Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karel Smetana

Schůze: 9, 16, 25, 29, 35, 36, 45, 51, 53, 65, 70, 74, 82, 94, 98, 101, 104

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení
část č. 187 (2. 3. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení
část č. 203 (2. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení
část č. 208 (6. 4. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení
část č. 273 (17. 6. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení
část č. 275 (17. 6. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
část č. 291 (17. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - třetí čtení
část č. 37 (13. 7. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení
část č. 32 (6. 9. 2022)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení
část č. 208 (30. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 86 (2. 9. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení
část č. 22 (15. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 137 (30. 11. 2022)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 94-95 (18. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení
část č. 104, část č. 106 (24. 2. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení
části č. 155-156 (30. 5. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

120. Ústní interpelace
část č. 148 (29. 6. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
části č. 290-291 (14. 9. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení
část č. 139 (28. 11. 2023)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 214-215 (7. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení  
části č. 34-35 (9. 4. 2024)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 68 (10. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

části č. 41-42 (3. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 194 (30. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP