Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Bartošek

Schůze: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 30 (10. 11. 2021)

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

3. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 16 (23. 11. 2021)

5. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
část č. 17 (23. 11. 2021)

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 18 (23. 11. 2021)

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 18 (23. 11. 2021)

8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 19 (23. 11. 2021)

9. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 19 (23. 11. 2021)

10. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 19 (23. 11. 2021)

11. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 19 (23. 11. 2021)

12. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 20 (23. 11. 2021)

13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 20 (23. 11. 2021)

14. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 20 (23. 11. 2021)

16. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 21 (23. 11. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 19, část č. 21 (14. 12. 2021)

1. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 23 (14. 12. 2021)

2. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 23 (14. 12. 2021)

3. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 23 (14. 12. 2021)

4. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
část č. 24 (14. 12. 2021)

9. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky
části č. 21-22 (14. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 189 (25. 1. 2022), část č. 215 (26. 1. 2022), části č. 190-193 (25. 1. 2022), část č. 216 (26. 1. 2022), část č. 256, části č. 261-262 (27. 1. 2022), části č. 286-288, části č. 292-296 (28. 1. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - zkrácené jednání
části č. 19-20 (11. 1. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - zkrácené jednání
části č. 21-27 (11. 1. 2022)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
část č. 225 (26. 1. 2022)

61. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 215 (26. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 67, část č. 69, část č. 71, část č. 73 (12. 1. 2022), části č. 119-120, část č. 122, části č. 125-127, část č. 154 (13. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
části č. 273-284 (27. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
části č. 194-197, části č. 207-211 (25. 1. 2022)

79. Vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení  
část č. 217 (26. 1. 2022)

7. schůze (13. 1. 2022)

část č. 8 (13. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 64 (1. 2. 2022), část č. 13, část č. 15, část č. 26, části č. 53-63 (1. 2. 2022), část č. 74, část č. 76, část č. 98, část č. 100, části č. 109-112, části č. 114-115, část č. 128, část č. 131, části č. 133-134, části č. 159-164, části č. 177-179 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 21-26 (15. 2. 2022), části č. 42-46, části č. 77-78, část č. 80, část č. 82, část č. 118, části č. 120-121 (16. 2. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
části č. 277-285 (4. 3. 2022)

10. schůze (17. 2. 2022)

část č. 29 (17. 2. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
části č. 11-12, část č. 15, části č. 63-66 (18. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
části č. 10-18, část č. 21 (10. 3. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

část č. 30 (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
části č. 30-31 (11. 3. 2022)

2. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 171/ - zkrácené jednání  
část č. 31 (11. 3. 2022)

3. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 172/ - zkrácené jednání  
části č. 27-29, část č. 32 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

části č. 20-21 (22. 3. 2022), části č. 239-247 (8. 4. 2022)

2. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 21-25 (22. 3. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 26-27 (22. 3. 2022)

4. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
část č. 27 (22. 3. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení
část č. 194 (5. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 136-139, části č. 141-145 (25. 3. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 188-192 (5. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení
část č. 193 (5. 4. 2022)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení
část č. 193 (5. 4. 2022)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 98-E/
části č. 77-81 (24. 3. 2022)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 74-76 (24. 3. 2022)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (MIB) /sněmovní tisk 179/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 76-77 (24. 3. 2022)

115. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice /sněmovní tisk 180/
části č. 71-73 (24. 3. 2022)

120. Aktuální situace na Ukrajině
část č. 171, část č. 175 (5. 4. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 23 a 24 /sněmovní tisky 167 a 168/
část č. 193 (5. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

části č. 19-21 (26. 4. 2022), části č. 97-98 (29. 4. 2022), části č. 127-128, části č. 130-131, část č. 133, části č. 135-136 (10. 5. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
části č. 99-100, části č. 102-105 (29. 4. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení
část č. 225 (13. 5. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 23-27 (26. 4. 2022)

108. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 646/
část č. 98 (29. 4. 2022)

110. Strategie zvládání uprchlické vlny
části č. 145-147 (10. 5. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
části č. 228-229, části č. 231-233 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

část č. 11, část č. 15, část č. 31 (3. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 55-60, část č. 81, část č. 83 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
části č. 103-104, části č. 106-109, část č. 126, části č. 131-132, část č. 134, část č. 139, části č. 170-175 (4. 5. 2022)

21. schůze (5. 5. 2022)

části č. 15-18 (5. 5. 2022)

23. schůze (12. 5. 2022)

části č. 14-15 (12. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 28, části č. 30-32, části č. 34-36 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

část č. 83 (2. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
části č. 19-21, části č. 33-39 (31. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 225/ - zkrácené jednání
části č. 84-88 (2. 6. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení
části č. 273-274 (17. 6. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení
části č. 274-275 (17. 6. 2022)

6. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - druhé čtení
část č. 132 (3. 6. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení
část č. 132 (3. 6. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení
části č. 275-276, části č. 278-282, části č. 284-285 (17. 6. 2022)

15. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení
část č. 89 (2. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
části č. 80-82 (2. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
části č. 165-169 (14. 6. 2022)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 244/ - zkrácené jednání  
části č. 170-173 (14. 6. 2022)

149. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 849/
části č. 288-291 (17. 6. 2022)

152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - druhé čtení  
části č. 276-277 (17. 6. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 6 a 7 /sněmovní tisky 55 a 56/
části č. 126-132 (3. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 7, části č. 9-15 (23. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
části č. 60-62, části č. 64-65 (23. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

část č. 10 (8. 7. 2022), části č. 45-46 (20. 7. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/5/ - vrácený Senátem
části č. 8-9 (8. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
část č. 47, části č. 49-51, část č. 53 (20. 7. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - třetí čtení
části č. 29-31 (13. 7. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení
části č. 32-33, části č. 35-37 (13. 7. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - třetí čtení
část č. 37 (13. 7. 2022)

30. schůze (7. 7. 2022)

část č. 1 (7. 7. 2022), část č. 4, části č. 7-8, část č. 14 (7. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
části č. 44-45 (12. 7. 2022)

11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení
části č. 46-47 (12. 7. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení
část č. 47 (12. 7. 2022)

13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
části č. 49-50, části č. 52-53 (12. 7. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 11 a 12 /sněmovní tisky 167 a 168/
část č. 47 (12. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 73 (26. 8. 2022), část č. 19, části č. 21-23, části č. 25-27 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 73, část č. 75, části č. 77-79 (26. 8. 2022), části č. 108-111 (27. 8. 2022)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Finské republiky k Severoatlantické smlouvě podepsaný 5. července 2022 v Bruselu /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 111 (27. 8. 2022)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Švédského království k Severoatlantické smlouvě podepsaný 5. července 2022 v Bruselu /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 112 (27. 8. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 2 a 3 /sněmovní tisky 274 a 275/
část č. 112 (27. 8. 2022)

34. schůze (27. 8. 2022)

části č. 1-2 (27. 8. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 17 (1. 9. 2022), části č. 74-75, části č. 78-81 (2. 9. 2022)

37. schůze (16. 9. 2022)

části č. 1-3 (16. 9. 2022)

38. schůze (16. 9. 2022)

část č. 1, části č. 3-6 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
části č. 35-37 (29. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 37 (29. 9. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 38-39 (29. 9. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 296/ - prvé čtení
části č. 40-41 (29. 9. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 42 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

části č. 19-27 (11. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
části č. 162-168, části č. 180-181 (25. 10. 2022)

104. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
část č. 140 (14. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 10, části č. 12-18 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 11-12, části č. 14-15, části č. 56-62 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
části č. 19-25 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

část č. 99 (30. 11. 2022), část č. 43 (16. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
části č. 79-81 (18. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
části č. 44-51 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 100, části č. 102-105, části č. 107-108 (30. 11. 2022)

106. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 /sněmovní tisk 325/
část č. 145 (30. 11. 2022)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - třetí čtení
část č. 83 (18. 11. 2022)

119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 296/ - třetí čtení
část č. 82 (18. 11. 2022)

130. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
část č. 43 (16. 11. 2022)

161. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2022 /sněmovní dokument 353/
části č. 150-151 (30. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 176-182 (1. 12. 2022)

169. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - druhé čtení
části č. 83-84 (18. 11. 2022)

172. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 /sněmovní tisk 336/  
část č. 146 (30. 11. 2022)

173. Dotační programy zemědělství pro rok 2023 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/  
části č. 147-150 (30. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

část č. 81 (14. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - zkrácené jednání  
části č. 22-26 (13. 12. 2022)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/4/ - vrácený Senátem  
části č. 19-21 (13. 12. 2022)

5. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online /sněmovní tisk 285/ - druhé čtení
části č. 94-97 (16. 12. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - druhé čtení
části č. 97-99 (16. 12. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - prvé čtení
části č. 92-94 (16. 12. 2022)

19. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení
části č. 78-79 (14. 12. 2022)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
část č. 79 (14. 12. 2022)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení
část č. 79 (14. 12. 2022)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 99-100 (16. 12. 2022)

103. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
část č. 44 (14. 12. 2022)

109. Návrh kandidátů Poslanecké sněmovny na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
část č. 80 (14. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
části č. 72-75, části č. 77-78 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 137 (24. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
části č. 111-112 (13. 1. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - prvé čtení
část č. 113 (13. 1. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - prvé čtení
část č. 114 (13. 1. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení
část č. 115 (13. 1. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení
části č. 115-116 (13. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 12, část č. 15, část č. 19 (17. 1. 2023), části č. 93-96, část č. 145, části č. 148-154 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 21 (7. 2. 2023), části č. 90-93, části č. 97-99 (10. 2. 2023)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/7/ - vrácený Senátem
části č. 21-24 (7. 2. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
části č. 24-27 (7. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

části č. 153-156 (10. 3. 2023), část č. 162 (24. 3. 2023)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení
části č. 158-159 (10. 3. 2023)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení
část č. 157 (10. 3. 2023)

133. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 328/ - třetí čtení
část č. 163 (24. 3. 2023)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení
část č. 164 (24. 3. 2023)

135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - třetí čtení
části č. 166-167, část č. 169 (24. 3. 2023)

136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení  
části č. 159-160 (10. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
části č. 132-135, části č. 137-138 (7. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

část č. 407 (3. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
části č. 305-310, části č. 367-369, části č. 402-406, části č. 408-410 (3. 3. 2023), část č. 412 (4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
části č. 42-43, část č. 45 (28. 2. 2023), části č. 136-137 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 191-197, části č. 210-211, části č. 218-219, část č. 247 (2. 3. 2023)

59. schůze (8. 3. 2023)

části č. 4-6 (8. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

části č. 1-3 (8. 3. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 28 (19. 4. 2023)

61. schůze (8. 3. 2023)

části č. 1-2 (8. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - druhé čtení
části č. 23-24 (4. 4. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení
části č. 95-96 (18. 4. 2023)

11. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - druhé čtení
části č. 25-27 (4. 4. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení
části č. 19-23 (4. 4. 2023)

94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Andorra la Vella dne 23. listopadu 2022 /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení
část č. 139 (20. 4. 2023)

95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Malajsie na straně druhé /sněmovní tisk 381/ - prvé čtení
část č. 140 (20. 4. 2023)

96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Thajským královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení
část č. 141 (20. 4. 2023)

97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kapverdské republiky o letecké dopravě, podepsaná v Abuji dne 6. prosince 2022 /sněmovní tisk 389/ - prvé čtení
část č. 141 (20. 4. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o letecké dopravě, podepsaná v Abuji dne 5. prosince 2022 /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení
část č. 142 (20. 4. 2023)

99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní dohoda o letecké dopravě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie, podepsaná na Bali dne 17. října 2022 /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení
části č. 142-143 (20. 4. 2023)

100. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 17. června 2022 /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 143 (20. 4. 2023)

101. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 144 (20. 4. 2023)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - třetí čtení
části č. 183-187 (21. 4. 2023)

114. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
části č. 187-188, části č. 190-191 (21. 4. 2023)

121. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 139 (20. 4. 2023)

138. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru /sněmovní tisk 402/
část č. 25 (4. 4. 2023)

145. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 138-139 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 244 (2. 6. 2023)

8. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení
části č. 105-106, část č. 108 (18. 5. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení
část č. 106, část č. 108 (18. 5. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení
část č. 157 (30. 5. 2023)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení
části č. 157-158 (30. 5. 2023)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení
část č. 159 (30. 5. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
části č. 159-163, část č. 165 (30. 5. 2023)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení
části č. 41-42 (16. 5. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení
část č. 192 (31. 5. 2023)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
části č. 188-192 (31. 5. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení
části č. 192-193 (31. 5. 2023)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 38-40 (16. 5. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 194 (31. 5. 2023)

96. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky ke schválení a k vyslovení souhlasu s ratifikací změnové rezoluce k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků 1978, ve znění změn z roku 2010 /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení
části č. 104-105 (18. 5. 2023)

119. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 126/
části č. 295-296 (13. 6. 2023)

121. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021 /sněmovní tisk 269/
části č. 297-298 (13. 6. 2023)

122. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 277/
části č. 298-299 (13. 6. 2023)

123. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2021 /sněmovní tisk 279/
části č. 299-300 (13. 6. 2023)

124. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 /sněmovní tisk 293/
část č. 300 (13. 6. 2023)

125. Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (září 2022) /sněmovní tisk 308/
část č. 301 (13. 6. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
části č. 37-38 (16. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 100-103 (18. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 235-243 (1. 6. 2023)

138. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2724/
části č. 246-254 (2. 6. 2023)

143. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení
část č. 293 (13. 6. 2023)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení
části č. 294-295 (13. 6. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 8 a 9 /sněmovní tisky 371 a 372/
části č. 106-108 (18. 5. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

část č. 11, části č. 13-14 (19. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 14, části č. 19-21 (19. 5. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

část č. 14 (8. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 46, části č. 50-53 (8. 6. 2023), části č. 73-81 (9. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 10, části č. 12-17 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 47 (27. 6. 2023), část č. 173 (30. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
části č. 49-54 (27. 6. 2023), části č. 103-104 (28. 6. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 83 (28. 6. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení
části č. 83-85, část č. 87 (28. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 264 (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
části č. 28-32, část č. 37 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
části č. 91-92, části č. 96-99 (12. 7. 2023), části č. 141-144, části č. 146-150, části č. 200-201, části č. 205-208 (13. 7. 2023), část č. 218, části č. 221-223, část č. 227, část č. 241 (14. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 267 (19. 7. 2023), části č. 281-289 (21. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - prvé čtení
části č. 19-26 (29. 8. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení  
části č. 26-27 (29. 8. 2023)

11. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 69-70 (29. 8. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení
části č. 70-75 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 249 (14. 9. 2023), část č. 21, část č. 47, části č. 50-51, část č. 53, část č. 55 (5. 9. 2023), části č. 102-108, část č. 111 (6. 9. 2023), část č. 158 (8. 9. 2023), část č. 186, části č. 189-191, část č. 193 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 138-142, části č. 144-147 (6. 9. 2023)

6. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení
část č. 305 (15. 9. 2023)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení
část č. 307, části č. 309-311 (15. 9. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
části č. 312-314 (15. 9. 2023)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 403/ - třetí čtení
část č. 306 (15. 9. 2023)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - třetí čtení
část č. 306 (15. 9. 2023)

136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 430/ - třetí čtení
část č. 306 (15. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 250, části č. 252-258 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 11 (7. 9. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 12, části č. 14-16, části č. 18-19 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

část č. 32 (26. 9. 2023)

1. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení  
části č. 33-36 (26. 9. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - druhé čtení  
části č. 36-39 (26. 9. 2023)

120. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 3208/
části č. 32-33 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
části č. 57-59 (27. 9. 2023), části č. 100-112 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 109 (24. 10. 2023), část č. 19 (10. 10. 2023), části č. 110-111, část č. 113 (24. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
části č. 186-192, část č. 194 (25. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
části č. 66-71 (12. 10. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení
části č. 134-137 (24. 10. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení
část č. 26 (10. 10. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení
části č. 46-49 (10. 10. 2023)

8. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení
část č. 140 (24. 10. 2023)

9. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení  
části č. 23-26 (10. 10. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení
část č. 142 (24. 10. 2023)

14. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
část č. 143 (24. 10. 2023)

15. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - prvé čtení
část č. 144 (24. 10. 2023)

19. Vládní návrh zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 145 (24. 10. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení
části č. 49-52 (10. 10. 2023)

99. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona o správě voleb /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 137-138 (24. 10. 2023)

100. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 139 (24. 10. 2023)

136. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a členy Rady Českého rozhlasu a při jejich volbě /sněmovní dokument 3235/
část č. 141 (24. 10. 2023)

140. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k nedávné teroristické agresi hnutí Hamás proti Státu Izrael
části č. 21-22 (10. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 62-66 (12. 10. 2023), část č. 228 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 27, část č. 31, část č. 34 (17. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 109-111, části č. 139-142, části č. 144-145, část č. 147 (18. 10. 2023)

80. schůze (26. 10. 2023)

část č. 1 (26. 10. 2023)

1. Návrh poslanců Jana Berkiho, Ivana Bartoše, Jany Berkovcové, Zdeňka Kettnera, Pavla Klímy, Davida Šimka a Renáty Zajíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 2-6 (26. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

část č. 36 (7. 2. 2024), části č. 1-3, část č. 5, části č. 7-9 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
části č. 94-97, části č. 99-102 (15. 11. 2023)

122. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení  
části č. 46-48 (15. 11. 2023)

123. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení  
části č. 51-53 (15. 11. 2023)

83. schůze (16. 11. 2023)

části č. 12-13, část č. 15, část č. 17 (16. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
část č. 9, část č. 13, část č. 17 (30. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

části č. 10-13 (12. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení  
části č. 15-16 (12. 12. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - druhé čtení  
část č. 16 (12. 12. 2023)

92. Návrh poslanců Jana Bartoška, Drahoslava Ryby, Michala Zuny, Pavla Žáčka, Elišky Olšákové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 38 (13. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

část č. 20 (16. 1. 2024)

146. Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
část č. 21, část č. 24, část č. 28 (16. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 200 (23. 1. 2024)

části č. 200-202, část č. 212, části č. 214-215, část č. 233 (23. 1. 2024), části č. 260-268, část č. 337, části č. 339-342 (24. 1. 2024), části č. 343-344 (25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
části č. 139-140, části č. 142-146, část č. 148 (18. 1. 2024), části č. 291-295, část č. 297, část č. 299 (24. 1. 2024), část č. 364, části č. 391-393 (25. 1. 2024)

90. schůze (25. 1. 2024)

část č. 1 (25. 1. 2024), část č. 6 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/2/ - vrácený Senátem  
část č. 27 (6. 2. 2024)

9. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - druhé čtení
část č. 64, části č. 66-69 (7. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
části č. 48-50 (7. 2. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení  
části č. 42-46 (7. 2. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 623/ - prvé čtení  
část č. 47 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 95, část č. 98 (1. 3. 2024), část č. 177 (7. 3. 2024), části č. 141-148 (5. 3. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení  
část č. 19 (27. 2. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení  
části č. 20-22 (27. 2. 2024)

6. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení  
části č. 22-23, části č. 25-27 (27. 2. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení  
část č. 27 (27. 2. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
části č. 98-102 (1. 3. 2024)

15. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 148 (5. 3. 2024), část č. 236, část č. 238, část č. 240 (8. 3. 2024)

139. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 95 (1. 3. 2024)

140. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 96 (1. 3. 2024)

141. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 96 (1. 3. 2024)

142. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 96 (1. 3. 2024)

143. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 96 (1. 3. 2024)

144. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 96 (1. 3. 2024)

145. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 97 (1. 3. 2024)

153. Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (září 2023) /sněmovní tisk 544/
části č. 198-199 (7. 3. 2024)

154. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 /sněmovní tisk 554/
části č. 194-197 (7. 3. 2024)

155. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2023 /sněmovní tisk 577/
části č. 199-200 (7. 3. 2024)

156. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 /sněmovní tisk 632/
část č. 197 (7. 3. 2024)

165. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 178-179, části č. 183-185 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

části č. 14-15, části č. 17-19, část č. 21 (19. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 83-84 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 21 (9. 4. 2024), části č. 19-20, část č. 22 (9. 4. 2024), část č. 167 (17. 4. 2024), části č. 210-211, části č. 213-214 (19. 4. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - druhé čtení  
části č. 26-27 (9. 4. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - druhé čtení  
části č. 25-26 (9. 4. 2024)

13. Návrh poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení  
části č. 23-24 (9. 4. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 168-169 (17. 4. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
část č. 167 (17. 4. 2024)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 656/ - prvé čtení
části č. 215-219 (19. 4. 2024)

128. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 81, části č. 83-90 (12. 4. 2024)

142. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 170 (17. 4. 2024)

143. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 170 (17. 4. 2024)

144. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 170 (17. 4. 2024), část č. 214 (19. 4. 2024)

145. Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 171 (17. 4. 2024)

157. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 169-170 (17. 4. 2024)

99. schůze (11. 4. 2024)

Slib poslance
část č. 12, část č. 15, část č. 18 (11. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

části č. 11-12 (2. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  
části č. 12-14, části č. 16-18 (2. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení
část č. 46 (3. 5. 2024)

13. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
části č. 46-47, části č. 49-55 (3. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 25 (9. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
části č. 82-84 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 103 (24. 5. 2024), části č. 12-13, část č. 16 (21. 5. 2024), části č. 103-104 (24. 5. 2024)

1. Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/2/ - vrácený Senátem  
části č. 17-18 (21. 5. 2024)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení
části č. 104-109 (24. 5. 2024)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 597/ - třetí čtení
část č. 110 (24. 5. 2024)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - třetí čtení
části č. 111-112 (24. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 34 (28. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 31 (28. 5. 2024), části č. 70-74, části č. 76-77, část č. 88, části č. 90-91 (29. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

část č. 44 (13. 6. 2024)

142. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2024 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2024 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 674/  
části č. 48-50 (13. 6. 2024)

143. Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 /sněmovní tisk 711/  
části č. 44-46 (13. 6. 2024)

145. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 4288/
části č. 46-47 (13. 6. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 19, části č. 24-27 (12. 6. 2024), části č. 49-50, části č. 52-58 (14. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP