Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Kettner

Schůze: 6, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 82, 88, 94, 98, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 111

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 257 (27. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 142 (13. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
části č. 276-277 (27. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
část č. 198 (25. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 60 (1. 2. 2022), část č. 112, část č. 114, část č. 164 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 90-91 (16. 2. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 153 (17. 2. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 280 (4. 3. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

7. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 /sněmovní tisk 147/
část č. 44 (10. 3. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

3. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 172/ - zkrácené jednání  
část č. 28 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
část č. 51 (23. 3. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 103 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 140 (10. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 53-54 (3. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 18 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 111-112 (2. 6. 2022)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 244/ - zkrácené jednání  
část č. 170, část č. 173, část č. 175 (14. 6. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 6 a 7 /sněmovní tisky 55 a 56/
část č. 131 (3. 6. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 40 (12. 7. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 78 (7. 9. 2022)

166. Financování rozvoje školské infrastruktury z IROP 2021 - 2027 /sněmovní dokument 911/
část č. 101 (8. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 121, část č. 129 (8. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 31, část č. 36 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 227 (26. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
část č. 109, část č. 115 (13. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 20 (18. 10. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

1. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení  
část č. 4 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 119 (30. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
část č. 189 (1. 12. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - prvé čtení
část č. 85, část č. 87, část č. 89 (16. 12. 2022)

103. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
část č. 38 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 90 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 148 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 84 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
část č. 50, části č. 52-53, část č. 56, část č. 60 (23. 2. 2023)

128. Ústní interpelace
část č. 76 (23. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 309 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 10 (28. 2. 2023), část č. 104 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 205 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 83 (18. 4. 2023), část č. 218 (2. 5. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
část č. 200 (21. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
část č. 157, část č. 166 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 58 (17. 5. 2023)

68. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
část č. 223 (1. 6. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 208 (1. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 229, část č. 239 (1. 6. 2023), část č. 343, část č. 345 (15. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
části č. 15-16, část č. 20 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 42 (27. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 221 (14. 7. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
část č. 19 (19. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 70 (6. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 146 (6. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
část č. 275, část č. 285 (14. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
část č. 95 (12. 10. 2023), část č. 229, část č. 235, části č. 238-239, část č. 248 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 87, část č. 90 (18. 10. 2023)

80. schůze (26. 10. 2023)

1. Návrh poslanců Jana Berkiho, Ivana Bartoše, Jany Berkovcové, Zdeňka Kettnera, Pavla Klímy, Davida Šimka a Renáty Zajíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 4 (26. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 119 (28. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 82 (15. 11. 2023)

99. Návrh poslanců Martina Baxy, Jana Laciny, Kláry Kocmanové, Pavla Svobody, Jaroslavy Pokorné Jermanové, Šimona Hellera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 11 (14. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 187 (29. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 310 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 185, část č. 187 (19. 1. 2024), část č. 274, části č. 283-284, části č. 286-287 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 73, části č. 84-85 (29. 2. 2024), části č. 207-208, části č. 219-221 (7. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 168 (17. 4. 2024)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení
část č. 139 (16. 4. 2024)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení
část č. 144 (17. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 181, část č. 193, část č. 197, část č. 199 (18. 4. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 115 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
části č. 83-84 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 139 (29. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

5. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení  
část č. 19 (11. 6. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení  
část č. 52 (13. 6. 2024)

154. Ústní interpelace
části č. 60-61, část č. 68 (13. 6. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

část č. 8 (25. 6. 2024)

Slib poslance
část č. 172 (9. 7. 2024)

110. schůze (10. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení
část č. 5 (10. 7. 2024)

111. schůze (11. - 12. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení
část č. 78 (11. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP