Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Stanislav Blaha

Schůze: 12, 13, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 49, 52, 58, 62, 72, 87, 98, 119

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
části č. 242-243, část č. 249, část č. 254 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

28. Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení
části č. 68-69 (23. 5. 2018)

17. schůze (11. - 12. 7. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 31 (11. 7. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 277, část č. 283 (1. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 69 (5. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 125 (6. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 111, části č. 129-130 (24. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 92-94 (7. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 122, část č. 124 (7. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení  
část č. 18 (16. 4. 2019), část č. 42 (17. 4. 2019)

43. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení
část č. 146 (23. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

237. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 60-61, část č. 64 (30. 5. 2019)

32. schůze (26. - 27. 6. 2019)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 37 (26. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/7/ - vrácený Senátem
část č. 81 (10. 7. 2019)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení
část č. 137 (12. 7. 2019)

54. Ústní interpelace
části č. 107-108, části č. 116-117, části č. 121-122 (11. 7. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

část č. 161 (18. 10. 2019)

305. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém
část č. 79, část č. 83, část č. 86 (16. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 61 (27. 11. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

292. Ústní interpelace
části č. 269-270 (30. 1. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 874/ - zkrácené jednání
část č. 147, část č. 153 (29. 5. 2020)

380. Kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výpadku kompenzačního bonusu
část č. 18, část č. 35 (26. 5. 2020)

386. Ústní interpelace
část č. 103 (28. 5. 2020)

52. schůze (23. 6. 2020)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - prvé čtení
část č. 19, část č. 25 (23. 6. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

část č. 152 (29. 9. 2020)

491. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a návrh dalších opatření k zamezení druhé vlny šíření nákazy koronaviru v České republice
část č. 74 (16. 9. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

503. Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě
část č. 377, část č. 383 (13. 11. 2020)

505. Ústní interpelace
části č. 326-327 (12. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

489. Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě
část č. 94 (3. 12. 2020)

492. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91 (3. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
části č. 107-108 (3. 12. 2020), části č. 229-230 (17. 12. 2020)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

467. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 7332/
část č. 198, část č. 201, část č. 204, části č. 208-210 (10. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

527. Ústní interpelace
část č. 232, část č. 240 (22. 4. 2021)

119. schůze (5. 10. 2021)

část č. 4 (5. 10. 2021)

1. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 9016/
část č. 20, část č. 23, část č. 25 (5. 10. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP