Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Eva Fialová

Schůze: 6, 9, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 35, 36, 50, 52, 53, 55, 65, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 88, 94, 98, 101, 102, 108

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

42. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
část č. 232, část č. 234 (26. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
část č. 204 (25. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 98 (16. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení
část č. 192 (2. 3. 2022)

27. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
část č. 265 (3. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

26. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
části č. 109-110 (24. 3. 2022)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 75 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
část č. 115 (29. 4. 2022)

112. Ústní interpelace
část č. 94 (28. 4. 2022), části č. 206-207 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 47, část č. 62 (3. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
části č. 30-31 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 6 a 7 /sněmovní tisky 55 a 56/
část č. 129 (3. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 45, část č. 67 (23. 6. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení
část č. 20, část č. 22 (7. 7. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 35-36, části č. 38-40 (12. 7. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení
části č. 187-189 (27. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 79 (2. 9. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 75/ - třetí čtení
část č. 102 (13. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 85 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 132, části č. 134-135 (7. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 315, část č. 318 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 7, část č. 80, část č. 82 (28. 2. 2023), část č. 91, část č. 94 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 190 (1. 3. 2023), část č. 248, části č. 265-266, část č. 269 (2. 3. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 269, část č. 271 (2. 6. 2023)

102. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
část č. 65 (17. 5. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
části č. 217-218 (14. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 131, část č. 150 (6. 9. 2023)

125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatá v Ženevě dne 17. června 2022 /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 272 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 28, část č. 55 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

1. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení  
část č. 35 (26. 9. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - druhé čtení  
část č. 36 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 81 (11. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
část č. 73 (12. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
část č. 23, část č. 26 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení
část č. 130 (28. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
část č. 25 (30. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 228 (23. 1. 2024), část č. 261, část č. 264, část č. 339 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 198 (23. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 104, část č. 107, část č. 109 (1. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 68 (10. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

7. Vládní návrh zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení  
část č. 34 (2. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 77 (9. 5. 2024), část č. 80 (10. 5. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

27. Vládní návrh zákona o poskytování některých opatření v podpoře bydlení (zákon o podpoře bydlení) /sněmovní tisk 729/ - prvé čtení
část č. 199 (9. 7. 2024)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení
část č. 200 (9. 7. 2024)

Sloučená rozprava k bodům 27 a 28 /sněmovní tisky 729 a 730/
část č. 200 (9. 7. 2024), část č. 217 (10. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP