Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1601Návrh Zíky, aby byla zřízena státní nižší průmyslová škola v Opavě.
č. 1602Návrh Housera o zřizování, složení a působnosti místních školních rad.
č. 1603Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze, aby bylo dovoleno stíhati Josefa Stivína. (Č. 1908 Předs. N. S.)
č. 1604Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Kralupech n. Vlt., aby bylo dovoleno stihati Františka Biňovce. (Č. 2419 Předs. N. S.)
č. 1605Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Weyra (tisk 1449), aby vydán byl zákon, jímž se upravují hmotné poměry cestmistrů, ustanovených při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku.
č. 1606Návrh Šamalíka na úplné uvolnění sklizně bramborů.
č. 1607Návrh Konečného, aby bylo zařaděno město Boskovice na Moravě do vyšší stupnice místních přídavků.
č. 1608Návrh Dra Vrbenského, jak řešiti nouzi bytovou a uvolniti stavební ruch.
č. 1609Dotaz Němce Frant. na ministra železnic o nezbytném a neodkladném vypravení nádraží v Okříškách a ve Studenci na Moravě, jakož i zlepšení železničního spojení rychlíkového na Prahu z této trati.
č. 1610Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 990), jímž se zavádí zvláštní dávka z vína v lahvích.
č. 1611Dotaz Slavíčka na ministra vnitra stran nepochopitelného jednání okresního hejtmanství v Teplicích. (V záležitosti vyživovacího příspěvku za Karla Bícu.)
č. 1612Dotaz Dra Kmeťku na ministra vnútorných záležitostí o nezákonnitom vytvorení 14 robotničiek zo žilinskej súkennej továrne.
č. 1613Dotaz Hatláka na ministerstvo pošt a telegrafů o zadávání dodávek tímto ministerstvem.
č. 1614Dotaz Malíka na ministra pro zásobování lidu pro zákaz pálení slivovice ze švestek.
č. 1615Dotaz Jos. Špačka na ministry spravedlnosti, zásobování a obchodu o "Otevřeném listu" k ministerstvu spravedlnosti, který byl uveřejněn v časopisu "Hlasy od Berounky" (příděl kůží).
č. 1616Dotaz Dra Matouška na ministry spravedlnosti a národní obrany o porušování soudcovské neodvislosti.
č. 1617Dotaz Kadlčáka na ministra veřejných prací a ministra vnitra stran nouze o uhlí.
č. 1618Odpověď ministra vnitra a předsedy ministerstva na dotaz Dra Hajna (tisk 1376) o statistice volby do obcí.
č. 1619Dotaz Biňovce na ministry národní obrany a vnitra stran nemístného používání zbraní vojenskou hlídkou při polních hlídkách.
č. 1620Dotaz Dra Lukavského k ministru veřejných prací a k ministru spravedlnosti, zdali jsou ochotni přidržeti úřady, resp. úředníky jim podřízené k spravedlivému a nestrannému vykonávání povinností.
č. 1621Dotaz Kaderky na ministra zásobování pro nesprávný postup úřadů při určování kontingentu dodávek obilí malorolníkům, kteří mají půdy nad 3 ha výměry.
č. 1622Dotaz Dra Mazance na ministra národní obrany a ministra spravedlnosti pro surové a protizákonné nakládání se zlomyslně obviněným Josefem Křížkem ve Staré Boleslavi.
č. 1623Dotaz Dra Mazance na ministra pro zásobování o protizákonném rekvirování dobytka.
č. 1624Dotaz Hatláka na ministra obchodu a ministra vnitra, kdy bude poskytováno poválečného úvěru živnostníkům.
č. 1625Dotaz Oklešťka na ministra pošt a telegrafů o přímém telefonickém spojení Olomouce s Prahou.
č. 1626Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hrejsy (tisk 1431) o rekvisicích dobytka v politických okresích Holešovském a Kyjovském na Moravě.
č. 1627Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra B. Němce (tisk 1224) o vojenské meteorologické stanici v Praze.
č. 1628Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra K. Novotného (tisk 1226) o urychleném vyřízení a nutné úpravě školských věcí ve Znojmě a znojemském okresu.
č. 1629Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Kadlčáka (tisk 1372) o propuštění učitelů ze služby.
č. 1630Vládní návrh, jímž se předkládají mírové smlouvy, podepsané ve Versailles a Saint-Germain en Laye.
č. 1631Odpověď ministra národní obrany na dotaz Nádvorníka (tisk 1327) o rozdělení drahotního přídavku mužstvu.
č. 1632Odpověď ministra národní obrany na dotaz Vil. Votruby (tisk 1094) stran zadání dodávky masa pro vojenské posádky v Čechách Družstvu českých řezníků a uzenářů v Praze.
č. 1633Odpověď ministra železnic na dotaz Marka (tisk 1448) o jízdním řádu na trati bývalé Severní dráhy.
č. 1634Odpověď ministr železnic na dotaz Buřívala (tisk 1440) o rekvalifikaci zaměstnanců státních drah.
č. 1635Vládní návrh zákona o zabírání bytů obcemi.
č. 1636Návrh Pika, aby byl vydán zákon, kterým se rozšiřuje vyvlastňovací právo na stavební pozemky ladem ležící pro stavby domů obytných nebo veřejné potřeby.
č. 1637Návrh Marka na úpravu toku řek moravských.
č. 1638Návrh Zeminové, aby byly zrušeny veřejné prostituční domy, aby byla přísně oboustranně stíhána prostituce tajná a aby bylo zavedeno povinné hlášení a léčení pohlavní nákazy.
č. 1639Návrh Dra Rambouska, aby byly veřejně přístupny v jednotlivých obcích seznamy osob, které berou podporu v nezaměstnanosti.
č. 1640Dotaz Tučného na ministerského předsedu, ministra vnitra, veřejných prací a ministra spravedlnosti o tom, jak dělníci pro své politické přesvědčení násilně jsou zbavováni zaměstnání.
č. 1641Dotaz Dra Mazance na ministra sociální péče o zneužití státní subvence "Svépomoci" v Táboře k sociálně demokratickému teroru proti stoupencům ostatních politických stran.
č. 1642Dotaz Zeminové na ministra zásobování, jaké kroky učinilo ministerstvo zásobování v otázce zásobování Prahy i měst venkovských mlékem.
č. 1643Zpráva I. výboru kulturního, II. sociálně-politického o návrhu Dr. Masarykové (tisk 331) na řešení sociálních poměrů vysokoškolského studentstva.
č. 1644Vládní návrh zákona, jímž se mění ustanovení posud platných zákonů zemských o složení místních a okresních rad školních.
č. 1645Návrh Slavíka Ant., aby byla zřízena státní dobytčí pojišťovna.
č. 1646Návrh čBiňovce, aby město Kralupy zařaděno bylo do nejvyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.
č. 1647Dotaz Zeminové na ministra národní obrany o přijímání důstojníků.
č. 1648Dotaz Landové-Štychové na ministra post a telegrafů o bezdůvodném ignorování žádostí ženských maturantů o místa při poštovním ředitelství.
č. 1649Dotaz Sládka na ministerského předsedu, ministra národní obrany, ministra financí a ministra veřejných prací o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany.
č. 1650Dotaz St. K. Neumanna na ministry vnitra a školství a národní osvěty ve věci pronásledovaného kněze Jakuba Demla.
č. 1651Dotaz Smrtky na ministra železnic o železničním spojení z Prahy do Ústí nad Orl., Kyšperka, Hanušovic a do Opavy.
č. 1652Dotaz Hrejsy k ministrům zásobování, vnitra a národní obrany o rekvisicích dobytka a asistencích četnických a vojenských.
č. 1653Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a mění ustanovení zákonů z 10. prosince 1918, čís. 63 Sb. z. a n., z 12. února 1919, čís. 63 Sb. z. a n., z 10. dubna 1919, čís. 195 Sb. z. a n. a vládního nařízení z 27. března 1919, čís. 157 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných.
č. 1654Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Srdínka (tisk 1515), aby vydán byl zákon o zřízení fondu k vybudování a udržování "Akademického domu" v Praze.
č. 1655Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1557), jímž se zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko.
č. 1656Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1402), jímž se mění zákon ze dne 9. března 1897 ř. z., č. 195 o dani tržby cenných papírů.
č. 1657Dotaz Hatláka na ministra obchodu, bude-li uvolněn hospodářský život živnostenský příděly zboží.
č. 1658Dotaz Šolle-ho a soudruhů na ministra školství a národní osvěty, proč se nezachovává nařízení min. výnosu č. 5125 ze dne 9. května 1919 na obecné škole v Licibořicích.
č. 1659Dotaz Ševčíka na ministra pošt a telegrafů stran porušování listovního tajemství na Slovensku a nemístného censurování katolických časopisů.
č. 1660Dotaz Veselého Jana na ministra zemědělství stran prodeje velkostatku Zvíkovec-Chlum.
č. 1661Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu G. Navrátila (tisk 1030) na úpravu hmotných poměrů státních zaměstnanců, o návrhu Dra Matouška (tisk 148) a Hrizbyla (tisk 178) v příčině zvýšení aktivních přídavků a příbytečného, dále o návrzích č. tisku 154, 242, 319, 335, 354, 382, 528, 563, 598, 865, 1249, 1312 a 1315 a více peticích o úpravě hmotných poměrů státních zaměstnanců.
č. 1662Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 997), jímž se ruší nebo mění některá ustanovení o dani z líhu.
č. 1663Vládní návrh zákona, jímž ustanovují se zásady, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských (měšťanských) dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v území republiky Československé.
č. 1664Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Dra Karla Novotného (tisk 1229) o protizákonném teroru, provozovaném soudními úředníky ve Znojmě.
č. 1665Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz J. Marka (tisku 1459) o průmyslové škole mistrovské v Přerově.
č. 1666Odpověď ministra vnitra na dotaz Kadlčáka (tisk 1320) o projevu státního tajemníka Dra Hodži.
č. 1667Odpověď ministra vnitra na dotaz Freimana (tisk 1336) o nedodržení platných zákonných ustanovení jazykových presidentem zemské správy politické Kosinou.
č. 1668Odpověď ministra vnitra na dotaz Vraného (tisk 1457) o výluce Ant. Černého z práce při dobývání železné rudy ve Chvaleticích.
č. 1669Odpověď ministra vnitra a ministra národní obrany na dotaz Ulricha (tisk 1422) o stranické praxi úřadů při povolování veřejných shromáždění a o účasti vojenských osob na veřejných schůzích.
č. 1670Odpověď ministra vnitra na dotaz Berana (tisk 1414) o znásilňování dělnictva pro příslušnost k republikánské straně československého venkova.
č. 1671Odpověď ministra vnitra na dotaz Vojty (tisk 1328) o častých krádežích a loupeživých přepadeních venkovského obyvatelstva v jihočeských okresích, páchaných kočovnými tlupami.
č. 1672Odpověď ministra vnitra v dohodě s ministrem národní obrany na dotaz Dra Lukavského (tisk 1222) o zabavení "Národních Listů" ze dne 24. června 1919 a konfiskační praxi vůbec.
č. 1673Dotaz Votruby Vil. na ministra obchodu o poškozování legitimního obchodu přidělováním rozdělu cukru zemědělským družstvům.
č. 1674Dotaz Hyrše a soudruhů na ministra vnitra o zabavení plakátu okresní politickou správou v Německém Brodě.
č. 1675Návrh Tayerle na ochranu sociálních zájmů příslušníků státu v cizině.
č. 1676Zpráva právního výboru o návrzích Dra Meissnera (tisk 95), aby byl vydán zákon, kterým se mění některá ustanovení vojenského trestního zákona.
č. 1677Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chrudimi, aby vydán byl ke stíhání pro přečin § 305 tr. z. člen N. S. Vilém Brodecký. (Č. 2320 Předs. N. S.)
č. 1678Zpráva I. výboru ústavního, II. výboru právního o vládní osnově zákona (tisk 1589), jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní.
č. 1679Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 452), kterým se mění nařízení o služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudcův a advokátů.
č. 1680Návrh Jílka, aby byla zřízena osobní zastávka v Přímělkově na severozápadní dráze mezi stanicemi Luky-Bransúze.
č. 1681Návrh Špatného, aby bylo zavedeno denní vyučování a zakázáno večerní a nedělní vyučování na učňovských pokračovacích školách průmyslových.
č. 1682Dotaz Buřívala na ministry: národní obrany, železnic a financí o zrušení nádražních vojenských velitelství a vyprázdnění ubikací vojenskými i jinými úřady zabraných.
č. 1683Zpráva zásobovacího výboru o návrhu Šamalíka (tisk 1606), aby letošní sklizeň bramborů byla úplně uvolněna.
č. 1684Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje ustanovení § 3., odstavce 6. zákona ze dne 5. prosince 1874, čís. 92 z. z. pro Čechy a § 3., odstavce 4. zákonů pro Moravu a Slezsko ze dne 2. června 1874, čís. 97 a 98 ř. z., týkající se připsání deskových pozemků.
č. 1685Dotaz Kvapila k předsedovi ministerstva o výprodeji uměleckých a historických památek v republice Rakouské.
č. 1686Dotaz Konečného na ministra pošt a telegrafů o nejasnostech při provádění zákona o osmihodinné době pracovní v poštovní službě na Moravě.
č. 1687Návrh Dra Stojana, aby byla obmezena účinnost zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318, týkajícího se zajištění půdy dlouhodobým pachtýřům, pokud jde o součást statku církevního neb nadačního.
č. 1688Vládní návrh zákona o podmínečném odsouzení a propuštění.
č. 1689Zpráva sociálně-politického výboru o vládní osnově zákona (tisk 1476), aby byly odstraněny pracovní a čelední knížky i trestnost bezdůvodného zrušení pracovního poměru.
č. 1690Odpověď ministra vnitra na dotaz Mattuše (tisk 1567) o aféře hazardních her.
č. 1691Odpověď ministra vnitra na dotaz Pavlána a soudruhů (tisk 1111) pro nedosazení správní komise v Ratimově.
č. 1692Vládní návrh zákona, jímž se mění § 125, č. 7, zákona o osobní dani, dále ustanovení o poválečných přirážkách ku přímým daním.
č. 1693Vládní návrh zákona o zavedení poválečné přirážky k poplatkům a o změnách s tím souvisících.
č. 1694Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 1653) na změnu a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 1695Odpověď ministra vnitra v souhlase s ministrem věcí zahraničních na dotaz Klegy (tisk 1526) o vyživovacích příspěvcích pro české manželky polských příslušníků, usedlé ve Slezsku a severovýchodní Moravě.
č. 1696Odpověď ministrů: vnitra, spravedlnosti a zemědělství na dotaz Dra Kubíčka (tisk 1255) o stranickém teroru proti lidu venkovskému a znásilňování volnosti politického přesvědčení organisacemi dělnickými.
č. 1697Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1548) na trestání válečné lichvy a o lidových soudech pro ni.
č. 1698Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou.
č. 1699Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Jehličky (tisk 1447) stran přehmatů politických a společenských, kterých se dopustil československý dělostřelecký pluk č. 1. v Novém Městě nad Váhem.
č. 1700Návrh Jar. Špačka, aby byla postátněna a řádně vybavena gobelinová škola ve Val. Meziříčí.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP