P A L K O S K A Ivo

 
   

2.ČNR,3.7.1990,133

k zákonným opatřením PČNR

4.ČNR,4.9.1990,80-1

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,140,152-3

k T 34

4.ČNR,6.9.1990,278-9

k podnětu posl. Straška

5.ČNR,9.10.1990,42-3

k T 31A

5.ČNR,10.10.1990,218-9

k T 28A

6.ČNR,31.10.1990,237

k T 84

8.ČNR,22.11.1990,87-8

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,35-40

k T 50

11.ČNR,13.12.1990,26-7,37,45

k T 94

11.ČNR,13.12.1990,64-5,75

k T 50

11.ČNR,13.12.1990,82-3

k T 117

13.ČNR,17.1.1991,59

k T 158

15.ČNR,28.2.1991,135-9

ke stanovisku k projednávání návrhu zákona o půdě a majetku

15.ČNR,28.2.1991,209-10

zpravodaj k T 154

15.ČNR,28.2.1991,224

k T 200

18.ČNR,24.4.1991,140

k T 214

26.ČNR,4.,5.12.1991,118-20,57-8/II

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

29.ČNR,18.12.1991,136-8

k T 516

29.ČNR,19.12.1991,280

k T 515A

30.ČNR,23.1.1992,164-7,186-7

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,31.1.1992,165-9/III

k T 552

31.ČNR,18.2.1992,23

k návrhu na zařazení posl. do výborů ČNR

31.ČNR,19.2.1992,71-3

stanovisko klub ODA k T 572

31.ČNR,20.2.1992,177

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,23-5/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

33.ČNR,19.3.1992,73,76

k T 603

33.ČNR,20.3.1992,208

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,46-9,56-7,88,91-2

odůvodnění T 640

34.ČNR,14.4.1992,102

k T 617

34.ČNR,14.4.1992,3

k T 664

34.ČNR,14.4.1992,144-5

k návrhu na usn. ČNR ke způsobu naložení s právy při privatizaci filmových podniků

34.ČNR,15.4.1992,268

k T 628

35.ČNR,29.4.1992,205

k návrhu na revokaci usn. ČNR č. 14 ze 14.4.1992

35.ČNR,29.4.1992,277-80

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

35.ČNR,29.4.1992,293-4,299-300,311,316

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

35.ČNR,30.4.1992,69-70/II

k T 660

5.5.1992,260-1/II

 

35.ČNR,30.4.1992,99/II

k T 662

35.ČNR,30.4.1992,109-11/II

k T 691

35.ČNR,4.5.1992,213-4/II

k T 659

   
   

P A V E L A Josef

 
   

5.ČNR,10.10.1990,176-8

interpelace na min. prům. ve věci situace v podniku Tesla Rožnov T 92

7.ČNR,15.11.1990,20-1

k T 55

12.ČNR,21.12.1990,374-5

k T 120

15.ČNR,27.2.1991,118

interpelace na min. vnitra ve věci kriminality na Ostravsku T 233

17.ČNR,26.3.1991,31

k T 203

18.ČNR,24.4.1991,205-6

k T 209

18.ČNR,7.5.1991,25-8/II

interpelace na vl. ve věci přesídlení čsl. občanů T 283 (přednesená posl. Pospíšilem)

18.ČNR,14.5.1991,299-301/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,22.5.1991,229-31

interpelace na min. sprav. ve věci trestního postihu za poškození kulturních památek a min. škol. ve věci situace krytých koupališť T 288 (přednesená posl. Čechem)

24.ČNR,7.11.1991,290

k T 362

26.ČNR,4.12.1991,84

k T 418

31.ČNR,19.2.1992,89,134

k T 546

32.ČNR,18.3.1992,63-5

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,19.3.1992,41

k T 573

34.ČNR,14.4.1992,115

k návrhu na odvolání posl. Hejska z funkce čl. VK ČNR pro otázky lustrací na jeho žádost

36.ČNR,6.5.1992,167

k informaci ke zprávě FBIS

38.ČNR,12.5.1992,26-7

k T 785

   
   

P A V L Í K O V Á Jiřina

 
   

4.ČNR,5.9.1990,226-8

interpelace na min. priv. ve věci zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor T 51 (přednesená posl. Preclíkem)

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,15.11.1991,211-2/II

interpelace na vl. ve věci problematiky hospodaření s byty T 513

26.ČNR,5.12.1991,199-200

k T 482

29.ČNR,18.12.1991,127-8

k T 516

34.ČNR,14.4.1992,66-8,71

odůvodnění T 618

35.ČNR,29.4.1992,215

k T 627

36.ČNR,6.5.1992,133-4

k T 673

   
   

P A Y N E Jiří

 
   

1.ČNR,26.6.1990,41

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

1.ČNR,26.6.1990,47

k návrhu na volbu mpř. ČNR, př. výborů a

dalších čl. PČNR

 

2.ČNR,3.7.1990,138

k zákonným opatřením PČNR

4.ČNR,4.9.1990,73-4,105

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,146-7

k T 34

4.ČNR,5.9.1990,195,198-9

k T 36

4.ČNR,6.9.1990,254-5

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,9.10.1990,30-5,46-53

zpravodaj k T 31A

5.ČNR,9.10.1990,83-5,112

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,227-8

k T 40A

5.ČNR,10.10.1990,302

ke zprávě o činnosti PČNR od 6.9.-9.10.1990

6.ČNR,31.10.1990,181

k odpovědi gen. prok. na interpelaci posl. Kantůrkové

6.ČNR,31.10.1990,217-22,226-7

k T 84

7.ČNR,15.11.1990,96,100-1,106-7

k T 91a

8.ČNR,22.11.1990,155,157

k T 105

8.ČNR,22.11.1990,56-60,72-4,83-5,88

k T 91, T 91a

 

129-30

9.ČNR,29.11.1990,160-6,206-7,230

k T 98A

9.ČNR,28.11.1990,41-3,58,63-4,67-8

k T 50

9.ČNR,29.11.1990,243

k T 115

11.ČNR,13.12.1990,41-2

k T 94

11.ČNR,13.12.1990,53,76

k T 50

12.ČNR,18.12.1990,172,175-6

k T 140

12.ČNR,19.12.1990,216-8,223-4

k T 121

12.ČNR,21.12.1990,3714

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,62-4

k T 158

13.ČNR,17.1.1991,94-5

k návrhu na delegování posl. L. Nedbálka za ČNR do komise FS pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989

13.ČNR,17.1.1991,104-5

k T 160

14.ČNR,14.2.1991,306-7

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,130-3

k plnění usn. vládou k návrhu zákona o majetku obcí

17.ČNR,27.3.1991,166

k T 138A

18.ČNR,23.4.1991,78-82,108,116-7,122

k T 214

129

 

18.ČNR,24.4.1991,166-8

k T 209

18.ČNR,8.5.1991,159-73,175-82,264-5/II

k T 220

18.ČNR,14.5.1991,309-13/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,23.5.1991,345

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

19.ČNR,23.5.1991,355-6

k T 277

20.ČNR,18.6.1991,54-6

k T 304

20.ČNR,18.6.1991,94-5

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

21.ČNR,8.7.1991,59-60

k T 320

21.ČNR,9.7.1991,105-9

k T 324

21.ČNR,10.7.1991,259,262-3

k návrhu usn. ČNR k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích

22.ČNR,10.9.1991,53

k informaci o návštěvě delegace ČR v Chorvatské republice mezi čes. krajany

22.ČNR,10.9.1991,90-2

k T 319

22.ČNR,11.9.1991,272

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,314-6,319-20,322-4

k situaci v Jugoslávii

22.ČNR,13.9.1991,426

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,13.9.1991,430

k návrhu na změnu názvu výboru ČNR

22.ČNR,13.9.1991,432

k návrhu na změny v ZaV

22.ČNR,13.9.1991,462-3

k T 359

23.ČNR,8.10.1991,54-6

k T 391

23.ČNR,9.10.1991,159-68,194,198-201

odůvodnění T 393

23.ČNR,9.,11.10.1991,223,225,525-6

k T 395

23.ČNR,10.10.1991,314-6

k otázce přebírání majetku SSM a KSČ

23.ČNR,10.10.1991,355-7

interpelace na min. vnitra ve věci problematiky slučování a rozdělování obcí T 432

23.ČNR,10.10.1991,426-9

k informaci vl. o koncepci místní správy v ČR

24.ČNR,7.11.1991,264-6

k T 362

24.ČNR,8.11.1991,324-5,327-8,330,400-1

k T 414

24.ČNR,8.11.1991,410,412

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

24.ČNR,8.11.1991,416-7

k T 428

24.ČNR,14.11.1991,38-9/II

k T 474

24.ČNR,14.11.1991,57-60/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,186/II,191/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

25.ČNR,3.12.1991,12

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

25.ČNR,3.12.1991,21-2

k T 483

26.ČNR,4.12.1991,72-3

k T 418

26.ČNR,4.12.1991,136-40

interpelace na př. vl.ve věci problematiky slučování a rozdělování obcí T 515

26.ČNR,5.12.1991,160

k T 467

26.ČNR,5.12.1991,214-5

k T 482

26.ČNR,5.,6.12.1991,271-4,276-7,170/II

k T 416

26.ČNR,6.12.1991,183/II

k návrhu na svolání mimořádné schůze

27.ČNR,10.12.1991,43-5,80-1

k T 474

27.ČNR,10.12.1991,84-5

k návrhu na usn., aby ČNR na příští jednání se SNR pověřila místo PČNR skupinu posl.

   

28.ČNR,16.12.1991,66-7

k návrhu na odvolání a volbu čl. ZaV

28.ČNR,16.12.1991,69-70

k T 535

29.ČNR,19.12.1991,210-1

k T 516

29.ČNR,19.12.1991,281-3,286

k odpovědi na interpelaci na min. vnitra ve věci problematiky slučování a rozdělování obcí (T 515)

29.ČNR,20.12.1991,303-4,307

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,339-48

k T 432C

29.ČNR,20.12.1991,371-2,378-9,388-9

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,22.1.1992,34,43-4

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,22.1.1992,58-9

k informaci z jednání někt. představitelů ČNR s představiteli SNR

30.ČNR,23.1.1992,143-6

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,30.1.1992,217-8/II

interpelace na min. priv. ve věci investičních fondů T 571

30.ČNR,18.2.1992,194/III,198-9/III

k návrhu usn. ČNR k přípravě zahájení činnosti NKÚ ČR

31.ČNR,19.,20.2.1992,63-6,151-2,180-1

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,237-45,19-20/II,53/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

59-60/II

 

31.ČNR,17.3.1992,210/II

k T 571I

32.ČNR,18.3.1992,99

k volbě čl. Rad VZP ČR

32.ČNR,18.3.1992,114,119

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

32.ČNR,18.3.1992,135,145-6,148,150

k volbě prez. NKÚ ČR

33.ČNR,20.3.1992,231-40

zpravodaj k T 574

34.ČNR,14.4.1992,13-1

k T 664

34.ČNR,15.4.1992,216-7

k T 394

35.ČNR,28.4.1992,128-9

k T 594

35.ČNR,28.4.1992,164-5,168-70

zpravodaj k T 654

35.ČNR,29.4.1992,199,205

k návrhu na revokaci usn. ČNR č. 14 ze 14.4.1992

35.ČNR,29.4.1992,228-9

k návrhu RKV na přijetí usn. ČNR k zákonu ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdrav. pojišťovnách s působností na území ČR

35.ČNR,29.4.1992,289-92,302-3,311,314-5

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

35.ČNR,30.4.1992,45-9/II

k T 659

4.5.1992, 200-1/II,231/II

 

35.ČNR,30.4.1992,94-7/II

k T 662

35.ČNR,4.5.1992,128-31/II,134-5/II

k T 669

35.ČNR,4.5.1992,178-90/II

k T 667

36.ČNR,5.5.1992,63-5,73

k T 484

36.ČNR,6.5.1992,126-32,261

k T 673

36.ČNR,6.5.1992,182-3,187-8

k T 667

37.ČNR,7.5.1992,19

k návrhu MIV na vydání usn. ČNR k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trest. stíhání posl. Zemana

37.ČNR,7.5.1992,48-50,52-3,55-6

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

37.ČNR,12.5.1992,115-6

k informaci ke zprávě FBIS

38.ČNR,12.5.1992,29-31,42-3,46

k T 785

   
   

P E C H Á Č E K Karel

 
   

31.ČNR,19.2.1992,107-8,120-32

zpravodaj k T 497

   
   

P E T R Jan

 
   

15.ČNR,28.2.1991,224

k T 200

18.ČNR,23.4.1991,41-2

k T 104

22.ČNR,10.9.1991,75

k T 272

24.ČNR,14.11.1991,108-10/II

k T 376

30.ČNR,23.1.1992,148-9

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,24.1.1992,145-6/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

33.ČNR,20.3.1992,174-6

ke zprávě vl. o průběhu a výsledcích transformace čes. ekonomiky v r. 1991

   
   

P I V E R K A Walter

 
   

2.ČNR,3.7.1990,88-9

k programovému prohlášení vl.

8.ČNR,22.11.1990,65-6,75

k T 91, T 91a

9.ČNR,29.11.1990,169

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,19,36

k T 94

12.ČNR,21.12.1990,324,407-9,432-3

k T 120

17.ČNR,27.3.1991,116-7

dotaz na vl. ve věci navrácení majetku čsl. občanům

23.ČNR,10.10.1991,277-8

dotaz na vl. ve věci občanů ČSFR něm. národnosti, kt. bylo vráceno občanství T 432

29.ČNR,18.12.1991,156-8

k T 516

30.ČNR,30.1.1992,215/II

interpelace na min. škol. ve věci národnostního školství T 571

30.ČNR,30.1.1992,216-7/II

interpelace na př. vl. ve věci zástupců národnostních menšin při řešení jejich potřeb T 571

31.ČNR,19.2.1992,73

k T 572

34.ČNR,15.4.1992,336-31

odůvodnění T 628

   
   

P O P O V I Č Pavel

 
   

6.ČNR,30.10.1990,49-50

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,116-7

podnět ve věci navrácení majetku sudetským Němcům

6.ČNR,31.10.1990,168-9

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

6.ČNR,31.10.1990,187-8,211

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,52-3

vystoupení k problematice situace v bezpečnostním sboru

8.ČNR,22.11.1990,47-8,.122-3

k T 91, T 91a

13.ČNR,17.1.1991,39-43,45-6,52-4

k návrhu na změny ve složení PČNR

13.ČNR,17.1.1991,79,85-6

k návrhu usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,7.2.1991,182-5

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,28.2.1991,152,155-6

k T 192

18.ČNR,24.4.1991,174-5

k T 209

20.ČNR,21.6.1991,400-1

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

24.ČNR,6.11.1991,55-6

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,14.11.1991,43/II

stanovisko klubu OF-nez. k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

25.ČNR,3.12.1991,30-4

k T 483

26.ČNR,6.12.1991,56-7/II

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

29.ČNR,19.12.1991,196-7

k návrhu na volbu prozatímních ředitelů ČRo a ČTv

31.ČNR,19.2.1992,70-1

k T 572

31.ČNR,19.2.1992,95-6

k T 546

31.ČNR,20.2.1992,43-4/II,82/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

33.ČNR,19.3.1992,126-7

k T 541

34.ČNR,14.4.1992,74,80

zpravodaj k T 613

35.ČNR,29.4.1992,297-9,312

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,5.5.1992,53-8

k T 484

37.ČNR,7.5.1992,42-3,58-9

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

37.ČNR,7.5.1992,79-80

k T 587

37.ČNR,12.5.1992,120-1

k informaci ke zprávě FBIS

38.ČNR,12.5.1992,44

k T 785

   
   

P O S P Í Š I L Petr

 
   

2.ČNR,3.7.1990,170

k programovému prohlášení vl.

9.ČNR,28.11.1990,96-100

interpelace na vl. ve věci spolupráce koncernu škoda se zahr. partnery T 126

11.ČNR,13.12.1990,56

k T 50

12.ČNR,18.12.1990,101

k T 107A, T 107B

13.ČNR,17.1.1991,68

k prohlášení o situaci v Pobaltí

14.ČNR,6.2.1991,62

k T 126B

   

14.ČNR,7.2.1991,85-6

stanovisko klubu OF ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,28.2.1991,183-4

k T 184

17.ČNR,27.3.1991,154

k T 126B

18.ČNR,26.4.1991,314

k T 237

18.ČNR,7.5.1991,25-8/II

interpelace na vl. ve věci přesídlení čsl. občanů T 283

18.ČNR,14.5.1991,390/II

k návrhu usn. ČNR k otázce život. prostř.

20.ČNR,18.6.1991,128

k T 301

22.ČNR,12.9.1991,316-7

k situaci v Jugoslávii

23.ČNR,9.10.1991,229

k T 395

23.ČNR,11.10.1991,505,507

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,15.11.1991,201-4

podnět na vl. ve věci výuky dějepisu T 513

24.ČNR,15.11.1991,223-5/II

interpelace na vl. ve věci nezákonného vytváření sekundárního trhu s privatizačními kupony T 513

24.ČNR,15.11.1991,248/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,307

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

30.ČNR,22.1.1992,42

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

31.ČNR,19.2.1992,36

k zařazení posl. do výborů ČNR

31.ČNR,20.2.1992,168

k T 572

32.ČNR,17.3.1992,29-3

k odvolání posl. Dohnala z VK ČNR pro otázky lustrací na vlastní žádost

32.ČNR,18.3.1992,118

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,6.5.1992,198

ke zprávě VSPZ o výsledcích dosavadní činnosti komise pro postavení ženy ve společnosti

   
   

P O V O L N Ý Václav

 
   

15.ČNR,27.2.1991,35-6

k T 52

20.ČNR,21.6.1991,437

k volbě čl. dozorčí rady FNM ČR

24.ČNR,6.11.1991,158-9

k T 420

36.ČNR,6.5.1992,234-5

k odpovědi na interpelaci posl. Mazalové ve věci poskytnutí dotace kardiocentru v Brně a diabetickým dětem (T 747)

   
   

P R E C L Í K Vladimír

 
   

4.ČNR,5.9.1990,226-8

interpelace na min. priv. ve věci zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor T 51

5.ČNR,10.10.1990,239-40

k odpovědi min. priv. na interpelaci ve věci zákona č. 116/1990 Sb. T 51A

9.ČNR,28.11.1990,46

k T 50

12.ČNR,17.12.1990,25

k T 51

18.ČNR,25.4.1991,291-2,296-7

odůvodnění T 226

21.ČNR,8.7.1991,53-4

odůvodnění T 320

24.ČNR,15.11.1991,225-8/II

interpelace na vl. ve věci vystěhování Evropského kult. klubu T 513 (přednesená posl. Hochovou)

35.ČNR,4.5.1992,132/II

k T 669

   
   

P R O C H Á Z K A Antonín

 
   

1.ČNR,26.6.1990,57

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

5.ČNR,9.10.1990,63-5

k T 33

9.ČNR,28.11.1990,26

k T 50

14.ČNR,7.2.1991,83-5

stanovisko klubu KDU ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,315

stanovisko klubu KDU k usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,32-3

k T 52

17.ČNR,26.3.1991,59-60

k T 189

18.ČNR,23.4.1991,42

k T 104

18.ČNR,24.4.1991,163-4

k T 209

18.ČNR,7.5.1991,25-8/II

interpelace na vl. ve věci přesídlení čsl. občanů T 283 (přednesená posl. Pospíšilem)

18.ČNR,7.5.1991,56/II

k T 180A

21.ČNR,10.7.1991,301-2

k T 308

22.ČNR,11.9.1991,159-60

k T 316

22.ČNR,12.9.1991,349-50

interpelace na min. sprav. ve věci rehabilitovaných osob T 382

22.ČNR,13.9.1991,428-9

k návrhu na změnu názvu výboru ČNR

23.ČNR,10.10.1991,420-1

k T 382C

28.ČNR,17.12.1991,119

k T 382C,O

29.ČNR,18.12.1991,88-90

k T 516

30.ČNR,31.1.1992,135-6/III

ke zvolení do funkce ústavního soudce

   
   

P R O C H Á Z K A Kamil

 
   

8.ČNR,22.11.1990,34-5

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,30-1

k T 50

12.ČNR,21.12.1990,311-2

k T 120

15.ČNR,27.2.1991,80-1

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

20.ČNR,21.6.1991,449-50

interpelace na př. vl. ve věci nežádoucího vývoje zem. prvovýroby T 336

21.ČNR,10.7.1991,301-2

k T 308

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432

34.ČNR,15.4.1992,239-40,263,268-9

k T 628

34.ČNR,16.4.1992,319

k T 432J,K

   
   

P R Ů Š A Oto

 
   
   

4.ČNR,5.9.1990,226-8

interpelace na min. priv. ve věci zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor T 51 (přednesená posl. Preclíkem)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

24.ČNR,6.,7.11.1991,113-21,145-6,

zpravodaj k T 420

189-206

 

24.ČNR,7.11.1991,208-9,224-49

zpravodaj k T 421

31.ČNR,21.2.1992,96-106/II,113-4/II

odůvodnění T 569

   
   

P Ř I K R Y L Ivo

 
   

1.ČNR,26.6.1990,18

k návrhu na volbu př. MIV

1.ČNR,26.6.1990,30-1

k návrhu na volbu př. ČNR

1.ČNR,26.6.1990,67-70

k návrhu na volbu čl. PČNR

2.ČNR,3.7.1990,135

k zákonným opatřením PČNR

5.ČNR,10.10.1990,171-2

interpelace na min. živ. prostředí k problému na území Šluknovského výběžku

11.ČNR,13.12.1990,32-3,42

k T 94

12.ČNR,18.12.1990,102

k T 107A, T 107B

14.ČNR,14.2.1991,301

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

21.ČNR,8.7.1991,55,62-3

zpravodaj k T 320

21.ČNR,9.7.1991,95-8

k T 324

23.ČNR,9.10.1991,134

k návrhu na volbu př. VVVK

29.ČNR,18.12.1991,77-81,241

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,328-9

k T 540

   


Přihlásit/registrovat se do ISP