Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Martin Kolovratník

Schůze: 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 45, 49, 54, 58, 62, 64, 72, 79, 87, 95, 98, 104, 111, 118

1. schůze (20. - 24. 11. 2017)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 5 (20. 11. 2017)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
část č. 10 (20. 11. 2017)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
části č. 13-14 (20. 11. 2017)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 15 (22. 11. 2017)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 25, části č. 35-36 (22. 11. 2017)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 39 (22. 11. 2017), části č. 40-43 (24. 11. 2017)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 49 (24. 11. 2017)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
část č. 50 (24. 11. 2017)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 52 (24. 11. 2017)

2. schůze (28. - 30. 11. 2017)

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
části č. 2-4 (28. 11. 2017)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 6-8, část č. 10 (28. 11. 2017)

15. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 23-24 (28. 11. 2017)

33. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 30 (30. 11. 2017)

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

část č. 27 (15. 12. 2017)

6. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/
část č. 89 (19. 12. 2017)

10. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 27-28 (15. 12. 2017)

11. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
části č. 4-5 (12. 12. 2017)

12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 5 (12. 12. 2017)

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
část č. 5 (12. 12. 2017)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
části č. 5-6 (12. 12. 2017)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
část č. 6 (12. 12. 2017)

16. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 6 (12. 12. 2017)

17. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
část č. 6 (12. 12. 2017)

18. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
část č. 6 (12. 12. 2017)

19. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
části č. 6-7 (12. 12. 2017)

20. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 7-8 (12. 12. 2017)

21. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 8 (12. 12. 2017)

22. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 28, část č. 32, část č. 41 (15. 12. 2017), část č. 53, část č. 61 (19. 12. 2017)

23. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 32 (15. 12. 2017)

29. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD /sněmovní dokument 46/
část č. 26 (12. 12. 2017)

33. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 28 (15. 12. 2017)

34. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 54, část č. 61 (19. 12. 2017)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

část č. 3, část č. 21 (17. 1. 2018), část č. 69 (19. 1. 2018)

25. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 17 (17. 1. 2018)

26. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 17 (17. 1. 2018)

27. Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 149 (24. 1. 2018)

28. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 149-150 (24. 1. 2018)

29. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 150 (24. 1. 2018)

30. Návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 150-151 (24. 1. 2018)

31. Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady
části č. 17-18 (17. 1. 2018)

32. Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady
část č. 18 (17. 1. 2018)

33. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 18, část č. 20 (17. 1. 2018)

34. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
části č. 69-70 (19. 1. 2018)

35. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
část č. 151 (24. 1. 2018)

40. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 92 (19. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

část č. 51 (28. 2. 2018), část č. 122 (2. 3. 2018), část č. 206 (20. 3. 2018)

29. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení
část č. 142, část č. 146 (2. 3. 2018), část č. 177 (6. 3. 2018)

50. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 48 (28. 2. 2018)

51. Návrh na volbu člena a náhradníka Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 48 (28. 2. 2018)

52. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 48 (28. 2. 2018), část č. 199 (7. 3. 2018)

53. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
části č. 49-50 (28. 2. 2018), části č. 199-200 (7. 3. 2018), část č. 252 (21. 3. 2018)

54. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 122, části č. 132-133, části č. 136-137 (2. 3. 2018)

55. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1/
část č. 272 (21. 3. 2018)

59. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 /sněmovní tisk 64/
část č. 275 (21. 3. 2018)

64. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
části č. 252-253 (21. 3. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

část č. 192 (18. 4. 2018)

37. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 190 (18. 4. 2018)

51. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení
část č. 262, část č. 265 (20. 4. 2018)

55. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 52 (11. 4. 2018)

57. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 190 (18. 4. 2018)

58. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 190, část č. 192 (18. 4. 2018)

59. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
části č. 190-191 (18. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

část č. 49 (23. 5. 2018), část č. 76 (24. 5. 2018), část č. 199 (30. 5. 2018), část č. 266 (1. 6. 2018)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení
část č. 131, část č. 134 (25. 5. 2018)

17. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení
část č. 203, část č. 205, část č. 207, část č. 210 (30. 5. 2018)

35. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení
část č. 184 (30. 5. 2018)

91. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 46 (23. 5. 2018)

92. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 46 (23. 5. 2018)

93. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 46 (23. 5. 2018), část č. 197 (30. 5. 2018)

94. Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
části č. 46-47 (23. 5. 2018)

95. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 47 (23. 5. 2018), část č. 197 (30. 5. 2018)

96. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 47 (23. 5. 2018), část č. 197 (30. 5. 2018)

97. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 48 (23. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

část č. 90 (28. 6. 2018), část č. 105 (29. 6. 2018)

58. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení
části č. 106-107, část č. 109 (29. 6. 2018)

74. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 88 (28. 6. 2018)

75. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 88 (28. 6. 2018)

76. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 88 (28. 6. 2018)

77. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 89 (28. 6. 2018)

78. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 89 (28. 6. 2018)

79. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 89 (28. 6. 2018)

Sloučená rozprava k bodům 3 a 4 /sněmovní tisky 8999/
část č. 3 (26. 6. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

část č. 345 (3. 10. 2018)

132. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 247 (20. 9. 2018)

133. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
části č. 247-248 (20. 9. 2018)

134. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
části č. 247-248 (20. 9. 2018)

135. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 343 (3. 10. 2018)

136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
části č. 343-344 (3. 10. 2018)

137. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 344 (3. 10. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

135. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 56 (24. 10. 2018)

136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 57 (24. 10. 2018)

137. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 57 (24. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 286 (1. 11. 2018)

181. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
části č. 379-380 (14. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

část č. 202 (19. 12. 2018)

117. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 /sněmovní tisk 316/
část č. 292 (21. 12. 2018)

126. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení
část č. 151 (7. 12. 2018)

144. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 132 (7. 12. 2018)

145. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 199 (19. 12. 2018)

146. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 199 (19. 12. 2018)

147. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 200 (19. 12. 2018)

148. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
části č. 200-201 (19. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 116, část č. 125 (6. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

část č. 216 (30. 1. 2019)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - druhé čtení
části č. 181-182 (29. 1. 2019)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení
část č. 348 (13. 2. 2019)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení
část č. 231 (30. 1. 2019)

165. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 214 (30. 1. 2019)

166. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy
část č. 214 (30. 1. 2019)

167. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 215 (30. 1. 2019)

168. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 215 (30. 1. 2019)

169. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 215 (30. 1. 2019)

170. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 215 (30. 1. 2019)

172. Návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 319-320 (12. 2. 2019)

185. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 /sněmovní tisk 116/
část č. 104 (24. 1. 2019)

187. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017 /sněmovní tisk 142/
část č. 105 (24. 1. 2019)

226. Informace vlády České republiky k řešení krizové situace na dálnici D1
část č. 31, část č. 39 (22. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

část č. 213 (13. 3. 2019), část č. 271 (15. 3. 2019), část č. 349 (27. 3. 2019)

13. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 26, část č. 29 (5. 3. 2019)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení
část č. 83 (6. 3. 2019)

115. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 210 (13. 3. 2019)

116. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 210 (13. 3. 2019)

117. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 210 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

118. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 211 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

119. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 211 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

120. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 211 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

121. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
část č. 212 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

160. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 347 (27. 3. 2019)

161. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 348 (27. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
část č. 229 (26. 4. 2019)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - prvé čtení
část č. 215 (26. 4. 2019)

170. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 203 (26. 4. 2019)

172. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
části č. 203-204 (26. 4. 2019)

173. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 204 (26. 4. 2019)

174. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 204 (26. 4. 2019)

175. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
části č. 204-205 (26. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

část č. 187 (6. 6. 2019)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení
část č. 205 (6. 6. 2019)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 409/ - druhé čtení
část č. 347, část č. 349 (20. 6. 2019)

96. Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení
část č. 324 (19. 6. 2019)

184. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 163 (5. 6. 2019)

185. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 163, část č. 167 (5. 6. 2019)

186. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 163, část č. 167 (5. 6. 2019)

187. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 163, část č. 167 (5. 6. 2019)

188. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 163, část č. 165, část č. 167 (5. 6. 2019)

189. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 165, část č. 167 (5. 6. 2019)

190. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 165, část č. 167 (5. 6. 2019)

191. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
části č. 165-167 (5. 6. 2019)

243. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 316 (19. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

část č. 57 (10. 7. 2019)

40. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 53 (10. 7. 2019)

41. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 53 (10. 7. 2019)

42. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 53 (10. 7. 2019)

43. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 55 (10. 7. 2019)

44. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
část č. 55 (10. 7. 2019)

45. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 55 (10. 7. 2019)

46. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 56 (10. 7. 2019)

47. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 56 (10. 7. 2019)

48. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 56 (10. 7. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

část č. 145 (24. 9. 2019), část č. 209 (25. 9. 2019), část č. 288 (27. 9. 2019)

214. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení
části č. 121-125 (13. 9. 2019)

250. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 207 (25. 9. 2019)

252. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 208 (25. 9. 2019)

253. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 208 (25. 9. 2019)

254. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 208 (25. 9. 2019)

255. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 208 (25. 9. 2019)

317. Ústní interpelace
část č. 106, část č. 112 (12. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

část č. 5 (15. 10. 2019), část č. 58 (16. 10. 2019), část č. 216 (23. 10. 2019)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení  
část č. 76 (16. 10. 2019)

236. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 56 (16. 10. 2019)

237. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 56 (16. 10. 2019)

238. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 56 (16. 10. 2019)

239. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 56 (16. 10. 2019)

240. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
části č. 56-57 (16. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
část č. 118 (17. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

část č. 55 (27. 11. 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/7/ - vrácený Senátem
část č. 351 (17. 12. 2019)

94. Návrh poslanců Jana Farského, Víta Rakušana, Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů /sněmovní tisk 313/ - prvé čtení
část č. 187 (3. 12. 2019)

167. Návrh poslanců Jany Krutákové, Věry Kovářové, Vojtěcha Munzara, Heleny Langšádlové, Lenky Kozlové, Přemysla Mališe, Mariana Jurečky, Petra Dolínka, Leo Luzara a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 101 (28. 11. 2019)

199. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 /sněmovní tisk 636/
části č. 270-271 (4. 12. 2019)

213. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení
část č. 378 (18. 12. 2019)

226. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 53 (27. 11. 2019)

227. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
část č. 53 (27. 11. 2019)

228. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 53 (27. 11. 2019)

229. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 53 (27. 11. 2019)

230. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
část č. 53 (27. 11. 2019)

231. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 54 (27. 11. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 29 a 30 /sněmovní tisky 645506/
část č. 343 (6. 12. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
část č. 234, část č. 237 (29. 1. 2020)

224. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 386 (12. 2. 2020)

225. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 386 (12. 2. 2020)

226. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
část č. 386, části č. 389-390, části č. 410-411 (12. 2. 2020)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

část č. 137 (10. 3. 2020), část č. 192 (11. 3. 2020)

187. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 182 (11. 3. 2020)

188. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 182 (11. 3. 2020)

189. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 183, část č. 191 (11. 3. 2020)

45. schůze (21. 4. - 6. 5. 2020)

část č. 7 (21. 4. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

část č. 71 (27. 5. 2020), část č. 216 (3. 6. 2020)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení
část č. 168, část č. 175, část č. 177 (2. 6. 2020)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - druhé čtení
část č. 243 (3. 6. 2020)

257. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 643/ - třetí čtení
část č. 198 (3. 6. 2020)

259. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - třetí čtení
část č. 358, části č. 365-369 (19. 6. 2020)

295. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 69 (27. 5. 2020)

296. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 69 (27. 5. 2020)

297. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 69 (27. 5. 2020)

298. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 70 (27. 5. 2020), část č. 215 (3. 6. 2020)

299. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 215 (3. 6. 2020)

392. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
části č. 325-326 (17. 6. 2020)

54. schůze (7. - 8. 7. 2020)

část č. 55 (8. 7. 2020)

304. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 53 (8. 7. 2020)

305. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby
část č. 53 (8. 7. 2020)

306. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
část č. 53 (8. 7. 2020)

307. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 54 (8. 7. 2020)

308. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 54 (8. 7. 2020)

309. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 54 (8. 7. 2020)

310. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 54 (8. 7. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/5/ - vrácený Senátem
část č. 157, část č. 159 (29. 9. 2020)

334. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - třetí čtení  
část č. 36 (16. 9. 2020)

338. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení
část č. 142 (18. 9. 2020)

387. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 52 (16. 9. 2020)

388. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 172 (29. 9. 2020)

389. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 172 (29. 9. 2020)

390. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby
část č. 172 (29. 9. 2020)

454. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 /sněmovní tisk 876/
část č. 180 (29. 9. 2020)

492. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 172 (29. 9. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

část č. 141 (27. 10. 2020)

13. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 696/ - druhé čtení
část č. 241 (10. 11. 2020)

401. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 239 (10. 11. 2020)

402. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 239 (10. 11. 2020)

508. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie
část č. 239 (10. 11. 2020)

64. schůze (5. 11. 2020)

1. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - prvé čtení  
části č. 5-6, část č. 28, část č. 45 (5. 11. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - prvé čtení  
část č. 52 (5. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

část č. 185 (16. 12. 2020)

341. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 /sněmovní tisk 1071/
části č. 277-278 (18. 12. 2020)

383. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 207 (16. 12. 2020)

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

385. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie
část č. 174 (27. 1. 2021)

386. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu podpory investic
část č. 174 (27. 1. 2021)

387. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 175 (27. 1. 2021)

477. Finanční závazky státu obsažené v Koncesionářské smlouvě na Projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje - Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka - Háje a Mirotice - Krašovice, projekt PPP /sněmovní tisk 1123/
část č. 231 (9. 2. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

část č. 150 (9. 3. 2021), části č. 296-297 (24. 3. 2021)

4. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení
části č. 66-67 (3. 3. 2021)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení
část č. 71 (3. 3. 2021)

43. Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 165 (9. 3. 2021)

370. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 192 (10. 3. 2021)

497. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 314 (24. 3. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 4 a 5 /sněmovní tisky 10081009/
část č. 71 (3. 3. 2021)

95. schůze (1. 4. 2021)

2. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení
část č. 32 (1. 4. 2021)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení
část č. 33 (1. 4. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 4 a 5 /sněmovní tisky 10081009/
část č. 7, část č. 14 (1. 4. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

části č. 9-10 (13. 4. 2021), část č. 36 (14. 4. 2021)

335. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
části č. 44-47 (14. 4. 2021)

337. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení
část č. 289 (5. 5. 2021)

394. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 28 (13. 4. 2021)

395. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 28 (13. 4. 2021), část č. 176 (20. 4. 2021), část č. 197 (21. 4. 2021)

396. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 28 (13. 4. 2021)

397. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 28 (13. 4. 2021)

398. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 31 (13. 4. 2021)

399. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 29 (13. 4. 2021), část č. 176 (20. 4. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 337 a 338 /sněmovní tisky 10081009/
část č. 295 (5. 5. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

část č. 192, část č. 196 (4. 6. 2021), část č. 222 (15. 6. 2021), část č. 237 (16. 6. 2021)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení
část č. 71 (26. 5. 2021), část č. 142 (1. 6. 2021)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1046/ - druhé čtení
části č. 266-267 (16. 6. 2021)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení
části č. 268-269, část č. 274 (16. 6. 2021)

325. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení
části č. 47-55 (26. 5. 2021)

326. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - třetí čtení
části č. 56-61 (26. 5. 2021)

393. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 80 (26. 5. 2021)

394. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě
část č. 80 (26. 5. 2021)

395. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 80 (26. 5. 2021)

396. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 190 (2. 6. 2021), části č. 280-281 (16. 6. 2021)

397. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 190 (2. 6. 2021), část č. 196 (4. 6. 2021)

398. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 280 (16. 6. 2021)

542. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 280 (16. 6. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 325 a 326 /sněmovní tisky 10081009/
části č. 45-46 (26. 5. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

část č. 123 (13. 7. 2021), část č. 210 (16. 7. 2021)

7. Návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - zamítnutý Senátem
část č. 149 (13. 7. 2021)

340. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - třetí čtení
část č. 179 (14. 7. 2021)

389. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 45 (7. 7. 2021)

390. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě
část č. 45 (7. 7. 2021)

391. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 45 (7. 7. 2021)

392. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 45 (7. 7. 2021)

393. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 45 (7. 7. 2021), část č. 209 (14. 7. 2021)

394. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 46 (7. 7. 2021), část č. 209 (14. 7. 2021)

395. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
části č. 46-47 (7. 7. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

13. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury, Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1304/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 64 (15. 9. 2021)

39. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
části č. 55-56, část č. 63 (15. 9. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP