Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karel Rais

Schůze: 1, 6, 9, 11, 16, 17, 25, 27, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 86, 88, 94, 97, 98, 102, 103, 104, 107

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 22 (10. 11. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 98 (12. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
část č. 197, část č. 200 (25. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 110-111 (16. 2. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 281 (4. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 20, část č. 44 (18. 2. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
část č. 49 (23. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 29 (29. 3. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
část č. 108, část č. 112 (2. 6. 2022), část č. 260 (16. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 68 (23. 6. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 48 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou, podepsaná v Brasília 9. prosince 2020 /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení
část č. 89 (8. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
části č. 115-116 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 64 (1. 9. 2022), část č. 86, části č. 88-89 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
část č. 21 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 36 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
části č. 209-211 (26. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
části č. 114-115 (13. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
části č. 22-23 (18. 10. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 38 (16. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 47 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 118 (30. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - prvé čtení
část č. 84, část č. 88, část č. 90 (16. 12. 2022)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 70 (17. 1. 2023), části č. 99-100, část č. 109, část č. 132 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 100 (10. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 84, část č. 86 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 152 (10. 3. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
části č. 53-54, část č. 60 (23. 2. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 70-71 (23. 2. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 217 (2. 5. 2023)

97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kapverdské republiky o letecké dopravě, podepsaná v Abuji dne 6. prosince 2022 /sněmovní tisk 389/ - prvé čtení
část č. 141 (20. 4. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
část č. 119, část č. 124 (19. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 133 (18. 5. 2023), části č. 234-235, část č. 238, části č. 242-243 (1. 6. 2023), část č. 340 (15. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 31 (14. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 76 (9. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

120. Ústní interpelace
části č. 140-141 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 42, část č. 72 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 123 (12. 7. 2023), část č. 191 (13. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 72 (6. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 132 (6. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 52-54, část č. 56, část č. 58 (7. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 29 (22. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 206, část č. 209 (25. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 63-64 (12. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 98-99 (12. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 75, část č. 78 (17. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 142 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 180 (29. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení
část č. 57 (13. 12. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 254, část č. 300 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 186, část č. 188 (19. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 141 (5. 3. 2024)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení
část č. 61 (29. 2. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 85-86 (29. 2. 2024), části č. 208-209, části č. 218-219 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 57 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení
části č. 138-139 (16. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 193 (18. 4. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 98 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
části č. 82-83, část č. 97 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

části č. 119-120, část č. 126 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 72 (29. 5. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 52 (14. 6. 2024), část č. 71 (21. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP