Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Dan Ťok

Schůze: 4, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

6. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/
část č. 89, část č. 91 (19. 12. 2017)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení
část č. 148 (24. 1. 2018)

41. Ústní interpelace
části č. 67-68 (18. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

29. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení
část č. 145 (2. 3. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

67. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 79-80, část č. 83 (12. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 102, části č. 106-109 (12. 4. 2018), části č. 252-253, části č. 256-257 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení
část č. 130 (25. 5. 2018)

116. Ústní interpelace
části č. 114-115 (24. 5. 2018), části č. 248-249, části č. 255-257, část č. 260, část č. 262 (31. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

22. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 50, část č. 56 (27. 6. 2018)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - třetí čtení
část č. 112 (29. 6. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

168. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 81-82 (13. 9. 2018)

169. Ústní interpelace
části č. 257-258 (20. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení  
části č. 23-24 (23. 10. 2018)

179. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 102-106 (25. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 283, část č. 286, část č. 291 (1. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

část č. 272 (21. 12. 2018)

114. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 184 (19. 12. 2018)

117. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 /sněmovní tisk 316/
část č. 292 (21. 12. 2018)

126. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení
části č. 49-50, část č. 52 (5. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
části č. 260-262, části č. 266-267 (20. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení
část č. 230, část č. 232 (30. 1. 2019)

83. Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení
část č. 312 (12. 2. 2019)

118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení
část č. 349 (13. 2. 2019)

127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016 /sněmovní tisk 196/ - prvé čtení
část č. 354 (13. 2. 2019)

128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení
část č. 354 (13. 2. 2019)

134. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 358 (13. 2. 2019)

226. Informace vlády České republiky k řešení krizové situace na dálnici D1
část č. 26, část č. 29, část č. 33, část č. 35, část č. 38, část č. 42 (22. 1. 2019)

229. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 92-94, části č. 96-97 (24. 1. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 276, část č. 278, část č. 281 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení
část č. 105 (7. 3. 2019)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - třetí čtení
část č. 44 (6. 3. 2019)

149. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém
část č. 237, část č. 248 (14. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 108, část č. 112 (7. 3. 2019), část č. 262, část č. 265 (14. 3. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP