Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavla Golasowská

Schůze: 3, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 62, 72, 79, 87, 94, 98, 104, 111

3. schůze (5. 12. 2017)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení
část č. 17 (5. 12. 2017)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

41. Ústní interpelace
část č. 65 (18. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

11. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení  
části č. 23-24 (27. 2. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 106, část č. 113, část č. 117 (12. 4. 2018), část č. 250, části č. 253-254 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení
část č. 95 (24. 5. 2018), část č. 125 (25. 5. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 252, část č. 256 (31. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení
část č. 128 (29. 6. 2018)

17. schůze (11. - 12. 7. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 42 (11. 7. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 240 (20. 9. 2018)

169. Ústní interpelace
část č. 108, části č. 116-118 (13. 9. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 58 (5. 12. 2018)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení  
část č. 20, část č. 27 (4. 12. 2018)

114. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 188 (19. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 128 (6. 12. 2018)

25. schůze (13. 12. 2018)

1. Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - druhé čtení  
část č. 26 (13. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

230. Ústní interpelace
části č. 122-123, část č. 127 (24. 1. 2019), části č. 279-280, část č. 285 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 263 (14. 3. 2019)

159. Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb
část č. 354 (27. 3. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 37 a 38 /sněmovní tisky 201211/
část č. 317 (26. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - prvé čtení
část č. 206 (26. 4. 2019)

218. Ústní interpelace
část č. 264, části č. 269-271 (9. 5. 2019)

219. Pozice vlády České republiky k jednání Liberty House Group a ArcelorMittal Ostrava a.s. po rozhodnutí Evropské komise
část č. 152 (24. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - druhé čtení
části č. 203-204 (6. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
části č. 219-220, část č. 225 (6. 6. 2019)

31. schůze (29. - 30. 5. 2019)

1. Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení
část č. 20 (29. 5. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení
část č. 76 (10. 7. 2019)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení
část č. 40 (10. 7. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/6/ - vrácený Senátem
část č. 57 (11. 9. 2019)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - druhé čtení
část č. 227, část č. 231 (25. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

318. Ústní interpelace
části č. 121-122, část č. 133 (17. 10. 2019), části č. 307-308, část č. 313 (24. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 89 (27. 11. 2019)

127. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Jana Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení
část č. 174 (3. 12. 2019)

196. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 229 (4. 12. 2019)

298. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/5/ - vrácený Senátem  
část č. 366 (17. 12. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

285. Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise k OKD /sněmovní dokument 3516/
část č. 290, části č. 301-302 (30. 1. 2020)

292. Ústní interpelace
část č. 121, části č. 126-127 (23. 1. 2020)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

258. Ústní interpelace
část č. 117 (5. 3. 2020)

48. schůze (13. 5. 2020)

1. Vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 860/ - zkrácené jednání
část č. 12, část č. 15 (13. 5. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

3. Vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 875/ - zkrácené jednání
část č. 140 (29. 5. 2020)

386. Ústní interpelace
část č. 112 (28. 5. 2020)

51. schůze (18. 6. 2020)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení
část č. 28 (18. 6. 2020)

54. schůze (7. - 8. 7. 2020)

70. Vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 898/ - prvé čtení
část č. 27 (7. 7. 2020)

56. schůze (9. - 10. 7. 2020)

2. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji
část č. 15, část č. 40 (9. 7. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

část č. 153 (29. 9. 2020)

490. Ústní interpelace
část č. 117, části č. 121-124 (17. 9. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

510. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení
část č. 280 (11. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

14. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení
část č. 72 (2. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
část č. 116 (3. 12. 2020)

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

část č. 5 (19. 1. 2021), část č. 120 (26. 1. 2021)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení
část č. 78, část č. 83 (20. 1. 2021)

53. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 944/ - prvé čtení
část č. 173 (27. 1. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

část č. 172 (10. 3. 2021), část č. 296 (24. 3. 2021)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - druhé čtení
část č. 315, část č. 318 (24. 3. 2021)

53. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení
část č. 195 (10. 3. 2021)

487. Ústní interpelace
část č. 246, část č. 257, část č. 264 (11. 3. 2021), část č. 368, část č. 376, části č. 379-380 (25. 3. 2021)

94. schůze (26. 3. 2021)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 48 (26. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

část č. 8 (13. 4. 2021), část č. 277 (4. 5. 2021), část č. 286 (5. 5. 2021)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení
část č. 67, část č. 70 (14. 4. 2021)

13. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení
část č. 316 (6. 5. 2021)

310. Návrh poslankyň Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Věry Kovářové, Pavly Golasowské, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 62 (14. 4. 2021)

524. Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu
část č. 332 (6. 5. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

část č. 9 (25. 5. 2021)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - druhé čtení
části č. 278-279 (16. 6. 2021)

340. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení
část č. 197, část č. 200 (4. 6. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

část č. 123 (13. 7. 2021)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 1116/ - vrácený Senátem
část č. 131 (13. 7. 2021)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1230/ - druhé čtení
část č. 188, část č. 190 (14. 7. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP