Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Martin Kukla

Schůze: 6, 9, 16, 19, 25, 27, 33, 41, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 63, 65, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 88, 94, 102, 103, 104, 105

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 151 (13. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

111. Ústní interpelace
části č. 236-237 (3. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
části č. 104-105 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - druhé čtení
část č. 45 (27. 4. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
část č. 237 (13. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 197-198 (12. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení
část č. 138 (3. 6. 2022)

20. Vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení
část č. 140 (3. 6. 2022)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení
část č. 141 (3. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 102-103 (2. 6. 2022), část č. 247 (16. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 6 (23. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 63 (23. 6. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 42 (26. 8. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 8 (11. 10. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení  
část č. 43 (11. 10. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

8. Vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 218/ - druhé čtení
části č. 95-96 (29. 11. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
část č. 96 (29. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 173-174, část č. 185 (1. 12. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
část č. 15 (25. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

100. Vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 218/ - třetí čtení
část č. 54 (14. 12. 2022)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení
část č. 54 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

102. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021 /sněmovní tisk 21/
část č. 153 (25. 1. 2023)

131. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022 /sněmovní tisk 324/
část č. 154 (25. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 85-86 (12. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 80 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení
část č. 34, část č. 38 (21. 2. 2023)

128. Ústní interpelace
část č. 62 (23. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 318, část č. 320, část č. 369 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 15 (28. 2. 2023), část č. 123 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 221, část č. 243 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

146. Ústní interpelace
část č. 152 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

130. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2022 /sněmovní tisk 414/
část č. 303 (13. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 226 (1. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 72, část č. 75 (28. 6. 2023)

120. Ústní interpelace
části č. 137-138 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 140, část č. 163, část č. 165 (13. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 118, část č. 137 (6. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 254 (14. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
části č. 280-281 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 34, část č. 47 (7. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 70 (11. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

19. Vládní návrh zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 145 (24. 10. 2023)

112. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení
část č. 271 (27. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 63 (12. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 82-83 (12. 10. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 260, část č. 265, část č. 267, části č. 304-305, část č. 307, část č. 312 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 191 (19. 1. 2024), část č. 286, část č. 290 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení
část č. 113 (1. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 81 (29. 2. 2024), části č. 205-206 (7. 3. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 116 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 633/ - druhé čtení  
část č. 25 (21. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 132 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 67, část č. 70 (29. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 20 (11. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP