Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Richard Brabec

Schůze: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 88, 94, 97, 101, 103, 108

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 13 (10. 11. 2021)

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 10 (23. 11. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 15 (14. 12. 2021)

5. schůze (15. 12. 2021)

část č. 8, část č. 14 (15. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 130 (13. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 178 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 65 (16. 2. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
části č. 184-185 (2. 3. 2022)

111. Ústní interpelace
část č. 242 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 281 (4. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 56 (18. 2. 2022)

12. schůze (22. 2. 2022)

část č. 5, část č. 18 (22. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

4. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2023-2024 /sněmovní tisk 148/
část č. 41 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 242 (8. 4. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení
část č. 45 (23. 3. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení
část č. 209 (6. 4. 2022)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení
část č. 199 (6. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 94 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 18 (26. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
část č. 123 (29. 4. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení
část č. 157 (11. 5. 2022)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 54, část č. 57 (27. 4. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 51, část č. 53, část č. 55 (1. 6. 2022), část č. 78 (2. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 258-259 (16. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
část č. 161, část č. 165, část č. 168 (14. 6. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 6 a 7 /sněmovní tisky 55 a 56/
část č. 125, části č. 130-131 (3. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

4. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - třetí čtení
část č. 63 (20. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
část č. 58 (12. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 23 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 56 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 9 (6. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 49, část č. 51, část č. 77 (7. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 150 (9. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 116, část č. 126 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 54 (1. 9. 2022), části č. 78-80 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
část č. 34 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
části č. 17-18, část č. 36 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 15 (11. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 220 (26. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 7, část č. 22 (18. 10. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 53 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 113 (30. 11. 2022)

105. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2023 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2024-2025 /sněmovní tisk 318/
část č. 144 (30. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
část č. 186 (1. 12. 2022)

173. Dotační programy zemědělství pro rok 2023 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/  
část č. 150 (30. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 10 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

část č. 14 (13. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 68 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 18 (10. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 107 (13. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 97 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 61, část č. 63 (17. 1. 2023), část č. 95, část č. 131 (18. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 73-74 (23. 2. 2023)

133. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 328/ - třetí čtení
část č. 163 (24. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 135 (7. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 379 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 5, části č. 16-17, část č. 20 (28. 2. 2023), část č. 114, část č. 117, část č. 123, část č. 137 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 243 (2. 3. 2023)

61. schůze (8. 3. 2023)

část č. 6 (8. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 219 (2. 5. 2023), část č. 235 (3. 5. 2023)

15. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení
část č. 246 (3. 5. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 33, část č. 37 (4. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
části č. 153-154, část č. 164 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
část č. 182 (31. 5. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 260 (2. 6. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 97-98 (18. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 229-230 (1. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

120. Ústní interpelace
část č. 142, část č. 150 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 148, část č. 174, část č. 178, část č. 197 (13. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 98 (6. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 153 (6. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 256 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 55, část č. 57 (7. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 52 (27. 9. 2023), část č. 66 (11. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 123 (24. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 190 (25. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
část č. 74 (12. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 77 (17. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
část č. 27 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 101 (15. 11. 2023)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - prvé čtení
část č. 137 (28. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
část č. 23, část č. 38 (30. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 312 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 287 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 145 (5. 3. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 102 (1. 3. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
část č. 170, části č. 173-174 (6. 3. 2024), část č. 248 (8. 3. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejné hydrometeorologické službě) /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení
část č. 114 (1. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 91 (29. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 30, část č. 32 (19. 3. 2024), část č. 94, část č. 97, část č. 110 (20. 3. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení
část č. 44 (3. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
část č. 119 (24. 5. 2024)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - druhé čtení  
část č. 72 (23. 5. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení  
část č. 40 (25. 6. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení
části č. 148-149 (28. 6. 2024)

160. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 82-84 (27. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP