Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Olga Richterová

Schůze: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 103

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 42 (10. 11. 2021)

3. schůze (1. 12. 2021)

část č. 13 (1. 12. 2021)

1. Vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 49/ - zkrácené jednání  
části č. 13-14 (1. 12. 2021)

2. Vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 50/ - zkrácené jednání  
části č. 14-15 (1. 12. 2021)

3. Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 /sněmovní tisk 51/ - zkrácené jednání  
část č. 11, části č. 15-16 (1. 12. 2021)

5. schůze (15. 12. 2021)

části č. 1-2, část č. 5, části č. 7-11 (15. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 55 (12. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 174-180 (14. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 54, část č. 83, část č. 85, části č. 87-90 (12. 1. 2022), části č. 137-142, části č. 144-145 (13. 1. 2022)

7. schůze (13. 1. 2022)

části č. 7-9 (13. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 232 (3. 3. 2022), části č. 54-56, část č. 61, část č. 63, část č. 83 (16. 2. 2022), části č. 176-177, části č. 179-180 (2. 3. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
části č. 148-149, části č. 151-153, části č. 161-166 (17. 2. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
část č. 181, části č. 183-185 (2. 3. 2022)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb. /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 180-181 (2. 3. 2022)

27. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
části č. 263-264 (3. 3. 2022)

111. Ústní interpelace
části č. 232-241 (3. 3. 2022)

Slib poslance
část č. 83, část č. 85, část č. 88 (16. 2. 2022)

10. schůze (17. 2. 2022)

část č. 1, část č. 3, části č. 6-8 (17. 2. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
části č. 29-33, část č. 35 (18. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

část č. 30 (10. 3. 2022)

2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 /sněmovní tisk 152/
části č. 30-37 (10. 3. 2022)

3. Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 46/
část č. 38 (10. 3. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
části č. 10-16 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 127 (25. 3. 2022), část č. 20 (22. 3. 2022), části č. 196-198 (6. 4. 2022), část č. 233, část č. 237, části č. 239-244 (8. 4. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení
části č. 202-204 (6. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 127-128, části č. 131-132, části č. 134-136 (25. 3. 2022)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení
část č. 199 (6. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
části č. 96-108 (24. 3. 2022)

122. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 173/ - druhé čtení  
části č. 200-201 (6. 4. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

část č. 1 (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 3, část č. 5, části č. 7-8, část č. 10, část č. 20, část č. 26, části č. 29-36 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

části č. 37-42 (27. 4. 2022), části č. 152-155 (11. 5. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
části č. 124-126 (29. 4. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení
část č. 158 (11. 5. 2022)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 71 (28. 4. 2022)

73. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 173/ - třetí čtení
části č. 43-44 (27. 4. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
části č. 158-160 (11. 5. 2022)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - třetí čtení
část č. 157 (11. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 86-96 (28. 4. 2022), části č. 194-203 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

část č. 142 (4. 5. 2022), část č. 19, části č. 21-25 (3. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
části č. 19-27 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

část č. 183 (14. 6. 2022), část č. 40 (1. 6. 2022), část č. 192 (15. 6. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení
část č. 41 (1. 6. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
části č. 291-292 (17. 6. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení
části č. 199-200 (15. 6. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 193, části č. 195-198 (15. 6. 2022)

77. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Petra Sadovského, Martina Kukly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 42-45 (1. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
části č. 47-48 (1. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 105-114 (2. 6. 2022), části č. 241-250 (16. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
části č. 187-189 (14. 6. 2022)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 244/ - zkrácené jednání  
část č. 189 (14. 6. 2022)

146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 243/ - zkrácené jednání  
části č. 189-190 (14. 6. 2022)

147. Vládní návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 228/ - zkrácené jednání  
část č. 184, části č. 186-187, část č. 191 (14. 6. 2022)

26. schůze (15. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 4 (15. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 7 (15. 6. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 236/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 9 (15. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 11 (23. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
části č. 67-68, části č. 70-72, části č. 74-79 (23. 6. 2022)

28. schůze (24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení
část č. 5, část č. 7 (24. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

části č. 11-12 (13. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
část č. 58 (20. 7. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - třetí čtení
části č. 12-13, části č. 15-20 (13. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

část č. 1 (7. 7. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 1, část č. 3 (7. 7. 2022)

13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
části č. 58-66 (12. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
části č. 10-11, části č. 28-32, části č. 35-37 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

části č. 37-45, část č. 60, část č. 62 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 33 (7. 9. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - druhé čtení
části č. 102-104 (8. 9. 2022)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení
části č. 36-37 (7. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
části č. 38-39, části č. 41-42 (7. 9. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 95, části č. 97-99 (8. 9. 2022)

95. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
části č. 169-172 (27. 9. 2022)

110. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
části č. 159-162 (9. 9. 2022), část č. 198, části č. 200-206 (30. 9. 2022)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení
části č. 206-208 (30. 9. 2022)

164. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území České republiky v letech 2023 a 2024 /sněmovní tisk 281/
části č. 34-36 (7. 9. 2022)

166. Financování rozvoje školské infrastruktury z IROP 2021 - 2027 /sněmovní dokument 911/
části č. 99-101 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 31, část č. 36 (1. 9. 2022), části č. 92-96, část č. 98 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
části č. 20-22, část č. 24, části č. 26-27 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 183 (26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
části č. 214-215, části č. 217-223, části č. 232-236 (26. 10. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení  
části č. 37-44 (11. 10. 2022)

70. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 64, část č. 67, část č. 70 (12. 10. 2022)

97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení
část č. 126 (14. 10. 2022)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení
části č. 127-128 (14. 10. 2022)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 175/ - třetí čtení
části č. 128-129 (14. 10. 2022)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení
části č. 131-132 (14. 10. 2022)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
části č. 133-135 (14. 10. 2022)

117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení
části č. 184-188 (26. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 99 (13. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 26-28, část č. 30 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

část č. 32 (16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 10, části č. 13-18 (4. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
části č. 32-37 (16. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

část č. 88 (29. 11. 2022), části č. 90-91 (29. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
části č. 71-72, části č. 74-75, části č. 77-78 (18. 11. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 163/ - druhé čtení
části č. 94-95 (29. 11. 2022)

8. Vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 218/ - druhé čtení
části č. 95-96 (29. 11. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
části č. 96-97 (29. 11. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
část č. 15 (15. 11. 2022)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 93 (29. 11. 2022)

166. Usnesení Poslanecké sněmovny ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu
část č. 29 (15. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 182-190 (1. 12. 2022)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - zkrácené jednání
části č. 160-161 (1. 12. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
části č. 10-18 (25. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

2. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023 /sněmovní tisk 339/
část č. 18 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

část č. 36 (14. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - zkrácené jednání  
části č. 28-29 (13. 12. 2022)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/4/ - vrácený Senátem  
část č. 20 (13. 12. 2022)

103. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
části č. 37-41, části č. 43-44 (14. 12. 2022)

49. schůze (15. 12. 2022)

část č. 16 (15. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

části č. 138-142 (25. 1. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení
část č. 52 (11. 1. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení
části č. 52-53 (11. 1. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - prvé čtení
část č. 53 (11. 1. 2023)

16. Vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení
části č. 145-147 (25. 1. 2023)

59. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 48 (11. 1. 2023)

99. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 53 (11. 1. 2023)

100. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo s funkčním obdobím do 8. července 2027
část č. 54 (11. 1. 2023)

101. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 54 (11. 1. 2023)

135. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
část č. 145 (25. 1. 2023)

138. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2023 /sněmovní dokument 1755/
části č. 143-145 (25. 1. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 18 a 21 /sněmovní tisky 352 a 353/
část č. 73 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 43, část č. 46 (17. 1. 2023), části č. 82-89 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 80 (9. 2. 2023), část č. 41 (8. 2. 2023)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
části č. 42-48 (8. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
části č. 80-88 (9. 2. 2023)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení  
část č. 117, části č. 119-121 (10. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 45 (23. 2. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - druhé čtení
části č. 109-110 (24. 2. 2023)

84. Návrh poslanců Ivana Adamce, Pavla Blažka, Kláry Dostálové, Aleny Schillerové, Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 142-143 (7. 3. 2023)

105. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
části č. 111-112 (24. 2. 2023)

127. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 46 (23. 2. 2023)

130. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení
části č. 140-141 (7. 3. 2023)

131. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení
část č. 141 (7. 3. 2023)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - druhé čtení
části č. 141-142 (7. 3. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 130, 131 a 132 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
části č. 139-140 (7. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

část č. 1 (22. 2. 2023), část č. 30 (8. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 1-3, části č. 5-9 (22. 2. 2023), části č. 31-36, část č. 38, část č. 40 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
části č. 276-281 (2. 3. 2023), část č. 327, část č. 329, část č. 332, části č. 351-353, část č. 368 (3. 3. 2023), části č. 420-427 (4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 60, část č. 62 (28. 2. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 273-276 (2. 3. 2023)

58. schůze (8. 3. 2023)

část č. 4 (8. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

části č. 45-46, části č. 48-53 (5. 4. 2023), části č. 97-98, části č. 102-103 (19. 4. 2023)

15. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení
části č. 245-250 (3. 5. 2023)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - třetí čtení
části č. 183-184, část č. 187 (21. 4. 2023)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení
část č. 241 (3. 5. 2023)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - třetí čtení
části č. 243-244 (3. 5. 2023)

113. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 323/ - třetí čtení
část č. 104 (19. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
části č. 36-44 (4. 4. 2023)

147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení
části č. 104-105 (19. 4. 2023)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení  
části č. 241-243 (3. 5. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 73 (17. 5. 2023), část č. 118 (18. 5. 2023), část č. 226 (1. 6. 2023), část č. 43, části č. 50-52 (17. 5. 2023), část č. 170 (31. 5. 2023), část č. 288 (13. 6. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
části č. 176-179 (31. 5. 2023)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení
části č. 171-175 (31. 5. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 195 (31. 5. 2023), části č. 271-274 (2. 6. 2023)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 74, části č. 76-77, části č. 79-81 (17. 5. 2023)

114. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 73 (17. 5. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
části č. 25-27, část č. 29, část č. 31, část č. 33 (16. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 118-138 (18. 5. 2023), části č. 226-234 (1. 6. 2023), části č. 338-349 (15. 6. 2023)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení  
část č. 322 (15. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
části č. 38-41, části č. 44-45 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 135 (29. 6. 2023), část č. 174 (12. 7. 2023), část č. 31, část č. 36 (27. 6. 2023), část č. 61, části č. 64-66 (28. 6. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 117, části č. 124-126 (29. 6. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení
části č. 175-176 (12. 7. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
části č. 67-70 (28. 6. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
části č. 178-182 (12. 7. 2023)

105. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
části č. 176-177 (12. 7. 2023)

110. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 174 (12. 7. 2023)

120. Ústní interpelace
části č. 135-143 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 242, část č. 244 (19. 7. 2023), části č. 303-305, část č. 311 (26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 37, část č. 40, části č. 42-43, část č. 45 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
části č. 108-109, části č. 111-116 (12. 7. 2023), část č. 157, části č. 159-163, části č. 165-166, části č. 191-193, části č. 195-198 (13. 7. 2023), části č. 236-241 (14. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
části č. 299-302 (21. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení  
část č. 27 (29. 8. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení
část č. 37 (29. 8. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 38-39 (29. 8. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení
části č. 40-45 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 37 (5. 9. 2023), část č. 162 (8. 9. 2023), část č. 201, část č. 204 (12. 9. 2023), část č. 219 (13. 9. 2023)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/5/ - vrácený Senátem
části č. 205-208 (12. 9. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/8/ - vrácený Senátem
části č. 209-210 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 125, části č. 127-128, části č. 147-154 (6. 9. 2023), část č. 156 (7. 9. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - druhé čtení
části č. 221-226 (13. 9. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení
části č. 226-227 (13. 9. 2023)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení
části č. 220-221 (13. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 34-36, části č. 40-42 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

části č. 1-2, část č. 6 (26. 9. 2023)

94. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení  
část č. 52 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 1 (22. 9. 2023), část č. 30 (27. 9. 2023), část č. 60 (11. 10. 2023), část č. 2, část č. 5, část č. 8 (22. 9. 2023), část č. 30 (27. 9. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
části č. 33-35, část č. 38 (27. 9. 2023), část č. 63, části č. 66-68, části č. 70-71 (11. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 146 (25. 10. 2023), část č. 229 (26. 10. 2023), část č. 271 (27. 10. 2023), části č. 146-148 (25. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 149, části č. 152-153, části č. 195-198, část č. 200, části č. 203-205 (25. 10. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
části č. 38-42 (10. 10. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení
části č. 42-46, část č. 48 (10. 10. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
části č. 105-107 (13. 10. 2023)

112. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení
část č. 271 (27. 10. 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení
části č. 272-274, části č. 276-280 (27. 10. 2023)

122. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - třetí čtení
části č. 271-272 (27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 229-232, části č. 238-249 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 75, část č. 83 (17. 10. 2023), části č. 84-85, část č. 87 (18. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 117, části č. 124-126, části č. 128-130, část č. 157 (18. 10. 2023)

80. schůze (26. 10. 2023)

1. Návrh poslanců Jana Berkiho, Ivana Bartoše, Jany Berkovcové, Zdeňka Kettnera, Pavla Klímy, Davida Šimka a Renáty Zajíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 5 (26. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

části č. 32-35 (3. 11. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
části č. 28-32 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 142, část č. 147, část č. 150 (29. 11. 2023), části č. 147-148, části č. 201-205 (29. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
části č. 77-82, část č. 84 (15. 11. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení
části č. 139-141 (28. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 196, části č. 199-201 (29. 11. 2023)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení
části č. 142-146 (29. 11. 2023)

152. Návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury ČR /sněmovní dokument 3493/
části č. 148-149 (29. 11. 2023)

83. schůze (16. 11. 2023)

části č. 40-41 (16. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
část č. 29, část č. 32, část č. 36 (30. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

část č. 17, část č. 19 (12. 12. 2023), část č. 31 (13. 12. 2023), části č. 17-19 (12. 12. 2023), části č. 31-34 (13. 12. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení  
části č. 20-21 (12. 12. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - prvé čtení
část č. 36 (13. 12. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
části č. 39-40, části č. 49-50 (13. 12. 2023)

81. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení
část č. 37 (13. 12. 2023)

92. Návrh poslanců Jana Bartoška, Drahoslava Ryby, Michala Zuny, Pavla Žáčka, Elišky Olšákové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 38 (13. 12. 2023)

137. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 /sněmovní tisk 589/
části č. 35-36 (13. 12. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 1 (17. 1. 2024), část č. 199 (23. 1. 2024), část č. 269, část č. 324 (24. 1. 2024), části č. 1-5, část č. 10 (17. 1. 2024), část č. 199, části č. 206-207, části č. 230-233, část č. 235, části č. 237-238 (23. 1. 2024), části č. 251-260, části č. 319-320, části č. 322-326 (24. 1. 2024), část č. 353 (25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
části č. 66-76 (17. 1. 2024), část č. 115, část č. 117 (18. 1. 2024), části č. 179-184 (19. 1. 2024), části č. 269-275, část č. 287, části č. 289-291 (24. 1. 2024), část č. 382, části č. 384-387, části č. 389-390 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 32 (7. 2. 2024), části č. 19-21, část č. 23 (6. 2. 2024), část č. 34 (7. 2. 2024)

1. Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/7/ - vrácený Senátem  
části č. 24-27 (6. 2. 2024)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/2/ - vrácený Senátem  
část č. 27 (6. 2. 2024)

9. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - druhé čtení
část č. 58 (7. 2. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení  
části č. 36-41 (7. 2. 2024)

112. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení  
části č. 34-36 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 1 (27. 2. 2024), část č. 47 (28. 2. 2024), část č. 73 (29. 2. 2024), část č. 152 (6. 3. 2024), část č. 188, část č. 201 (7. 3. 2024), části č. 2-3, část č. 5, části č. 7-9 (27. 2. 2024), část č. 47 (28. 2. 2024), část č. 153 (6. 3. 2024), části č. 188-189 (7. 3. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení
části č. 154-161 (6. 3. 2024)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
části č. 189-190 (7. 3. 2024)

136. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - třetí čtení
část č. 153 (6. 3. 2024)

143. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 153 (6. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 73-82 (29. 2. 2024), části č. 201-210 (7. 3. 2024)

96. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 1 (19. 3. 2024)

část č. 1 (19. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 1 (19. 3. 2024), část č. 38 (20. 3. 2024), část č. 1 (19. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 27, část č. 29, části č. 31-32, část č. 34, část č. 36 (19. 3. 2024), části č. 101-104, části č. 108-110 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 40 (10. 4. 2024), část č. 71 (12. 4. 2024), část č. 141 (17. 4. 2024), část č. 179 (18. 4. 2024), části č. 40-41, část č. 48 (10. 4. 2024), části č. 72-77, část č. 79 (12. 4. 2024), části č. 141-142 (17. 4. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - druhé čtení
části č. 144-145, část č. 148 (17. 4. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení
část č. 133 (16. 4. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení
části č. 133-134 (16. 4. 2024)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení
části č. 229-230 (19. 4. 2024)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 648/ - prvé čtení
část č. 137 (16. 4. 2024)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
části č. 228-229 (19. 4. 2024)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení
části č. 138-139 (16. 4. 2024)

110. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 134-136 (16. 4. 2024)

122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení
části č. 43-48 (10. 4. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení  
část č. 42 (10. 4. 2024)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - třetí čtení
části č. 142-144 (17. 4. 2024)

128. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 86, část č. 89 (12. 4. 2024)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení
část č. 144 (17. 4. 2024)

137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - třetí čtení  
část č. 49 (10. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
části č. 179-188 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

část č. 64 (22. 5. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení  
části č. 28-29 (2. 5. 2024)

4. Vládní návrh zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení  
části č. 29-32 (2. 5. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení  
část č. 32 (2. 5. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení  
část č. 33 (2. 5. 2024)

7. Vládní návrh zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení  
části č. 34-35 (2. 5. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení  
část č. 35 (2. 5. 2024)

9. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení  
části č. 35-36 (2. 5. 2024)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - třetí čtení
části č. 64-65, část č. 67, části č. 70-73 (22. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 40 (9. 5. 2024), část č. 39 (9. 5. 2024), části č. 114-120 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 42, části č. 44-45, část č. 53, část č. 55 (9. 5. 2024)

103. schůze (21. - 24. 5. 2024)

část č. 82 (23. 5. 2024), části č. 66-69 (23. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
části č. 38-40 (21. 5. 2024), část č. 124 (24. 5. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení
část č. 126 (24. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení
části č. 128-129 (24. 5. 2024)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - druhé čtení  
části č. 70-72 (23. 5. 2024)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) /sněmovní tisk 593/ - druhé čtení  
části č. 72-73 (23. 5. 2024)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách, podepsaná v Rijádu dne 5. prosince 2023 /sněmovní tisk 624/ - druhé čtení  
část č. 73 (23. 5. 2024)

118. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 639/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 73 (23. 5. 2024)

119. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny přílohy A Minamatské úmluvy o rtuti přijaté dne 25. března 2022 na Bali, Indonésie /sněmovní tisk 643/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 74 (23. 5. 2024)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Podgorici dne 20. února 2024 /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení  
části č. 74-75 (23. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
části č. 82-87 (23. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP