E F F E N B E R G E R Josef

 
   

5.ČNR,9.10.1990,89-90

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,166

k regulaci spotřeby pohonných hmot

8.ČNR,22.11.1990,54-5,129

k T 91, T 91a

9.ČNR,29.11.1990,150-2

k T 98A

12.ČNR,21.12.1990,363-4

k T 120

17.ČNR,27.3.1991,172-3

k T 177A

18.ČNR,26.4.1991,323

k T 221

18.ČNR,14.5.1991,326-8/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,22.5.1991,250-2

dotaz na min. hosp. ve věci restrukturalizace tranzitního plynovodu

21.ČNR,10.7.1991,330-2

ke zprávě dočasné komise ČNR pro dohled nad personální politikou v ústř. orgánech stát. správy

22.ČNR,11.9.1991,235-7

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,346-9

interpelace na vl. ve věci Tranzitního plynovodu T 382

22.ČNR,13.9.1991,456-7,489-90

k T 359

23.ČNR,9.10.1991,135

k návrhu na volbu př. VVVK

23.ČNR,10.10.1991,259-6

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

24.ČNR,8.11.1991,348-9

k T 429

24.ČNR,14.,21.11.1991,34-5/II,314/II

k T 474

24.ČNR,14.11.1991,50-1/II

stanovisko klubu LDS k vystoupení př. vl . v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,213/II

k interpelaci posl. Ratiborského z 22.ČNR

(T 382)

 

24.ČNR,21.11.1991,296-7/II

stanovisko klubu LDS k T 474

26.ČNR,4.12.1991,82-4

k T 418

29.ČNR,20.12.1991,330

k T 540

30.ČNR,23.1.1992,163-4

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

34.ČNR,14.4.1992,58

k T 640

34.ČNR,15.4.1992,202-4

k T 658

35.ČNR,28.4.1992,129

k T 594

36.ČNR,6.5.1992,132-3,264

k T 673

   
   

E X N E R Václav

 
   

33.ČNR,20.3.1992,187-9

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,130,142

k T 664

35.ČNR,30.4.1992,112/II

k T 691

5.5.1992,299/II

 

35.ČNR,4.5.1992,131/II

k T 669

36.ČNR,6.5.1992,154

ke zprávě VSPZ o výsledcích dosavadní činnosti komise pro postavení ženy ve společnosti

   


Přihlásit/registrovat se do ISP