Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jakub Janda

Schůze: 4, 7, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 51, 56, 58, 62, 72, 87, 98, 103, 104, 106, 111

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení
části č. 39-40 (15. 12. 2017)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

11. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení  
část č. 22 (27. 2. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 108 (12. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

8. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení  
část č. 13 (22. 5. 2018)

76. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
část č. 118 (25. 5. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 244, část č. 246 (31. 5. 2018)

17. schůze (11. - 12. 7. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 59 (11. 7. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
část č. 202 (19. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

65. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
části č. 244-246 (31. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 121 (25. 10. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 64, část č. 67, část č. 69 (5. 12. 2018)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení  
část č. 22, část č. 28 (4. 12. 2018)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 278 (21. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
části č. 123-124 (6. 12. 2018), část č. 262 (20. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

14. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - druhé čtení
část č. 186 (29. 1. 2019), část č. 194 (30. 1. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 125 (24. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

53. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení
část č. 229, část č. 233 (13. 3. 2019)

88. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé /sněmovní tisk 75/ - druhé čtení
část č. 95 (7. 3. 2019)

109. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
část č. 152 (8. 3. 2019)

32. schůze (26. - 27. 6. 2019)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 87 (27. 6. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

316. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 82, části č. 84-86 (12. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

část č. 42 (16. 10. 2019), část č. 158 (18. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
část č. 418 (7. 11. 2019)

36. schůze (25. 10. - 8. 11. 2019)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení
část č. 21 (25. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 91 (27. 11. 2019)

196. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
části č. 245-246, část č. 249 (4. 12. 2019)

284. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise PSP ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému /sněmovní dokument 1778/
část č. 410 (18. 12. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

292. Ústní interpelace
části č. 108-109, část č. 123 (23. 1. 2020), část č. 440, části č. 446-447 (13. 2. 2020)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 643/ - druhé čtení
část č. 126 (6. 3. 2020)

258. Ústní interpelace
část č. 110 (5. 3. 2020)

45. schůze (21. 4. - 6. 5. 2020)

370. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu /sněmovní tisk 839/ - zkrácené jednání
části č. 128-129 (5. 5. 2020)

51. schůze (18. 6. 2020)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení
část č. 12, část č. 22 (18. 6. 2020)

56. schůze (9. - 10. 7. 2020)

2. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji
část č. 18, část č. 27 (9. 7. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

část č. 93 (17. 9. 2020), část č. 126 (18. 9. 2020)

210. Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení
část č. 162, část č. 165 (29. 9. 2020)

489. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 91-92 (17. 9. 2020), část č. 192 (1. 10. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - druhé čtení
část č. 166 (27. 10. 2020)

504. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 77 (22. 10. 2020), část č. 300, část č. 302 (12. 11. 2020)

505. Ústní interpelace
část č. 97, část č. 111 (22. 10. 2020)

510. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení
části č. 271-272 (11. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

14. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení
část č. 66 (2. 12. 2020)

492. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91 (3. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
části č. 104-105, části č. 112-113 (3. 12. 2020), část č. 233, část č. 241 (17. 12. 2020)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

486. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 85 (4. 3. 2021), části č. 228-230 (11. 3. 2021)

487. Ústní interpelace
části č. 109-110 (4. 3. 2021), část č. 252 (11. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

526. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 99-100 (15. 4. 2021)

527. Ústní interpelace
část č. 105, část č. 111, část č. 113 (15. 4. 2021), část č. 238 (22. 4. 2021)

103. schůze (12. 5. 2021)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - druhé čtení
části č. 3-4 (12. 5. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

540. Ústní interpelace
část č. 308, část č. 313 (17. 6. 2021)

106. schůze (3. 6. 2021)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 35 (3. 6. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

547. Ústní interpelace
části č. 72-73 (8. 7. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP