Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Podal

Schůze: 13, 16, 20, 24, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 49, 50, 56, 57, 62, 76, 79, 87, 98, 104

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 249 (31. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

102. Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v České republice
část č. 151 (10. 7. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení
část č. 55 (24. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 286 (1. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 61 (5. 12. 2018)

114. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 197 (19. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 127 (6. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 276 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

16. Návrh poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 62 (6. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 109 (7. 3. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
část č. 215 (6. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - druhé čtení
část č. 152 (12. 7. 2019)

54. Ústní interpelace
část č. 114 (11. 7. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

256. Žádost Senátu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi k Ústavnímu soudu pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku podle čl. 65 Ústavy ČR /sněmovní tisk 561/
část č. 274 (26. 9. 2019)

308. Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku
část č. 154, část č. 156 (24. 9. 2019)

317. Ústní interpelace
část č. 107 (12. 9. 2019), část č. 262 (26. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení  
část č. 47 (16. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
část č. 308 (24. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

292. Ústní interpelace
část č. 305 (5. 12. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení
část č. 223 (29. 1. 2020)

68. Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení
část č. 321 (31. 1. 2020)

292. Ústní interpelace
část č. 120 (23. 1. 2020), část č. 449 (13. 2. 2020)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/ - druhé čtení
část č. 58, část č. 60 (4. 3. 2020)

258. Ústní interpelace
část č. 114, část č. 121 (5. 3. 2020)

Sloučená rozprava k bodům 246 a 250
část č. 174 (11. 3. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

252. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/ - třetí čtení
část č. 210 (3. 6. 2020)

275. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - třetí čtení
část č. 378 (19. 6. 2020)

375. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové
část č. 84 (27. 5. 2020)

50. schůze (28. 5. - 4. 6. 2020)

1. Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny
část č. 36 (4. 6. 2020)

56. schůze (9. - 10. 7. 2020)

2. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji
část č. 8 (9. 7. 2020)

57. schůze (19. 8. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - zkrácené jednání  
část č. 15 (19. 8. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí /sněmovní tisk 1053/ - zkrácené jednání
část č. 42 (21. 10. 2020)

76. schůze (9. 12. 2020)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 29 (9. 12. 2020)

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

493. Informace vlády o očkovací strategii
část č. 17 (19. 1. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

467. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 7332/
část č. 202, část č. 204, část č. 208 (10. 3. 2021)

485. Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti
část č. 215 (10. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/10/ - vrácený Senátem
část č. 22 (13. 4. 2021)

530. Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014
část č. 186 (20. 4. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 954/ - druhé čtení
část č. 77 (26. 5. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP