Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Flek

Schůze: 16, 19, 35, 45, 47, 51, 52, 55, 63, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 88, 94, 97, 98, 101, 102

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 92 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 90-91 (28. 4. 2022), část č. 207 (12. 5. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

164. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 /sněmovní tisk 281/
část č. 34, část č. 36 (7. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 118 (8. 9. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení
část č. 18 (15. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

2. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023 /sněmovní tisk 339/
části č. 18-19, části č. 22-23 (29. 11. 2022)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 64 (17. 1. 2023), část č. 104, část č. 106, část č. 112, části č. 114-115 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 71 (9. 2. 2023)

12. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - prvé čtení
část č. 76, část č. 78 (9. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 337 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 117 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 246 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

11. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - druhé čtení
část č. 26 (4. 4. 2023)

117. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení
část č. 179, část č. 181 (21. 4. 2023)

138. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru /sněmovní tisk 402/
část č. 25 (4. 4. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 3 (19. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 157 a 158 /sněmovní tisky 523 a 524/
část č. 321 (15. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

94. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení  
část č. 48 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 97, část č. 99 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení
část č. 30, část č. 32 (10. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 126, část č. 180 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 101 (15. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 232, část č. 245 (23. 1. 2024), část č. 251, část č. 306, část č. 335 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

6. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení  
část č. 23, část č. 27 (27. 2. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
část č. 169 (6. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 54, část č. 94 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

12. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 110, část č. 126 (16. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

části č. 61-63 (3. 5. 2024)

13. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
část č. 46, část č. 54 (3. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 102, části č. 104-105 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 57, část č. 62, část č. 68, části č. 70-71 (9. 5. 2024), část č. 81 (10. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP