Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Robert Stržínek

Schůze: 6, 9, 16, 19, 25, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 63, 65, 71, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 88, 92, 94, 104, 105

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 101 (12. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb. /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 180 (2. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 146-147 (25. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
část č. 107 (29. 4. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 212-213 (12. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení
část č. 134, část č. 136 (3. 6. 2022)

147. Vládní návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 228/ - zkrácené jednání  
část č. 186 (14. 6. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 19 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 27 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 74 (7. 9. 2022)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 88 (8. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
část č. 33 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 169 (25. 10. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 144 (14. 10. 2022)

96. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - třetí čtení
části č. 119-120 (14. 10. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 15 (4. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 34 (16. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 71 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 125 (24. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 135 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 39 (8. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 322 (3. 3. 2023), část č. 413 (4. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 263 (2. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 21 (19. 4. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 50 (5. 4. 2023), část č. 217 (2. 5. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 7 (16. 5. 2023)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
část č. 189 (31. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 230, část č. 237 (1. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 54 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 122 (12. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení
část č. 12 (29. 8. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení
část č. 40 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 100 (6. 9. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení
část č. 236 (13. 9. 2023)

100. Návrh poslance Ivana Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 315 (15. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 25 (7. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení
části č. 49-50, část č. 52 (10. 10. 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení
část č. 272 (27. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 64 (12. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení
části č. 10-11 (3. 11. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení
část č. 11 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

části č. 147-148 (29. 11. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 548/ - druhé čtení  
části č. 24-25 (14. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 248 (24. 1. 2024), část č. 346 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 18 (6. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
část č. 52 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 143 (5. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 94 (29. 2. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 139 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 165 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení  
část č. 15, část č. 17 (11. 6. 2024)

143. Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 /sněmovní tisk 711/  
část č. 45 (13. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP