Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marian Bojko

Schůze: 12, 24, 27, 40, 49, 50, 54, 56, 58, 62, 63, 70, 72, 76, 80, 83, 87, 88, 94, 98, 104, 106, 111, 118

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

19. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - prvé čtení
část č. 122 (13. 4. 2018)

21. Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení
část č. 284 (20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 111 (12. 4. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
části č. 264-265, část č. 269 (20. 12. 2018)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 37 a 38 /sněmovní tisky 201211/
část č. 318 (26. 3. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

285. Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise k OKD /sněmovní dokument 3516/
část č. 300 (30. 1. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 850/2/ - vrácený Senátem
část č. 62 (27. 5. 2020)

375. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové
část č. 91 (27. 5. 2020)

50. schůze (28. 5. - 4. 6. 2020)

1. Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny
část č. 21 (28. 5. 2020)

54. schůze (7. - 8. 7. 2020)

část č. 6 (7. 7. 2020)

56. schůze (9. - 10. 7. 2020)

2. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji
část č. 19 (9. 7. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

491. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a návrh dalších opatření k zamezení druhé vlny šíření nákazy koronaviru v České republice
část č. 74 (16. 9. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

část č. 142 (27. 10. 2020)

505. Ústní interpelace
část č. 112 (22. 10. 2020)

509. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 204 (30. 10. 2020)

63. schůze (27. 10. 2020)

1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 1063/
část č. 5 (27. 10. 2020)

70. schůze (19. 11. 2020)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 22, část č. 51 (19. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

1. Vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - zkrácené jednání
část č. 137, část č. 139 (4. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
část č. 122 (3. 12. 2020)

76. schůze (9. 12. 2020)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 25 (9. 12. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 1111/ - zkrácené jednání  
část č. 40 (9. 12. 2020)

80. schůze (21. 1. 2021)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
části č. 31-32 (21. 1. 2021)

83. schůze (11. 2. - 7. 4. 2021)

2. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 47 (11. 2. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

487. Ústní interpelace
část č. 102, část č. 104 (4. 3. 2021)

88. schůze (26. 2. 2021)

3. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu a návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1530 ze dne 18. února 2021
část č. 43, část č. 45 (26. 2. 2021)

94. schůze (26. 3. 2021)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 22 (26. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

527. Ústní interpelace
část č. 106, část č. 111 (15. 4. 2021), části č. 345-348 (6. 5. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

540. Ústní interpelace
části č. 310-311 (17. 6. 2021)

543. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1242/ - zkrácené jednání
části č. 299-300, část č. 303 (17. 6. 2021)

106. schůze (3. 6. 2021)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 49, část č. 63 (3. 6. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

1. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1242/ - zkrácené jednání
část č. 38 (7. 7. 2021)

333. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení
část č. 105, části č. 107-108 (9. 7. 2021)

394. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 212 (16. 7. 2021)

547. Ústní interpelace
části č. 70-71, část č. 87 (8. 7. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

část č. 8 (14. 9. 2021)

24. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1143/ - třetí čtení
část č. 48 (15. 9. 2021)

199. Uznávání protilátek na COVID-19
část č. 132 (17. 9. 2021)

201. Ústní interpelace
části č. 116-117 (16. 9. 2021)

203. Odvolání Hany Lipovské z Rady České televize
část č. 145, části č. 148-149 (17. 9. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP