M A C H A L Í K Jiří

 
   

8.ČNR,22.11.1990,45-6

k T 91, T 91a

31.ČNR,20.2.1992,222

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

   
   

M A C H Á Č E K Jiří

 
   

9.ČNR,28.11.1990,114

interpelace na př. vl. ve věci vytvoření komise pro ženu a rodinu

12.ČNR,17.12.1990,43-4

k T 92E

12.ČNR,21.12.1990,383-4

k T 120

19.ČNR,21.5.1991,112-3

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

20.ČNR,19.6.1991,212-3

k T 253

20.ČNR,21.6.1991,396

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

24.ČNR,8.11.1991,326,392

k T 414

29.ČNR,20.12.1991,322

k T 540

   

M A L Í K Zdeněk

 
   

1.ČNR,26.6.1990,29

k návrhu na volbu př. ČNR

4.ČNR,6.9.1990

řídí schůzi

5.ČNR,10.10.1990

řídí schůzi

10.ČNR,7.12.1990,11

stanovisko klubu HSD-SMS k informaci př. vl. o posledním jednání s představiteli vl. SR

12.ČNR,19.12.1990

řídí schůzi

14.ČNR,7.2.1991

řídí schůzi

14.ČNR,14.2.1991,308-10

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,28.2.1991,215

k T 200

17.ČNR,27.3.1991

řídí schůzi

19.ČNR,22.5.1991

řídí schůzi

20.ČNR,19.6.1991

řídí schůzi

21.ČNR,10.7.1991

řídí schůzi

22.ČNR,12.9.1991

řídí schůzi

22.ČNR,13.9.1991

řídí schůzi

23.ČNR,8.10.1991

řídí schůzi

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

24.ČNR,6.11.1991

řídí schůzi

26.ČNR,5.12.1991

řídí schůzi

29.ČNR,18.12.1991

řídí schůzi

30.ČNR,23.1.1992

řídí schůzi

30.ČNR,24.1.1992,117-8/II

k T 560

31.ČNR,19.,20.2.1992,42-4,77-8,149-51

odůvodnění T 572

31.ČNR,21.2.1992

řídí schůzi

32.ČNR,19.3.1992

řídí schůzi

33.ČNR,19.3.1992

řídí schůzi

34.ČNR,16.4.1992

řídí schůzi

35.ČNR,29.4.1992

řídí schůzi

   
   

M A R V A N O V Á Hana

 
   

2.ČNR,3.7.1990,120-2,185,202

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,86-7,105-6

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,149-50

k T 34

4.ČNR,5.9.1990,200

k T 37

4.ČNR,6.9.1990,274

ke složení komise PČNR pro vyšetření okolnosti smrti P. Wonky

5.ČNR,9.10.1990,98-100

k T 33

6.ČNR,30.10.1990,36-7

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,186-7

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

6.ČNR,31.10.1990,194,200-3

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

8.ČNR,22.11.1990,99

k T 91, T 91a

9.ČNR,29.11.1990,203-5,218

k T 98A

9.ČNR,29.11.1990,238-43

k T 115

9.ČNR,29.11.1990,249-50

ke zprávě o komisi pro lustraci kandidátů do zastupitelských orgánů

13.ČNR,17.1.1991,59,63-4

k T 158

13.ČNR,17.1.1991,83-4,94

k návrhu na delegování posl. L. Nedbálka za ČNR do komise FS pro vyštřování událostí

 

17. listopadu 1989

15.ČNR,27.2.1991,39

k T 52

15.ČNR,28.2.1991,148-9,161-4

odůvodnění T 192

15.ČNR,28.2.1991,199

k T 198

18.ČNR,23.4.1991,74-6

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,209-10

k T 209

22.ČNR,11.9.1991,165-6,327

k T 316

22.ČNR,13.9.1991,406-7,423-4

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,9.10.1991,171-8

k T 393

23.ČNR,10.10.1991,314,316-7

k otázce přebírání majetku SSM a KSČ

24.ČNR,6.11.1991,129-34,139-41,151-5

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,212-4,216-8

k T 421

24.ČNR,8.11.1991,320-1,331-2

k T 414

24.ČNR,8.11.1991,418-9

k návrhu na usn. ČNR k hospodaření obcí

   

26.ČNR,5.12.1991,17-8/II

k T 416

29.ČNR,18.12.1991,191

k návrhu na volbu prozatímních ředitelů ČRo a ČTv

29.ČNR,20.12.1991,303

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,315-6

k T 538

29.ČNR,20.12.1991,331

k T 540

29.ČNR,20.12.1991,369-71

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,22.1.1992,31-8,40-1

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro

30.1.1992,198-9/II

rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,22.1.1992,92-3,103-4

k T 511

30.ČNR,24.1.1992,100-2/II,120-1/II

k T 560

30.ČNR,30.1.1992,22/III

k volbě ředitele VZP ČR

31.ČNR,19.2.1992,96-8

k T 546

31.ČNR,19.2.1992,99-100

k návrhu usn. ČNR k žádosti na vl.

31.ČNR,20.2.1992,226-8,253-4,59/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,18.3.1992,118-9

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

32.ČNR,18.3.1992,136,139-44

k volbě prez. NKÚ ČR

34.ČNR,15.4.1992,208-10,220-2

odůvodnění T 394

35.ČNR,29.4.1992,259

k návrhu statutu Rady ČR pro rozhlas. a telev. vysílání

35.ČNR,29.4.1992,271-3

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,6.5.1992,102-8,136-7,245

k T 673

36.ČNR,7.5.1992,271-3,275

k informaci ke zprávě FBIS

38.ČNR,12.5.1992,17-8,45,49-56

zpravodajka k T 785

   
   

M A R Y T Jiří

 
   

6.ČNR,31.10.1990,114-6

interpelace na vl. ve věci navrácení majetku sudetským Němcům T 100 (přednesená posl. Čapkem)

24.ČNR,6.11.1991,100

k T 415

30.ČNR,22.1.1992,97-8

k T 511

30.ČNR,24.1.1992,147-8/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

35.ČNR,30.4.1992,82-3/II

k T 661

   
   

M A Š A T O V Á Milada

 
   

5.ČNR,9.10.1990,111-2

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,190-1

připomínka k ochraně objektů I. kategorie, k posílení pohraniční stráže, ke Svazu invalidů

6.ČNR,31.10.1990,125-8

zpráva o situaci na okrese Praha - Západ

12.ČNR,21.12.1990,336

k T 120

22.ČNR,11.9.1991,253

k T 35

29.ČNR,20.12.1991,337

k T 540

   
   

M A Š E K Ivan

 
   

11.ČNR,13.12.1990,54,61

k T 50

13.ČNR,17.1.1991,73-4,98-104

k návrhu usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,14.2.1991,332-6,344-5,349-54

k T 175

18.ČNR,23.4.1991,115

k T 214

22.ČNR,13.9.1991,396-403,416-7,426

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,11.10.1991,490-2,497-8

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,14.11.1991,72-3/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,244/II,246/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,297-301,305,310-1

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

31.ČNR,20.2.1992,219,46-7/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,17.3.1992,29

k odvolání posl. Dohnala z VK ČNR pro otázky lustrací na vlastní žádost

32.ČNR,18.3.1992,56-8,75

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

32.ČNR,18.3.1992,100-4,109,116-7

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

33.ČNR,20.3.1992,192-4,202-3

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,113-4

k návrhu na odvolání posl. Hejska z funkce čl. VK ČNR pro otázky lustrací na jeho žádost

34.ČNR,14.4.1992,118

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

35.ČNR,4.5.1992,139-44/II,163-70/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

37.ČNR,12.5.1992,132-3

k informaci ke zprávě FBIS

38.ČNR,12.5.1992,43

k T 785

   
   

M A T Ě J K A František

 
   

9.ČNR,28.11.1990,29

k T 50

12.ČNR,18.12.1990,126-9

k T 140

17.ČNR,26.3.1991,29,43

zpravodaj k T 203

20.ČNR,19.6.1991,240-1

k T 235

23.ČNR,10.10.1991,250

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

24.ČNR,15.11.1991,277/II

k T 336H

35.ČNR,28.4.1992,172-6,181,189-91,197

odůvodnění T 597

35.ČNR,30.4.1992,99-100/II

k T 662

   
   

M A T Ě J K A Jaroslav

 
   

6.ČNR,31.10.1990,114-6

interpelace na vl. ve věci navrácení majetku sudetským Němcům T 100 (přednesená posl. Čapkem)

14.ČNR,7.2.1991,125-8

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

20.ČNR,20.6.1991,348-50,418

k T 215

24.ČNR,14.11.1991,89-92/II

k T 376

30.ČNR,23.,30.1.1992,210-2,47/III

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

31.ČNR,19.2.1992,108-10

k T 497

31.ČNR,17.3.1992,194/II

k T 575A

36.ČNR,5.5.1992,37-8

k T 693

   
   
   

M A Z A L O V Á Gerta

 
   

2.ČNR,3.7.1990,165,183-4,193-4

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,10.10.1990,214-5

k projevu posl. Válka

12.ČNR,21.12.1990,359-60

k T 120

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

22.ČNR,12.9.1991,362-3

interpelace na vl. ve věci všeobecné čsl. výstavy v Praze T 382 (přednesená posl. Balcárkem)

22.ČNR,12.9.1991,374-6

interpelace na min. zdrav. ve věci rekondičních pobytů diabetiků T 382

23.ČNR,10.10.1991,323-7,345

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

23.ČNR,10.10.1991,366-7

interpelace na min. vnitra ve věci nákupu měřičů rychlosti vozidel RAMER T 432

23.ČNR,10.10.1991,399-403

k T 337A

24.ČNR,21.11.1991,350-1/II,353/II

k T 382N

   

28.ČNR,16.12.1991,51-4

k T 464, T 496

28.ČNR,17.12.1991,120

k T 382N

29.ČNR,18.12.1991,130-3

k T 516

29.ČNR,19.12.1991,287

k T 432H

30.ČNR,31.1.1992,68-9/III,81-2/III,150/III

k návrhu na usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

30.ČNR,18.2.1992,212/III

k T 451A

31.ČNR,20.2.1992,35-8/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,17.3.1992,189/II

k T 451A

34.ČNR,16.4.1992,308

k T 451A

34.ČNR,16.4.1992,322-30

interpelace na min. zdrav. ve věci poskytnutí dotace kardiocentru v Brně a dotace diabetickým dětem T 747

35.ČNR,28.4.1992,46-9,112-3

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,29.4.1992,199-200,202-5

k návrhu na revokaci usn. ČNR č. 14 ze 14.4.1992

35.ČNR,29.4.1992,294-5

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,6.5.1992,163-4

k informaci ke zprávě FBIS

36.ČNR,6.5.1992,218-22,229-31,235-8

k odpovědi na interpelace na min. zdrav. ve věci poskytnutí dotací kardiocentru v Brně a diabetickým dětem (T 747)

   
   
   
   

M Á C A Zbyněk

 
   

30.ČNR,18.2.1992,192-9/III

k návrhu usn. ČNR k přípravě zahájení činnosti NKÚ ČR

34.ČNR,16.4.1992,292

k T 611A,B,C

34.ČNR,16.4.1992,292-6

k T 612A

   
   

M E I E R Josef

 
   

20.ČNR,19.6.1991,242-3

k T 235

20.ČNR,20.6.1991,353-4

k T 215

22.ČNR,19.9.1991,490-1

k T 359

23.ČNR,11.10.1991,444

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě

v lesním hospodářství

24.ČNR,14.11.1991,92-6/II

k T 376

29.ČNR,18.12.1991,109-11

stanovisko klubu KDU k T 516

29.ČNR,20.12.1991,375

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571

33.ČNR,20.3.1992,178

ke zprávě vl. o průběhu a výsledcích transformace čes. ekonomiky v r. 1991

   
   

M I Š Í K Vladimír

 
   

20.ČNR,21.6.1991,440-4

interpelace na vl. ve věci vývozu a ochrany kult. památek T 336 (přednesená posl. Kolářovou)

   
   

M O S E R O V Á Jaroslava

 
   

1.ČNR,26.6.1990,38

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

1.ČNR,26.6.1990,56-7

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,122-3

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,10.7.1990,34

k T 24

4.ČNR,5.9.1990,226-8

interpelace na min. priv. ve věci zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor T 51 (přednesená posl. Preclíkem)

5.ČNR,10.10.1990,234-5

k T 42A,B

6.ČNR,30.10.1990,37,50-1

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,158-9

ke stanovisku ČNR k Sladkovské deklaraci

6.ČNR,31.10.1990,167-8

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

11.ČNR,13.12.1990,31

k T 94

13.ČNR,17.1.1991,27

k návrhu na změny ve složení PČNR

13.ČNR,17.1.1991,66

stanovisko komise pro zahraniční vztahy k situaci v Pobaltí

14.ČNR,7.2.1991,119-20,254,274

stanovisko VVVK ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,25-32,41-60

zpravodaj k T 52

15.ČNR,28.2.1991,127-9

odůvodnění T 168

15.ČNR,28.2.1991,206

k T 198

16.ČNR,13.3.1991,25

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

18.ČNR,23.4.1991,100

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,174,179

k T 209

18.ČNR,25.4.1991,295

k T 226

18.ČNR,8.5.1991,243/II

k T 220

19.ČNR,22.5.1991,196

k T 255

20.ČNR,18.6.1991,125-7,133-4,143

odůvodnění T 301

21.ČNR,9.7.1991,88,164-9

zpravodajka k T 324

23.ČNR,9.10.1991,132

k návrhu na volbu př. VVVK

   
   

M O S K A L Václav

 
   

1.ČNR,26.6.1990,40

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,108-9

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,9.10.1990,109

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,238-9

k T 58

6.ČNR,31.10.1990,174-5

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

9.ČNR,28.11.1990,113-4

interpelace na vl. ve věci předložení zákona o pozemkových úpravách T 126

12.ČNR,17.12.1990,82-3

návrh na zřízení výboru pro zemědělství, lesnictví a potravinářství

14.ČNR,6.2.1991,39

k T 166

14.ČNR,8.2.1991,261-3

interpelace na min. zem. ve věci vypracování koncepce rozvoje zemědělství T 185

15.ČNR,28.2.1991,130-5,140-1,143,147

stanovisko k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

17.ČNR,27.3.1991,127-8

interpelace na vl. ve věci vydávání deníku Česká politika T 260

17.ČNR,27.3.1991,185

k T 126G

18.ČNR,25.4.1991,257-8

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,7.5.1991,82-3/II

k T 185F

18.ČNR,7.5.1991,87-8/II

k T 260A

19.ČNR,21.5.1991,144-7,154,171-7

zpravodaj k T 204

19.ČNR,22.5.1991,283

k T 260A

20.ČNR,19.6.1991,219-20,241-2

k T 253

20.ČNR,20.6.1991,354-5

k T 215

22.ČNR,12.9.1991,363-9

interpelaci na př. vl. ve věci situace v resortu zemědělství T 382

23.ČNR,10.10.1991,350-2

interpelace na př. vl. ve věci budovy Ministerstva zemědělství T 432

24.ČNR,14.11.1991,56-7/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,14.11.1991,120-1/II

k T 376

24.ČNR,15.11.1991,237-9/II

interpelace na př. vl. ve věci odložení privatizace do 31.1.1992 T 513

24.ČNR,15.11.1991,271-2/II

k T 260A

   

24.ČNR,21.11.1991,348/II

k T 382L

28.ČNR,16.12.1991,44-5

k T 464, T 496

28.ČNR,17.12.1991,123

k T 432E

29.ČNR,18.12.1991,165

k T 516

34.ČNR,15.4.1992,169-71

k T 615

34.ČNR,15.4.1992,241-3

k T 628

35.ČNR,30.4.1992,43-4/II

k T 659

36.ČNR,5.5.1992,67-8

k T 484

36.ČNR,6.5.1992,123-6

k T 673

   
   

M Ü L L E R Jiří

 
   

13.ČNR,17.1.1991,75-8,87-8,97-8

k návrhu na usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,7.2.1991,100-3

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,28.3.1991,24950

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

18.ČNR,25.4.1991,262-7

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,26.4.1991,359-60

protinávrh skupiny posl. na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

19.ČNR,21.5.1991,63,72-80

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

20.ČNR,19.6.1991,182-4

k T 299

20.ČNR,19.6.1991,216

k T 253

22.ČNR,19.9.1991,4945

k T 359

23.ČNR,11.10.1991,470

k návrhu stanovisko ČNR na podporu vl. ke zlepšení bezpečnostní situace v ČR

24.ČNR,6.11.1991,62-3,70

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

26.ČNR,6.12.1991,127/II

k T 416

26.ČNR,6.12.1991,180

k návrhu na svolání mimořádné schůze

30.ČNR,23.1.1992,59-62/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

31.ČNR,20.2.1992,263-7,33-4/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

35.ČNR,28.4.1992,824

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

36.ČNR,6.5.1992,167-9,274-5

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,12.5.1992,116-9,123-4,129-37

k informaci ke zprávě FBIS

38.ČNR,12.5.1992,33-6,43

k T 785

   


Přihlásit/registrovat se do ISP