Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Martin Kolovratník

Schůze: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 29, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 88, 92, 94, 98, 101, 103, 104, 105, 107

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 6 (8. 11. 2021)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
část č. 6 (8. 11. 2021)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 8 (10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 9, část č. 25, část č. 30, část č. 33, části č. 37-38 (10. 11. 2021)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 39, část č. 42, část č. 45, části č. 47-48 (10. 11. 2021)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 48 (10. 11. 2021)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 48 (10. 11. 2021)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
části č. 49-50 (10. 11. 2021)

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 8, části č. 10-13 (23. 11. 2021)

3. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 13-15 (23. 11. 2021)

16. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 21 (23. 11. 2021)

19. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
části č. 26-27 (26. 11. 2021)

20. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 27 (26. 11. 2021)

21. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
část č. 27 (26. 11. 2021)

22. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
část č. 27 (26. 11. 2021)

23. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
část č. 28 (26. 11. 2021)

24. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 28 (26. 11. 2021)

25. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
část č. 28 (26. 11. 2021)

26. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
část č. 28 (26. 11. 2021)

27. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
část č. 28 (26. 11. 2021)

28. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
části č. 28-29 (26. 11. 2021)

29. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 29-30 (26. 11. 2021)

30. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 30 (26. 11. 2021)

31. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021
část č. 31 (26. 11. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

1. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 23 (14. 12. 2021)

2. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 23, část č. 25 (14. 12. 2021)

3. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 23, část č. 25 (14. 12. 2021)

4. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
části č. 23-25 (14. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 173-174 (14. 1. 2022)

60. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 212 (25. 1. 2022)

61. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
části č. 212-214 (25. 1. 2022), část č. 215 (26. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 78 (12. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 105-106 (16. 2. 2022), část č. 175 (18. 2. 2022)

81. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 171-172 (18. 2. 2022)

82. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 172 (18. 2. 2022)

83. Návrh na odvolání člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 172 (18. 2. 2022)

84. Návrh na odvolání člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 172 (18. 2. 2022)

85. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 172 (18. 2. 2022)

86. Návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 173 (18. 2. 2022)

87. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
část č. 173 (18. 2. 2022)

88. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
části č. 173-174 (18. 2. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 31, část č. 33, část č. 41 (18. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 19 (10. 3. 2022)

2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 /sněmovní tisk 152/
část č. 33 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 69 (24. 3. 2022), část č. 229 (6. 4. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení
část č. 56, část č. 58 (23. 3. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 138, část č. 155, část č. 164, část č. 168 (25. 3. 2022)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 176 (5. 4. 2022)

80. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 59 (23. 3. 2022)

81. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 59 (23. 3. 2022)

82. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
část č. 59 (23. 3. 2022)

83. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
části č. 59-60 (23. 3. 2022)

84. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo s funkčním obdobím do 29. září 2026
část č. 60 (23. 3. 2022)

85. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026
část č. 60 (23. 3. 2022), část č. 223 (6. 4. 2022)

86. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 60-61 (23. 3. 2022), část č. 223 (6. 4. 2022)

87. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 224 (6. 4. 2022)

88. Návrh na odvolání předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 224 (6. 4. 2022)

89. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 224 (6. 4. 2022)

90. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic
část č. 224 (6. 4. 2022)

91. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 224 (6. 4. 2022)

92. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 225 (6. 4. 2022)

93. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 225 (6. 4. 2022)

94. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 227 (6. 4. 2022)

95. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic
část č. 227 (6. 4. 2022)

96. Návrh na volbu členů dozorčí rady Vinařského fondu
části č. 227-228 (6. 4. 2022)

119. Ústní interpelace
části č. 88-90 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 18 (26. 4. 2022), části č. 141-142 (10. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/ - druhé čtení
části č. 47-48 (27. 4. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení
část č. 49 (27. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
část č. 104, část č. 113, část č. 115, část č. 124, část č. 126 (29. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 33 (26. 4. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
část č. 159, část č. 177 (11. 5. 2022)

80. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 59 (27. 4. 2022)

81. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic
část č. 59 (27. 4. 2022)

82. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 59 (27. 4. 2022)

83. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 60 (27. 4. 2022), část č. 179 (11. 5. 2022)

113. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 179 (11. 5. 2022)

114. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic
části č. 179-180 (11. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 35 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

části č. 218-219 (15. 6. 2022), část č. 226 (16. 6. 2022)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení
části č. 91-92 (2. 6. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení
část č. 93 (2. 6. 2022)

110. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 142 (3. 6. 2022), část č. 221 (15. 6. 2022)

111. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 142 (3. 6. 2022), část č. 221 (15. 6. 2022)

112. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026
části č. 142-143 (3. 6. 2022), část č. 214 (15. 6. 2022)

113. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 220-221 (15. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 249-250, část č. 256 (16. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení  
část č. 66 (20. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 42 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení
část č. 183 (27. 9. 2022)

8. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení
část č. 192 (27. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
části č. 82-83 (7. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 143, část č. 146, část č. 151 (9. 9. 2022)

132. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 60 (7. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - zkrácené jednání
části č. 4-5 (16. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 215, části č. 217-218 (26. 10. 2022)

123. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
části č. 210-211 (26. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 39, část č. 42, části č. 49-50, část č. 67 (1. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

část č. 43 (16. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
část č. 40, část č. 59 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 108, část č. 115, část č. 117 (30. 11. 2022)

103. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 /sněmovní tisk 316/
části č. 139-140 (30. 11. 2022)

106. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 /sněmovní tisk 325/
část č. 145 (30. 11. 2022)

123. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 40 (16. 11. 2022)

124. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 40 (16. 11. 2022)

125. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
části č. 40-41 (16. 11. 2022)

126. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 41 (16. 11. 2022)

127. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 41 (16. 11. 2022)

128. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
části č. 41-42 (16. 11. 2022)

130. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
část č. 42 (16. 11. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 179-180 (1. 12. 2022)

174. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 123 (30. 11. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
část č. 19 (25. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

část č. 66, část č. 81 (14. 12. 2022)

109. Návrh kandidátů Poslanecké sněmovny na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
části č. 64-65, část č. 80 (14. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 75, část č. 77 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 132 (24. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 25, část č. 29 (11. 1. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení
část č. 53 (11. 1. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení
část č. 151 (25. 1. 2023)

99. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 53 (11. 1. 2023)

100. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo s funkčním obdobím do 8. července 2027
část č. 53 (11. 1. 2023)

101. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 54 (11. 1. 2023)

106. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019 /sněmovní tisk 81/
část č. 156 (25. 1. 2023)

107. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019 /sněmovní tisk 82/
část č. 157 (25. 1. 2023)

108. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2020 /sněmovní tisk 83/
část č. 157 (25. 1. 2023)

109. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2020 /sněmovní tisk 84/
část č. 158 (25. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 57, část č. 60 (17. 1. 2023), část č. 124, část č. 126 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 36 (8. 2. 2023)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 56, části č. 58-59, části č. 63-64 (9. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
části č. 81-82 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

103. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 43 (22. 2. 2023)

104. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. března 2026
část č. 44 (22. 2. 2023)

105. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
části č. 110-112 (24. 2. 2023)

135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony /sněmovní tisk 330/ - třetí čtení
části č. 169-171 (24. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 14 (22. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 272 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 76 (5. 4. 2023)

90. Návrh poslanců Stanislava Blahy, Ondřeje Lochmana, Jiřího Slavíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 67-69 (5. 4. 2023)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení
část č. 240 (3. 5. 2023)

119. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 73-74 (5. 4. 2023)

120. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 74 (5. 4. 2023)

121. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 74 (5. 4. 2023), část č. 126 (19. 4. 2023)

122. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
části č. 74-75 (5. 4. 2023)

145. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 128, části č. 132-135, část č. 139 (20. 4. 2023)

149. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 125 (19. 4. 2023)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení  
část č. 242 (3. 5. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení
části č. 116-117 (18. 5. 2023)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení
část č. 171, část č. 173 (31. 5. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 19-20, část č. 22, část č. 24 (16. 5. 2023)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 83-84 (17. 5. 2023)

112. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 71, část č. 85 (17. 5. 2023)

113. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
části č. 72-73 (17. 5. 2023)

114. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 72 (17. 5. 2023), část č. 198 (31. 5. 2023)

115. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
části č. 198-199 (31. 5. 2023)

116. Návrh na volbu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 199-200 (31. 5. 2023)

117. Návrh na volbu členů Dozorčí komise Národní sportovní agentury
část č. 200 (31. 5. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
část č. 35, část č. 38 (16. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91, části č. 100-102 (18. 5. 2023)

140. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 317-318 (15. 6. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení  
část č. 10 (21. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 69, části č. 71-72, část č. 76 (28. 6. 2023)

105. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
část č. 176 (12. 7. 2023)

110. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 174 (12. 7. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 228 (14. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení
část č. 13 (29. 8. 2023)

10. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 63-64 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 261 (14. 9. 2023)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 332/5/ - vrácený Senátem
část č. 205 (12. 9. 2023)

141. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 247 (13. 9. 2023)

142. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 247 (13. 9. 2023)

143. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 248 (13. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

část č. 24 (26. 9. 2023)

14. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení  
část č. 43 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 48 (27. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 122 (24. 10. 2023), část č. 177 (25. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 156, části č. 158-159, část č. 192, části č. 195-197 (25. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
část č. 71, část č. 74, část č. 76 (12. 10. 2023)

9. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení  
část č. 23, část č. 25 (10. 10. 2023)

124. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 174-175 (25. 10. 2023)

125. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
části č. 175-176 (25. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 53-54, část č. 56, část č. 61, část č. 65 (12. 10. 2023), část č. 227 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 176 (18. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

4. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení
část č. 14 (3. 11. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
část č. 22, část č. 25, část č. 28 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 7 (14. 11. 2023), část č. 118 (28. 11. 2023), část č. 172 (29. 11. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 99, část č. 101 (15. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 190 (29. 11. 2023)

118. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026 /sněmovní tisk 550/
část č. 209 (29. 11. 2023)

120. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026 /sněmovní tisk 563/
část č. 212 (29. 11. 2023)

135. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 170 (29. 11. 2023)

136. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
části č. 170-171 (29. 11. 2023)

137. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 171 (29. 11. 2023)

138. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie
část č. 171 (29. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 259 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 74, část č. 76, část č. 78 (17. 1. 2024), část č. 189 (19. 1. 2024), část č. 368, část č. 370, část č. 391 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

104. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 28 (6. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 145 (5. 3. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 109 (1. 3. 2024)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
část č. 190, část č. 192 (7. 3. 2024)

139. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 95 (1. 3. 2024)

140. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 96 (1. 3. 2024)

141. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 96 (1. 3. 2024)

142. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 96 (1. 3. 2024)

143. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 96 (1. 3. 2024), část č. 151 (5. 3. 2024), část č. 153 (6. 3. 2024)

144. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 96 (1. 3. 2024)

145. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
části č. 96-97 (1. 3. 2024)

146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/
části č. 70-71 (29. 2. 2024)

147. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/
část č. 119, část č. 121 (1. 3. 2024)

165. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 178-179, části č. 181-183, část č. 186 (7. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 214 (19. 4. 2024)

142. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 170 (17. 4. 2024)

143. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 170 (17. 4. 2024)

144. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 170 (17. 4. 2024)

145. Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
části č. 170-171 (17. 4. 2024)

157. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 169 (17. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  
část č. 19, část č. 24 (2. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

162. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 158 (31. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 58 (28. 5. 2024), část č. 120, části č. 123-124, část č. 126 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 194 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 36 (11. 6. 2024)

153. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 43 (13. 6. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 43, část č. 50 (14. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP