Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Lacina

Schůze: 6, 14, 16, 25, 29, 35, 41, 43, 45, 48, 50, 54, 65, 86, 94, 98, 105

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
část č. 198 (25. 1. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

7. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 /sněmovní tisk 147/
části č. 44-45 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
část č. 28 (22. 3. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 98 (24. 3. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

3. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení
část č. 117 (3. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

3. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení
části č. 25-26 (13. 7. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení
část č. 176, část č. 178 (27. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení
část č. 125 (14. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 3, část č. 14, část č. 24, část č. 27, část č. 37, část č. 50, část č. 56, část č. 67 (1. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

107. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025 /sněmovní tisk 327/
části č. 202-203 (2. 12. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

103. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
část č. 38 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 30, části č. 36-37, část č. 43 (11. 1. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 10, část č. 12, části č. 18-19, část č. 21, část č. 24, část č. 26, část č. 28 (22. 2. 2023), část č. 34 (8. 3. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 76 (17. 5. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

137. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 /sněmovní tisk 589/
části č. 35-36 (13. 12. 2023)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

147. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/
část č. 71 (29. 2. 2024), části č. 119-121 (1. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

13. Návrh poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení  
část č. 24 (9. 4. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
část č. 220 (19. 4. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

2. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení  
část č. 10 (11. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP