Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Milan Feranec

Schůze: 1, 2, 16, 18, 19, 20, 25, 32, 35, 41, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 88, 92, 97, 98, 101, 104, 108, 110, 111

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 15, část č. 20, část č. 28 (10. 11. 2021)

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

31. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021
část č. 30 (26. 11. 2021)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 216, část č. 219 (6. 4. 2022)

18. schůze (7. 4. 2022)

část č. 9, část č. 15 (7. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 57 (27. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 25 (26. 4. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 136 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 57 (1. 6. 2022), část č. 78 (2. 6. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 10, část č. 30 (14. 7. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 151 (9. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
části č. 217-218 (26. 10. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 16 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
část č. 66 (18. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 51 (16. 11. 2022)

91. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
část č. 194 (1. 12. 2022)

103. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 /sněmovní tisk 316/
část č. 140 (30. 11. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 18 a 21 /sněmovní tisky 352 a 353/
část č. 76 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 60, část č. 63, část č. 66 (17. 1. 2023), část č. 81 (18. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 21 (21. 2. 2023), část č. 86 (24. 2. 2023), část č. 154 (10. 3. 2023)

11. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení
část č. 42 (21. 2. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
část č. 42 (21. 2. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 11 a 12 /sněmovní tisky 371 a 372/
část č. 42 (21. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 10 (28. 2. 2023), část č. 113, část č. 116, část č. 127, část č. 138, část č. 142 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 226, část č. 265 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

114. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
část č. 187, části č. 194-195 (21. 4. 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení
část č. 196 (21. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 34 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení
část č. 108 (18. 5. 2023)

10. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
část č. 88 (17. 5. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení
část č. 156 (30. 5. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
část č. 161 (30. 5. 2023), část č. 182 (31. 5. 2023)

68. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
část č. 224 (1. 6. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 209 (1. 6. 2023), část č. 266, část č. 269 (2. 6. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 257, část č. 260 (2. 6. 2023)

102. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
část č. 66 (17. 5. 2023)

116. Návrh na volbu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 200 (31. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 99 (18. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 340 (15. 6. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 8 a 9 /sněmovní tisky 371 a 372/
části č. 107-108 (18. 5. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 26, část č. 36 (14. 6. 2023), část č. 53 (16. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 20 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení
část č. 184 (12. 7. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 64 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 140, část č. 146 (13. 7. 2023), část č. 214 (14. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení
část č. 73 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení
části č. 229-231 (13. 9. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - druhé čtení
části č. 234-235 (13. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
části č. 279-280, části č. 292-293 (14. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

část č. 2 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 54 (27. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 196 (25. 10. 2023)

99. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona o správě voleb /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 137 (24. 10. 2023)

100. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 139 (24. 10. 2023)

125. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 175 (25. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 81-82 (12. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 175 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 170 (29. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 228 (23. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 67, části č. 69-70 (17. 1. 2024), část č. 283 (24. 1. 2024), části č. 357-358, části č. 366-367 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
části č. 50-51 (7. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 90, část č. 94, část č. 99 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení
část č. 130 (16. 4. 2024)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - třetí čtení  
část č. 55 (10. 4. 2024)

145. Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 171 (17. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

4. Vládní návrh zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení  
část č. 29 (2. 5. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení  
část č. 32 (2. 5. 2024)

9. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení  
část č. 36 (2. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 165 (30. 5. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

Sloučená rozprava k bodům 27 a 28 /sněmovní tisky 729 a 730/
část č. 216 (10. 7. 2024)

110. schůze (10. 7. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 736/ - prvé čtení
část č. 7 (10. 7. 2024)

111. schůze (11. - 12. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení
část č. 42 (11. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP