Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Lubomír Volný

Schůze: 4, 6, 7, 13, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 39, 40, 54, 56, 57, 58, 61, 72, 76, 78, 80, 83, 86, 87, 88, 94, 97, 98, 100, 104, 105, 106, 111, 112, 118, 120

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení
část č. 40, část č. 51 (15. 12. 2017)

29. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD /sněmovní dokument 46/
části č. 21-23 (12. 12. 2017)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

24. Změna azylové politiky Evropské unie a revize tzv. Dublinského protokolu
části č. 22-25, část č. 27 (17. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

13. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení  
části č. 45-46 (28. 2. 2018)

14. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
část č. 95 (1. 3. 2018)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení
části č. 260-261, část č. 263 (21. 3. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

115. Projednání důsledků závazků a migračních rizik, které vyplývají z podpisu Marrákešského protokolu ministrem vnitra vlády České republiky
části č. 81-83, část č. 87, část č. 89 (24. 5. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

21. Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 15, část č. 17 (11. 9. 2018)

75. Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení /kód dokumentu 5464/18, KOM(2018) 24 v konečném znění/ /sněmovní tisk 144-E/
části č. 235-236 (20. 9. 2018)

76. Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 /sněmovní tisk 227-E/
část č. 245 (20. 9. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

část č. 354 (14. 11. 2018)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení
část č. 184 (30. 10. 2018)

19. Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení
část č. 370 (14. 11. 2018)

177. Pozice České vlády a ministerstva průmyslu a obchodu k nucenému prodeji ArcelorMittal a.s. Ostrava
část č. 111, části č. 114-115 (25. 10. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

48. Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 33 (5. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení
část č. 292, části č. 294-297, části č. 299-301, části č. 304-305 (1. 2. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

35. Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení
část č. 193 (24. 4. 2019)

214. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 9 (16. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

235. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2875/
část č. 354, část č. 357 (20. 6. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

221. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení
části č. 302-305 (27. 9. 2019)

318. Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu
části č. 34-36 (11. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

část č. 184 (22. 10. 2019)

313. Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu
část č. 189, části č. 194-196 (22. 10. 2019)

316. Stanovisko Poslanecké sněmovny k současné situaci na turecko - syrské hranici
část č. 38 (15. 10. 2019)

317. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 280-281 (24. 10. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 245 a 246 /sněmovní tisky 113114/
část č. 106, část č. 134, části č. 136-139, část č. 141 (17. 10. 2019), části č. 291-294, části č. 296-299 (24. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

291. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 97 (28. 11. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

162. Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení
část č. 204, část č. 208 (29. 1. 2020)

285. Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise k OKD /sněmovní dokument 3516/
část č. 297 (30. 1. 2020)

291. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 83-84 (23. 1. 2020)

292. Ústní interpelace
část č. 269 (30. 1. 2020)

Sloučená rozprava k bodům 24 a 25 /sněmovní tisky 645506/
část č. 176 (28. 1. 2020)

54. schůze (7. - 8. 7. 2020)

část č. 4 (7. 7. 2020)

část č. 4 (7. 7. 2020)

56. schůze (9. - 10. 7. 2020)

2. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji
část č. 34 (9. 7. 2020)

57. schůze (19. 8. 2020)

3. Stanovisko Poslanecké sněmovny k situaci v Bělorusku
část č. 37 (19. 8. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

100. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - prvé čtení
část č. 189 (30. 9. 2020)

61. schůze (7. 10. 2020)

4. Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení
část č. 21, část č. 25 (7. 10. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

1. Vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - zkrácené jednání
část č. 126, část č. 129, části č. 131-132, části č. 134-135, části č. 139-140, část č. 142 (4. 12. 2020)

14. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 /sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení
část č. 74 (2. 12. 2020)

383. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 213 (16. 12. 2020)

76. schůze (9. 12. 2020)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 28, část č. 32 (9. 12. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 1111/ - zkrácené jednání  
část č. 41 (9. 12. 2020)

78. schůze (22. 12. 2020)

2. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 42, část č. 48 (22. 12. 2020)

80. schůze (21. 1. 2021)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 21, část č. 35 (21. 1. 2021)

83. schůze (11. 2. - 7. 4. 2021)

2. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 45 (11. 2. 2021)

86. schůze (18. 2. 2021)

části č. 10-11 (18. 2. 2021)

1. Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1158/ - zkrácené jednání
část č. 17, části č. 22-23 (18. 2. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

část č. 40 (3. 3. 2021), část č. 296 (24. 3. 2021)

487. Ústní interpelace
části č. 110-111 (4. 3. 2021)

Slib poslance
část č. 6 (2. 3. 2021)

88. schůze (26. 2. 2021)

1. Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1158/2/ - vrácený Senátem  
část č. 12, části č. 14-17 (26. 2. 2021)

3. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu a návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1530 ze dne 18. února 2021
část č. 42, část č. 44 (26. 2. 2021)

94. schůze (26. 3. 2021)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
části č. 30-31 (26. 3. 2021)

97. schůze (7. 4. 2021)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - třetí čtení
části č. 8-10 (7. 4. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

část č. 7 (13. 4. 2021), části č. 124-125 (16. 4. 2021), část č. 153, část č. 156 (20. 4. 2021)

336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení
část č. 140 (16. 4. 2021)

515. Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny
část č. 177 (20. 4. 2021)

527. Ústní interpelace
část č. 105, část č. 108 (15. 4. 2021)

530. Informace vlády k událostem ve Vrběticích v roce 2014
část č. 173, část č. 176, část č. 184, část č. 191 (20. 4. 2021)

100. schůze (29. 4. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 201211/
část č. 23, části č. 26-27 (29. 4. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

část č. 6 (25. 5. 2021), části č. 317-318 (18. 6. 2021)

327. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení
části č. 101-104, části č. 106-107, část č. 119, část č. 121 (28. 5. 2021)

343. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - třetí čtení
část č. 123 (28. 5. 2021)

538. Návrh sankcí proti Bělorusku po nedělním aktu státního terorismu vůči civilnímu letadlu
část č. 31 (25. 5. 2021)

540. Ústní interpelace
části č. 306-308 (17. 6. 2021)

543. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1242/ - zkrácené jednání
části č. 295-296, část č. 298, části č. 301-304 (17. 6. 2021)

105. schůze (27. 5. 2021)

3. Informace ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování
část č. 15, část č. 18, části č. 20-23, části č. 26-27, části č. 30-32 (27. 5. 2021)

106. schůze (3. 6. 2021)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 63-66, části č. 69-70 (3. 6. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

část č. 11 (7. 7. 2021), část č. 92 (9. 7. 2021), části č. 165-166 (14. 7. 2021)

333. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení
část č. 96, část č. 98, část č. 103, část č. 106, část č. 111 (9. 7. 2021)

394. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 212 (16. 7. 2021)

547. Ústní interpelace
část č. 89 (8. 7. 2021)

112. schůze (15. 7. 2021)

1. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k řešení pandemie koronaviru COVID-19 v ČR /sněmovní dokument 8832/
část č. 2, část č. 5, část č. 11, části č. 15-16, části č. 18-19, část č. 21, části č. 23-24 (15. 7. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

části č. 7-8 (14. 9. 2021), část č. 93 (16. 9. 2021)

21. Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1027/ - třetí čtení
část č. 36 (15. 9. 2021)

25. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 944/ - třetí čtení
části č. 49-54 (15. 9. 2021)

199. Uznávání protilátek na COVID-19
části č. 132-133 (17. 9. 2021)

200. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91 (16. 9. 2021)

201. Ústní interpelace
části č. 114-115 (16. 9. 2021)

203. Odvolání Hany Lipovské z Rady České televize
část č. 141, části č. 145-147, části č. 150-151, části č. 154-158 (17. 9. 2021)

Slib poslance
část č. 124 (17. 9. 2021)

120. schůze (5. 10. 2021)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1342/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 8, části č. 10-11 (5. 10. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP