Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Věra Adámková

Schůze: 1, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 86, 87, 88, 94, 97, 98, 101, 102, 103

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 25 (10. 11. 2021)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 113-114 (16. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
část č. 13 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 187 (5. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení
část č. 193 (5. 4. 2022)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení
část č. 193 (5. 4. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 31 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 17 (26. 4. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 196-197, část č. 214 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 56 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 135, část č. 150, část č. 166 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení
část č. 280, část č. 282, část č. 284 (17. 6. 2022)

32. Vládní návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 62 (1. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 13, část č. 15, část č. 18, část č. 23 (23. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 74 (23. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - třetí čtení
část č. 31 (13. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení
části č. 46-47 (12. 7. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení
část č. 47 (12. 7. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 11 a 12 /sněmovní tisky 167 a 168/
část č. 47 (12. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 23, část č. 25 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 79-80 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 8 (6. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 78 (7. 9. 2022)

108. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - třetí čtení
část č. 155 (9. 9. 2022)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení
část č. 156 (9. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 128 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 94 (2. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

části č. 17-18 (11. 10. 2022)

70. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 64, části č. 73-74 (12. 10. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

část č. 15 (13. 12. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení
část č. 55 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

části č. 10-11 (10. 1. 2023), část č. 125 (24. 1. 2023), část č. 140 (25. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 35 (11. 1. 2023)

59. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 46, část č. 48 (11. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 96-97 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 66 (17. 1. 2023), část č. 87, část č. 106, část č. 113 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 13 (7. 2. 2023), část č. 102 (10. 2. 2023)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 44 (8. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 81 (9. 2. 2023)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení  
část č. 119 (10. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 13 (21. 2. 2023), část č. 87 (24. 2. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
část č. 58 (23. 2. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení
část č. 104 (24. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 375 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 79 (28. 2. 2023), část č. 95 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 265-266, části č. 274-275 (2. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 15, část č. 18 (19. 4. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 58 (5. 4. 2023), části č. 80-81 (18. 4. 2023), část č. 214 (2. 5. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
část č. 204 (21. 4. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - třetí čtení
části č. 71-72 (5. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 288 (13. 6. 2023)

68. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
část č. 222 (1. 6. 2023)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení  
část č. 322 (15. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 40 (14. 6. 2023), část č. 54 (16. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 65, část č. 67 (8. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 23 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

106. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení
části č. 185-186 (12. 7. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 58, část č. 69 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 189, část č. 191, část č. 193 (13. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 282, část č. 288 (21. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení
část č. 17 (29. 8. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 54, část č. 58 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/8/ - vrácený Senátem
část č. 213, část č. 218 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 152-153 (6. 9. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení
část č. 241 (13. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 255 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 51-52, část č. 54 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

části č. 19-20 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 87 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 72 (11. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 120 (24. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 181 (25. 10. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení
část č. 28 (10. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 233-234, část č. 242 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 151 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 72 (15. 11. 2023)

124. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - třetí čtení  
část č. 64 (15. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 47 (13. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

113. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
část č. 52, části č. 54-55 (26. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 308, část č. 311, část č. 337, část č. 339 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 49, části č. 54-55, část č. 57, část č. 70 (17. 1. 2024), část č. 181, část č. 183, část č. 187 (19. 1. 2024), část č. 283 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 139 (5. 3. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
část č. 170 (6. 3. 2024)

107. Návrh poslanců Patrika Nachera, Marka Výborného, Barbory Urbanové a Jakuba Michálka na vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 166 (6. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 101 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - druhé čtení  
části č. 28-29 (9. 4. 2024)

12. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
části č. 112-113 (16. 4. 2024)

128. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
části č. 86-87 (12. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  
část č. 19 (2. 5. 2024)

13. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
část č. 50, část č. 53 (3. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 121 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 54, část č. 76 (9. 5. 2024)

103. schůze (21. - 24. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
část č. 50 (22. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP