Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Valenta

Schůze: 5, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 49, 50, 56, 72, 87, 98, 104, 115, 118

5. schůze (10. - 16. 1. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 34 (10. 1. 2018)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

24. Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu
část č. 32 (17. 1. 2018)

41. Ústní interpelace
část č. 58 (18. 1. 2018), části č. 197-198 (25. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů /sněmovní tisk 46/ - druhé čtení  
části č. 8-9 (27. 2. 2018)

63. Ústní interpelace
části č. 104-105, části č. 108-109 (1. 3. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

37. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 179 (18. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 244 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 96, části č. 104-105 (24. 5. 2018)

18. schůze (22. 8. 2018)

3. Uctění památky obětí k padesátiletému výročí invaze a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968
část č. 25 (22. 8. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

12. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
části č. 163-164 (18. 9. 2018)

169. Ústní interpelace
části č. 106-107 (13. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

56. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení
části č. 342-343 (13. 11. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 123, část č. 132 (25. 10. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

48. Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 33 (5. 12. 2018)

128. Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení
část č. 154 (7. 12. 2018)

189. Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998
část č. 111 (6. 12. 2018)

195. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 98 (6. 12. 2018), části č. 236-237 (20. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
části č. 113-114 (6. 12. 2018)

25. schůze (13. 12. 2018)

1. Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení  
část č. 14 (13. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

183. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 113/
část č. 259, část č. 263, část č. 265 (31. 1. 2019)

229. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 248, část č. 251 (31. 1. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 281 (31. 1. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 43, 44 a 45 /sněmovní tisky 360, 229230/
části č. 331-332 (12. 2. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 111 (7. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 420/ - prvé čtení
části č. 156-157, část č. 159 (24. 4. 2019)

218. Ústní interpelace
část č. 258 (9. 5. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

192. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 113/
části č. 360-361 (20. 6. 2019)

227. Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998
část č. 187 (6. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
části č. 66-67 (30. 5. 2019)

242. Vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy, která chce legitimizovat vstup armády SSSR na území Československa v srpnu 1968
část č. 175 (5. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení
část č. 94 (11. 7. 2019)

49. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016 /sněmovní tisk 113/
část č. 102 (11. 7. 2019)

Slib poslanců
část č. 3 (9. 7. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

216. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 420/ - třetí čtení
část č. 126 (13. 9. 2019)

317. Ústní interpelace
část č. 103 (12. 9. 2019), část č. 262 (26. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

247. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017 /sněmovní tisk 143/
část č. 314, část č. 318 (24. 10. 2019)

312. Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví
část č. 214 (22. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
část č. 414, části č. 421-422 (7. 11. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 245 a 246 /sněmovní tisky 113114/
část č. 110, část č. 133 (17. 10. 2019), část č. 290 (24. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

292. Ústní interpelace
část č. 118 (28. 11. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

213. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení
část č. 373 (12. 2. 2020)

291. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 85-86 (23. 1. 2020), část č. 418 (13. 2. 2020)

292. Ústní interpelace
část č. 443 (13. 2. 2020)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

189. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 188 (11. 3. 2020)

257. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 87 (5. 3. 2020)

258. Ústní interpelace
části č. 106-107 (5. 3. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - druhé čtení
část č. 234 (3. 6. 2020)

382. Stanovisko Poslanecké sněmovny k článku tří ministrů zahraničích věcí
část č. 315, část č. 320, část č. 322 (17. 6. 2020)

386. Ústní interpelace
části č. 108-109 (28. 5. 2020)

50. schůze (28. 5. - 4. 6. 2020)

4. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu organizačními složkami České republiky v době nouzového stavu
část č. 86 (4. 6. 2020)

56. schůze (9. - 10. 7. 2020)

4. Informace premiéra o pozici vlády k Plánu na podporu oživení Evropy
část č. 56 (10. 7. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

část č. 2 (1. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
části č. 230-231 (17. 12. 2020)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

486. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91 (4. 3. 2021)

487. Ústní interpelace
části č. 100-101 (4. 3. 2021), část č. 374 (25. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

část č. 6 (13. 4. 2021)

12. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení
část č. 318 (6. 5. 2021)

52. Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - druhé čtení
části č. 71-72 (14. 4. 2021)

527. Ústní interpelace
část č. 104 (15. 4. 2021), část č. 342 (6. 5. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

510. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 8439/
část č. 173, část č. 178 (2. 6. 2021)

115. schůze (30. 7. 2021)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1230/ - třetí čtení  
část č. 5, část č. 7 (30. 7. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

203. Odvolání Hany Lipovské z Rady České televize
část č. 142 (17. 9. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP