Stenografický zápis 16. schůze, 5. dubna 2022


Zahájení
(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Radek Rozvoral
Poslanec Patrik Nacher


120. Aktuální situace na Ukrajině

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský
Ministryně obrany ČR Jana Černochová
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová
Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová
Poslanec Viktor Vojtko
Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jaroslav Bžoch
Místopředseda PSP Jan Bartošek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Marek Novák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová


16. Vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslanec Jiří Hájek
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Petr Vrána
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Josef Kott
Poslanec Julius Špičák


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela
Poslanec Michael Rataj
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Michael Rataj
Poslanec Josef Kott


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Alena Schillerová
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Milan Brázdil
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Julius Špičák
Poslanec Petr Fifka
Poslankyně Věra Adámková
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 17.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Karla Maříková


23. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslankyně Věra Adámková


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslankyně Věra Adámková


Sloučená rozprava k bodům 23 a 24 /sněmovní tisky 167 a 168/

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek


23. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení

Ministryně životního prostředí ČR Anna Hubáčková
Poslanec Ondřej Babka
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Jan Skopeček

(Jednání skončilo v 18.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP