Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jana Berkovcová

Schůze: 6, 9, 17, 19, 25, 35, 36, 41, 45, 52, 53, 54, 63, 65, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 82, 88, 94, 98, 101, 102, 105

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 129 (13. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
část č. 196 (25. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

111. Ústní interpelace
část č. 247 (3. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 44 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 88-89 (28. 4. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
část č. 109 (2. 6. 2022)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 244/ - zkrácené jednání  
část č. 172 (14. 6. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 79 (7. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 88-89 (2. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 218 (26. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
části č. 113-114 (13. 10. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 50 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 120 (30. 11. 2022)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 84 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
část č. 53, část č. 55, části č. 59-60 (23. 2. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 40 (8. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
části č. 114-115, část č. 118, část č. 124 (19. 4. 2023), část č. 198 (21. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
část č. 156, část č. 163 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

68. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
část č. 221 (1. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

120. Ústní interpelace
části č. 142-143 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 57 (11. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 99 (6. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
část č. 284 (14. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 124 (24. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 205, část č. 209, část č. 211 (25. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 94-95 (12. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 78 (17. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 101 (18. 10. 2023)

80. schůze (26. 10. 2023)

1. Návrh poslanců Jana Berkiho, Ivana Bartoše, Jany Berkovcové, Zdeňka Kettnera, Pavla Klímy, Davida Šimka a Renáty Zajíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 4 (26. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 119 (28. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 79, část č. 93 (15. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 186 (29. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 244 (23. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 13 (27. 2. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 19 (9. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 186 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

9. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení  
část č. 36 (2. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 80, část č. 82 (10. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení
část č. 19 (11. 6. 2024)

54. Ústní interpelace
části č. 64-65 (13. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP