Stenozáznamy - jmenný rejstřík
David Pražák

Schůze: 6, 9, 14, 16, 19, 25, 29, 31, 33, 36, 45, 48, 51, 52, 53, 55, 63, 65, 70, 71, 77, 78, 82, 88, 94, 98, 103, 104, 105, 108

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
část č. 224 (26. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 146-147 (13. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
část č. 273 (27. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 72 (16. 2. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
část č. 199 (2. 3. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení
část č. 205 (2. 3. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

3. Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 46/
část č. 39 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení
část č. 43 (23. 3. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení
část č. 203, část č. 207, část č. 209 (6. 4. 2022)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení
část č. 199 (6. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení
části č. 190-191 (12. 5. 2022)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 54-55 (27. 4. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení
část č. 269 (17. 6. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení
části č. 274-275 (17. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - třetí čtení
část č. 27, část č. 30 (13. 7. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení
část č. 32 (13. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - prvé čtení
část č. 26 (7. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

části č. 25-26 (26. 8. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 74-75, část č. 78 (2. 9. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 121 (30. 11. 2022)

173. Dotační programy zemědělství pro rok 2023 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/  
část č. 149 (30. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - zkrácené jednání  
část č. 28 (13. 12. 2022)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 93-94, část č. 96 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 107 (10. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení
část č. 32 (21. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 385 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 18 (28. 2. 2023), část č. 129 (1. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 13 (4. 4. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 323/ - druhé čtení
část č. 87 (18. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 41 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení
část č. 155 (30. 5. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 74 (28. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 129 (12. 7. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 48 (27. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 169 (25. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
část č. 97 (12. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 80 (15. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 246, část č. 248 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 56 (17. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 188 (7. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 40 (10. 4. 2024), část č. 79 (12. 4. 2024), část č. 100 (16. 4. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 69 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
části č. 142-143 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

část č. 5 (11. 6. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

část č. 17 (25. 6. 2024)

Sloučená rozprava k bodům 27 a 28 /sněmovní tisky 729 a 730/
část č. 203, část č. 207 (9. 7. 2024), část č. 211 (10. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP