Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloslav Janulík

Schůze: 1, 9, 16, 19, 20, 25, 41, 50, 54, 55, 63, 65, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 108

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 15 (10. 11. 2021)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 101 (16. 2. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 189 (5. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 15 (26. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 26 (26. 4. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 199-200, část č. 207 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
části č. 135-136, část č. 155 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení
část č. 282, část č. 284 (17. 6. 2022)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení
část č. 212 (15. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 254-255 (16. 6. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

části č. 25-26 (11. 10. 2022)

70. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 54, část č. 64, část č. 75 (12. 10. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

59. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 46 (11. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 58 (12. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 101 (12. 1. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 14 (22. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 80 (28. 2. 2023), část č. 141 (1. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 49 (5. 4. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení
části č. 20-21 (4. 4. 2023)

117. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení
část č. 180 (21. 4. 2023)

131. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2022 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2022 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 240/
část č. 150 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

10. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
část č. 87 (17. 5. 2023)

96. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky ke schválení a k vyslovení souhlasu s ratifikací změnové rezoluce k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků 1978, ve znění změn z roku 2010 /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení
část č. 104 (18. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 123, část č. 132 (18. 5. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení
část č. 85, část č. 90 (28. 6. 2023)

120. Ústní interpelace
část č. 148 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 195 (13. 7. 2023), část č. 218 (14. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 60 (5. 9. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/8/ - vrácený Senátem
část č. 215 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 148, část č. 150 (6. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 256 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 15 (7. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 85 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 53 (27. 9. 2023), část č. 72 (11. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 121 (24. 10. 2023)

107. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení
část č. 259 (27. 10. 2023)

140. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k nedávné teroristické agresi hnutí Hamás proti Státu Izrael
část č. 22 (10. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 79 (17. 10. 2023)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 77 (29. 2. 2024), část č. 219 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 78 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 159 (17. 4. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - druhé čtení
část č. 152 (17. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  
část č. 19 (2. 5. 2024)

9. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení  
část č. 36 (2. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 115 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 49 (9. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

1. Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/2/ - vrácený Senátem  
část č. 21 (21. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
část č. 143, část č. 148 (31. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 107 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 66 (29. 5. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 716/ - prvé čtení
část č. 152 (28. 6. 2024)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení
část č. 191 (9. 7. 2024)

161. Ústní interpelace
část č. 116 (27. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP