Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Klára Dostálová

Schůze: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 13 (10. 11. 2021)

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

Slib poslanců
část č. 5 (23. 11. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 13 (14. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 180, část č. 186 (14. 1. 2022)

42. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
část č. 236 (26. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 122, část č. 125 (13. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 108 (16. 2. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 280 (4. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 50 (18. 2. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 241 (8. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 127-128, část č. 134, část č. 136, části č. 141-142, část č. 160, části č. 166-168 (25. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
části č. 99-100, část č. 104, části č. 113-114, část č. 116, část č. 118, části č. 120-121, části č. 125-126 (29. 4. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
část č. 158, část č. 160, části č. 168-171, část č. 173, část č. 177, část č. 179 (11. 5. 2022), část č. 239, části č. 241-242 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 47, část č. 50 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 136 (4. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 17 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

27. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení
část č. 229 (16. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 48, části č. 51-52, část č. 57 (1. 6. 2022)

147. Vládní návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 228/ - zkrácené jednání  
část č. 184, část č. 186 (14. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
části č. 45-46, část č. 48 (23. 6. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

4. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení
část č. 13, část č. 15 (7. 7. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 34 (7. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 7 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 7 (6. 9. 2022), část č. 196 (30. 9. 2022)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení
část č. 15 (6. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 74 (7. 9. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 25, část č. 27 (6. 9. 2022)

110. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
část č. 156 (9. 9. 2022), část č. 202 (30. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 69-70 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
část č. 29 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 5 (11. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 214 (26. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 164, část č. 166 (25. 10. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
části č. 145-146 (14. 10. 2022)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 141 (14. 10. 2022)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení
část č. 131 (14. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 79 (13. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 15 (18. 10. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 16 (4. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 39 (16. 11. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení
část č. 46 (16. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

část č. 191 (1. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 55 (16. 11. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení
část č. 17, části č. 19-20, část č. 22 (15. 11. 2022)

40. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení
části č. 191-193 (1. 12. 2022)

91. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
části č. 193-196 (1. 12. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 104, část č. 110, části č. 112-116 (30. 11. 2022)

104. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 - 2025 /sněmovní tisk 317/
části č. 141-142 (30. 11. 2022)

161. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2022 /sněmovní dokument 353/
část č. 151 (30. 11. 2022)

169. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - druhé čtení
část č. 84 (18. 11. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
část č. 12 (25. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 5, část č. 7 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

19. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení
část č. 56 (14. 12. 2022)

103. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
část č. 45 (14. 12. 2022)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení
části č. 45-50, části č. 52-53 (14. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 59 (14. 12. 2022)

49. schůze (15. 12. 2022)

části č. 12-13, části č. 15-17 (15. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 81 (12. 1. 2023), část č. 8 (10. 1. 2023), část č. 122 (24. 1. 2023)

1. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení  
části č. 44-45 (11. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
části č. 43-44 (11. 1. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení
část č. 51 (11. 1. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení
části č. 151-152 (25. 1. 2023)

59. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
části č. 46-51 (11. 1. 2023)

102. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021 /sněmovní tisk 21/
části č. 152-153 (25. 1. 2023)

103. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017 /sněmovní tisk 78/
část č. 155 (25. 1. 2023)

104. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018 /sněmovní tisk 79/
části č. 155-156 (25. 1. 2023)

105. Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018 /sněmovní tisk 80/
část č. 156 (25. 1. 2023)

106. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019 /sněmovní tisk 81/
část č. 157 (25. 1. 2023)

107. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019 /sněmovní tisk 82/
část č. 157 (25. 1. 2023)

108. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2020 /sněmovní tisk 83/
část č. 158 (25. 1. 2023)

109. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2020 /sněmovní tisk 84/
část č. 158 (25. 1. 2023)

110. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2018 /sněmovní tisk 103/
část č. 158 (25. 1. 2023)

111. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019 /sněmovní tisk 104/
část č. 159 (25. 1. 2023)

112. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2020 /sněmovní tisk 105/
část č. 159 (25. 1. 2023)

113. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018 /sněmovní tisk 121/
část č. 159 (25. 1. 2023)

114. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 /sněmovní tisk 122/
část č. 160 (25. 1. 2023)

115. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2019 /sněmovní tisk 123/
část č. 160 (25. 1. 2023)

116. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2019 /sněmovní tisk 124/
části č. 160-161 (25. 1. 2023)

131. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022 /sněmovní tisk 324/
části č. 153-154 (25. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 81-90 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 47, části č. 49-50, části č. 56-65 (17. 1. 2023), části č. 84-86, část č. 88, část č. 106, část č. 118, část č. 120, části č. 122-124, části č. 126-127 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

části č. 90-91 (10. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 65-69, části č. 71-72 (9. 2. 2023)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
části č. 52-53 (8. 2. 2023)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 58, části č. 63-65 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 7, části č. 20-21 (21. 2. 2023), část č. 47 (23. 2. 2023), části č. 82-83 (24. 2. 2023), část č. 115 (7. 3. 2023), část č. 147 (10. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení
části č. 48-49 (23. 2. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
části č. 50-53 (23. 2. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení
části č. 25-27 (21. 2. 2023)

6. Vládní návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 28 (21. 2. 2023)

7. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení
část č. 30 (21. 2. 2023)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení
část č. 157 (10. 3. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
části č. 98-99 (24. 2. 2023)

104. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. března 2026
část č. 48 (23. 2. 2023)

126. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 368 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 24 (21. 2. 2023)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - druhé čtení
část č. 141 (7. 3. 2023)

135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - třetí čtení
část č. 167 (24. 3. 2023)

136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení  
část č. 160 (10. 3. 2023)

137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - třetí čtení
části č. 175-176 (24. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 125, část č. 135 (7. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 20-21, části č. 24-28 (22. 2. 2023), části č. 48-49, část č. 52, část č. 54 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 323, části č. 333-338 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 16, části č. 19-21, část č. 24, část č. 67 (28. 2. 2023), části č. 104-105, část č. 107, části č. 109-112, části č. 114-115 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 198, části č. 200-201, část č. 203, část č. 248, části č. 256-272 (2. 3. 2023)

Pořad schůze
část č. 164 (1. 3. 2023)

58. schůze (8. 3. 2023)

část č. 1 (8. 3. 2023)

59. schůze (8. 3. 2023)

část č. 4 (8. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
části č. 13-20 (19. 4. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 152 (20. 4. 2023), část č. 6, části č. 8-9 (4. 4. 2023), část č. 211, části č. 223-225 (2. 5. 2023), části č. 232-236 (3. 5. 2023)

21. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
části č. 63-64 (5. 4. 2023)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení
části č. 230-231 (2. 5. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 65-66 (5. 4. 2023)

90. Návrh poslanců Stanislava Blahy, Ondřeje Lochmana, Jiřího Slavíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 67-70 (5. 4. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
části č. 115-119, část č. 121, části č. 123-124 (19. 4. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - třetí čtení
části č. 70-73 (5. 4. 2023)

107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - třetí čtení
části č. 236-237 (3. 5. 2023)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - třetí čtení
části č. 238-239 (3. 5. 2023)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení
části č. 239-241 (3. 5. 2023)

119. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 74 (5. 4. 2023)

120. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 74 (5. 4. 2023)

121. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 74 (5. 4. 2023)

122. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 75 (5. 4. 2023)

131. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2022 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2022 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 240/
části č. 150-151 (20. 4. 2023)

145. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 136 (20. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
části č. 152-173 (20. 4. 2023)

151. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení  
části č. 226-228 (2. 5. 2023)

152. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - druhé čtení  
části č. 228-230 (2. 5. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

části č. 52-54 (17. 5. 2023), část č. 143 (30. 5. 2023)

10. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
části č. 85-90 (17. 5. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
části č. 179-186 (31. 5. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení
části č. 186-188 (31. 5. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 19-24 (16. 5. 2023)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 82-84 (17. 5. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 256 (2. 6. 2023)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení
část č. 255 (2. 6. 2023)

102. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
části č. 62-68 (17. 5. 2023)

103. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - třetí čtení
části č. 69-70 (17. 5. 2023)

112. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 85 (17. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 314-317 (15. 6. 2023)

138. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2724/
část č. 254 (2. 6. 2023)

139. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 254 (2. 6. 2023)

140. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 318 (15. 6. 2023)

141. Stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2022 /sněmovní dokument 2717/
část č. 318 (15. 6. 2023)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení  
části č. 319-323 (15. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

část č. 22 (14. 6. 2023), část č. 9, části č. 11-12 (19. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
části č. 22-27, část č. 39, část č. 45 (14. 6. 2023), část č. 57, části č. 62-65 (16. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
části č. 19-27 (14. 6. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

části č. 1-2 (16. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
části č. 117-123 (29. 6. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 114-116 (29. 6. 2023)

120. Ústní interpelace
části č. 144-154 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 14 (11. 7. 2023), část č. 254, část č. 256 (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
části č. 55-59, části č. 61-64 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 80, část č. 82, část č. 102, část č. 105, části č. 111-112, části č. 117-118, část č. 121, části č. 123-124 (12. 7. 2023), část č. 136, část č. 178, části č. 180-182, části č. 184-186 (13. 7. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
části č. 17-22 (19. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení
část č. 46 (29. 8. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení
části č. 48-51 (29. 8. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
části č. 52-55 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 261 (14. 9. 2023), část č. 38, část č. 40 (5. 9. 2023), část č. 73, části č. 88-97, část č. 112 (6. 9. 2023), části č. 193-194 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 112-113, část č. 115, části č. 117-119 (6. 9. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení
část č. 233 (13. 9. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 405/ - druhé čtení
části č. 234-235 (13. 9. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení
části č. 235-241 (13. 9. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - druhé čtení
část č. 242 (13. 9. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení
části č. 242-245 (13. 9. 2023)

22. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - prvé čtení
část č. 245 (13. 9. 2023)

96. Návrh poslanců Marka Výborného, Petra Bendla, Michala Kučery, Kláry Dostálové, Milady Voborské, Jakuba Michálka, Radima Fialy a Rudolfa Salvetra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 316 (15. 9. 2023)

109. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie (2023/ST/06551) /sněmovní tisk 506-E/
části č. 261-262 (14. 9. 2023)

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Andorra la Vella dne 23. listopadu 2022 /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení
část č. 262 (14. 9. 2023)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Malajsie na straně druhé /sněmovní tisk 381/ - druhé čtení
části č. 262-263 (14. 9. 2023)

112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Thajským královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 382/ - druhé čtení
část č. 263 (14. 9. 2023)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kapverdské republiky o letecké dopravě, podepsaná v Abuji dne 6. prosince 2022 /sněmovní tisk 389/ - druhé čtení
část č. 263 (14. 9. 2023)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o letecké dopravě, podepsaná v Abuji dne 5. prosince 2022 /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení
část č. 264 (14. 9. 2023)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní dohoda o letecké dopravě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie, podepsaná na Bali dne 17. října 2022 /sněmovní tisk 391/ - druhé čtení
části č. 264-265 (14. 9. 2023)

116. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky ke schválení a k vyslovení souhlasu s ratifikací změnové rezoluce k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků 1978, ve znění změn z roku 2010 /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení
část č. 265 (14. 9. 2023)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení
části č. 265-266 (14. 9. 2023)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Kolombu dne 3. února 2023 /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení
část č. 266 (14. 9. 2023)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu doplnění prohlášení České republiky v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty regionálních či menšinových jazyků /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení
části č. 266-268 (14. 9. 2023)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2023 /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení
část č. 268 (14. 9. 2023)

143. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 261 (14. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 258, část č. 260 (14. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
části č. 283-295 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 1-2, části č. 34-36, části č. 56-59 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

část č. 17 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

části č. 80-90 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
části č. 46-49, části č. 52-57 (27. 9. 2023), části č. 73-74, části č. 76-77 (11. 10. 2023), část č. 102 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

části č. 10-12, části č. 14-16, část č. 18, část č. 21 (10. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
části č. 167-169, části č. 173-174, části č. 184-185, část č. 187, část č. 189, část č. 210 (25. 10. 2023)

124. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 174-175 (25. 10. 2023)

125. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
části č. 175-176 (25. 10. 2023)

140. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k nedávné teroristické agresi hnutí Hamás proti Státu Izrael
část č. 22 (10. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 224-228 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 51 (17. 10. 2023), část č. 97 (18. 10. 2023), části č. 49-50, části č. 54-55, část č. 60, část č. 67, část č. 70 (17. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 97, části č. 101-102, části č. 181-182 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 59, část č. 62, část č. 67 (15. 11. 2023), část č. 124 (28. 11. 2023), část č. 5 (14. 11. 2023), části č. 59-61, část č. 67 (15. 11. 2023), části č. 116-121, části č. 123-124 (28. 11. 2023), část č. 162, část č. 165, části č. 167-169 (29. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 68, část č. 70, část č. 72, část č. 84 (15. 11. 2023)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 128 (28. 11. 2023)

123. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - třetí čtení  
části č. 51-52, části č. 54-58 (15. 11. 2023)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - třetí čtení
části č. 226-231 (1. 12. 2023)

83. schůze (16. 11. 2023)

část č. 1, část č. 7, část č. 21 (16. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
části č. 21-26, části č. 40-42 (30. 11. 2023)

85. schůze (30. 11. 2023)

1. Návrh poslanců Mariana Jurečky a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 2-4, části č. 6-11 (30. 11. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

146. Tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
části č. 28-29 (16. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

části č. 5-6, část č. 32 (17. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 43, části č. 48-55, část č. 80 (17. 1. 2024), část č. 129 (18. 1. 2024), části č. 190-191 (19. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 15 (6. 2. 2024)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení  
část č. 56 (7. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
části č. 50-52 (7. 2. 2024)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení
část č. 57 (7. 2. 2024)

108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
část č. 57 (7. 2. 2024)

93. schůze (8. 2. 2024)

část č. 1 (8. 2. 2024), část č. 7, část č. 9, část č. 11 (8. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 123 (5. 3. 2024), část č. 60 (29. 2. 2024), části č. 123-124, část č. 128, část č. 137 (5. 3. 2024)

15. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
části č. 150-151 (5. 3. 2024), část č. 241, části č. 243-246 (8. 3. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
části č. 246-250 (8. 3. 2024)

110. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na 27. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení
část č. 60 (29. 2. 2024)

111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení
část č. 61 (29. 2. 2024)

112. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990 /sněmovní tisk 560/ - druhé čtení
část č. 61 (29. 2. 2024)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsaná dne 11. října 2023 v Praze /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
část č. 62 (29. 2. 2024)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD) /sněmovní tisk 582/ - druhé čtení
část č. 62 (29. 2. 2024)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Yaoundé dne 7. února 2023 /sněmovní tisk 583/ - druhé čtení
část č. 63 (29. 2. 2024)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - druhé čtení
část č. 63 (29. 2. 2024)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení
část č. 64 (29. 2. 2024)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Ženevě dne 12. května 2023 /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 64 (29. 2. 2024)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách, podepsaná v Rijádu dne 5. prosince 2023 /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení
část č. 65 (29. 2. 2024)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení
části č. 232-234 (8. 3. 2024)

143. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 151 (5. 3. 2024)

147. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/
části č. 120-121 (1. 3. 2024)

148. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2022 /sněmovní tisk 412/
část č. 121 (1. 3. 2024)

149. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2022 /sněmovní tisk 413/
část č. 122 (1. 3. 2024)

150. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2022 /sněmovní tisk 494/
část č. 122 (1. 3. 2024)

151. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2022 /sněmovní tisk 500/
část č. 122 (1. 3. 2024)

152. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2022 /sněmovní tisk 502/
část č. 122 (1. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 87-94 (29. 2. 2024), části č. 210-222 (7. 3. 2024)

95. schůze (28. 2. 2024)

část č. 4, část č. 9, části č. 11-12, část č. 28, část č. 31 (28. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 54-56, část č. 59, části č. 64-65, část č. 71, části č. 92-97, části č. 99-101 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 98, části č. 100-103, část č. 106 (16. 4. 2024), části č. 158-162, části č. 164-167 (17. 4. 2024), část č. 210 (19. 4. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení
části č. 106-108 (16. 4. 2024)

12. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
části č. 116-119, části č. 121-123 (16. 4. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
části č. 224-227 (19. 4. 2024)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
části č. 227-228 (19. 4. 2024)

100. schůze (18. 4. 2024)

část č. 1 (18. 4. 2024), část č. 9 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

část č. 37, část č. 41 (3. 5. 2024), části č. 37-38, části č. 41-42 (3. 5. 2024)

10. Návrh poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení
části č. 38-39 (3. 5. 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení
části č. 39-40 (3. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení
části č. 43-46 (3. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 85 (10. 5. 2024), část č. 36 (9. 5. 2024), část č. 85, část č. 88, části č. 121-124 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
části č. 55-58, část č. 60, část č. 62 (9. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 64 (23. 5. 2024), část č. 151 (31. 5. 2024), část č. 10 (21. 5. 2024), části č. 64-66 (23. 5. 2024), část č. 140, část č. 151 (31. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
část č. 115 (24. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení
části č. 129-130 (24. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
části č. 46-47, části č. 49-52 (22. 5. 2024), části č. 141-150 (31. 5. 2024)

128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - třetí čtení  
části č. 53-55 (22. 5. 2024)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení
část č. 107 (24. 5. 2024)

159. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 61-63 (23. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
části č. 88-97 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 101 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 79, část č. 84, část č. 87 (29. 5. 2024), část č. 158, části č. 163-165, části č. 167-173 (30. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP