W A N T U L A Tadeusz

 
   

12.ČNR,21.12.1990,349-51

k T 120

29.ČNR,18.,19.12.1991,112-3,241

k T 516

30.ČNR,30.1.1992,215/II

interpelace na min. škol. ve věci národnostního školství T 571 (přednesená posl. Piverkou)

30.ČNR,30.1.1992,216-7/II

interpelace na př. vl. ve věci zástupců národnostních menšin při řešení jejich potřeb T 571 (přednesená posl. Piverkou)

   
   

W O L F Miloslav

 
   

5.ČNR,9.10.1990,71-2,95

k T 33

7.ČNR,15.11.1990,30

k T 55

7.ČNR,15.11.1990,50,81

k interpelaci posl. Čermáka ve věci obsazování ministerstev

14.ČNR,7.2.1991,134-5

interpelace na min. zem. ve věci těžby dřeva v Podyjí T 185

15.ČNR,27.2.1991,89-90

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

17.ČNR,26.3.1991,33-4

k T 203

17.ČNR,27.3.1991,143

k problematice projektu Štefánikovy kasárny

18.ČNR,7.5.1991,81-2/II

k T 185E

19.ČNR,23.5.1991,317-20,325-6

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,19.6.1991,223-3,247-65

zpravodaj k T 235

20.ČNR,20.6.1991,352-3

k T 215

20.ČNR,21.6.1991,444-6

interpelace na min. zem. ve věci lesních a.s.T 336 (přednesená posl. Hofhanzlem)

20.ČNR,21.6.1991,451-2

interpelace na min. fin. ve věci delimitace majetku býv. krajských národ. výborů T 336

22.ČNR,12.9.1991,358-62

interpelace na vl. ve věci hospodaření s lesy T 382 (přednesená posl. P. Krausem)

23.ČNR,10.-11.10.1991,239-44,260-1, 450-4

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,30.1.1992,187-92/II

interpelace na vl. ve věci "problémy s přejímáním historického majetku obcí" T 571 (přednesená posl. Litomiským)

30.ČNR,23.,30.1.1992,200-7,214,37-45/III

ke kontrole plnění usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

   


Přihlásit/registrovat se do ISP