Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Lipavský

Schůze: 7, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 54, 58, 62, 67, 72, 73, 79, 84, 87, 98, 104, 111, 114, 116, 118, 119

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení
části č. 259-261, část č. 264 (21. 3. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

31. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 216, část č. 218, část č. 221 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení
část č. 11 (22. 5. 2018)

38. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení
části č. 196-197 (30. 5. 2018)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
část č. 65 (23. 5. 2018)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení
část č. 36 (23. 5. 2018)

109. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk 150/
část č. 277 (1. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 109 (24. 5. 2018)

17. schůze (11. - 12. 7. 2018)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 76-77 (11. 7. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

76. Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 /sněmovní tisk 227-E/
část č. 246 (20. 9. 2018)

169. Ústní interpelace
část č. 252 (20. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

část č. 3 (23. 10. 2018)

12. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení
části č. 335-336 (13. 11. 2018)

173. Informace o jednání delegace Poslanecké sněmovny ve dnech 14. - 16. října 2018 v Ruské federaci
části č. 88-89, část č. 92, část č. 94 (24. 10. 2018)

23. schůze (23. 11. 2018)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 26 (23. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

114. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 208 (19. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

část č. 43 (23. 1. 2019)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení
části č. 292-294 (1. 2. 2019)

127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016 /sněmovní tisk 196/ - prvé čtení
část č. 354 (13. 2. 2019)

128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení
část č. 355 (13. 2. 2019)

180. Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2018 /sněmovní tisk 304/
část č. 102 (24. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

149. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém
část č. 372, části č. 376-381 (27. 3. 2019)

151. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 ze dne 19. 10. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů
část č. 324 (26. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

38. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení  
část č. 59, část č. 62 (17. 4. 2019)

127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení  
část č. 104 (18. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

38. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení
část č. 8 (28. 5. 2019)

151. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - třetí čtení
část č. 246 (7. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
části č. 80-81 (30. 5. 2019)

242. Vyjádření nesouhlasu s postupem ruské Dumy, která chce legitimizovat vstup armády SSSR na území Československa v srpnu 1968
část č. 169, část č. 175 (5. 6. 2019)

32. schůze (26. - 27. 6. 2019)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 60 (26. 6. 2019), část č. 90 (27. 6. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

256. Žádost Senátu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi k Ústavnímu soudu pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku podle čl. 65 Ústavy ČR /sněmovní tisk 561/
část č. 260, část č. 277, část č. 279, část č. 281 (26. 9. 2019)

308. Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku
část č. 157 (24. 9. 2019)

317. Ústní interpelace
části č. 262-263 (26. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

14. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení  
část č. 77 (16. 10. 2019)

273. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2018 /sněmovní tisk 426/
část č. 404 (7. 11. 2019)

317. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 397-399 (7. 11. 2019)

318. Ústní interpelace
část č. 120 (17. 10. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 245 a 246 /sněmovní tisky 113114/
část č. 103 (17. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

202. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - třetí čtení
část č. 34 (27. 11. 2019)

284. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise PSP ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému /sněmovní dokument 1778/
části č. 402-404 (18. 12. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

17. Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení
část č. 64 (22. 1. 2020)

131. Návrh poslanců Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Vojtěcha Munzara, Radima Fialy, Martina Jiránka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení
část č. 347 (11. 2. 2020)

162. Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení
části č. 200-201, část č. 205 (29. 1. 2020)

196. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení
část č. 433 (13. 2. 2020)

291. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 250, části č. 254-255 (30. 1. 2020), část č. 427 (13. 2. 2020)

292. Ústní interpelace
část č. 108 (23. 1. 2020)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - prvé čtení
část č. 180 (11. 3. 2020)

220. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018 /sněmovní tisk 537/
část č. 149 (10. 3. 2020)

42. schůze (24. 3. 2020)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 789/ - zkrácené jednání
část č. 50 (24. 3. 2020)

45. schůze (21. 4. - 6. 5. 2020)

část č. 7 (21. 4. 2020)

363. Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou
část č. 107 (22. 4. 2020)

48. schůze (13. 5. 2020)

část č. 5 (13. 5. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

část č. 8 (26. 5. 2020), část č. 274 (16. 6. 2020)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 850/2/ - vrácený Senátem
část č. 59 (27. 5. 2020)

382. Stanovisko Poslanecké sněmovny k článku tří ministrů zahraničích věcí
část č. 320, část č. 324 (17. 6. 2020)

386. Ústní interpelace
část č. 110 (28. 5. 2020)

50. schůze (28. 5. - 4. 6. 2020)

3. Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílů v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích
části č. 72-73, části č. 75-76 (4. 6. 2020)

54. schůze (7. - 8. 7. 2020)

30. Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/ - prvé čtení
část č. 14 (7. 7. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

100. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - prvé čtení
části č. 188-189 (30. 9. 2020)

489. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 194-195, části č. 197-199 (1. 10. 2020)

490. Ústní interpelace
části č. 106-107, část č. 112 (17. 9. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

318. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018 /sněmovní tisk 348/ - druhé čtení
část č. 85 (22. 10. 2020)

332. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi /sněmovní tisk 594/ - druhé čtení
část č. 91 (22. 10. 2020)

334. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019 /sněmovní tisk 671/ - druhé čtení
část č. 92 (22. 10. 2020)

359. Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/ - třetí čtení
část č. 347 (13. 11. 2020)

502. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 966 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 10 (20. 10. 2020)

504. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 75-76, části č. 79-80 (22. 10. 2020)

505. Ústní interpelace
část č. 114 (22. 10. 2020), části č. 328-329 (12. 11. 2020)

67. schůze (20. - 26. 11. 2020)

1. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - druhé čtení
část č. 3, část č. 9, část č. 11, části č. 16-17 (20. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

337. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1067/ - třetí čtení
část č. 252, část č. 262 (18. 12. 2020)

492. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 80-81 (3. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
část č. 109 (3. 12. 2020), části č. 231-232 (17. 12. 2020)

73. schůze (26. 11. 2020)

1. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - druhé čtení  
části č. 4-5 (26. 11. 2020)

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

část č. 226 (9. 2. 2021), část č. 250 (10. 2. 2021)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii /sněmovní tisk 1122/ - zkrácené jednání
část č. 104 (22. 1. 2021)

6. Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/5/ - vrácený Senátem
část č. 25 (19. 1. 2021)

351. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení
části č. 258-259, část č. 262, části č. 265-266 (10. 2. 2021)

84. schůze (19. 2. 2021)

1. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení
části č. 13-14 (19. 2. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

část č. 39 (3. 3. 2021)

326. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení
část č. 48, část č. 53 (3. 3. 2021)

328. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - třetí čtení
část č. 281 (12. 3. 2021)

485. Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti
část č. 214, části č. 216-217 (10. 3. 2021)

486. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86, části č. 89-90, část č. 92 (4. 3. 2021)

487. Ústní interpelace
část č. 369 (25. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

část č. 123 (16. 4. 2021)

526. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 100-102 (15. 4. 2021)

527. Ústní interpelace
části č. 340-341 (6. 5. 2021)

530. Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014
část č. 172 (20. 4. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

334. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení
části č. 247-248 (16. 6. 2021)

538. Návrh sankcí proti Bělorusku po nedělním aktu státního terorismu vůči civilnímu letadlu
část č. 28 (25. 5. 2021)

539. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 286-287, části č. 290-291 (17. 6. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

333. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení
část č. 108 (9. 7. 2021)

114. schůze (28. 7. 2021)

část č. 2 (28. 7. 2021)

1. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - třetí čtení
část č. 11, části č. 13-14, část č. 16 (28. 7. 2021)

116. schůze (6. 8. 2021)

2. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - třetí čtení
část č. 27, část č. 29 (6. 8. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

část č. 93 (16. 9. 2021)

201. Ústní interpelace
části č. 107-108 (16. 9. 2021)

119. schůze (5. 10. 2021)

1. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 9016/
část č. 21 (5. 10. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP