Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marian Jurečka

Schůze: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 97, 98, 101, 103, 104, 105

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 14 (10. 11. 2021)

5. schůze (15. 12. 2021)

část č. 5, část č. 15 (15. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - zkrácené jednání
část č. 6, část č. 16 (11. 1. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - zkrácené jednání
část č. 24, části č. 26-27 (11. 1. 2022)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
část č. 225 (26. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 93, část č. 104, část č. 108, část č. 111 (12. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 109 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 155 (17. 2. 2022), část č. 170 (18. 2. 2022)

111. Ústní interpelace
část č. 245 (3. 3. 2022)

10. schůze (17. 2. 2022)

části č. 6-7, část č. 18 (17. 2. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 48 (18. 2. 2022)

12. schůze (22. 2. 2022)

část č. 17 (22. 2. 2022)

13. schůze (24. 2. 2022)

1. Stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině
část č. 6 (24. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

2. Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 171/ - zkrácené jednání  
část č. 17, část č. 21, části č. 23-25 (11. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

část č. 232 (8. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 145 (25. 3. 2022)

16. Vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 180 (5. 4. 2022)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení
část č. 85 (24. 3. 2022)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, podepsaná v Sarajevu 18. května 2021 /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
část č. 86 (24. 3. 2022)

93. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 226 (6. 4. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 8 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 154 (11. 5. 2022)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou, podepsaná v Brasília 9. prosince 2020 /sněmovní tisk 157/ - prvé čtení
část č. 185 (12. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 204-205, části č. 209-211 (12. 5. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
část č. 231 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

část č. 31 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 110 (4. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 24 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
část č. 114 (2. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
část č. 158, část č. 167, část č. 169 (14. 6. 2022)

146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 243/ - zkrácené jednání  
část č. 178, části č. 180-182, část č. 190 (14. 6. 2022)

152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - druhé čtení  
části č. 276-277 (17. 6. 2022)

26. schůze (15. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 1, část č. 4 (15. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 6 (15. 6. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 236/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 8, část č. 10 (15. 6. 2022)

28. schůze (24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení
část č. 2, část č. 4, část č. 7, část č. 9 (24. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

část č. 46 (20. 7. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - třetí čtení
část č. 12, části č. 15-17, části č. 20-21 (13. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 10 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

části č. 68-69, část č. 71 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 89, části č. 91-92 (27. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

části č. 14-15 (6. 9. 2022)

99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou, podepsaná v Brasília 9. prosince 2020 /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení
část č. 89 (8. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 120, část č. 123 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

část č. 124 (2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 46 (1. 9. 2022)

38. schůze (16. 9. 2022)

část č. 4 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 4, část č. 22, část č. 34, část č. 36 (29. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 37 (29. 9. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 38 (29. 9. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 296/ - prvé čtení
část č. 40 (29. 9. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 41 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení
část č. 49 (12. 10. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení
část č. 45, část č. 47, část č. 49 (12. 10. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení  
části č. 25-26, část č. 30 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 75/ - druhé čtení
část č. 97 (29. 11. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 163/ - druhé čtení
část č. 94 (29. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
části č. 130-131 (30. 11. 2022)

105. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2023 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2024-2025 /sněmovní tisk 318/
části č. 143-144 (30. 11. 2022)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - třetí čtení
část č. 83 (18. 11. 2022)

119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 296/ - třetí čtení
část č. 82 (18. 11. 2022)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - zkrácené jednání
část č. 158, části č. 160-161, části č. 165-166 (1. 12. 2022)

173. Dotační programy zemědělství pro rok 2023 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/  
část č. 149 (30. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - zkrácené jednání  
části č. 22-24, část č. 26, části č. 28-29, část č. 34 (13. 12. 2022)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/4/ - vrácený Senátem  
část č. 17 (13. 12. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
části č. 105-106 (16. 12. 2022)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení
část č. 48 (14. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 78 (14. 12. 2022)

49. schůze (15. 12. 2022)

část č. 8, část č. 10 (15. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení
část č. 51 (11. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 107 (13. 1. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení
části č. 115-116 (13. 1. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 97-99 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 16 (17. 1. 2023), část č. 95 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
část č. 24, části č. 28-30 (7. 2. 2023)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení  
část č. 112, část č. 120 (10. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení
část č. 48 (23. 2. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - druhé čtení
část č. 106 (24. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení
část č. 40 (21. 2. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
část č. 41 (21. 2. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
části č. 92-93, části č. 96-97, část č. 99 (24. 2. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 70-74, část č. 77, část č. 79, část č. 81 (23. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
části č. 276-277 (2. 3. 2023), části č. 299-300, část č. 315, část č. 320, část č. 350, část č. 352, část č. 367, část č. 400 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 3, část č. 6, část č. 10, část č. 12, část č. 14, část č. 16, části č. 18-19, část č. 21, část č. 73, část č. 77, část č. 80, část č. 83 (28. 2. 2023), část č. 90, části č. 92-93, část č. 126, část č. 142 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 185-190 (1. 3. 2023), část č. 196, část č. 220, část č. 222, část č. 225 (2. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
části č. 18-19 (19. 4. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

části č. 53-54 (5. 4. 2023)

16. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
část č. 59 (5. 4. 2023)

114. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
část č. 195 (21. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
části č. 166-168 (20. 4. 2023)

151. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení  
část č. 226 (2. 5. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení
část č. 155 (30. 5. 2023)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení
část č. 40 (16. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
části č. 127-128, části č. 131-132, části č. 137-138 (18. 5. 2023), část č. 228, části č. 231-236 (1. 6. 2023)

144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení
části č. 293-295 (13. 6. 2023)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení  
části č. 318-319, části č. 321-322, část č. 324 (15. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

část č. 38 (8. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 45, části č. 50-52, část č. 67 (8. 6. 2023), část č. 75, část č. 81 (9. 6. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení  
část č. 4 (21. 6. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení  
část č. 7, část č. 9 (21. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení
část č. 83, části č. 87-89 (28. 6. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
část č. 179 (12. 7. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 278 (21. 7. 2023), část č. 312 (26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
část č. 23, části č. 27-28, části č. 30-32, části č. 49-51, část č. 53, části č. 61-62, části č. 64-66 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 115 (12. 7. 2023), část č. 169 (13. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 264 (19. 7. 2023), část č. 283, části č. 285-286, část č. 288 (21. 7. 2023), část č. 324 (26. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení  
části č. 26-27 (29. 8. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
části č. 28-30 (29. 8. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení
část č. 31, části č. 36-37 (29. 8. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 38-39 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 158 (8. 9. 2023), části č. 193-195 (12. 9. 2023)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/8/ - vrácený Senátem
část č. 208, části č. 210-211 (12. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 149-151 (6. 9. 2023)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení
část č. 220 (13. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 52 (7. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 200, části č. 203-204 (25. 10. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení
část č. 32, část č. 35 (10. 10. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
část č. 36, části č. 38-39, část č. 41 (10. 10. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení
část č. 42, části č. 45-49 (10. 10. 2023)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení
část č. 263 (27. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 31 (17. 10. 2023), části č. 95-96 (18. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 186 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení  
část č. 19, část č. 23 (14. 11. 2023)

122. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení  
části č. 46-47 (15. 11. 2023)

124. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - třetí čtení  
část č. 64 (15. 11. 2023)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení
část č. 223 (1. 12. 2023)

85. schůze (30. 11. 2023)

1. Návrh poslanců Mariana Jurečky a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 1, části č. 3-4, část č. 11 (30. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 38, části č. 45-48 (13. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 31-32 (16. 1. 2024)

104. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 33-34 (16. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 325 (24. 1. 2024)

89. schůze (19. 1. 2024)

část č. 1 (19. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

9. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - druhé čtení
část č. 61 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení
části č. 110-111 (1. 3. 2024)

15. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 148 (5. 3. 2024), části č. 245-246 (8. 3. 2024)

122. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací úmluva Mezinárodní organizace práce č. 191 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023 a k informaci Změny z roku 2022 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, doporučení Mezinárodní organizace práce č. 207 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023, a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 208 o kvalitní učňovské přípravě z roku 2023 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení
část č. 65 (29. 2. 2024)

123. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení
část č. 44 (28. 2. 2024)

146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/
část č. 70 (29. 2. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 221 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

část č. 11 (19. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 33 (19. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení  
části č. 32-33 (9. 4. 2024)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 177-178 (18. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
části č. 190-191, části č. 194-197 (18. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení  
část č. 12, část č. 17, části č. 19-21, část č. 23 (2. 5. 2024)

7. Vládní návrh zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení  
část č. 33 (2. 5. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení  
část č. 35 (2. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

6. Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejné hydrometeorologické službě) /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení  
část č. 28 (21. 5. 2024)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení  
části č. 29-30, část č. 35 (21. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 41, část č. 46, části č. 48-49, části č. 52-53, část č. 55, část č. 58, část č. 60 (28. 5. 2024), část č. 108, části č. 110-112, části č. 115-117, část č. 120, část č. 122, část č. 124, část č. 137 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 11 (28. 5. 2024), část č. 62, část č. 64, část č. 66, části č. 68-69, část č. 71, část č. 79 (29. 5. 2024), části č. 143-144, část č. 146, části č. 152-156, část č. 158, část č. 168, část č. 177, část č. 179, část č. 185, část č. 189, část č. 193 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení
část č. 14 (11. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP