B A L C Á R E K Pavel

 
   

2.ČNR,3.7.1990,93-5

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,113-4

k T 32

4.ČNR,5.9.1990,216-8

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

9.ČNR,29.11.1990,200-1

k T 98A

12.ČNR,21.12.1990,320-4,384-6,422-3

k T 120

14.ČNR,8.2.1991,224-6

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,311-2

k návrhu na usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,73-4

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání

15.ČNR,28.2.1991,223

k T 200

16.ČNR,13.3.1991,32

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

20.ČNR,19.6.1991,217-8

k T 253

22.ČNR,10.9.1991,88-90

k T 319

22.ČNR,10.9.1991,11-2

k T 339

22.ČNR,11.9.1991,169-70

k T 316

22.ČNR,12.9.1991,362-3

interpelace na vl. ve věci všeobecné čsl. výstavy v Praze T 382

22.ČNR,13.9.1991,460-2,487-9

k T 359

23.ČNR,8.10.1991,68-9

k T 388

23.ČNR,8.10.1991,86-9

k T 357

23.ČNR,10.10.1991,250-1

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

23.ČNR,10.10.1991,305-6

k dotazu posl. Gjuriče ve věci humanitární pomoci (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

23.ČNR,10.10.1991,405-6

k T 337A

23.ČNR,11.10.1991,446

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

24.ČNR,6.11.1991,134

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,284-5

k T 362

24.ČNR,14.11.1991,52-3/II

stanovisko klubu HSD k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,21.11.1991,320-1/II

k T 474

24.ČNR,21.11.1991,348-9/II

k T 382M

27.ČNR,10.12.1991,40-3

k T 474

28.ČNR,16.12.1991,44

k T 464, T 496

28.ČNR,17.12.1991,95-6

k T 479

29.ČNR,18.,12.1991,144-6,152-3

k T 516

19.12.1991,224-5

 

30.ČNR,22.1.1992,56-7

k informaci z jednání někt. představitelů ČNR s představiteli SNR

   

30.ČNR,23.1.1992,149-50,184

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké

31.1.1992,130-2/III

privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

30.ČNR,24.1.1992,115/II

k T 560

30.ČNR,31.1.1992,136/III

k volbě ředitele VZP ČR

31.ČNR,19.2.1992,66-9

k T 572

31.ČNR,19.2.1992,113-4

k T 497

31.ČNR,20.2.1992,34-5/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,17.3.1992,173-4/II,230/II

k volbě čl. prezidia PF ČR

32.ČNR,18.3.1992,72

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,19.3.1992,152-3

k volbě čl. Rady ČR pro rozhlas. a telev. vysílání

34.ČNR,14.4.1992,77

k T 613

34.ČNR,15.4.1992,245-7,259,267-8

k T 628

35.ČNR,28.4.1992,56-61

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,28.4.1992,125-6

k T 594

35.ČNR,29.4.1992,218-9,224

k T 627

35.ČNR,29.4.1992,296-7

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,6.5.1992,112-4,138-9

k T 673

36.ČNR,6.5.1992,224

k odpovědi na interpelaci posl. Mazalové ve věci poskytnutí dotace kardiocentru v Brně a diabetickým dětem (T 747)

37.ČNR,7.5.1992,17

k návrhu MIV na vydání usn. ČNR k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trest. stíhání posl. Zemana

   
   

B A L O G Dezider

 
   

1.ČNR,26.6.1990,39

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

1.ČNR,26.6.1990,64-5

k návrhu na volbu čl. PČNR

5.ČNR,10.10.1990,208-9

připomínka k trestné činnosti Rómů

13.ČNR,17.1.1991,91-2

k návrhu usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

18.ČNR,25.4.1991,258-9

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

29.ČNR,18.12.1991,115-6

stanovisko klubu ROI k T 516

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

   
   

B Á R T A Zdeněk

 
   

2.ČNR,3.7.1990,185

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,10.10.1990,172-3

prohlášení ke "kádrování"

6.ČNR,30.10.1990,51

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,129

žádost o odvolání p. Dumbrovského z funkce z Čs. televize

6.ČNR,31.10.1990,184

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

8.ČNR,22.11.1990,53-4

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,40-1

k T 50

14.ČNR,6.2.1991,38

k T 166

15.ČNR,28.2.1991,155,159

k T 192

18.ČNR,24.4.1991,170-1,214

k T 209

18.ČNR,7.5.1991,38-40/II

interpelace na vl. ve věci znečišťování živ. prostř. závodem SCHZ Lovosice T 283

18.ČNR,8.5.1991,186/II,229-31/II

k T 220

19.ČNR,23.5.1991,301-2

k návrhu usn. ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a soc. péče

19.ČNR,23.5.1991,332

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

19.ČNR,23.5.1991,339-40,343-4

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

22.ČNR,11.9.1991,241

k T 365

23.ČNR,8.10.1991,129-30

k T 378, T 379

24.ČNR,6.11.1991,44-6,58-60,73

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,6.11.1991,176

k T 426, T 427

24.ČNR,8.11.1991,413

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

24.ČNR,14.11.1991,61-2/II,70-1/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv.

uspořádání

 

26.ČNR,6.12.1991,44/II

k T 476

29.ČNR,20.12.1991,308

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

31.ČNR,20.2.1992,29-31/II,53/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

33.ČNR,19.3.1992,33-6,44-5

zpravodaj k T 573

34.ČNR,15.4.1992,173-4

k T 615

35.ČNR,4.5.1992,161-2/II,168/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

38.ČNR,12.5.1992,467

k T 785

   
   

B E N D A Marek

 
   

2.ČNR,3.7.1990,159

k zákonným opatřením PČNR

4.ČNR,4.9.1990,57,87,111-2

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,142

k T 34

5.ČNR,9.10.1990,36

k T 31A

5.ČNR,9.10.1990,79-80

k T 33

6.ČNR,31.10.1990,155

ke stanovisku ČNR k Sladkovské deklaraci

6.ČNR,31.10.1990,186,193-4

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

6.ČNR,31.10.1990,231,234

k T 84

7.ČNR,15.11.1990,39-40

k T 55

7.ČNR,15.11.1990,62

dotaz na min. práce ve věci uplatnění absolventů středních a vysokých škol

7.ČNR,15.11.1990,94

k T 91a

8.ČNR,22.11.1990,40-3,111

k T 91, T 91a

8.ČNR,22.11.1990,156

k T 105

9.ČNR,29.11.1990,141-5

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,46

k T 94

11.ČNR,13.12.1990,92

k T 128

12.ČNR,18.12.1990,183

k T 140

12.ČNR,19.12.1990,28-9,219

k T 121

12.ČNR,21.12.1990,404

k T 120

15.ČNR,28.2.1991,143

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

15.ČNR,28.2.1991,216

k T 200

18.ČNR,23.4.1991,61-3

k T 214

18.ČNR,25.4.1991,240

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,8.5.1991,200,206,254,258/II

k T 220

18.ČNR,14.5.1991,374/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,23.5.1991,353

k T 277

20.ČNR,18.6.1991,37-41,61-75,110-8

zpravodaj k T 304

20.ČNR,19.6.1991,210-2

k T 253

20.ČNR,21.6.1991,397-8

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

21.ČNR,10.7.1991,300-1,305

k T 308

22.ČNR,10.9.1991,62-3

k T 272

22.ČNR,10.9.1991,118-23,127-8,135-44

zpravodaj k T 351

22.ČNR,13.9.1991,407-8,414-5

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,19.9.1991,485

k T 359

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,6.11.1991,121-5

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,211-2

k T 421

24.ČNR,14.11.1991,48-9/II

stanovisko klubu KDS k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

26.ČNR,5.12.1991,204

k T 482

29.ČNR,18.12.1991,189-90

k návrhu na volbu prozatímních ředitelů ČRo a ČTv

30.ČNR,22.1.1992,66-7

k T 480

32.ČNR,18.3.1992,105-6,113-4

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

33.ČNR,19.3.1992,103

k T 518

33.ČNR,19.3.1992,124-5

k T 541

34.ČNR,14.4.1992,52

k T 640

34.ČNR,14.4.1992,101-2

k T 617

35.ČNR,28.4.1992,150

k T 678

   
   

35.ČNR,29.4.1992,288

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,5.5.1992,35

k T 693

36.ČNR,5.5.1992,58-9

k T 484

36.ČNR,6.5.1992,111-2

k T 673

   
   

B E R E Z A Rudolf

 
   

5.ČNR,9.10.1990,81-2

k T 33

12.ČNR,17.12.1990,43

k T 92E

12.ČNR,18.12.1990,95

k T 107A, T 107B

12.ČNR,21.12.1990,360-1

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,96

k návrhu na delegování posl. L. Nedbálka za ČNR do komise FS pro vyšetřování událostí

17. listopadu 1989

 

15.ČNR,28.2.1991,184-7

k T 184

18.ČNR,7.5.1991,84/II

k T 233A

19.ČNR,22.5.1991,201-2

k T 255

19.ČNR,22.5.1991,222

k T 262

19.ČNR,22.5.1991,242-3

k T 233A

26.ČNR,5.,6.12.1991,259-63,18-9/II

k T 416

171/II

 
   
   

B E Z D Ě K Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1990,97-9,164

stanovisko klubu HSD k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,10.10.1990,188-90

k problematice zajištění bytů pro zdravotníky v Olomouci

9.ČNR,28.11.1990,78-9

k T 79

12.ČNR,17.12.1990,59

k T 86

13.ČNR,17.1.1991,105

k T 160

14.ČNR,8.2.1991,255-61

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,26.3.1991,26-8,42-3

odůvodnění T 203

17.ČNR,27.3.1991,133

poděkování min. Vrbovi a Kubátovi za aktivní přístup při pomoci havárie v Olomouci

18.ČNR,26.4.1991,360-1

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

19.ČNR,22.5.1991,229-31

interpelace na min. sprav. ve věci trestního postihu za poškození kulturních památek a min. škol. ve věci situace krytých koupališť T 288 (přednesená posl. Čechem)

20.ČNR,18.6.1991,128

k T 301

20.ČNR,21.6.1991,391,393

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

20.ČNR,8.7.1991,471-2

k volbě mpř. prezidia FNM ČR

20.ČNR,8.7.1991,508-9

k T 287A

21.ČNR,9.7.1991,234

k T 317

21.ČNR,11.7.1991,379

k T 212A

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

28.ČNR,17.12.1991,92

k T 479

28.ČNR,17.12.1991,111

k T 348A

29.ČNR,18.12.1991,72-3

k T 516

30.ČNR,22.1.1992,54

k informaci z jednání někt. představitelů ČNR s představiteli SNR

30.ČNR,23.1.1992,212-3

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,24.1.1992,114/II

k T 560

30.ČNR,18.2.1992,210/III

k T 348B

30.ČNR,18.2.1992,210/III

k T 520A

30.ČNR,18.2.1992,211/III

k T 557A

31.ČNR,17.3.1992,190-1/II

k T 557B

31.ČNR,17.3.1992,201/II

k T 542B

36.ČNR,6.5.1992,165

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

B Ě L E H R Á D E K Stanislav

 
   

1.ČNR,26.6.1990,58

k návrhu na volbu čl. PČNR

5.ČNR,10.10.1990,160-4

k nedostatkům přijatého zákona o okresních úřadech

6.ČNR,30.10.1990,101

k T 66A

6.ČNR,31.10.1990,194-6

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

14.ČNR,14.2.1991,302-3

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,99-101

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání

15.ČNR,28.2.1991,218,222-3

k T 200

24.ČNR,21.11.1991,345-6/II

k T 382P

30.ČNR,23.1.1992,228-30

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,24.1.1992,105-7/II,122/II

k T 560

30.ČNR,31.1.1992,104-9/III

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

   
   

B I Ň O V E C Karel

 
   

2.ČNR,3.7.1990,70-1

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,6.9.1990,264

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

11.ČNR,13.12.1990,41

k T 94

12.ČNR,21.12.1990,317-20

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,29-30

k návrhu na změny ve složení PČNR

14.ČNR,7.2.1991,192-4

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,300

k návrhu uns. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,68-71

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

18.ČNR,25.4.1991,242-3,283

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,8.5.1991,158-9/II

k T 220

   
   

B O D Y Ladislav

 
   

14.ČNR,14.2.1991,301

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,119-20

interpelace na min. zdrav. ve věci obsahu informací pro stážisty Čs.-Švýcarské zdrav. spol. T 233

17.ČNR,27.3.1991,165

k odpovědi min. zdrav. na interpelaci T 233

18.ČNR,7.5.1991,53/II

k T 234A

23.ČNR,10.10.1991,299-300

dotaz na vl. ve věci přijetí opatření k zabránění nepokojům T 432

23.ČNR,10.10.1991,416

k T 350A

30.ČNR,23.1.1992,48-51/II,62-3/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

31.ČNR,20.2.1992,228

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

35.ČNR,28.4.1992,187-9

k T 597

   
   

B U D I N S K Ý Vladimír

 
   

5.ČNR,9.10.1990,65-6

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,303

ke zprávě o činnosti PČNR od 6.9.-9.10.1990

6.ČNR,30.10.1990,52

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,185

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,19,33

k T 55

7.ČNR,15.11.1990,83-5

ke kontrole plnění usn. z 31.10.1990 o lustracích kandidátů v komunálních volbách

12.ČNR,18.12.1990,146-7

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,33-4,414,417

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,65

k T 158

14.ČNR,7.2.1991,205-6

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,28.2.1991,188

k T 184

17.ČNR,27.3.1991,120-1

k interpelaci posl. Karase T 260

17.ČNR,28.3.1991,219-21,231-2

k T 210

18.ČNR,8.5.1991,234-9/II

k návrhu na použití prostředků vytvořené účelové rezervy

18.ČNR,14.5.1991,314/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,22.5.1991,186

k T 255

24.ČNR,15.11.1991,218-21/II

interpelace na vl. ve věci stavu čs. velvyslanectví v USA T 513 (přednesená posl. Čechem)

21.ČNR,11.7.1991,368

k naléhavé interpelaci posl. J. Ježka na min. živ prostř.

24.ČNR,8.11.1991,349-50,375

k T 429

26.ČNR,4.12.1991,33-5

k T 413

26.ČNR,4.12.1991,73-4

k T 418

31.ČNR,19.2.1992,90-1

k T 546

34.ČNR,15.4.1992,248-9

k T 628

35.ČNR,28.4.1992,38-40

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

36.ČNR,5.5.1992,48-52,70-83

zpravodaj k T 484

37.ČNR,7.5.1992,68-9,88-9

k T 587

   
   

B U M B O V Á Stanislava

 
   

6.ČNR,31.10.1990,114-6

interpelace na vl. ve věci navrácení majetku sudetským Němcům T 100 (přednesená posl. Čapkem)

14.ČNR,8.2.1991,263-4

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,157-9

k T 124A

29.ČNR,18.12.1991,123-4

k T 516

   
   

B U R E Š O V Á Dagmar

 
   

1.ČNR,26.6.1990,32-5

ke zvolení př. ČNR

2.ČNR,2.7.1990

řídí schůzi

2.ČNR,2.7.1990,19-20

uvítání vlády ČR

3.ČNR,10.7.1990

řídí schůzi

4.ČNR,4.9.1990

řídí schůzi

4.ČNR,6.9.1990,265-6

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,9.10.1990

řídí schůzi

5.ČNR,10.10.1990,181-3

seznámení s prohlášení PČNR ze 27.9.1990

5.ČNR,10.10.1990,300-3

ke zprávě o činnosti PČNR od 6.9.-9.10.1990

6.ČNR,30.10.1990

řídí schůzi

6.ČNR,31.10.1990,153

žádost o zaujetí stanoviska k Slavkovské deklaraci

6.ČNR,31.10.1990,210-1

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

6.ČNR,31.10.1990,223-6

k T 84

7.ČNR,15.11.1990

řídí schůzi

7.ČNR,15.11.1990,97-100

k T 91a

8.ČNR,22.11.1990

řídí schůzi

8.ČNR,22.11.1990,13-8,91-4,123-4

odůvodnění T 91, T 91a

8.ČNR,22.11.1990,22

k projevu kardinála Tomáška

9.ČNR,29.11.1990

řídí schůzi

9.ČNR,29.11.1990,215-8

k T 98A

10.ČNR,7.12.1990

řídí schůzi

12.ČNR,18.12.1990

řídí schůzi

13.ČNR,17.1.1991

řídí schůzi

13.ČNR,17.1.1991,15-6

k návrhu na změny ve složení PČNR

14.ČNR,14.2.1991

řídí schůzi

15.ČNR,27.2.1991

řídí schůzi

16.ČNR,13.3.1991

řídí schůzi

17.ČNR,26.3.1991

řídí schůzi

18.ČNR,23.4.1991

řídí schůzi

18.ČNR,7.5.1991

řídi schůzi

19.ČNR,21.5.1991

řídí schůzi

20.ČNR,18.6.1991

řídí schůzi

20.ČNR,21.6.1991

řídí schůzi

21.ČNR,9.7.1991

řídí schůzi

21.ČNR,11.7.1991

řídí schůzi

22.ČNR,10.9.1991

řídí schůzi

22.ČNR,12.9.1991

řídí schůzi

22.ČNR,13.9.1991,434-41,465

k T 359

22.ČNR,19.9.1991

řídí schůzi

23.ČNR,8.10.1991

řídí schůzi

23.ČNR,9.10.1991,234

k T 395

23.ČNR,10.10.1991

řídí schůzi

24.ČNR,7.11.1991

řídí schůzi

25.ČNR,3.12.1991

řídí schůzi

26.ČNR,4.12.1991,145-6

informace o jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

26.ČNR,6.12.1991

řídí schůzi

26.ČNR,6.12.1991,185/II

k návrhu na svolání mimořádné schůze

27.ČNR,10.12.1991

řídí schůzi

29.ČNR,18.12.1991

řídí schůzi

30.ČNR,22.1.1992

řídí schůzi

30.ČNR,22.1.1992,22-4

k návrhu na změnu členství posl. Sapáka z VPŽPU na jeho vlastní žádost

30.ČNR,22.1.1992,47-50

informace o jednání někt. představitelů ČNR s představiteli SNR

30.ČNR,30.1.1992

řídí schůzi

30.ČNR,31.1.1992,89-91/III

informace o složení a programu komise pověřené přípravou ústavy

30.ČNR,18.2.1992

řídí schůzi

31.ČNR,18.2.1992

řídí schůzi

31.ČNR,17.3.1992

řídí schůzi

33.ČNR,20.3.1992

řídí schůzi

34.ČNR,15.4.1992

řídí schůzi

35.ČNR,28.4.1992

řídí schůzi

35.ČNR,30.4.1992

řídí schůzi

36.ČNR,6.5.1992

řídí schůzi

36.ČNR,6.,7.5.1992,159-61,172-5,269-70

informace ke zprávě FBIS

274-9

 

37.ČNR,12.5.1992

řídí schůzi

37.ČNR,12.5.1992,110-1

sdělení posl. KSČM o neúčasti na jednání ČNR dne 12.5.1992

38.ČNR,12.5.1992,13-7,48-9

odůvodnění T 785

38.ČNR,12.5.1992,73-5

vystoupení k činnosti ČNR v VI. vol. období

   
   

B U R S Í K Martin

 
   

9.ČNR,29.11.1990,254

ke zprávě o komisi pro lustraci kandidátů do zastupitelských orgánů

11.ČNR,13.12.1990,51,53,67-8

k T 50

12.ČNR,18.12.1990,101

k T 107A, T 107B

12.ČNR,18.12.1990,139-41

k T 140

13.ČNR,17.1.1991,84,101

k návrhu usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,14.2.1991,346-7

k T 175

16.ČNR,13.3.1991,25,35

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

18.ČNR,23.4.1991,76-7,101-2

k T 214

18.ČNR,14.5.1991,391-3/II

k návrhu usn. ČNR k otázce život. prostř.

19.ČNR,23.5.1991,350-1

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,20.6.1991,361-3,417-8

k T 215

21.ČNR,8.7.1991,40-52

zpravodaj k T 302

22.ČNR,11.9.1991,219-21

stanovisko klubu OH k T 365

22.ČNR,11.9.1991,243-4,258

k T 365

22.ČNR,13.9.1991,412-3

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,6.11.1991,73-4

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,6.11.1991,135-6

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,216,222

k T 421

24.ČNR,14.11.1991,34/II

k T 474

24.ČNR,14.11.1991,49-50/II

stanovisko klubu OH k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,229-3/II

interpelace na vl. ve věci neoprávněné dispozice Min. pro hosp. politiku s rudným ložiskem T 513

24.ČNR,15.11.1991,268-9/II

k T 411A,B

26.ČNR,4.12.1991,38-9

k T 413

26.ČNR,4.12.1991,79-82

k T 418

27.ČNR,10.12.1991,10,28-9

k T 474

28.ČNR,17.12.1991,124

k T 411A,B

29.ČNR,19.12.1991,238-9,246

k T 516

30.ČNR,18.2.1992,217/III

k T 411A,B,C

30.ČNR,18.2.1992,229-32/III

k T 513G

31.ČNR,19.2.1992,115-6

k T 497

31.ČNR,20.2.1992,51/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,18.3.1992,75-6

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

34.ČNR,15.4.1992,167-8,184-6

k T 615

34.ČNR,16.4.1992,316

k T 513M

35.ČNR,28.4.1992,108-11

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

38.ČNR,12.5.1992,36-40

k T 785

   


Přihlásit/registrovat se do ISP