308

21.ČNR,11.7.1991,391

k interpelaci na min. zdrav. ve věci pavilónu č. 17 v Bohnicích

22.ČNR,10.9.1991,46-7,53

k informaci o návštěvě delegace ČR v Chorvatské republice mezi čes. krajany

22.ČNR,11.9.1991,212-3,249-50

odůvodnění T 365

22.ČNR,13.9.1991,386-8

k T 350A

23.ČNR,8.10.1991,127

k T 378, T 379

23.ČNR,9.10.1991,224

k T 395

24.ČNR,6.11.1991,93-6,105-10

zpravodaj k T 415

24.ČNR,8.11.1991,321-2,390-1,399

k T 414

24.ČNR,8.11.1991,355-6

k T 429

24.ČNR,15.11.1991,168/II

k návrhu o jednání vl. o využití vojenských újezdů

24.ČNR,15.11.1991,191-2/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

24.ČNR,15.11.1991,214-8/II

interpelace na vl. ve věci dopingu v oblasti tělovýchovy a sportu T 513

26.ČNR,5.12.1991,190-1,198-9,202-5,

k T 482

235-6

 

26.ČNR,5.,6.12.1991,269-70,164-5/II

k T 416

26.ČNR,6.12.1991,34-9/II,46-7/II,68-82/II

zpravodaj k T 476

26.ČNR,6.12.1991,85-7/II,90/II,96-9/II

zpravodaj k T 487

27.ČNR,10.12.1991,34-5

k T 474

28.ČNR,17.12.1991,81-4

zpravodaj k T 465

29.ČNR,18.12.1991,158-9

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,316-8,320,323-4

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

29.ČNR,20.12.1991,368-9,374-5,389-91

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,23.1.1992,151-2,161-2

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,30.,31.1.1992,20-2/III,85-6,116/III

k volbě ředitele VZP ČR

   

30.ČNR,31.1.1992,63-5/III,138-42/III

k návrhu na usn. ČNR k současné situaci ve

148-9/III,151-7/III

zdravotnictví v ČR

30.ČNR,18.2.1992,179/III

ke stanovení platu ředitele VZP ČR

31.ČNR,17.3.1992,223-7/II

k T 513K

32.ČNR,17.,18.3.1992,31-4,97

k volbě čl. Rad VZP ČR

32.ČNR,18.3.1992,70

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,19.3.1992,30-1,153

k volbě čl. Správní a Dozorčí rady VZP ČR

33.ČNR,19.3.1992,50-3,59-62,71-3,76-81

zpravodaj k T 603

34.ČNR,15.4.1992,174-5

k T 615

34.ČNR,16.4.1992,290-1

k T 600A

34.ČNR,16.4.1992,317-8

k T 513N

35.ČNR,28.4.1992,43-5,96-7

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,28.4.1992,165-7

k T 654

35.ČNR,30.4.1992,37-8/II

k T 659

35.ČNR,4.5.1992,190-2/II

k T 667

36.ČNR,6.5.1992,147,155-6,201

ke zprávě VSPZ o výsledcích dosavadní činnosti komise pro postavení ženy ve společnosti

36.ČNR,6.5.1992,162

k informaci ke zprávě FBIS

36.ČNR,6.5.1992,223,236

k odpovědi na interpelaci posl. Mazalové ve věci poskytnutí dotací kardiocentru v Brně a diabetickým dětem (T 747)

37.ČNR,12.5.1992,123,131-2

k informaci ke zprávě FBIS

   


Přihlásit/registrovat se do ISP