R A Š K A Miroslav

 
   

2.ČNR,3.7.1990,205

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,10.10.1990,212-3

interpelace na min. národ. obrany ve věci letecké záchranné služby

5.ČNR,10.10.1990,224-5,229

k T 40A

17.ČNR,27.3.1991,182

k T 92I

19.ČNR,22.5.1991,267-8

k T 40A,B

20.ČNR,21.6.1991,455

interpelace na min. práce ve věci zaměstnanosti čerstvých absolventů všech druhů škol T 336 (přednesená posl. Frkalem)

21.ČNR,11.7.1991,402-3

k odpovědi na interpelaci ve věci zaměstnanosti čerstvých absolventů všech druhů škol (T 336)

22.ČNR,12.9.1991,356-7

interpelace na min. vnitra ve věci zásahu jednotky rychlého nasazení T 382 (přednesená posl. Hofrovou)

23.ČNR,11.10.1991,481-2

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

35.ČNR,28.4.1992,162-3,167-8

odůvodnění T 654

   
   

R A T I B O R S K Ý Tomáš

 
   

17.ČNR,28.3.1991,232

k T 210

18.ČNR,7.5.1991,60-1/II

k T 229B

18.ČNR,14.5.1991,390/II

k návrhu usn. ČNR k otázce život. prostř.

20.ČNR,20.6.1991,369

k T 215

22.ČNR,12.9.1991,357-8

interpelace na př. vl. ve věci a.s. Transpetrol a Transgas T 382

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,11.10.1991,463-4

ke kontrole usn. ČNR č. 187 z 20.ČNR

24.ČNR,8.11.1991,363

k T 429

24.ČNR,15.11.1991,281/II

k T 382E

28.ČNR,17.12.1991,119

k T 382E

   
   
   
   

R O Z L I V K A Vladimír

 
   

12.ČNR,18.12.1990,145-6

k T 140

18.ČNR,8.5.1991,185-6/II

k T 220

18.ČNR,14.5.1991,329-30/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,22.5.1991,274

k T 266A

22.ČNR,12.9.1991,351-3

interpelace na př. vl. ve věci situace ve vojenském újezdu Milovice-Mladá T 382

23.ČNR,9.10.1991,136

k návrhu na volbu př. VVVK

24.ČNR,7.11.1991,258-9

stanovisko klubu ODS k T 362

24.ČNR,15.11.1991,167-8/II

k návrhu o jednání vl. o využití vojenských újezdů

28.ČNR,17.12.1991,122

k T 382Q

31.ČNR,17.3.1992,196/II

k T 382R

   
   

R Ö S C H O V Á Anna

 
   

1.ČNR,26.6.1990,14

ke slibu posl.

1.ČNR,26.6.1990,22-6

ke zprávě MIV na ověření platnosti volby posl. ČNR

1.ČNR,26.6.1990,40-1

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,194-5

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,72

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,137-8

k T 34

4.ČNR,6.9.1990,249

odůvodnění T 17

4.ČNR,6.9.1990,267

k projevu př. vl. o aktivitách vl.

5.ČNR,10.10.1990,216

k prověřování kandidátů na funkci soudce z povolání

6.ČNR,30.10.1990,29-30,59-63

zpravodajka k T 69, T 72

9.ČNR,28.11.1990,23-5,50,65

k T 50

11.ČNR,13.12.1990,59,73

k T 50

11.ČNR,13.12.1990,81,87

odůvodnění T 117

12.ČNR,17.12.1990,84

k návrhu ÚPV na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce

12.ČNR,18.12.1990,92-3,96,99-100

zpravodajka k T 107A, T 107B

14.ČNR,6.2.1991,39

k T 166

15.ČNR,27.2.1991,85-6

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

15.ČNR,28.2.1991,139

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

15.ČNR,28.2.1991,150-1,164-73

zpravodajka k T 192

15.ČNR,28.2.1991,177

k T 190

15.ČNR,28.2.1991,181-3,191-4

zpravodajka k T 184

15.ČNR,28.2.1991,26

k T 198

15.ČNR,28.2.1991,217

k T 200

17.ČNR,26.3.1991,76

k T 201

17.ČNR,26.3.1991,80-2

zpravodaj k T 202, T 206

17.ČNR,28.3.1991,257-8

k návrhu na zřízení VK ČNR k otázkám lustrací

18.ČNR,23.4.1991,119

k T 214

18.ČNR,26.4.1991,307

odůvodnění T 251

18.ČNR,26.4.1991,311,316-8

zpravodajka k T 237

18.ČNR,8.5.1991,207/II

k T 220

18.ČNR,14.5.1991,294-6/II,331-9/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,22.5.1991,213-4

odůvodnění T 274

19.ČNR,22.5.1991,217-8,225-7

zpravodajka k T 262

19.ČNR,23.5.1991,294-6

sdělení ÚPV k podnětu posl. Danneberga ve věci postavení města Ústí nad Labem

20.ČNR,18.6.1991,36-7,59-61

odůvodnění T 304

20.ČNR,21.6.1991,394

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

20.ČNR,21.6.1991,419-20

k T 215

21.ČNR,10.7.1991,288-92,311-5

zpravodajka k T 308

21.ČNR,10.7.1991,316-8

zpravodajka k T 327

21.ČNR,10.7.1991,320,324-5

zpravodajka k T 325, T 326

24.ČNR,6.11.1991,129

k T 420

24.ČNR,15.11.1991,218-21/II

interpelace na vl. ve věci stavu čs. velvyslanectví v USA T 513 (přednesená posl. Čechem)

24.ČNR,21.11.1991,316/II

k T 474

25.ČNR,3.12.1991,17-20,27-33

zpravodajka k T 483

26.ČNR,6.12.1991,106/II,108/II

k T 466

26.ČNR,6.12.1991,167/II

k T 416

30.ČNR,24.1.1992,120/II

k T 560

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

31.ČNR,19.2.1992,98

k T 546

31.ČNR,20.2.1992,221,255-8,52/II,69/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,18.3.1992,107-8

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

32.ČNR,18.3.1992,134,139,149

k volbě prez. NKÚ ČR

33.ČNR,19.3.1992,137-8

k T 541

33.ČNR,20.3.1992,194-5,203

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,60

k T 640

34.ČNR,14.4.1992,107

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17.11.1989

34.ČNR,15.4.1992,161-4,171,177,188-91

k T 615

34.ČNR,15.4.1992,214-5

k T 394

35.ČNR,28.4.1992,103-4

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,28.4.1992,186-7

k T 597

35.ČNR,29.4.1992,245,248-9

k T 672

   
   
   

35.ČNR,29.4.1992,277,300-2

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

35.ČNR,30.4.1992,66/II

k T 660

5.5.1992,259/II

 

36.ČNR,6.5.1992,166-7

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,7.5.1992,15-6

k návrhu MIV na vydání usn. ČNR k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trest. stíhání posl. Zemana

37.ČNR,7.5.1992,23-7

zpravodajka k T 692

37.ČNR,7.5.1992,29-30

zpravodajka k T 750

37.ČNR,12.5.1992,114,124-5,128

k informaci ke zprávě FBIS

38.ČNR,12.5.1992,23-4,26

k T 785

   
   

R Ů Ž I Č K A Jan

 
   

18.ČNR,23.4.1991,57-61,110-6,126-51

zpravodaj k T 214

22.ČNR,10.9.1991,129

k T 351

30.ČNR,22.1.1992,119

k T 553

36.ČNR,6.5.1992,126

k T 673

37.ČNR,7.5.1992,98-9

odůvodnění T 596

   
   

R Y Š L I N K O V Á Jana

 
   

2.ČNR,3.7.1990,184

k programovému prohlášení vl.

6.ČNR,30.10.1990,54

k T 69, T 72

12.ČNR,18.12.1990,180

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,415

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,66-7,69-71

k prohlášení o situaci v Pobaltí

19.ČNR,21.5.1991,159

zpravodajka k T 264

19.ČNR,23.5.1991,334-5

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

21.ČNR,9.7.1991,127-30

k T 324

22.ČNR,10.9.1991,87-8,97

k T 319

23.ČNR,9.10.1991,138

k návrhu na volbu př. VVVK

23.ČNR,11.10.1991,478-9

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

23.ČNR,11.10.1991,498-9

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,148-9,160

k T 420

26.ČNR,5.12.1991,175-6

zpravodajka k T 425

29.ČNR,20.12.1991,311

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

   
   
   
   
   

Ř E Z Á Č Vladimír

 
   

2.ČNR,3.7.1990,79-82

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,75-8,127-8

k T 32

4.ČNR,6.9.1990,267-8

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,9.10.1990,109-11

k T 33

6.ČNR,30.10.1990,38-40

k T 69, T 72

8.ČNR,22.11.1990,78-82,113

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,33-5

k T 50

13.ČNR,17.1.1991,31-3

k návrhu na změny ve složení PČNR

15.ČNR,28.2.1991,144-5

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

15.ČNR,28.2.1991,159-60

k T 192

17.ČNR,26.3.1991,32-3

k T 203

18.ČNR,23.4.1991,92-5

k T 214

18.ČNR,25.4.1991,285

k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,8.5.1991,200-5/II

k T 220

18.ČNR,14.5.1991,319-24/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,21.5.1991,116-21

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,22.5.1991,191-4

k T 255

19.ČNR,23.5.1991,322-4

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,19.6.1991,239-40

k T 235

22.ČNR,11.9.1991,160-3,167-8,172-3

k T 316

22.ČNR,19.9.1991,483-4

k T 359

24.ČNR,7.11.1991,277-8

k T 362

24.ČNR,8.11.1991,328-9

k T 414

24.ČNR,15.11.1991,195-6/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

26.ČNR,4.12.1991,122-3

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

26.ČNR,6.12.1991,108-9/II

stanovisko klubu KSČM k T 466

27.ČNR,10.12.1991,59-63

k T 474

30.ČNR,23.1.1992,158,167-71

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

31.ČNR,19.2.1992,93-5

k T 546

31.ČNR,20.2.1992,218,258-62

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,18.3.1992,72-5

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

35.ČNR,28.4.1992,104-7

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,28.4.1992,182-4

k T 597

36.ČNR,6.5.1992,170-1

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,7.5.1992,17-8

k návrhu MIV na vydání usn. ČNR k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trest. stíhání posl. Zemana

   


Přihlásit/registrovat se do ISP