Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jana Černochová

Schůze: 1, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 41, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 65, 69, 70, 72, 74, 78, 79, 81, 82, 87, 92, 94, 98

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
části č. 27-28, část č. 31 (10. 11. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 108-110 (12. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 180 (2. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 269 (4. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 48, část č. 55, část č. 58, části č. 60-61 (18. 2. 2022)

13. schůze (24. 2. 2022)

1. Stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině
část č. 4 (24. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 16, část č. 29 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

115. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice /sněmovní tisk 180/
část č. 70, části č. 72-73 (24. 3. 2022)

120. Aktuální situace na Ukrajině
část č. 172 (5. 4. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 19, část č. 30 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 257-258 (16. 6. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 13 (6. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
části č. 41-44, část č. 63, část č. 65 (7. 9. 2022)

164. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 /sněmovní tisk 281/
části č. 33-34 (7. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

část č. 124 (2. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 206 (26. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
části č. 165-167 (25. 10. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

části č. 31-32 (16. 11. 2022)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 92 (29. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 12-14 (29. 11. 2022)

2. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023 /sněmovní tisk 339/
část č. 17, část č. 22 (29. 11. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 136 (24. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 104, část č. 106, části č. 110-111 (13. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 33 (17. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 65, část č. 72 (9. 2. 2023)

12. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - prvé čtení
část č. 76, část č. 78 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 71-72 (23. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 20 (28. 2. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - druhé čtení
část č. 28 (4. 4. 2023)

11. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - druhé čtení
část č. 25 (4. 4. 2023)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - třetí čtení
část č. 175 (21. 4. 2023)

117. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení
část č. 178, část č. 181 (21. 4. 2023)

138. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru /sněmovní tisk 402/
část č. 24 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 51 (17. 5. 2023)

143. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení
část č. 292 (13. 6. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 3 (21. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 47, části č. 51-53, část č. 58, část č. 60 (27. 6. 2023), části č. 97-98, část č. 100, část č. 103 (28. 6. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 2, část č. 15, část č. 18, část č. 23 (19. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 81 (6. 9. 2023), část č. 161 (8. 9. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení
části č. 243-244 (13. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 54-56, části č. 58-60 (12. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 38 (17. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 125, část č. 176, části č. 180-181 (18. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

část č. 8 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

149. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky v letech 2023 a 2024 /sněmovní tisk 566/
část č. 124, část č. 127 (28. 11. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

část č. 47 (26. 1. 2024)

112. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - třetí čtení
části č. 47-48 (26. 1. 2024)

113. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
část č. 49, část č. 51 (26. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

části č. 12-13 (6. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
část č. 50 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 53, část č. 57 (29. 2. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

části č. 16-17, část č. 20 (9. 4. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - druhé čtení  
část č. 25 (9. 4. 2024)

122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení
část č. 45 (10. 4. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP