O R T M A N Jaroslav

 
   

1.ČNR,26.6.1990,61-2

k návrhu na volbu č. PČNR

2.ČNR,3.7.1990,100-2,186

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,62-3

k T 32

4.ČNR,5.9.1990,212-3

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

6.ČNR,31.10.1990,159

ke stanovisku ČNR k Sladkovské deklaraci

6.ČNR,31.10.1990,234-6

k T 84

8.ČNR,22.11.1990,63-4

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,43-4

k T 50

10.ČNR,7.12.1990,10-1

stanovisko klubu KSČM k informaci př. vl. o posledním jednání s představiteli vl. SR

11.ČNR,13.12.1990,30,47-8

k T 94

12.ČNR,19.12.1990,224-6

k T 121

13.ČNR,17.1.1991,25-6

stanovisko klubu KSČM k návrhu na změny ve složení PČNR

14.ČNR,6.2.1991,43-4

k T 166

14.ČNR,7.2.1991,86-9

stanovisko klubu KSČM ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

18.ČNR,23.4.1991,116

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,197,202,362-3

stanovisko klubu KSČM k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,14.5.1991,306-9/II,331/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,23.5.1991,330-1

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,18.6.1991,57

k T 304

20.ČNR,19.6.1991,218

k T 253

22.ČNR,11.9.1991,225

stanovisko klubu KSČM k T 365

22.ČNR,13.9.1991,454-6,471-2

k T 359

23.ČNR,8.10.1991,104-6

k T 384

23.ČNR,9.10.1991,186-7

k T 393

23.ČNR,11.10.1991,473-4

k návrhu na odvolání posl. ČNR z výboru

24.ČNR,14.11.1991,35-6/II

k T 474

24.ČNR,14.11.1991,44-5/II

stanovisko klubu KSČM k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,180-1/II,

k návrhu statutu a jedn. řádu dozorčí komise ČNR

24.ČNR,15.11.1991,185/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

24.ČNR,21.11.1991,291/II

stanovisko klubu KSČM k T 474

26.ČNR,5.12.1991,264-7

k T 416

27.ČNR,10.12.1991,27-8,71

k T 474

29.ČNR,19.12.1991,239-40

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,377-8

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,22.1.1992,54-5

k informaci z jednání někt. představitelů ČNR s představiteli SNR

31.ČNR,19.2.1992,74,178-9

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,223-4

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,18.3.1992,60-1

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

34.ČNR,14.4.1992,55

k T 640

34.ČNR,15.4.1992,236-8

k T 628

35.ČNR,28.4.1992,40-2

stanovisko klubu KSČM ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

36.ČNR,5.5.1992,66-7

k T 484

   


Přihlásit/registrovat se do ISP