Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karla Maříková

Schůze: 6, 8, 9, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 63, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 86, 88, 98, 101, 102

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
části č. 118-119 (13. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 51 (1. 2. 2022), část č. 84, části č. 86-87, části č. 126-128, části č. 152-153, část č. 158, část č. 173 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 56, část č. 61, část č. 63 (16. 2. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
části č. 142-144 (16. 2. 2022), část č. 148, část č. 164 (17. 2. 2022)

111. Ústní interpelace
části č. 240-242 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 275 (4. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení
části č. 43-44 (23. 3. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení
část č. 58 (23. 3. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 185, část č. 192 (5. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 91 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 138 (10. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 76-77, části č. 94-95 (28. 4. 2022), část č. 202, část č. 208 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 53-54 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 153, část č. 165 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 104-105 (2. 6. 2022), část č. 244 (16. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 12 (23. 6. 2022)

28. schůze (24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení
část č. 8 (24. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
část č. 50 (20. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 39 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 85 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 13 (6. 9. 2022)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení
část č. 16 (6. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 111, část č. 114, část č. 128 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 112 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
části č. 27-28 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
části č. 112-113 (13. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 58-59 (1. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 46 (16. 11. 2022)

167. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 156-157 (1. 12. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 175-176, část č. 183, část č. 189 (1. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 37 (11. 1. 2023)

84. Návrh poslanců Martiny Ochodnické, Josefa Fleka, Toma Phillipa, Bohuslava Svobody, Kláry Kocmanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 79 (12. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 64 (12. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 92 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 85, část č. 143 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
části č. 81-82, části č. 87-89 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 14 (21. 2. 2023), část č. 155 (10. 3. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 67-68 (23. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 310, části č. 350-351 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
části č. 102-103, část č. 131 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 242, část č. 272 (2. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 14 (19. 4. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 6 (4. 4. 2023), část č. 58 (5. 4. 2023), část č. 82 (18. 4. 2023), část č. 221 (2. 5. 2023)

146. Ústní interpelace
část č. 152, část č. 159, část č. 163 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 55 (17. 5. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
část č. 179 (31. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 121, část č. 136 (18. 5. 2023), části č. 333-334, části č. 342-343 (15. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
části č. 15-16, část č. 19, část č. 21 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 39 (27. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 100 (28. 6. 2023)

120. Ústní interpelace
část č. 136, části č. 141-142, část č. 150 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 87 (12. 7. 2023), část č. 180 (13. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 55 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 97 (6. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 135 (6. 9. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení
části č. 243-245 (13. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 255 (14. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
část č. 274, části č. 283-284 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 57 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení  
část č. 46 (26. 9. 2023)

94. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení  
část č. 48, část č. 52 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 104 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 232-233 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 148-149 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 88 (15. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 183 (29. 11. 2023)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení  
části č. 38-39 (15. 11. 2023)

85. schůze (30. 11. 2023)

1. Návrh poslanců Mariana Jurečky a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 2, část č. 8 (30. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

část č. 17 (12. 12. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 207, část č. 212 (23. 1. 2024), část č. 301, část č. 306, části č. 308-309, části č. 311-312 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
části č. 74-75 (17. 1. 2024), část č. 180 (19. 1. 2024), část č. 275, části č. 289-291 (24. 1. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

123. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení  
část č. 61 (10. 4. 2024)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 175 (18. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 181, části č. 183-184 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 3. 5. 2024)

13. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
část č. 58 (3. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 54, část č. 60 (9. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP