Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karel Havlíček

Schůze: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 10 (10. 11. 2021)

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

Slib poslanců
část č. 4, část č. 7 (23. 11. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 11 (14. 12. 2021)

5. schůze (15. 12. 2021)

část č. 7, část č. 15 (15. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 287 (28. 1. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - zkrácené jednání
část č. 15 (11. 1. 2022)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999 /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení
část č. 298 (28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 67, část č. 110 (12. 1. 2022), část č. 114 (13. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
část č. 275 (27. 1. 2022)

7. schůze (13. 1. 2022)

část č. 8 (13. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 200 (2. 3. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 86/ - druhé čtení
části č. 194-195 (2. 3. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 195 (2. 3. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení
část č. 198 (2. 3. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení
část č. 197 (2. 3. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
části č. 198-199 (2. 3. 2022)

48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 200-202 (2. 3. 2022)

111. Ústní interpelace
části č. 241-253 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 270, části č. 272-273, část č. 278, části č. 288-293 (4. 3. 2022)

10. schůze (17. 2. 2022)

část č. 25 (17. 2. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 36, části č. 44-45 (18. 2. 2022)

12. schůze (22. 2. 2022)

část č. 15 (22. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 10 (10. 3. 2022)

2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 /sněmovní tisk 152/
části č. 34-36 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 16, část č. 20 (22. 3. 2022), části č. 67-68 (24. 3. 2022), část č. 229 (6. 4. 2022), část č. 236 (8. 4. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
části č. 50-53 (23. 3. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení
část č. 54, části č. 56-58 (23. 3. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 214-217, části č. 219-223 (6. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 137, část č. 141, části č. 161-168 (25. 3. 2022)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 98-E/
část č. 81 (24. 3. 2022)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - druhé čtení
část č. 81 (24. 3. 2022)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 44/ - druhé čtení
část č. 82 (24. 3. 2022)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273 ze dne 16. dubna 2020 /sněmovní tisk 45/ - druhé čtení  
část č. 82 (24. 3. 2022)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Státem Katar na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení
část č. 83 (24. 3. 2022)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů (Nairobi, 9. června 1977) a s učiněním oznámení podle jejího čl. 15 odst. 3 /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení  
části č. 83-84 (24. 3. 2022)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Kolombo, 14. 10. 2021) /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení
části č. 84-85 (24. 3. 2022)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení
část č. 85 (24. 3. 2022)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, podepsaná v Sarajevu 18. května 2021 /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
část č. 86 (24. 3. 2022)

96. Návrh na volbu členů dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 229 (6. 4. 2022)

121. Připomenutí genocidy ukrajinského národa během hladomoru organizovaného stalinským režimem Sovětského svazu (1932 - 1933)
části č. 217-219 (6. 4. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 30, části č. 38-39, části č. 41-51 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 8 (26. 4. 2022), části č. 63-64 (28. 4. 2022), části č. 135-136 (10. 5. 2022)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 65-68 (28. 4. 2022)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 51-59 (27. 4. 2022)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/ - třetí čtení
část č. 221 (13. 5. 2022)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení
část č. 223 (13. 5. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
části č. 170-179 (11. 5. 2022), část č. 238 (13. 5. 2022)

83. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 65 (28. 4. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 203-215 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

část č. 1, část č. 82 (3. 5. 2022), část č. 2, část č. 4, část č. 11, část č. 23 (3. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 46-51, části č. 53-54, části č. 79-81, části č. 83-84 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 143 (4. 5. 2022)

21. schůze (5. 5. 2022)

část č. 1, část č. 19 (5. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 10, část č. 27 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

část č. 262 (16. 6. 2022), část č. 5, část č. 10 (31. 5. 2022), části č. 151-155 (14. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
části č. 11-13, části č. 16-18 (31. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 225/ - zkrácené jednání
část č. 84, části č. 87-88 (2. 6. 2022)

32. Vládní návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 58-63 (1. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
část č. 58, části č. 64-70 (1. 6. 2022), části č. 76-77 (2. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 250-261 (16. 6. 2022)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení  
části č. 262-263 (16. 6. 2022)

26. schůze (15. 6. 2022)

část č. 1 (15. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 2-5 (15. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 40, části č. 44-51, část č. 72, část č. 78 (23. 6. 2022), část č. 83 (24. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/5/ - vrácený Senátem
část č. 8 (8. 7. 2022)

4. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - třetí čtení
části č. 63-64 (20. 7. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení
části č. 64-65 (20. 7. 2022)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení  
část č. 63 (20. 7. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení  
části č. 65-67 (20. 7. 2022)

30. schůze (7. 7. 2022)

část č. 13 (7. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

4. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení
části č. 14-16 (7. 7. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení
části č. 17-20 (7. 7. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení
část č. 20 (7. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 14, část č. 21, části č. 27-28, část č. 36 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

části č. 17-18, části č. 56-60, část č. 69 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 80-81, části č. 83-86, část č. 88 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 111 (8. 9. 2022), části č. 4-5 (6. 9. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení
části č. 182-183 (27. 9. 2022)

8. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení
části č. 190-193 (27. 9. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení
části č. 178-179 (27. 9. 2022)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení
části č. 183-184 (27. 9. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení
části č. 187-189 (27. 9. 2022)

22. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - druhé čtení
část č. 185 (27. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 51, část č. 53, části č. 56-59, části č. 64-68, část č. 84 (7. 9. 2022)

31. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online /sněmovní tisk 285/ - prvé čtení
část č. 19 (6. 9. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 20, část č. 22, části č. 24-27 (6. 9. 2022)

95. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
část č. 181 (27. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 148 (9. 9. 2022)

113. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení
část č. 214 (30. 9. 2022)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení
části č. 208-209 (30. 9. 2022)

118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení
části č. 214-216 (30. 9. 2022)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení
části č. 209-210 (30. 9. 2022)

159. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 /sněmovní tisk 212/
část č. 211, část č. 213 (30. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
části č. 111-119 (8. 9. 2022)

172. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 1265/
část č. 213 (30. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 22, část č. 25, část č. 42, část č. 48, část č. 51, části č. 53-55, část č. 60 (1. 9. 2022), část č. 109, část č. 111, části č. 113-118, část č. 120 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - zkrácené jednání
část č. 35 (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
část č. 13, části č. 28-29, části č. 31-34 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 5, část č. 12, část č. 17, části č. 19-25 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

části č. 8-9 (11. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 192, části č. 194-195, část č. 199, část č. 205 (26. 10. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení  
části č. 31-34 (11. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 163, části č. 169-172, části č. 174-179, část č. 181 (25. 10. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
části č. 143-144 (14. 10. 2022)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 141-142 (14. 10. 2022)

70. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 54, části č. 62-63 (12. 10. 2022)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
část č. 135 (14. 10. 2022)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - třetí čtení
části č. 136-139 (14. 10. 2022)

104. Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
části č. 139-140 (14. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 10 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 33-35 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
části č. 39-44 (16. 11. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení
části č. 45-47 (16. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

část č. 123 (30. 11. 2022), část č. 170 (1. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
část č. 69, část č. 74 (18. 11. 2022)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/4/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 23-24, části č. 26-27 (15. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
části č. 38-39 (16. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 75/ - druhé čtení
části č. 97-98 (29. 11. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení
část č. 97 (29. 11. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - druhé čtení
části č. 19-22 (15. 11. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 10 (15. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 102, části č. 107-108, část č. 110, části č. 117-122 (30. 11. 2022)

166. Usnesení Poslanecké sněmovny ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu
část č. 28 (15. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 170-176 (1. 12. 2022)

174. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 123 (30. 11. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
část č. 5, část č. 8, část č. 11, část č. 14, části č. 19-25 (25. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 5, část č. 12 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

část č. 13 (13. 12. 2022), část č. 66 (14. 12. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení
části č. 54-56 (14. 12. 2022)

19. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení
část č. 56 (14. 12. 2022)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
část č. 56 (14. 12. 2022)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení
části č. 57-58 (14. 12. 2022)

100. Vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 218/ - třetí čtení
část č. 54 (14. 12. 2022)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení
část č. 54 (14. 12. 2022)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení
část č. 45 (14. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 59, části č. 67-68, části č. 70-71 (14. 12. 2022)

49. schůze (15. 12. 2022)

část č. 10 (15. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 7, části č. 19-22, část č. 24 (10. 1. 2023), části č. 123-124 (24. 1. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - druhé čtení
části č. 150-151 (25. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
části č. 35-42 (11. 1. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení
část č. 151 (25. 1. 2023)

16. Vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení
části č. 147-148 (25. 1. 2023)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 163/ - třetí čtení
části č. 149-150 (25. 1. 2023)

135. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
část č. 145 (25. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 90-101 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 47, části č. 50-51, části č. 54-55 (17. 1. 2023), část č. 82, část č. 88, část č. 97, části č. 99-100, část č. 129, části č. 131-132, části č. 134-135 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 9 (7. 2. 2023), části č. 32-40 (8. 2. 2023), část č. 97 (10. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 61 (23. 2. 2023), části č. 8-9 (21. 2. 2023), část č. 148 (10. 3. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 61-70 (23. 2. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 10-21 (22. 2. 2023), části č. 39-44, části č. 47-48 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
části č. 298-300, části č. 303-305, část č. 327, části č. 368-377, část č. 389 (3. 3. 2023), části č. 428-432 (4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 21, část č. 53, části č. 82-84 (28. 2. 2023), části č. 85-90, část č. 141 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 184-190 (1. 3. 2023), část č. 191, části č. 241-243, části č. 245-246 (2. 3. 2023)

Pořad schůze
část č. 183 (1. 3. 2023)

59. schůze (8. 3. 2023)

část č. 1 (8. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
část č. 16 (19. 4. 2023)

61. schůze (8. 3. 2023)

část č. 1, části č. 7-8 (8. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 46, část č. 49, části č. 54-59, část č. 76 (5. 4. 2023), část č. 174 (21. 4. 2023), část č. 212 (2. 5. 2023)

16. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
části č. 60-62 (5. 4. 2023)

21. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
část č. 63 (5. 4. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
části č. 113-114 (19. 4. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - třetí čtení
části č. 70-71 (5. 4. 2023)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - třetí čtení
části č. 182-183 (21. 4. 2023)

110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení
část č. 182 (21. 4. 2023)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - třetí čtení
části č. 175-178 (21. 4. 2023)

117. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení
části č. 179-181 (21. 4. 2023)

122. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 76 (5. 4. 2023)

147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení
části č. 106-112 (19. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 25 (16. 5. 2023), část č. 329 (15. 6. 2023), části č. 5-6 (16. 5. 2023), části č. 55-61 (17. 5. 2023), části č. 288-290 (13. 6. 2023)

12. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení
části č. 291-292 (13. 6. 2023)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení
část č. 194 (31. 5. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 22 (16. 5. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
části č. 194-198 (31. 5. 2023), části č. 212-213, části č. 215-219 (1. 6. 2023)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 61-62, část č. 71 (17. 5. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
části č. 256-262 (2. 6. 2023)

112. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 71 (17. 5. 2023)

113. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 72 (17. 5. 2023)

114. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 72 (17. 5. 2023), část č. 198 (31. 5. 2023)

115. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
části č. 198-199 (31. 5. 2023)

116. Návrh na volbu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 199-200 (31. 5. 2023)

117. Návrh na volbu členů Dozorčí komise Národní sportovní agentury
část č. 200 (31. 5. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
části č. 25-28 (16. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 96-100 (18. 5. 2023), část č. 202 (1. 6. 2023), části č. 306-307, část č. 311 (15. 6. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 329-338 (15. 6. 2023)

143. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení
část č. 293 (13. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

část č. 2 (19. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
části č. 28-38, část č. 41, část č. 44 (14. 6. 2023), část č. 55, část č. 57 (16. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

část č. 6, část č. 35, část č. 38, část č. 41, části č. 44-45 (8. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 46 (8. 6. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 14 (14. 6. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

část č. 3 (21. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 4 (21. 6. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení  
část č. 5 (21. 6. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení  
části č. 5-9 (21. 6. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení  
části č. 9-10 (21. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 155 (29. 6. 2023), části č. 23-25 (27. 6. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
části č. 155-156, části č. 158-159 (29. 6. 2023)

74. Návrh poslanců Marka Výborného, Marka Bendy, Vlastimila Válka, Aleše Juchelky a Aleše Dufka na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. a ústavního zákona č. 295/2021 Sb. /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení
části č. 159-163 (29. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 53 (27. 6. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
části č. 71-82 (28. 6. 2023)

101. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení
část č. 183 (12. 7. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení
části č. 184-185 (12. 7. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
část č. 183 (12. 7. 2023)

106. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení
části č. 185-188 (12. 7. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 116 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

části č. 1-2 (11. 7. 2023), část č. 252, část č. 254 (19. 7. 2023), části č. 312-314 (26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
části č. 47-51, části č. 53-54 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 80, část č. 82, část č. 84, část č. 111, část č. 113, část č. 125, části č. 127-131 (12. 7. 2023), část č. 139, část č. 141, části č. 143-144, část č. 148, části č. 166-170, části č. 172-177 (13. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení
část č. 11 (29. 8. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
části č. 55-60, část č. 62 (29. 8. 2023)

10. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 62-63 (29. 8. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení
část č. 70 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

části č. 55-56, části č. 58-60 (5. 9. 2023), část č. 61, část č. 63, část č. 74, část č. 79, část č. 82, části č. 85-87, části č. 97-101 (6. 9. 2023), část č. 189, části č. 191-192, část č. 194 (12. 9. 2023)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/5/ - vrácený Senátem
část č. 207 (12. 9. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/8/ - vrácený Senátem
části č. 210-218 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 118, část č. 129, části č. 131-133, části č. 135-137 (6. 9. 2023)

6. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení
část č. 228 (13. 9. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení
části č. 228-231 (13. 9. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení
část č. 233 (13. 9. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení
části č. 231-232 (13. 9. 2023)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2023 /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení
část č. 269 (14. 9. 2023)

122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Kigali dne 2. května 2023 /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení
části č. 269-270 (14. 9. 2023)

123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou (Hanoj, 21. 4. 2023) /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení
část č. 271 (14. 9. 2023)

125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatá v Ženevě dne 17. června 2022 /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 271-272 (14. 9. 2023)

126. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nová příloha VI a změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, přijatých ve Stockholmu, Švédsko dne 17. června 2005 a v Baltimore, Spojené státy americké dne 17. dubna 2009 /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 273 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 44-56 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

části č. 15-19, část č. 27 (26. 9. 2023)

94. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení  
části č. 50-53 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 30, části č. 40-42, části č. 45-47, části č. 57-58 (27. 9. 2023), části č. 69-74, části č. 77-78, část č. 80 (11. 10. 2023), část č. 96 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 77 (12. 10. 2023), část č. 127 (24. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
části č. 155-159, části č. 161-162, části č. 164-165, část č. 169, části č. 204-206, části č. 209-212 (25. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
části č. 71-76 (12. 10. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení
části č. 127-130 (24. 10. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
část č. 77 (12. 10. 2023)

107. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení
část č. 259 (27. 10. 2023)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 383/ - třetí čtení
část č. 267 (27. 10. 2023)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení
část č. 267 (27. 10. 2023)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení
části č. 259-267 (27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 87-99 (12. 10. 2023), části č. 232-238 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 60, část č. 64, část č. 70 (17. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 11, část č. 17 (17. 10. 2023), části č. 172-173, části č. 175-176, části č. 179-183, části č. 185-186 (18. 10. 2023), části č. 188-190 (19. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

část č. 5 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 124 (28. 11. 2023), část č. 150, část č. 152, část č. 158, část č. 162, část č. 165, části č. 167-168, části č. 205-208 (29. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 68, část č. 102 (15. 11. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení  
část č. 34 (14. 11. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení  
části č. 26-27 (14. 11. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení  
části č. 19-23 (14. 11. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 548/ - druhé čtení  
části č. 24-25 (14. 11. 2023)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 128-129 (28. 11. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení
části č. 129-130 (28. 11. 2023)

118. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026 /sněmovní tisk 550/
část č. 209 (29. 11. 2023)

119. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 - 2026 /sněmovní tisk 557/
části č. 210-211 (29. 11. 2023)

120. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026 /sněmovní tisk 563/
části č. 212-213 (29. 11. 2023)

149. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky v letech 2023 a 2024 /sněmovní tisk 566/
části č. 126-127 (28. 11. 2023)

83. schůze (16. 11. 2023)

část č. 7, část č. 19, část č. 21, části č. 41-42 (16. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
část č. 1, část č. 3, část č. 32, části č. 37-42 (30. 11. 2023)

85. schůze (30. 11. 2023)

část č. 1 (30. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

části č. 31-32 (13. 12. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
části č. 49-50 (13. 12. 2023)

99. Návrh poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 51 (13. 12. 2023)

100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Kolombu dne 3. února 2023 /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 52 (13. 12. 2023)

101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu doplnění prohlášení České republiky v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty regionálních či menšinových jazyků /sněmovní tisk 436/ - druhé čtení
části č. 53-54 (13. 12. 2023)

102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2023 /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení
část č. 54 (13. 12. 2023)

103. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Kigali dne 2. května 2023 /sněmovní tisk 482/ - druhé čtení
část č. 54 (13. 12. 2023)

104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou (Hanoj, 21. 4. 2023) /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení
části č. 54-55 (13. 12. 2023)

107. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nová příloha VI a změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, přijatých ve Stockholmu, Švédsko dne 17. června 2005 a v Baltimore, Spojené státy americké dne 17. dubna 2009 /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 55 (13. 12. 2023)

108. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na 27. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení
část č. 56 (13. 12. 2023)

109. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v Budapešti dne 30. září 2022 /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 57 (13. 12. 2023)

110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení
část č. 57 (13. 12. 2023)

111. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990 /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení
část č. 58 (13. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

část č. 10 (16. 1. 2024), části č. 45-47 (26. 1. 2024)

112. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - třetí čtení
části č. 48-49 (26. 1. 2024)

113. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
části č. 49-54 (26. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 35 (17. 1. 2024), části č. 225-230 (23. 1. 2024), části č. 309-311, části č. 313-314, část č. 316, část č. 318 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
části č. 55-59, části č. 62-63 (17. 1. 2024), část č. 132 (18. 1. 2024), část č. 358, části č. 366-368, části č. 370-371 (25. 1. 2024)

89. schůze (19. 1. 2024)

část č. 1 (19. 1. 2024)

část č. 1, část č. 3, část č. 5 (19. 1. 2024)

90. schůze (25. 1. 2024)

část č. 7 (25. 1. 2024)

91. schůze (25. 1. 2024)

část č. 1 (25. 1. 2024), část č. 3 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

část č. 32 (7. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
části č. 52-55 (7. 2. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení  
část č. 42 (7. 2. 2024)

93. schůze (8. 2. 2024)

část č. 10, části č. 12-13, část č. 15, část č. 19 (8. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

části č. 12-15, část č. 18 (27. 2. 2024), část č. 49, část č. 55, část č. 59 (29. 2. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení  
část č. 18 (27. 2. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
části č. 167-170 (6. 3. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení
části č. 161-163 (6. 3. 2024)

107. Návrh poslanců Patrika Nachera, Marka Výborného, Barbory Urbanové a Jakuba Michálka na vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 164, část č. 166 (6. 3. 2024)

123. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
části č. 40-42 (28. 2. 2024)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení
části č. 232-234 (8. 3. 2024)

165. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 178, části č. 180-182, části č. 186-187 (7. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 82-87 (29. 2. 2024)

95. schůze (28. 2. 2024)

část č. 1, část č. 33 (28. 2. 2024), část č. 4, část č. 9, části č. 31-33 (28. 2. 2024)

96. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 2 (20. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 56-57, část č. 59, část č. 77, části č. 110-116 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 154 (17. 4. 2024), část č. 10, části č. 13-18 (9. 4. 2024), část č. 72, část č. 74, část č. 77 (12. 4. 2024), části č. 154-158 (17. 4. 2024), část č. 208 (19. 4. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - druhé čtení
části č. 150-153 (17. 4. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení
části č. 109-110 (16. 4. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení  
části č. 35-38 (9. 4. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení  
část č. 38 (9. 4. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 597/ - druhé čtení  
část č. 39 (9. 4. 2024)

12. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
části č. 110-115 (16. 4. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
část č. 220, část č. 222, část č. 224 (19. 4. 2024)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 656/ - prvé čtení
část č. 219 (19. 4. 2024)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 459/ - třetí čtení  
části č. 55-57 (10. 4. 2024)

123. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení  
části č. 57-58 (10. 4. 2024)

137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - třetí čtení  
části č. 49-55 (10. 4. 2024)

99. schůze (11. 4. 2024)

Slib poslance
část č. 12 (11. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

část č. 3 (2. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  
části č. 19-24 (2. 5. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení  
části č. 24-25 (2. 5. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení  
část č. 25 (2. 5. 2024)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - třetí čtení
část č. 65, části č. 73-76 (22. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

části č. 17-18 (9. 5. 2024), části č. 98-102 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
části č. 48-54 (9. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 41 (22. 5. 2024), část č. 59 (23. 5. 2024), část č. 3 (21. 5. 2024), část č. 64 (23. 5. 2024), část č. 136 (31. 5. 2024)

1. Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/2/ - vrácený Senátem  
části č. 19-22 (21. 5. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - druhé čtení  
část č. 22, části č. 24-25 (21. 5. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 633/ - druhé čtení  
části č. 25-26 (21. 5. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - druhé čtení  
část č. 27 (21. 5. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 659/ - druhé čtení  
části č. 26-27 (21. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
části č. 123-124 (24. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
části č. 43-45 (22. 5. 2024)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - třetí čtení  
části č. 41-43 (22. 5. 2024)

159. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 60-63 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

části č. 46-54 (28. 5. 2024), části č. 137-139 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
části č. 19-20, část č. 23, části č. 25-26, část č. 28 (28. 5. 2024), části č. 151-158, část č. 179, části č. 194-195 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení  
části č. 16-17 (11. 6. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení  
části č. 17-18 (11. 6. 2024)

5. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení  
části č. 18-19 (11. 6. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 20 (11. 6. 2024)

154. Ústní interpelace
části č. 66-76 (13. 6. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

část č. 31 (14. 6. 2024)

části č. 32-38 (14. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
části č. 39-40 (14. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP