Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Jakob

Schůze: 1, 2, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 63, 65, 66, 70, 71, 74, 77, 78, 82, 86, 87, 88, 92, 94, 98, 103, 104, 107, 108, 111

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
části č. 14-15, část č. 22, část č. 29 (10. 11. 2021)

17. Návrh termínu a pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny
části č. 50-51 (10. 11. 2021)

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 18 (23. 11. 2021)

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 18 (23. 11. 2021)

8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 19 (23. 11. 2021)

9. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 19 (23. 11. 2021)

10. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 19 (23. 11. 2021)

11. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 19 (23. 11. 2021)

12. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 20 (23. 11. 2021)

13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 20 (23. 11. 2021)

14. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace a způsobu jejího ustavení nebo volby
část č. 20 (23. 11. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 4 (11. 1. 2022), část č. 168 (14. 1. 2022), část č. 192 (25. 1. 2022), část č. 251, část č. 258 (27. 1. 2022), části č. 286-287, část č. 294 (28. 1. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - zkrácené jednání
část č. 10 (11. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 171 (14. 1. 2022)

42. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
část č. 231 (26. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 38 (15. 2. 2022), část č. 176 (2. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
části č. 30-31 (18. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
část č. 10 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 233, část č. 235 (8. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 8, část č. 10 (26. 4. 2022), část č. 155 (11. 5. 2022), část č. 217 (13. 5. 2022)

22. schůze (4. 5. 2022)

2. Návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti /sněmovní dokument 756/
část č. 4 (4. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 4 (19. 5. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
části č. 4-5 (23. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
části č. 41-42, část č. 55 (23. 6. 2022)

28. schůze (24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení
část č. 5 (24. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

část č. 11 (13. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
část č. 52, část č. 65 (12. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 36 (26. 8. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 93-95 (2. 9. 2022)

37. schůze (16. 9. 2022)

část č. 1 (16. 9. 2022)

38. schůze (16. 9. 2022)

část č. 1 (16. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - zkrácené jednání
část č. 4 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 2 (11. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
části č. 171-172, část č. 181 (25. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 25-27, části č. 33-34 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
části č. 16-17, část č. 20 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

40. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení
část č. 193 (1. 12. 2022)

91. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
části č. 195-196 (1. 12. 2022)

103. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 /sněmovní tisk 316/
část č. 139 (30. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 4 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

část č. 2 (13. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 2 (10. 1. 2023)

138. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2023 /sněmovní dokument 1755/
části č. 143-145 (25. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 2 (21. 2. 2023), část č. 88 (24. 2. 2023), část č. 162 (24. 3. 2023)

137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení
část č. 178 (24. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 6, část č. 8, část č. 10, části č. 18-19, části č. 25-27 (22. 2. 2023), části č. 30-31, část č. 33 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 320, část č. 400 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 11 (28. 2. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 59 (5. 4. 2023), část č. 236 (3. 5. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 38 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 2 (16. 5. 2023), části č. 59-60 (17. 5. 2023)

119. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 126/
část č. 296 (13. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

část č. 13 (19. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 26 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 44 (27. 6. 2023), část č. 164 (30. 6. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 121 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 303 (26. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 280, část č. 282, část č. 284 (21. 7. 2023), část č. 321 (26. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 1 (5. 9. 2023), část č. 159 (8. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 90 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
části č. 46-47 (27. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 1 (10. 10. 2023), část č. 255 (27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 181 (25. 10. 2023)

122. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - třetí čtení
části č. 271-272 (27. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 158 (29. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

část č. 2 (12. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

část č. 1 (16. 1. 2024), část č. 46 (26. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 324 (24. 1. 2024), část č. 353 (25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 40, části č. 51-54, části č. 66-67, část č. 69 (17. 1. 2024), část č. 194 (23. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 14 (6. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 123, část č. 147 (5. 3. 2024)

146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/
část č. 66, část č. 69, část č. 71 (29. 2. 2024)

158. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2024 /sněmovní dokument 3860/
část č. 31 (28. 2. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 79 (12. 4. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 16 (21. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
část č. 52 (22. 5. 2024)

159. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 63 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 76 (29. 5. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 55, část č. 57, část č. 59 (14. 6. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

část č. 6 (25. 6. 2024)

153. Návrh na odvolání Lubomíra Veselého z funkce člena Rady České televize /sněmovní dokument 4516/
část č. 222 (10. 7. 2024)

111. schůze (11. - 12. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení
část č. 2, část č. 31, část č. 40, část č. 60, část č. 63 (11. 7. 2024), část č. 98 (12. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP