Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karla Maříková

Schůze: 12, 13, 16, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 51, 53, 56, 62, 72, 79, 87, 94, 98, 104, 105, 111, 112, 118

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
část č. 249, část č. 254 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 97, části č. 111-113 (24. 5. 2018), části č. 250-251, části č. 258-259, část č. 261 (31. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

104. Ústní interpelace
části č. 92-93, části č. 99-100 (28. 6. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

180. Ústní interpelace
části č. 276-277 (1. 11. 2018)

Sloučená rozprava k bodům 50 a 52 /sněmovní tisky 201211/
část č. 395, část č. 397, část č. 401 (14. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení  
část č. 17 (4. 12. 2018)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení
část č. 273 (21. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 258, část č. 262, část č. 270 (20. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení
část č. 299, část č. 301 (1. 2. 2019)

80. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení
část č. 69 (23. 1. 2019)

230. Ústní interpelace
části č. 124-126 (24. 1. 2019), část č. 272 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
části č. 251-252 (14. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení  
část č. 37 (17. 4. 2019)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení  
část č. 50 (17. 4. 2019)

29. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení
části č. 165-166 (24. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

94. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení
část č. 320 (19. 6. 2019)

115. Návrh poslanců Radka Holomčíka, Dany Balcarové, Jana Zahradníka, Jana Hrnčíře, Vlastimila Válka, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení
část č. 328 (19. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
části č. 68-69 (30. 5. 2019), část č. 363 (20. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

54. Ústní interpelace
části č. 112-113, části č. 119-120 (11. 7. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení
části č. 69-70 (11. 9. 2019)

15. Vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/ - druhé čtení
část č. 73 (11. 9. 2019)

314. Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví
část č. 99 (12. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

312. Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví
část č. 200, část č. 211 (22. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
části č. 122-123, části č. 127-128 (17. 10. 2019), část č. 303, části č. 310-311 (24. 10. 2019), část č. 418 (7. 11. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

292. Ústní interpelace
část č. 127 (28. 11. 2019), části č. 305-306, část č. 309 (5. 12. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

292. Ústní interpelace
část č. 284 (30. 1. 2020), část č. 441, část č. 444 (13. 2. 2020)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

část č. 9 (3. 3. 2020)

173. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
část č. 49 (4. 3. 2020)

251. Opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením koronaviru
část č. 14, část č. 16 (3. 3. 2020)

258. Ústní interpelace
část č. 112 (5. 3. 2020)

44. schůze (7. - 9. 4. 2020)

16. Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 819/ - zkrácené jednání
část č. 123 (9. 4. 2020)

45. schůze (21. 4. - 6. 5. 2020)

14. Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 819/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 60, část č. 62 (22. 4. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

1. Vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 /sněmovní tisk 868/ - zkrácené jednání
část č. 156 (29. 5. 2020)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - druhé čtení
část č. 232 (3. 6. 2020)

176. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - prvé čtení
část č. 263, část č. 266 (5. 6. 2020)

256. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - třetí čtení
část č. 254 (5. 6. 2020)

375. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové
část č. 74, část č. 77, část č. 81, části č. 88-89, část č. 91 (27. 5. 2020)

386. Ústní interpelace
části č. 100-101 (28. 5. 2020)

51. schůze (18. 6. 2020)

Sloučená rozprava k bodům 7, 8 a 9 /sněmovní tisky 549, 526508/
části č. 31-32 (18. 6. 2020)

53. schůze (30. 6. 2020)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - druhé čtení  
část č. 22 (30. 6. 2020)

56. schůze (9. - 10. 7. 2020)

2. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji
část č. 8, část č. 22 (9. 7. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

505. Ústní interpelace
část č. 110 (22. 10. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

1. Vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1102/ - zkrácené jednání
část č. 128, části č. 132-133, část č. 136, části č. 139-141 (4. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
část č. 105, části č. 121-122 (3. 12. 2020), část č. 232, část č. 242, část č. 247 (17. 12. 2020)

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

46. Návrh poslanců Tomáše Vymazala, Zuzany Majerové Zahradníkové, Petra Pávka, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
části č. 133-134, část č. 138, části č. 140-141 (26. 1. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

485. Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti
části č. 341-342 (24. 3. 2021)

487. Ústní interpelace
část č. 369, část č. 372, část č. 378, části č. 380-381 (25. 3. 2021)

492. Vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 /sněmovní tisk 1178/ - zkrácené jednání
část č. 320, části č. 324-325 (24. 3. 2021)

494. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - druhé čtení
část č. 357 (25. 3. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 4 a 5 /sněmovní tisky 10081009/
část č. 74 (3. 3. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 490 a 491
část č. 363, část č. 366 (25. 3. 2021)

94. schůze (26. 3. 2021)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 19, část č. 25 (26. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 992/ - druhé čtení
část č. 211 (21. 4. 2021)

527. Ústní interpelace
část č. 105, část č. 107, části č. 113-114 (15. 4. 2021), části č. 232-233, část č. 235, část č. 241 (22. 4. 2021), část č. 338, část č. 349 (6. 5. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

540. Ústní interpelace
část č. 307, části č. 309-310 (17. 6. 2021)

105. schůze (27. 5. 2021)

3. Informace ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování
část č. 15, část č. 23, části č. 26-28, části č. 31-32 (27. 5. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

547. Ústní interpelace
část č. 75, části č. 83-84, část č. 90 (8. 7. 2021)

112. schůze (15. 7. 2021)

1. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k řešení pandemie koronaviru COVID-19 v ČR /sněmovní dokument 8832/
část č. 23 (15. 7. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

199. Uznávání protilátek na COVID-19
část č. 134 (17. 9. 2021)

201. Ústní interpelace
části č. 113-114, části č. 120-121 (16. 9. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP